O rozvoj cirkulární ekonomiky se na Slovensku postará Inštitút cirkulárnej ekonomiky.

V březnu 2016 na Slovensku vznikl Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN SK)  – partner Institutu cirkulární ekonomiky, z. ú. (INCIEN CZ), který od května 2015 působí v České republice. Český INCIEN za sebou má již za jeden rok úspěšného působení na kontě množství aktivit, díky kterému šíří povědomí o cirkulární ekonomice a zároveň pomáha realizovat projekty, které tyto principy zavádějí do praxe. S obdobným cílem vznikla i partnerská organizace na Slovensku. Cílem INCIEN SK je šířit myšlenku cirkulární ekonomiky na Slovensku a ve spolupráci s organizacemi uvést do praxe řešení, které jsou v souladě s jejími principy.

Zakladatelmi INCIEN SK jsou konzultantni v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí a zároveň lidé, kteří se i ve svém každodenním životě snaží chovat co nejšetrněji k životním prostředí: Ivana Maleš, Petra Cséfalvayová a Katarína Bednáriková.

“Po desiatich rokoch práce ako konzultanti sme sa  prirodzene dostali k tomu, že chceme na Slovensku založiť organizáciu, ktorá sa zameriava na riešenia, ktoré sú v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky” říká Ivana Maleš z INCIEN SK. “Našim cieľom nie je iba priniesť a predstaviť túto myšlienku ľuďom na Slovensku, ale v rámci rôznych projektov navrhnúť praktické riešenia. Na základe našich dlhoročných skúseností vieme, že je to možné”.

Katarína Bednáriková považuje uzavřený životní cyklus produktů prostřednictvím opětovného využití a recyklace za odpovědný způsob fungování společnosti, který přínáší benefity pro ekonomiku i životní prostředí. Zároveň dodává, že:  “pochopenie tohoto systému na úrovni jednotlivca je kľúčové pre presadzovanie tejto myšlienky, preto jej šírenie a osveta už u tých najmladších vekových kategórií je neoddeliteľnou súčasťou fungovania INCIEN-u na Slovensku.“

„Vytvoriť fungujúcu spoločnosť, ktorá je zodpovedná  za svoje konanie a vytvára tak trvaloudržateľnú súčastnosť a budúcnosť pre ďalšie generácie, je jedna z hlavných myšlienok, ktorými sa riadime, či už v súkromnom, tak aj v profesionálnom živote“ , dodáva Petra Csefalvayová. „Pochopenie súvislostí nášho každodenného konania a dopadu týchto krokov na nás všetkých, na to ako žijeme teraz a ako budeme žiť potom, je dôležitou súčasťou našej práce a toho, čo chceme odovzdať ďalej. Organizáciu INCIEN vidíme ako úžasnú možnosť, ktorá vytvára priestor pre realizáciu tohto celého tzv. CIRKULÁRNEHO SVETA.“

Obě instituce mají v roce 2016 v plánu společné aktivity, mezi které patří pořádání seminářů, workshopů pro firmy i projekty zavádění cirkulární ekonomiky na komunální úrovni. Současně také toto výjimečné propojení umožňuje šíření příkladů dobré praxe a intenzivní spolupráci se zahraničními organizacemi zejména z Finska, Holandska a Francie, kde je cirkulární ekonomika velmi aktuálním a podporovaným tématem.

INCIEN SK a INCIEN CZ, zleva Ivana Maleš, Petra Cséfalvayová  a Soňa Jonášová.
INCIEN SK a INCIEN CZ, zleva Ivana Maleš, Petra Cséfalvayová a Soňa Jonášová.

 

Sdílejte tento článek na sociálních sítích