Novinky z INCIEN: „Duben, kde můžem, tam budem.“

Musím vám říci, že měsíc duben nám dal pěkně zabrat. Mám pocit, že se z nás stali turbošneci afričtí. Víte jak takový turbošnek vypadá? Úplně stejně jako ten normální, jen má žhavou ulitu s motorkem, aby všechno stíhal. Takového turbošneka mi poprvé ukázal Alex, se kterým jsme společně s dalšími dětmi na Základní škole Blučina slavili Den Země. Děti malovaly obrázky zvířat, o které by nikdy nechtěly přijít a vymýšlely, jak se o planetu Zemi starat tak, aby se nám tady všem žilo dobře. A o takové turbošneky je třeba se přeci starat!

Pojďte si s námi připomenout aprílový měsíc v našem rozverném shrnutí!

1. 4. Aprílové schůzování so slovenským Inštitútom!

Určitě jste zaznamenali naši jarní radostnou zprávu, která se sice zdála býti mírně aprílová, ale byla to pravda pravdoucí. S radostí tedy i největším opozdilcům, kteří vůbec nestíhají sledovat naše sociální média oznamujeme, že na Slovensku vznikla naše partnerská organizace Inštitút Cirkulárnej Ekonomiky. Od teď máme na naší lodi plující vstříc cirkulárním zítřku další kvalitní členy posádky!

4. 4. Veletrh BIOMASA, TechAgro Brno

V rámci největšího veletrhu se zemědělskou technikou, tedy jarnímu TechAgru v Brně, který se koná jednou za dva roky, jsme byli pozváni, abychom promluvili o tom, jak vnímáme význam uzavřený systém toků v zemědělstvím se zaměřením na biomasu. Za INCIEN vystoupil Ing. Tomáš Trávníček, který je absolventem Agronomické fakulty MENDELU. S Tomášem dlouhodobě spolupracujeme právě v oblasti zemědělství a je součástí realizačního týmu chystaného projektu, jehož čílem je vytvořit podmínky pro propojení obcí se zemědělci ve věci problematiky řešení bioodpadů.

5. 4. Kompost Tour 2016 zahájen! 

V loňském roce jsme o uzavřeném cyklu bioodpadů povídali ve více než 60 obcích. Byla to fuška, ale díky této aktivitě se nám podařilo skutečně odhalit situaci v oblasti odpadového hospodářství obcí, což byl nejvýznamnější důvod k tomu, abychom zorganizovali první ročník konference ODPAD ZDROJEM. V dubnu jsme tedy zahájili třemi přednáškami a to v obci Nalžovice, Desná a Harrachov. Lektorkami byla Laura a Anežka.

8. 4. Audit odpadového hospodářství ve městě Šlapanice

Po konferenci ODPAD ZDROJEM začínáme spolupracovat s městem Šlapanice. Zajímá nás, jestli je možné systém nakládání s odpadem ve městě zefektivnit, podíváme se i na biologicky rozložitelné odpady, které jsou v současnosti řešeny kombinací domácího kompostování a svozu. No… nebudeme předbíhat. Našim cílem je zmapovat současný stav a zjistit, kde můžeme společně s vedením obce i obyvateli zapracovat na tom, aby byla produkce komunálního odpadu co nejnižší.

13. 3. Středa, plánování je třeba! 

Půlka dubna a měsíc po konferenci byl ideálním načasování pro plánování dalších kroků, které nás čekají v prvním pololetí roku 2016. Jaro je plné konferencí a to jak tuzemských, tak zahraničních, připravujeme workshopy pro firmy, plánuejme již další ročník konference ODPAD ZDROJEM, věnujeme se našim pilotním projektům, účastníme se různých zasedání, vzděláváme, pořádáme BUZZ Talks… a další spousta průběžných aktivit dějících se na pozadí bez toho, aniž bychom je stíhali prezentovat. A to si vyžaduje plán a načasování. A abychom byli trošku konkrétní, podělíme se s Vámi o datum další konference ODPAD ZDROJEM, abyste si jej mohli poznamenat… Tak tedy… 30. – 31. 3. 2017 si raději nic neplánujte. Budeme pořádat druhý ročník konference, která přinese obcím tentokrát již přehled o tom, jak lze cirkulární ekonomiku zavádět na komunální úrovni a to na systémové úrovni zahrnující odpady, vodu i energii!

14. 4. CYCLING FESTIVAL PRAGUE, Velvyslanectví Nizozemského království

Čtvrtek 14. 4. voněl Holandskem. A to zejména pokud jste se například Stromovkou projížděli na kole v rámci akce Cyling Festival Prague, který pořádalo Velvyslanectví Nizozemského království ve spolupráci s organizací Auto*Mat. Celá akce byla zahájena na půdě Velvyslanectví, kde účastníci mohli ochutnat holandské speciality a pověnovat se příjemnému hodinovému networkingu s ostatními účastníky. Pokračovalo se hodinovou cyklojízdou až do La Fabriky, kde se konal koncert holandské skupiny Birth of Joy. S Velvyslanectvím Nizozemského králoství jsme spolupracovali při organizaci konference ODPAD ZDROJEM a díky jejich podpoře jsme mohli pozvat speciálního zahraničního hosta, Isabelle Diks.

15. 4. Diskuze s EurActiv.cz na téma: Oběhové hospodářství, jsme na něj připraveni? 

Bývá již téměř železným pravidlem, že skoro každý měsíc se koná kulatý stůl na téma cirkulární ekonomiky vedený různými organizacemi, politiky či vládními institucemi. Celý zájem o danou problematiku nás těší a považujeme je za důležité pro rozvoj cirkulární ekonomiky v Čechách. Shrneme-li dvouhodinnové zasedání, které se konalo pod taktovkou Euractiv.cz v prostorách pražského Impact Hubu, tak můžeme konstatovat jediné: na oběhové hospodářství připraveni jsme. Pozvaní účastníci jsou na změnu připraveni a někteří již začali implementovat kroky nutné k přeměně systému. Neobejdeme se však bez spolupráce, která vyžaduje diskuzi a hledání konkrétních společných kroků. Není zde prostor pro slovní přestřelky a nekonečné omýlání chybějících dat či definic. Je třeba začít jednat hned. Tak, jak každý z nás nejlépe může. Není vhodné kritizovat systém. Je potřeba přinášet návrhy konkrétních řešení.

16. 4. Ukliďme Česko – Ukliďme Sedmičku

Ve spolupráci s Úřadem městské části Praha 7 jsme se zapojili do národní akce Ukliďme Česko. Celé akce se zúčastnilo asi 40 účastníků a společně jsme uklidili holešovické nábřeží a nádraží Bubny. Panovala úžasná atmosféra a díky našemu dvornímu fotografovi Tomášovi Slavíkovi vám můžeme poskytnout skvělý fotoreport z akce. Děkujeme týmu organizátorů celé národní akce, spolku Ekosmák za to, že dokázali celou Českou republiku zvednout ze židle a díky nim je svět kolem nás zase o něco krásnější a čistější. Náš INCIEN tým byl ryze ženský, akce se zúčastnila Laura, Markéta, Soňa a Alice.

16. 4. Velká jarní cyklojízda s Auto*Mat na Rekolech aneb jak jsme (ne)poručili větru a dešti. 

Hned po tom, co jsme odevzdali poslední pytel plný odpadků jsme nasedli na růžová kola Rekola, které jsou k dispozici téměř na každém rohu a vydali se na velkou jarní cyklojízdu, kterou organizoval Auto*Mat. Akce byla perfektně zorganizována a nás potěšilo, že i přes velkou nepřízeň počasí, díky které jsme byli všichni promoklí téměř na kost (INCIEN tým tedy trošku méně, protože jsme si prozíravě vzali pláštěnky), se akce zúčastnilo přes sto účastníků (pozn. laický odhad). Akce byla ukončena afterparty v ulicích Vinohrad, kterou spoluorganizovalo rádio WAVE.

17. 4. INCIEN poprvé v České televizi

INCIEN byl osloven Českou televizí o spolupráci na pořadu Nedej.se. Jedná se o servisní pořad o občanských inciativách a nevládních aktivitách, o jejich soubojích s porušováním zákona a předpisů na ochranu přírody. My jsme mluvili o pilotním projektu Prahy 7 bez odpadu. Celý díl pořadu můžete shlédnout na níže uvedeném odkazu:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10800462866-obcanske-noviny/216562248430012-sejdeme-se-u-kompostu/

19. 4. Tak aby toho nebylo málo… INCIEN i na Ekolist.cz

Článek byl rozhovorem s naší paní ředitelkou Ing. Soňou Jonášovou o rozdílech mezi lineární a cirkulární ekonomikou, o pronájmu světla, vzorkování komunálního odpadu a kompostování bioodpadu v centru města. Celý článek si můžete přečíst zde: http://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/jonasova-vzali-jsme-si-holinky-a-rukavice-a-prohrabali-se-tunou-odpadku-z-prahy-7

19. 4. Seminář Kompost v zemědělské praxi, Ministerstvo Zemědělství

Vzdělávání není nikdy dost. A jelikož se pravidelně stavíme před občany různých obcí, žáky či účastníky konferencí a seminářů jako přednášející, je třeba si občas prohodit role. Tentokrát jsme se účastnili semináře zaměřeného na kompostování. Akce byla obsazená do posledního místa a během čtyř hodin byly představeny jak příklady dobré praxe, tak legislativní výhledy i novinky ve výzkumu. Organizátorem byla ZERA a.s., která se problematice věnuje již téměř 20 let a ve spolupráci s ní připravujeme i projekt na uzavírání biologických cyklů mezi obcí a zemědělci. Na podrobnosti o projektu se můžete těšit již brzy.

19. 4. BUZZ Talks: Konfliktní suroviny aneb co má Váš telefon společného s občanskou válkou v Kongu?

Další díl jarních BUZZ Talks, které se již pravidelně konají ve Studiu ALTA, se věnoval tematice konfliktních surovin. Pozvání na akci přijal doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT a specialista na life cycle assessment, RNDr. Miloš Polák, Ph.D., Manažer kvality firmy RETELA, s.r.o. a Ing. Martin Polický z firmy Sims Recycling Solutions s.r.o. Děkujeme všem účastníkům za kvalitní debatu a týmu dobrovolníků za pravidelnou pomoc s organizací akce pod vedením koordinátorky celého projektu, Anežky Tkáčové.

Článek o čem všem tento díl BUZZ talks byl je k přečtení zde:http://zajimej.se/buzz-talks-elektroodpad/

21. 4. Prezentace INCIEN na zasedání zastupitelů obce Přibice

V obci Blučina realizujeme projekt Základní škola Blučina bez odpadu a ve čtvrtek 21. 4. jsme dostali šanci jej prezentovat před zastupiteli obce. Na zasedání byl pozván i starosta obce Přibice, pan Ing. Miroslav Effenberger, DiS.. Obec Přibice je ze stejného regionu a odpady se tam během posledního roku skutečně staly zdrojem. Pan starosta (který příklad dobré praxe v obci Přibice prezentoval i na konferenci ODPAD ZDROJEM) promluvil o důležitosti nastavení motivačního systému pro obyvatele a prozradil, jak se jim podařilo snížit množství komunálního odpadu během jednoho roku o 60 %. My věříme, že i obec Blučina může jít ve stejných šlépějích. O dalším postupu Vás, samozřejmě, budeme informovat.

22. 4. Den Země na Základní škole Blučina

Den Země jsme oslavili společně s více než 100 žáky v Základní škole v Blučině. Akce byla zahájena interaktivní přednáškou v kulturním domě. Povídali jsme si s dětmi o Planetě Zemi a o tom, jak ji chránit. Zároveň jsme ale velkou pozornost věnovali tomu, jak lidé svojí činností ohrožují životní prostředí a pozornost se stočila na využívání odpadů. Laura dětem ukázala, co konči v koších v jejich třídách a co by tam končit nemělo. Společně jsme pokračovali na dvůr školy, kde už na děti čekal nový kompostér, povídali jsme si o uzavřeném cyklu bioodpadů a o významu kompostu. Druhá část dopoledne probíhala ve třídách, kde jsme se věnovali problematice odpadu a jejich využití. Děkujeme všem dětem i zaměstnancům školy za úžasné dopoledne a krásné oslavy Dne Země. Projekt Základní škola Blučina bez odpadu tímto ale nekončí. Pravidelně budeme monitorovat stav odapdového hospodářství s cílem eliminovat množství komunálního odpadu produkovaného školou na absolutní minimum – nulu.

23. 4. Den otevřených dveří ZEVO Malešice

Sobotní ráno je jako stvořené k exkurzi, no ne? My jsme využili Dne otevřených dveří a vrátili jsme se na „místo činu“. V ZEVO Malešice jsme totiž v loňském roce realizovali tři analýzy komunálního odpadu pro projekt Praha 7 bez odpadu. Ing. Tomáš Baloch nás tentokrát provedl celým zařízením a náš fotograf fotil o 106. Připravujeme totiž osvětovou kampaň pro Prahu 7 s jasným cílem: ukázat lidem cesty odpadu a právě fotografie z Malešic mají lidem ukázat, že komunální odpad po nich skutečně nikdo netřídí, jak si většina z nich (jak jsme v posledních měsících zjistili) myslí.

25. 4. Exkurze do energeticky soběstačné obce Kněžice

Obec Kněžice ležící nedaleko Nymburka je od roku 2006 energeticky soběstačnou obcí.  Díky projektu, jehož jádrem je bioplynová stanice, obec šetří náklady na energie a zároveň produkuje i výrazně nižší množství skleníkových plynů. Na návštěvu k panu starostovi Kazdovi jsme se vydali na první setkání a v budoucnu uvidíme, jakým způsobem se dá celé odpadové hospodářství obce zefektivnit v rámci principů cirkulární ekonomiky.

25. 4. Exkurze na farmu Choťovice a navázání spolupráce

Na farmě Choťovice jsme už skoro jako doma. Po naší březnové konferenci se sem velmi rádi vracíme. O to raději, že s panem Ing. Karlem Horákem jednáme o spolupráci a řešení problematiky bioodpadů v obci Žehuň, kde je starostou. Chceme totiž společně ukázat, že uzavírat toky bioodpadů je možné a navíc to přináší prospěch lidem i životnímu prostředí. Velmi důležitým bonusem je navíc šetření financí a na nás je nyní nastavit celý systém tak, aby byl skutečnou inspirací pro další obce i farmy.

28. 4. Přednáška o kompostování na Praze 7

Projekt Praha 7 bez odpadu pokračuje a v současnosti Úřad městské části Praha 7 zakoupil 33 kompostérů pro prvotní zájemce. Před rozdáním kompostérů jsme pro občany, kteří projevili zájem uspořádali přednášku o správném kompostování. Přednáška se nesla v přátelském duchu, s občany jsme mimo jiné řešili aktuální problémy s kterými se v rámci kompostování ve městě potýkají.

Problematikou kompostování ve městě se budeme blíže zabývat na dalším diskuzním večeru BUZZ talks dne 17.5. https://www.facebook.com/events/668280409976981/.

Líbí se Vám naše aktivity a rádi byste se s námi podíleli na jejich realizaci či se jinak zapojili? Neváhejte nás kontaktovat emailem na adresu recepce@incien.org

Sdílejte tento článek na sociálních sítích