Novinky z INCIEN: Červenec

V prvních prázdninových dnech jsme se snažili uniknout před proudy dovolenkářů mizejících za hranice ČR a povedlo se, nejeli jsme totiž nijak daleko. Navštívili jsme sousední Slovensko, kde jsme společně s INCIEN SK připravovali workshop pro společnost JRK Waste Management. Workshop byl zaměřen na téma cirkulární ekonomiky a její využití v praxi.

Vojtěch v ČRV druhém červencovém týdnu jsme přivítali zpátky v ČR Vojtěcha Voseckého, který za námi přijel z Holandska. Vojtěch je jedním z členů správní rady INCIEN a již od založení s námi spolupracuje na konkrétních projektech. O tom, čím se Vojtěch v Holandsku zabývá a co přináší do INCIEN jsme se zeptali přímo jeho.

Vojto, čemu se věnuješ v Holandsku?
Ahoj Lauro, v Holandsku momentálně studuji druhým rokem magisterský obor Urban Environmental Management na Wageningen University, se zaměřením na technologie a podnikání. Takže primárně to bylo vždy studium. V listopadu 2015 jsem stál u zakládání platformy Circular Economy Wageningen, ve které jsem se aktivně angažoval až do mého odjezdu zpátky do Čech, který proběhl koncem června 2016. Naším cílem bylo propojovat akademický a privátní sektor v oblasti cirkulární ekonomiky. Pořádali jsme několik menších konferencí, workshopů, zprostředkovávali stáže a téma diplomových prací, či pracovali na vytváření nového magisterského oboru na Wageningen University. Poslední dva měsíce jsem pak pracoval ve spolupráci s místní venture capital agenturou na propojování českého a holandského clean-tech sektoru formou analýz trhu a navazujicích trade misí. Velká většina výše zmíněných aktivit byla více či méně spojena i s mou činností v INCIEN, kde pracuji jako manažer zahraničních vztahů.

Co tě přivedlo k cirkulární ekonomice a spolupráci s INCIEN?
Přijde mi, že vlastně každý z nás má cirkulární myšlení někde vzadu v hlavě tak nějak zákodované, a principy cirkulární ekonomiky ve své podstatě nejsou nic nového. Naopak, je to koncept, který tu vždy byl, avšak za posledních několik desetiletí, či staletí chcete-li, lidstvo svými aktivitami přešlo spíše na systém lineární. Téma lokální energetické, potravinové, či materiálové udržitelnosti a soběstačnosti mě přitahovalo již při mých bakalářských studiích na ČZU v Praze. Avšak až při mém Erasmus pobytu v Holandsku v roce 2014 jsem se doslechl v rámci úvodních předmětů o konceptu cirkulární ekonomiky. Tou dobou jsem se také seznámil se Soňou, se kterou jsme si sedli do noty jak lidsky tak profesně a řekli jsme si, že ta inspirace a znalost z Holandska má obrovský potenciál pro přenos zpět do Čech. Společně jsme ještě v Holandsku připravili koncept pro náš první pilotní projekt Praha 7 bez odpadu. Později po mém návratu jsem pak naskočil na jedoucí vlak, který Soňa bravurně rozjela.

Jak dlouho budeš v ČR a jaké jsou tvé plány po prázdninách?
V ČR zůstávám do konce září, kdy nastupuji na stáž do Evropského Parlamentu v Bruselu. Tam budu do února 2017 pracovat pro europoslance, pana Pavla Poce, na tématech spadajících pod teď velmi aktuální téma cirkulární ekonomiky a využívání organických odpadů v zemědělství. No a potom se musím vrhnout na diplomovou práci. Ale teď ještě moc nevím o čem to bude a kde to budu psát.

Kdo nebo co je tvojí největší inspirací?
Tak to je zapeklitá otázka. Obecně, inspirací jsou mi proaktivní lidé, kteří si nezlomně jdou za svým snem a silnou vizí. O to více, pokud jejich aktivity cílí na vytváření lepších podmínek jak ekonomických, tak environmentálních, i sociálních. Konkrétně bych jmenoval například zakladatele Tesly, Space-X a Solar City Elona Muska. Dále je mi velkou inspirací pan Wiliam McDonough, otec konceptu cirkulární ekonomiky, tak ja ho známe dnes (doporučuji shlédnout jeho TED talks: http://www.ted.com/talks/william_mcdonough_on_cradle_to_cradle_design). Potom z jiného soudku – velmi obdivuji novinářku Amy Goodman, a její zpravodajství Democracy Now! Dost často si taky vybavím Edvarda Snowdena. Ze sportu, tak to je jasné – Jarda Jágr, hehe. Z politky to už je těžší, tam mě nikdo jen tak nenapadá, ale hodně se mi líbila například kampaň kandidáta na prezidenta v USA, Bernieho Sanderse.

Jsi rád, že jsi členem INCIEN týmu?
Jsem velmi rád. Ani nevím kde začít. INCIEN mi dal nespočet cenných zkušeností, kontaktů, poskytl platformu pro práci na mých vlastních projektech a vůbec šanci se osobně pokusit tady na tom světě něco změnit ve spolupráci se skvělými lidmi. V neposlední řadě je to taky něco, co mě teď živí, na což si nemůžu vůbec stěžovat, naopak. Jsem jeho hrdým členem a těším se, kam nás to všechno dostane.

I my si dovolíme říct, že jsme velmi rádi, že je v našem INCIEN taková kapacita jako je Vojtěch, který nás stále udržuje ve střehu a přináší do INCIEN své znalosti ze zahraničí.

Magické datum 7. 7.
DPREKONT V rámci sebevzdělávání jsme si udělali výlet do firmy REKONT, která se věnuje recyklaci elektrozařízení. Firma je na českém trhu již 22 let a v současnosti disponuje nejmodernější technologií recyklace, na jejímž závěru je vstupní elektroodpad rozdělen na frakce, které jsou hodnotným druhotným zdrojem materiálů. Konkrétně se jedná o frakci mědi, železa, hliníku, granulované pěnové výplně a plastů. Tyto materiálové toky mohou být dále využívány v procesu výroby nových produktů. Velkou škodou je, že vzhledem k situaci na českém trhu firma zpracovává zejména německé odpady, neboť se k českým elektroodpadům nedostane. V této souvislosti můžeme kontaktovat, že se jedná o zpracovatelskou firmu, která by mohla recyklovat elektro výrobky z českého trhu, ale díky ne zcela konkurenčnímu nastavení celého systému tomu tak není.

My jsme si z procesu výroby odvezli vzorky výstupní suroviny, které budeme používat pro osvětové aktivity, kdy žákům i široké veřejnosti ukazujeme, jak funguje cirkulární ekonomika.

Soňa a Laura na dovolené2
V druhé polovině července jsme (Laura a Soňa) vyrazily na polopracovní dovolenou, kdy jsme krom krás Řecka objevovaly i specifika lokálního systému nakládání s odpadem. Celou situaci můžeme zhodnotit tak, že je zde obrovský potenciál pro zvýšení míry separace a recyklace odpadů. Pracovní dovolenou jsme si zpestřily navázáním kontaktu s lokálními firmami, které jsou dodavatelé technologií pro materiálové využívání odpadů a zároveň jsme poznaly velmi iniciativu, který v hlavním městě Řecka, Aténách, propaguje třídění odpadů a díky zapojení občanů do tohoto systému, umožňuje získávat slevu na telekomunikačních službách. I tak se dají obyvatelé motivovat!

Vojtěch v mezičase pracoval na dalších krocích projektu Praha 7 bez odpadu a uskutečnil čtvrtou a zároveň poslední analýzu odpadu, kterou jsme v tomto roce potřebovali uskutečnit. Na výsledky se můžete těšit již na začátku měsíce září.

Autorkou červencových novinek z INCIEN je Laura.

Sdílejte tento článek na sociálních sítích