KONFERENCE ODPAD ZDROJEM 2016


 

Úvodní strana /
Program konference /
Praktické informace /
Partneři konference /
REGISTRACE

Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú. Vás zve na první ročník konference

ODPAD ZDROJEM 2016

aneb jak efektivně zavádět oběhové hospodářství na komunální úrovni,

který se koná 10. – 11. března 2016 v Choťovicích v hotelu Na Farmě

Představte si obec, která hospodaří takovým způsobem, že jí odpady přináší zdroje.  Občas stačí malé změny, být otevřený inovativním řešením, nechat se inspirovat příklady dobré praxe a být ochoten přijmout změnu. Spousta inspirativních příkladů je již k dispozici a my je s Vámi chceme sdílet. Naučíme se společně vnímat odpad jako zdroj. 

Konference je reakcí na podněty, dotazy a příklady dobré praxe, se kterými se Institut Cirkulární Ekonomiky setkal během svojí aktivní činnosti v oblasti nakládání s odpady na municipální úrovni v roce 2015. Cílem akce je sdílení příkladů dobré praxe, diskuze s odborníky, představení fungujících technologií a inovací se zaměřením na řešení umožňující hospodařit obcím efektivněji a v souladu s přírodou a oběhovým hospodářstvím. Hlavními tématy konference jsou:

  • snížení nákladů obcí na odpady
  • finanční přínosy separace a elektronické evidence odpadů
  • financování projektů v odpadovém hospodářství
  • nová legislativa v oblasti nakládání s odpadem pro rok 2016
  • příklady úspěšné implementace oběhového hospodářství v praxi
  • představení inovací v odpadovém hospodářství v národním i evropském kontextu.

Čím se ODPAD ZDROJEM 2016 odlišuje od ostatních konferencí:

Konference se jako první věnuje implementaci principů oběhového hospodářství na komunální úrovni. Je reakcí na aktuální legislativní změny a na balíček o oběhovém hospodářství, který přijala Evropská komise dne 2. 12. 2015.

Kde bude probíhat a proč? 

Hotel Na Farmě nebyl vybrán jako místo konání náhodně. Je to komplex, který je propojený s farmou Choťovice. Díky této kombinaci je v hotelu na denním menu čerstvé maso a další výrobky z farmy a naopak veškerý bioodpad putuje do bioplynové stanice, která je na farmě a stará se o energetické využití veškeré biomasy. Díky produkci elektřiny je hotel kompletně vytápěn obnovitelnými zdroji energie. Zároveň se však na farmě i kompostuje a půda tak dostává přesně takové živiny, které potřebuje. Kompost je vyráběn ze surovin vlastních i bioodpadů svážených z obce Žehuň. Jedná se tak o jedinečný symbiotický komplex a spolupráci obce, zemědělce a hotelového komplexu. Malé oběhové hospodářství v praxi!

Jací na konferenci vystoupí hosté? 

Pozvání na konferenci přijali zastupitelné vlády, kontrolních orgánů, zastupitelé obcí, zkušení lidé z praxe, neziskových organizací i zahraniční hosté. Naše řečníky si můžete prohlédnout zde.

  


Konference se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

  

První cirkulář konference

Základní informace pro účastníky konference k nahlédnutí zde:

1. Cirkulář ODPAD ZDROJEM 2016  

Aktuální informace: Kapacita konference je omezená, v současné době je k dispozici posledních 10 míst na páteční program. Neváhejte proto, prosím, s registrací. Děkujeme. 

 


REGISTRACE

V případě storna registrace do 7.3.2016 si účtujeme 10% z fakturované částky. V případě storna registrace po 7.3.2016 si účtujeme 100% fakturované částky.

Galerie z našich aktivit na municipální úrovni. V roce 2015 jsme navštívili přes 60 samospráv a zjišťovali jsme, jaký je stav odpadového hospodářství v nich. Setkali jsme se s velmi zajímavýmí řešeními a aktivním přístupem k odpadovému hospodářství, který obcím šetří finance a umožňuje zapojovat obyvatele do dění v obci. Buďte i Vy samosprávou, která vede odpadové hospodářství efektivně, ekologicky a se zapojením obyvatel.