Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN) vznikl v roce 2015 s cílem zvýšit povědomí o konceptu cirkulární ekonomiky a demonstrovat jej v praxi.

Za uplynulou dobu se nám podařilo téma vnést do veřejné diskuse, ale nejen to: s přispěním INCIEN se o cirkulární ekonomice ví, mluví a také se pro ni mnoho dělá. To samozřejmě není zásluha jen INCIEN, ale také celé řady spolupracujících organizací, podporovatelů, odborníků a novinářů, kteří s námi v tomto úsilí spojili síly.

Jedeme dál

Od covidového roku 2020 se INCIEN výrazně mění. Transformujeme model fungování a z krátkodobějších projektů se přesouváme k dlouhodobějším programům. Tyto programy realizujeme ve spolupráci s partnery.

Jestli naší snahou bylo v prvních šesti letech vysvětlovat, edukovat a předávat zájem, čeká nás teď výrazně větší výzva: prosadit systémovou změnu. Bez strategických partnerů, se kterými rozvíjíme své programy, bychom to nemohli dokázat. Rádi bychom jim proto touto cestou poděkovali za šanci, kterou dávají nám i cirkulární ekonomice.

Naše vize a mise

Naší vizí je pestré a bohaté Česko, které umí dobře nakládat se svými zdroji. Prosazujeme cirkulární ekonomiku jako prioritu pro Českou republiku.

Lenka Mynářová

Předsedkyně správní rady

Ctirad Hemelík

Člen správní rady

Bedřich Moldan

Člen správní rady

Rostislav Andrlík

Člen dozorčí rady

Markéta Hanzlíčková

Členka dozorčí rady

Radoslav Oliver Košík

Člen dozorčí rady

Soňa Jonášová

Zakladatelka

„Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě.“

Soňa vystudovala agrobyznys na Mendelově univerzitě, studijní stáže absolvovala v Holandsku a Španělsku. V roce 2014 se vrátila do Česka s vizí založit organizaci, která u nás bude prosazovat cirkulární ekonomiku, a tím chránit přírodní i lidské bohatství. INCIEN vedla od jeho vzniku v roce 2015. Momentálně dokončuje doktorské studium na Univerzitě Karlově.

Pavel Zedníček

Výkonný a finanční ředitel

„The mystery of life isn’t a problem to solve, but a reality to experience.“

Pavel vystudoval chemii v Praze a udržitelnost & inovace v Utrechtu a Curychu. Má za sebou pracovní zkušenosti z holandské konzultační firmy a stáže z Paříže, Šanghaje či Lisabonu. Zabývá se potenciálem cirkulární ekonomiky ke snižování emisí v průmyslu.

T: +420 722 482 743
E: pavel@incien.org

Markéta Pavlíková

Provozní ředitelka

„Cesta je cíl.“

Markéta vystudovala sociální a humanitární práci a následně bezpečnostní studia. Pracovala na několika rozvojových a humanitárních misích v Česku i zahraničí, před několika lety se vrátila do Prahy, kde pracovala jako projektová manažerka a provozní ředitelka. V INCIEN má na starost péči o náš skvělý tým a procesní řízení.

T: +420 775 145 527
E: marketap@incien.org

Petr Novotný

Vedoucí oddělení konzultací

„Příroda si své procesy zdokonalovala miliony let, nám stačí se z nich pouze poučit.“

Petr je vystudovaný ekonom, zajímá ho energetika a má rád přírodu. Tato kombinace ho dovedla od práce ve velké nadnárodní společnosti přes projektový management k práci pro INCIEN. Na jeho stole končí vše, co se týká udržitelné energetiky nebo biologicky rozložitelných odpadů.

Benjamin Hague

Vedoucí výzkumu

„As we build a circular economy, let’s not reinvent the wheel.“

Ben studoval na universitě v Cambridge a od roku 1995 žije mimo svou rodnou Anglii. Čtyři roky pracoval v českém stavebnictví a následně působil v Bruselu (2 roky), Singapuru (10 let) a od roku 2010 znovu v ČR jako konzultant v oblasti průmyslových průzkumů trhu a strategického poradenství pro mnohonárodní společnosti. V INCIEN vede Think-tank, který analyzuje mezinárodní trendy, nejlepší praxi v cirkulární ekonomice a jejich význam a potenciál v kontextu ČR.

Dagmar Milerová Prášková

Vedoucí akademie

„Přírodní zdroje máme k dispozici jen do té míry, aby zůstaly i našim dětem.“

Dáša studovala politologii a mezinárodní vztahy, v současnosti dokončuje doktorát v oboru politická geografie se zaměřením na rozvojová studia. V INCIEN se věnuje propojování tématu potravin a udržitelného spotřebitelského chování.

David Albrecht

Vedoucí public affairs

„Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas.“

Tvořím mosty. Neviditelné mosty mezi těmi, kteří chtějí lepší svět a těmi, kteří mají sílu a vliv ho nastolit. Cirkularita je jednoduchá, ale opomíjená součást harmonie běhu světa. Právě proto je pro mě INCIEN esencí smyslu a místem, kde jsem správně.

E: david@incien.org

Nina Hromádková

Vedoucí Českého cirkulárního hotspotu

A little is a lot.

Nina vystudovala obor Logistika a management na ČVUT v Praze Fakulta dopravní. Logistice se věnovala několik let, než se rozhodla odejít do zahraničí za novými zkušenostmi. V INCIEN se stará o Český cirkulární hotspot.

Daniela Blažejová

Projektová manažerka

„Pokud si myslíš, že jsi příliš malý/á na to, abys něco změnil/a, zkus usnout s komárem v pokoji.“

Danielu zajímá zóna mezi přírodním a kulturním, a způsoby, jakými člověk tyto dva světy spojuje, ať už přes jazyk emisí, ekonomických nástrojů či prostorových kompromisů. Během magisterského studia v nizozemském Wageningenu studovala urbánní environmentální management a ekonomii. V INCIEN se věnuje cirkularitě ve stavebnictví a konzultacím.

Veronika Bořková

Interní support

„Jediná věc, kterou o budoucnosti s jistotou víme, je, že bude jiná. “

Veronika studuje management na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zajímá se o témata jako jsou mezilidské vztahy, seberozvoj, samořídící organizace a životní prostředí. To vše ji přivedlo k INCIEN. Její role spočívá v administrativních záležitostech a v péči o tým.

Stepan Vashkevich

Školitel & konzultant pro oblast textilu

„The future is circular.“

Štěpán má interdisciplinární studijní background se zaměřením na environmentální a mezinárodní rozvojová studia. S INCIEN spolupracuje již od studií. Věnuje se zde výzkumu v oblasti materiálových toků a textilního průmyslu.

Tadeáš Rulík

Juniorní konzultant oddělení konzultací a výzkumu

„V kolika věcech se díváme, kam vlaje kouř, místo abychom se dívali, odkud vítr vane.“

Tadeáš vystudoval průmyslový design na ČVUT v Praze a specializuje se na uržitelný design a využívání materiálů v souladu s principy cirkulární ekonomiky. V INCIEN se aktuálně věnuje dekarbonizaci průmyslu a odpadovému hospodářství.

Alexandra Střelcová

Manažerka komunikace

„Nature is present in nearly every single aspect of our lives. We need to take proper care of it. “

Alexandra vystudovala média a komunikaci na Karlově univerzitě v Praze a management v kultuře a kreativních odvětvích na Goldsmiths College v Londýně. Tam také spolupracovala s prestižními institucemi v oblasti kultury a umění, iniciovala vznik inkubátoru pro mladé kreativce, v Řecku organizovala lekce hudební výchovy pro děti a mládež z uprchlických táborů. Po návratu do Prahy založila Haenke, projekt, jehož cílem je seznamovat veřejnost s významem rostlin a přírody v kontextu městského života. Přednáší na katedře Arts managementu na VŠE v Praze a mentoruje začínající kreativní značky.

Kariéra

Máte zájem s námi navázat spolupráci? Jsme otevřeni spolupráci se studenty, čerstvými absolventy i zkušenými profesionály.

Aktuální nabídku stáží v INCIEN můžete sledovat na webu www.xflow.cz. Pokud mezi inzeráty nenajdete pozici, která by vás lákala, ale máte pro nás vlastní návrh, budeme rádi, oslovíte-li nás přes email recepce@incien.org.

V rozhodování nám pomůže, když nám nastíníte, proč máte zájem působit právě v INCIEN, jestli hledáte placenou, nebo dobrovolnickou práci, jaká témata byste u nás rádi rozvíjeli, v čem jste dobří a jakou kapacitu pro spolupráci s námi máte. Uvítáme také životopis nebo reference.

Ke stažení

naše publikace

a další zde

prezentační materiály

výroční zprávy

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú., Hybernská 998/4, 110 00 Nové Město
T: +420 770 179 152 / E: veronika@incien.org

Fakturační údaje:
Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú., Purkyňova 648/125
612 00 Brno – Medlánky, Česká republika
IČO 04065956, DIČ CZ04065956

E: fakturace@incien.org