ODPAD ZDROJEM 2019Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú. Vás zve na třetí ročník konference

ODPAD ZDROJEM 2018


aneb zavádění principů cirkulární ekonomiky do měst a obcí,


která se bude konat 8. - 9. března 2018
v Hotelu na Farmě, Choťovice.

Představte si obec, která hospodaří takovým způsobem, že jí odpady přináší zdroje a je energeticky soběstačná.  Občas stačí malé kroky, být otevřený inovativním řešením, nechat se inspirovat příklady dobré praxe a být ochoten přijmout změnu. Spousta inspirativních příkladů je již k dispozici a my je s Vámi chceme sdílet. Naučíme se společně vnímat odpad jako zdroj.

První ročník konference ODPAD ZDROJEM byl zaměřen na efektivní nakládání s odpady v obci, které prospívá obecnímu rozpočtu, obyvatelům i životnímu prostředí. Druhý ročník byl více komplexní a nabízel řešení pro soběstačnost a efektivní fungování obcí a měst ve čtyřech základních oblastech: ODPADY, ENERGIE, VODA a STAVBY.

V tomto komplexním spojení, jsme se vzhledem k ohlasům z loňského ročníku, rozhodli pokračovat a znovu Vám nabízíme témata ve čtyřech základních oblastech: ODPADY, ENERGIE, VODA a STAVBY. Našim cílem je ukázat příklady dobré praxe z České republiky i ze zahraničí a zprostředkovat zástupcům samospráv diskuzi s odborníky. Představíme fungující chytré technologie a inovace umožňující hospodařit efektivněji a v souladu s přírodou a oběhovým hospodářstvím.


Co je oběhové hospodářství a proč se jím v obci zabývat?

Oběhové hospodářství je strategií udržitelného rozvoje, která vytváří funkční a zdravé vztahy mezi přírodou a lidskou společností. Dokonalé uzavírání toků materiálů a energie je udržitelným modelem, jež přináší prosperitu výrobcům i spotřebitelům a je ohleduplný k životnímu prostředí. Je alternativou měnící současný systém směrem konkurenceschopnému a zejména udržitelnému hospodářství.

1. den konference – zahájení.
Přednáška Jaromíra Manharta, MŽP.
Společenský večer na konferenci ODPAD ZDROJEM 2017

Jaká jsou hlavní témata?

Konference přinese aktuální informace o trendech i legislativních změnách a konkrétní zkušenosti v následujících čtyřech oblastech:


ODPADY

Efektivní nakládání s odpady, úspory rozpočtu, práce s občany, odpady jako zdroj (i finanční).


ENERGIE

Úspory energie, soběstačnost v energetické produkci a vytváření systémů udržitelné produkce i spotřeby energie.


VODA

Úspory vody na úrovni samospráv i domácností, čerpání finanční podpory, propojení problematiky odpadů a vody.


STAVBY

Budování nových komunikací, výstavba budov či různých technologických zařízení, využití stavebních odpadů či uplatnění kriterií oběhového hospodářství ve výběrových řízeních.

Co konference představí?

 • vizi cirkulárního města připraveného na legislativní i klimatické výzvy,
 • připravované legislativní změny (na evropské i národní úrovni),
 • možnosti získání financování i zajímavé platformy pro spolupráci,
 • principy zeleného veřejného zadávání, které podpoří využívání druhotných surovin,
 • příklady a výsledky dobré praxe odpadového hospodářství.

 • Program konference bude reagovat na aktuální výzvy, mezi které se řadí problematika:
 • sucha a nakládání s vodou,
 • naplňování cílů balíčku o cirkulární ekonomice,
 • recyklace odpadů a uplatnění druhotných surovin,
 • implementace chytrých technologií do praxe českých měst a obcí a práce s nimi,
 • hledání skutečné efektivity při nakládání se zdroji i energiemi.

 • Navíc bude akce doplněna o:
 • workshopy,
 • exkurzi,
 • možnosti navázání spolupráce,
 • prezentaci modelu cirkulárního města,
 • společenský večer.

 • Jedná se o jedinou konferenci, která se komplexně věnuje fungování obcí a měst a zavádění oběhového hospodářství do praxe. Konference kombinuje odborné příspěvky se sdílením příkladů z praxe a workshopy, kde se budeme věnovat konkrétním tématům na praktické úrovni. Chybět nebude ani exkurze k tématu.


  Komu je konference určena?

  Konference je určena všem zástupci samospráv (starostové či vedoucí pracovníci odboru životního prostředí, příp. technických služeb), zástupci asociací samospráv a asociací v oblasti nakládání s odpadem, vodou či energií. Na konferenci můžete potkat také zástupce vlády, kontrolních orgánů, firem i neziskových organizací, kteří se podělí o své zkušenosti z praxe.

  Jste firma?

  Máte zájem prezentovat na konferenci své zkušenosti, výrobky a stát se partnerem? Zviditelnit svoji značku, posílit svoje postavení na trhu na navázat nové kontakty? Kontaktujte nás na email laura@incien.org. Vždy hledáme takovou formu partnerství, která Vám pomůže udržitelným způsobem rozvíjet Vaše aktivity, naplňovat Vaše cíle a odpovídá možnostem Vašeho rozpočtu.

  Jaké jsou účastnické poplatky?

  Registrace na oba dny konference (8. - 9. 3. 2018):

  Cena při registraci do 31. 12. 2017 ............................ 2800 Kč

  Cena při registraci od 1. 1. 2018 do 18. 2. 2018 ............................ 3200 Kč

  Cena při registraci od 18. 2. 2018 ...................................................... 3400 Kč

  Registrace pouze na jeden den konference:

  8. 3. 2018 (limitovaný počet míst) ................................................. 2000 Kč

  9. 3. 2018 (limitovaný počet míst) ................................................. 1800 Kč


  Ceny vložného jsou uvedeny včetně DPH. Cena zahrnuje workshopy, exkurze, program konference, obědy a občerstvení ve dnech, pro něž se účastník registruje. Cena nezahrnuje ubytování, které si účastníci zajišťují zvlášť. V případě storna registrace do 20. 2. 2018 si účtujeme 10 % z fakturované částky. V případě storna registrace po 20. 2. 2018 si účtujeme 100 % fakturované částky.


  Proč právě ODPAD ZDROJEM 2018?

  Jedná se o jedinou konferenci, která se komplexně věnuje fungování obcí a měst a zavádění oběhového hospodářství do praxe. Konference kombinuje odborné příspěvky se sdílením příkladů z praxe a workshopy, kde se budeme věnovat konkrétním tématům na praktické úrovni. Chybět nebude ani exkurze k tématu.


  Jak se přihlásit?

  REGISTRACE ZDE

  V případě, že máte zájem sdílet své zkušenosti jako prezentující, ozvěte se prosím Soně Jonášové ředitelce Institutu Cirkulární Ekonomiky a koordinátorce programu konference, email sona@incien.org, nebo Kateřině Kolské, koordinátorka konference ODPAD ZDROJEM 2018 email: katka@incien.org; tel: +420 724 830 559. V případě, že jste firma a máte zájem o partnerství na konferenci kontaktujte Lauru Mitroliosovu na email laura@incien.org..