KONFERENCE ODPAD ZDROJEM 2016

Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú. Vás zve na první ročník konference

ODPAD ZDROJEM 2016

aneb jak efektivně zavádět oběhové hospodářství na komunální úrovni,

který se koná 10. – 11. března 2016 v Choťovicích v hotelu Na Farmě

Představte si obec, která hospodaří takovým způsobem, že jí odpady přináší zdroje.  Občas stačí malé změny, být otevřený inovativním řešením, nechat se inspirovat příklady dobré praxe a být ochoten přijmout změnu. Spousta inspirativních příkladů je již k dispozici a my je s Vámi chceme sdílet. Naučíme se společně vnímat odpad jako zdroj. 

Konference je reakcí na podněty, dotazy a příklady dobré praxe, se kterými se Institut Cirkulární Ekonomiky setkal během svojí aktivní činnosti v oblasti nakládání s odpady na municipální úrovni v roce 2015. Cílem akce je sdílení příkladů dobré praxe, diskuze s odborníky, představení fungujících technologií a inovací se zaměřením na řešení umožňující hospodařit obcím efektivněji a v souladu s přírodou a oběhovým hospodářstvím. Hlavními tématy konference jsou:

  • snížení nákladů obcí na odpady
  • finanční přínosy separace a elektronické evidence odpadů
  • financování projektů v odpadovém hospodářství
  • nová legislativa v oblasti nakládání s odpadem pro rok 2016
  • příklady úspěšné implementace oběhového hospodářství v praxi
  • představení inovací v odpadovém hospodářství v národním i evropském kontextu.

Čím se ODPAD ZDROJEM 2016 odlišuje od ostatních konferencí:

Konference se jako první věnuje implementaci principů oběhového hospodářství na komunální úrovni. Je reakcí na aktuální legislativní změny a na balíček o oběhovém hospodářství, který přijala Evropská komise dne 2. 12. 2015.

Kde bude probíhat a proč? 

Hotel Na Farmě nebyl vybrán jako místo konání náhodně. Je to komplex, který je propojený s farmou Choťovice. Díky této kombinaci je v hotelu na denním menu čerstvé maso a další výrobky z farmy a naopak veškerý bioodpad putuje do bioplynové stanice, která je na farmě a stará se o energetické využití veškeré biomasy. Díky produkci elektřiny je hotel kompletně vytápěn obnovitelnými zdroji energie. Zároveň se však na farmě i kompostuje a půda tak dostává přesně takové živiny, které potřebuje. Kompost je vyráběn ze surovin vlastních i bioodpadů svážených z obce Žehuň. Jedná se tak o jedinečný symbiotický komplex a spolupráci obce, zemědělce a hotelového komplexu. Malé oběhové hospodářství v praxi!

Jací na konferenci vystoupí hosté? 

Pozvání na konferenci přijali zastupitelné vlády, kontrolních orgánů, zastupitelé obcí, zkušení lidé z praxe, neziskových organizací i zahraniční hosté. Naše řečníky si můžete prohlédnout zde.
Konference se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí.
První cirkulář konference

Základní informace pro účastníky konference k nahlédnutí zde:

1. Cirkulář ODPAD ZDROJEM 2016

Aktuální informace: Kapacita konference je omezená, v současné době je k dispozici posledních 10 míst na páteční program. Neváhejte proto, prosím, s registrací. Děkujeme. 

Galerie z našich aktivit na municipální úrovni. V roce 2015 jsme navštívili přes 60 samospráv a zjišťovali jsme, jaký je stav odpadového hospodářství v nich. Setkali jsme se s velmi zajímavýmí řešeními a aktivním přístupem k odpadovému hospodářství, který obcím šetří finance a umožňuje zapojovat obyvatele do dění v obci. Buďte i Vy samosprávou, která vede odpadové hospodářství efektivně, ekologicky a se zapojením obyvatel.