ODPAD ZDROJEM 2016

Konference byla reakcí na podněty, dotazy a příklady dobré praxe, se kterými se Institut Cirkulární Ekonomiky setkal během svojí aktivní činnosti v oblasti nakládání s odpady na municipální úrovni v roce 2015. Cílem akce bylo sdílení příkladů dobré praxe, diskuze s odborníky, představení fungujících technologií a inovací se zaměřením na řešení umožňující hospodařit obcím efektivněji a v souladu s přírodou a oběhovým hospodářstvím.

Téma

Efektivní management odpadů na komunální úrovni


Cíl

Představit odpady jako potenciální zdroje v kontextu cirkulární ekonomiky, tj. jako příležitost pro firmy a úspory pro obce. Účastníci odchází s přesvědčením, že toto řešení chtějí.

Místo konání

Hotel Na Farmě, Choťovice

Datum

10 – 11. březen 2016

Cílová skupina

Starostové obcí (zástupci řešící odpadové hospodářství), regionální sdružení obcí

Kapacita

100 osob

Hlavní témata konference

 • snížení nákladů obcí na odpady
 • finanční přínosy separace a elektronické evidence odpadů
 • financování projektů v odpadovém hospodářství
 • nová legislativa v oblasti nakládání s odpadem pro rok 2016
 • příklady úspěšné implementace oběhového hospodářství v praxi
 • představení inovací v odpadovém hospodářství v národním i evropském kontextu
 • Motivace občanů k separaci nefinanční i finanční.
 • Řešení nakládání s jednotlivými komoditami:
  • Komunální odpad.
  • Obaly – plasty, kov, papír, sklo.
  • Autovraky, autovraky svépomocí.
  • Pneumatiky – nově v roce 2016.
  • Sběr kovu a železa, výkup surovin.
  • Průběžná evidence, ohlašovací povinnosti ISPOP.
  • Nebezpečné odpady.
  • Biologický odpad.
  • Textilní odpad.
  • Stavební odpad – novinka 2016.
  • Velkoobjemový odpad.
 • Rozdíly sběru mezi zástavbou rodinných domů a bytovými domy.
 • Síla spojení obcí ve svazky.
 • Nastavení fungující spolupráce se svozovými firmami.
 • Odpadová evidence prostřednictvím čárových kódů v praxi.
 • Ekonomika a efektivní financování odpadového hospodářství.
 • Přehled platné a chystané legislativy pro obce a města.

Čím se ODPAD ZDROJEM 2016 odlišuje od ostatních konferencí?


Konference se jako první věnuje implementaci principů oběhového hospodářství na komunální úrovni. Je reakcí na aktuální legislativní změny a na balíček o oběhovém hospodářství, který přijala Evropská komise dne 2. 12. 2015.


Účast na konferenci a zpětná vazba


Konference se zúčastnilo 120 zástupců obcí a jejich asociací, státní správy a firem. Více než 50% účastníků konference bylo z řad zástupců místních samospráv a jejich asociací. Mezi významné organizace, které se konference zúčastnily, řadíme například: Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí, Českou inspekci životního prostředí, Velvyslanectví Nizozemského království a další. 56% účastníků ve zpětné vazbě uvedlo, že konference naprosto splnila jejich očekávání a 40 % respondentů uvedlo, že konference a její program splnilo jejich očekávání z většiny. 94% pak bylo naprosto spokojeno s organizační stránkou akce, zbylých 6% bylo většinou spokojeno. Do dotazníku účastníci také uvedli 100% spokojenost s absolvovanými workshopy a exkurzí.

Velmi pozitivně hodnotili účastníci také zařazení příkladů dobré praxe do programu.

Mezi náměty na zlepšení pro příští ročník byla organizace ubytování konference v místě konání nebo více času pro některé řečníky. Žádné závažné výhrady se ve zpětné vazbě neobjevily.

Důležité odkazy

Článek od INCIEN, zhodnocení prvního ročníku konference

Fotogalerie na Facebooku INCIEN

Video záznamy z celé akce

Medailonky řečníků

Program Odpad Zdrojem 2016

 

Napsat komentář