Náš příběh

Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN) vznikl v roce 2015 s cílem zvýšit povědomí o konceptu cirkulární ekonomiky a demonstrovat jej v praxi.

Za uplynulou dobu se nám podařilo téma vnést do veřejné diskuse, ale nejen to: s přispěním INCIEN se o cirkulární ekonomice ví, mluví a také se pro ni mnoho dělá. To samozřejmě není zásluha jen INCIEN, ale také celé řady spolupracujících organizací, podporovatelů, odborníků a novinářů, kteří s námi v tomto úsilí spojili síly.

Jedeme dál

Od covidového roku 2020 se INCIEN výrazně mění. Transformujeme model fungování a z krátkodobějších projektů se přesouváme k dlouhodobějším programům. Tyto programy realizujeme ve spolupráci s partnery.

Jestli naší snahou bylo v prvních šesti letech vysvětlovat, edukovat a předávat zájem, čeká nás teď výrazně větší výzva: prosadit systémovou změnu. Bez strategických partnerů, se kterými rozvíjíme své programy, bychom to nemohli dokázat. Rádi bychom jim proto touto cestou poděkovali za šanci, kterou dávají nám i cirkulární ekonomice.

Naše vize a mise

Naší vizí je pestré a bohaté Česko, které umí dobře nakládat se svými zdroji. Prosazujeme cirkulární ekonomiku jako prioritu pro Českou republiku.

Lenka Mynářová

správní rada, členka představenstva ve společnosti Nafigate

Ctirad Hemelík

správní rada, podnikatel

Bedřich Moldan

správní rada, profesor a první československý ministr ŽP

Rostislav Andrlík

dozorčí rada, advokát

Markéta Hanzlíčková

dozorčí rada, project manager ve společnosti JRK ČR

Radoslav Oliver Košík

dozorčí rada, konzultant, generální tajemník Slovenské asociace CK a cestovních agentur

Soňa Jonášová

zakladatelka & CEO

„Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě.“

Soňa vystudovala agrobyznys na Mendelově univerzitě, studijní stáže absolvovala v Holandsku a Španělsku. V roce 2014 se vrátila do Česka s vizí založit organizaci, která u nás bude prosazovat cirkulární ekonomiku, a tím chránit přírodní i lidské bohatství. INCIEN vede od jeho vzniku v roce 2015. Současně absolvuje doktorské studium na Univerzitě Karlově.

Pavel Zedníček

výkonný ředitel

„The mystery of life isn’t a problem to solve, but a reality to experience.“

Pavel vystudoval chemii v Praze a udržitelnost & inovace v Utrechtu a Curychu. Má za sebou pracovní zkušenosti z holandské konzultační firmy a stáže z Paříže, Šanghaje či Lisabonu. Zabývá se potenciálem cirkulární ekonomiky ke snižování emisí v průmyslu.

T: +420 722 482 743
E: pavel@incien.org

Dagmar Milerová Prášková

vedoucí akademie

„Přírodní zdroje máme k dispozici jen do té míry, aby zůstaly i našim dětem.“

Dáša studovala politologii a mezinárodní vztahy, v současnosti dokončuje doktorát v oboru politická geografie se zaměřením na rozvojová studia. V INCIEN se věnuje propojování tématu potravin a udržitelného spotřebitelského chování.

Stepan Vashkevich

školitel & konzultant pro oblast textilu

„The future is circular.“

Stepan má interdisciplinární studijní background se zaměřením na environmentální a mezinárodní rozvojová studia. S INCIEN spolupracuje již od studií. V INCIEN se věnuje výzkumu v oblasti materiálových toků či textilního průmyslu.

Petr Novotný

vedoucí konzultací

„Příroda si své procesy zdokonalovala miliony let, nám stačí se z nich pouze poučit.“

Petr je vystudovaný ekonom, zajímá ho energetika a má rád přírodu. Tato kombinace ho dovedla od práce ve velké nadnárodní společnosti přes projektový management k práci pro INCIEN. Na jeho stole končí vše, co se týká udržitelné energetiky nebo biologicky rozložitelných odpadů.

Daniela Blažejová

projektová manažerka

„Pokud si myslíš, že jsi příliš malý/á na to, abys něco změnil/a, zkus usnout s komárem v pokoji.“

Danielu zajímá zóna mezi přírodním a kulturním, a způsoby, jakými člověk tyto dva světy spojuje, ať už přes jazyk emisí, ekonomických nástrojů či prostorové kompromisy. Během magistra v nizozemském Wageningenu studovala urbánní environmentální management a ekonomii. V INCIENu se věnuje cirkularitě ve stavebnictví a konzultacím.

Benjamin Hague

vedoucí výzkumu

„As we build a circular economy, let’s not reinvent the wheel.“

Ben studoval na universitě v Cambridge a od roku 1995 žije mimo svou rodnou Anglii. Čtyři roky pracoval v českém stavebnictví a následně působil v Bruselu (2 roky), Singapuru (10 let) a od roku 2010 znovu v ČR jako konzultant v oblasti průmyslových průzkumů trhu a strategického poradenství pro mnohonárodní společnosti. V INCIENu vede Think Tank, který analyzuje mezinárodní trendy a nejlepší praxi v cirkulární ekonomice a jejich význam a potenciál v kontextu ČR.

Nina Hromádková

vedoucí hotspotu

„A little Is a Lot.“

Nina vystudovala obor Logistika a management na ČVUT v Praze Fakulta dopravní. Logistice se věnovala několik let než se rozhodla odejít do zahraničí za novými zkušenostmi. V INCIEN se stará o Český cirkulární hotspot.

David Albrecht

public & policy affairs

„Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas.“

Tvořím mosty. Neviditelné mosty mezi těmi, kteří chtějí lepší svět a těmi, kteří mají sílu a vliv ho nastolit. Cirkularita je jednoduchá, ale opomíjená součást harmonie běhu světa. Právě proto je pro mě INCIEN esencí smyslu a místem, kde jsem správně.

E: david@incien.org

Petra pém

back-office

„Z němých znamení písma se může rozjiskřiti celé nebe snu.“

Petra ovládá Sonin kalendář a odpovídá za nejrůznější administrativní záležitosti od fakturací přes plánování porad a HR po zajištění chodu kanceláře.

T: +420 776 773 421
E: petra@incien.org

Kariéra

Máte zájem s námi navázat spolupráci? Jsme otevřeni spolupráci se studenty, čerstvými absolventy i zkušenými profesionály.

Aktuální nabídku stáží v INCIEN můžete sledovat na webu www.xflow.cz. Pokud mezi inzeráty nenajdete pozici, která by vás lákala, ale máte pro nás vlastní návrh, budeme rádi, oslovíte-li nás přes email recepce@incien.org.

V rozhodování nám pomůže, když nám nastíníte, proč máte zájem působit právě v INCIEN, jestli hledáte placenou, nebo dobrovolnickou práci, jaká témata byste u nás rádi rozvíjeli, v čem jste dobří a jakou kapacitu pro spolupráci s námi máte. Uvítáme také životopis nebo reference.

Ke stažení

naše publikace

a další zde

prezentační materiály

výroční zprávy

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú., Hybernská 998/4, 110 00 Nové Město
mail: recepce@incien.org