Náš příběh

Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN) vznikl v roce 2015 s cílem zvýšit povědomí o konceptu cirkulární ekonomiky a demonstrovat jej v praxi.

Za uplynulou dobu se nám podařilo téma vnést do veřejné diskuse, ale nejen to: s přispěním INCIEN se o cirkulární ekonomice ví, mluví a také se pro ni mnoho dělá. To samozřejmě není zásluha jen INCIEN, ale také celé řady spolupracujících organizací, podporovatelů, odborníků a novinářů, kteří s námi v tomto úsilí spojili síly.

Jedeme dál

Od covidového roku 2020 se INCIEN výrazně mění. Transformujeme model fungování a z krátkodobějších projektů se přesouváme k dlouhodobějším programům. Tyto programy realizujeme ve spolupráci s partnery.

Jestli naší snahou bylo v prvních šesti letech vysvětlovat, edukovat a předávat zájem, čeká nás teď výrazně větší výzva: prosadit systémovou změnu. Bez strategických partnerů, se kterými rozvíjíme své programy, bychom to nemohli dokázat. Rádi bychom jim proto touto cestou poděkovali za šanci, kterou dávají nám i cirkulární ekonomice.

Naše vize a mise

Naší vizí je pestré a bohaté Česko, které umí dobře nakládat se svými zdroji. Prosazujeme cirkulární ekonomiku jako prioritu pro Českou republiku.

Lenka Mynářová

správní rada, členka představenstva ve společnosti Nafigate

Ctirad Hemelík

správní rada, podnikatel

Bedřich Moldan

správní rada, profesor a první československý ministr ŽP

Rostislav Andrlík

dozorčí rada, advokát

Markéta Hanzlíčková

dozorčí rada, project manager ve společnosti JRK ČR

Radoslav Oliver Košík

dozorčí rada, konzultant, generální tajemník Slovenské asociace CK a cestovních agentur

Soňa Jonášová

zakladatelka & CEO

„Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě.“

Soňa vystudovala agrobyznys na Mendelově univerzitě, studijní stáže absolvovala v Holandsku a Španělsku. V roce 2014 se vrátila do Česka s vizí založit organizaci, která u nás bude prosazovat cirkulární ekonomiku, a tím chránit přírodní i lidské bohatství. INCIEN vede od jeho vzniku v roce 2015. Současně absolvuje doktorské studium na Univerzitě Karlově.

Pavel Zedníček

výkonný ředitel

„Leckdo vděčí za své úspěchy radám, jichž neuposlechl.“

Pavel vystudoval chemii v Praze a udržitelnost & inovace v Utrechtu a Curychu. Má za sebou pracovní zkušenosti z holandské konzultační firmy a stáže z Paříže, Šanghaje či Lisabonu. Zabývá se potenciálem cirkulární ekonomiky ke snižování emisí v průmyslu.

T: +420 722 482 743
E: pavel@incien.org

Dagmar Milerová Prášková

manažerka programu Cirkulární zadávání & INCIEN Akademie

„Přírodní zdroje máme k dispozici jen do té míry, aby zůstaly i našim dětem.“

Dáša studovala politologii a mezinárodní vztahy, v současnosti dokončuje doktorát v oboru politická geografie se zaměřením na rozvojová studia. V INCIEN se věnuje propojování tématu potravin a udržitelného spotřebitelského chování.

Stepan Vashkevich

manažer programu Cirkulární textil

„The future is circular.“

Stepan má interdisciplinární studijní background se zaměřením na environmentální a mezinárodní rozvojová studia. S INCIEN spolupracuje již od studií. V INCIEN se věnuje výzkumu v oblasti materiálových toků či textilního průmyslu.

Petr Novotný

manažer programu Cirkulární bioekonomika

„Příroda si své procesy zdokonalovala miliony let, nám stačí se z nich pouze poučit.“

Petr je vystudovaný ekonom, zajímá ho energetika a má rád přírodu. Tato kombinace ho dovedla od práce ve velké nadnárodní společnosti přes projektový management k práci pro INCIEN. Na jeho stole končí vše, co se týká udržitelné energetiky nebo biologicky rozložitelných odpadů.

Petra pém

asistentka CEO & back office support

„Z němých znamení písma se může rozjiskřiti celé nebe snu.“

Petra ovládá Sonin kalendář a odpovídá za nejrůznější administrativní záležitosti od fakturací přes plánování porad a HR po zajištění chodu kanceláře.

T: +420 776 773 421
E: petra@incien.org

Kariéra

Máte zájem s námi navázat spolupráci? Jsme otevřeni spolupráci se studenty, čerstvými absolventy i zkušenými profesionály.

Aktuální nabídku stáží v INCIEN můžete sledovat na webu www.xflow.cz. Pokud mezi inzeráty nenajdete pozici, která by vás lákala, ale máte pro nás vlastní návrh, budeme rádi, oslovíte-li nás přes email recepce@incien.org.

V rozhodování nám pomůže, když nám nastíníte, proč máte zájem působit právě v INCIEN, jestli hledáte placenou, nebo dobrovolnickou práci, jaká témata byste u nás rádi rozvíjeli, v čem jste dobří a jakou kapacitu pro spolupráci s námi máte. Uvítáme také životopis nebo reference.

Ke stažení

naše publikace

a další zde

prezentační materiály

výroční zprávy

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú., Hybernská 998/4, 110 00 Nové Město
mail: recepce@incien.org