ODPAD ZDROJEM 2017

První ročník konference ODPAD ZDROJEM byl zaměřen na efektivní nakládání s odpady v obci, které prospívá obecnímu rozpočtu, obyvatelům i životnímu prostředí. Tentokrát jsme se rozhodli podívat se na obce komplexně a nabídnout řešení pro soběstačnost a efektivní fungování obcí a měst ve čtyřech základních oblastech: ODPADY, ENERGIE, VODA a STAVBY.

Cílem akce bylo ukázat příklady dobré praxe z České republiky i ze zahraničí, zprostředkovat zástupcům samospráv diskuzi s odborníky, představení fungujících technologií a inovací se zaměřením na řešení umožňující hospodařit obcím efektivněji a v souladu s přírodou a oběhovým hospodářstvím.

Téma

Efektivní management odpadů na komunální úrovni


Cíl

Představte si obec, která hospodaří takovým způsobem, že jí odpady přináší zdroje a je energeticky soběstačná. Občas stačí malé kroky, být otevřený inovativním řešením, nechat se inspirovat příklady dobré praxe a být ochoten přijmout změnu. Spousta inspirativních příkladů je již k dispozici a my je s Vámi chceme sdílet. Naučíme se společně vnímat odpad jako zdroj.

Cílová skupina

Konference je určena všem zástupcům samospráv (starostům či vedoucím pracovníkům odboru životního prostředí, příp. technických služeb), zástupcům asociací samospráv a asociací v oblasti staveb, nakládání s odpadem, vodou či energií. Na konferenci můžete potkat také zástupce vlády, kontrolních orgánů, firem i neziskových organizací, kteří se podělí o své zkušenosti z praxe.

Datum

30 – 31. březen 2017

Kapacita

150 osob

Místo konání

Hotel fabrika, Humpolec

Hlavní témata konference

Konference přinesla aktuální informace o trendech i legislativních změnách a konkrétních zkušenostech v následujících čtyřech oblastech:

ODPADY

Efektivní nakládání s odpady, úspory rozpočtu, práce s občany, odpady jako zdroj (i finanční).

ENERGIE

Úspory energie, soběstačnost v energetické produkci a vytváření systémů udržitelné produkce i spotřeby energie.

VODA

Úspory vody na úrovni samospráv i domácností, čerpání finanční podpory, propojení problematiky odpadů a vody.

STAVBY

Budování nových komunikací, výstavba budov či různých technologických zařízení, využití stavebních odpadů či uplatnění kriterií oběhového hospodářství ve výběrových řízeních.


Čím se ODPAD ZDROJEM 2017 odlišuje od ostatních konferencí?


Jedná se o jedinou konferenci, která se komplexně věnuje fungování obcí a měst a zavádění oběhového hospodářství do praxe. Konference kombinuje odborné příspěvky se sdílením příkladů z praxe a workshopy, věnujeme se konkrétním tématům na praktické úrovni a nechybějí ani exkurze a workshopy k tématu.


Účast na konferenci a zpětná vazba


Konference se zúčastnilo 120 zástupců obcí a jejich asociací, státní správy a firem. Více než 50% účastníků konference bylo z řad zástupců místních samospráv a jejich asociací. Mezi významné organizace, které se konference zúčastnily, řadíme například: Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí, Českou inspekci životního prostředí, Velvyslanectví Nizozemského království a další. 74 % účastníků ve zpětné vazbě hodnotilo konferenci její obsah a pokrytí témat jako vynikající a zbylých 26 % ji hodnotilo jako dobrou. 82 % pak hodnotilo organizační stránku akce jako vynikající, zbylých 18 % jako dobrou.

Velmi pozitivně hodnotili účastníci také zařazení příkladů dobré praxe do programu, stejně tak jako exkurze a workshopy.

Mezi náměty na zlepšení pro příští ročník bylo dát ještě více prostoru workshopům a exkurzím, nebo znásobit jejich opakování. Žádné závažné výhrady se ve zpětné vazbě neobjevily.

Velké díky patří také partnerům akce a i našemu generálnímu partnerovi, kterým je pro rok 2016 Česká spořitelna, a.s.

Důležité odkazy

Článek od INCIEN, zhodnocení druhého ročníku konference

Fotogalerie na Facebooku INCIEN

Video záznamy z celé akce

Medailonky řečníků

Program ODPAD ZDROJEM 2017

Sborník konference ODPAD ZDROJEM 2017

 

Napsat komentář