ODPAD ZDROJEM 2019


Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú. Vás zve na čtvrtý ročník konference

ODPAD ZDROJEM 2019

aneb zavádění principů cirkulární ekonomiky do měst a obcí,

která se bude konat 28. - 29. března 2019
v Hotelu na Farmě, Choťovice.

Představte si obec, která hospodaří takovým způsobem, že jí odpady přináší zdroje a je energeticky soběstačná.  Občas stačí malé kroky, být otevřený inovativním řešením, nechat se inspirovat příklady dobré praxe a být ochoten přijmout změnu. Spousta inspirativních příkladů je již k dispozici a my je s Vámi chceme sdílet. Naučíme se společně vnímat odpad jako zdroj.

První ročník konference ODPAD ZDROJEM byl zaměřen na efektivní nakládání s odpady v obci, které prospívá obecnímu rozpočtu, obyvatelům i životnímu prostředí. Druhý a třetí ročníky byly více komplexní a nabízely řešení pro soběstačnost a efektivní fungování obcí a měst ve čtyřech základních oblastech: ODPADY, ENERGIE, VODA a STAVBY.

V tomto komplexním spojení, jsme se vzhledem k ohlasům z loňského ročníku, rozhodli pokračovat a rozšířit o jedno chtěné téma, nabízíme Vám pět témat v základních oblastech: ODPADY, ENERGIE, VODA, STAVBY obohacené o téma CIRKULÁRNÍ RADNICE. Našim cílem je ukázat příklady dobré praxe z České republiky i ze zahraničí a zprostředkovat zástupcům samospráv diskuzi s odborníky. Představíme fungující chytré technologie a inovace umožňující hospodařit efektivněji a v souladu s přírodou a oběhovým hospodářstvím.

Stejně jako minulý ročník i tento budeme sledovat uhlíkovou stopu celé akce. Aby jste i Vy mohli pomoci ke snížení uhlíkové stopy, můžete využít námi připravenou tabulku, do které napíšete svůj zájem o spolujízdu. V případě zájmu o doprovod při cestě na konferenci prosíme o její vyplnění ZDE.


Co je oběhové hospodářství a proč se jím v obci zabývat?

Oběhové hospodářství je strategií udržitelného rozvoje, která vytváří funkční a zdravé vztahy mezi přírodou a lidskou společností. Dokonalé uzavírání toků materiálů a energie je udržitelným modelem, jež přináší prosperitu výrobcům i spotřebitelům a je ohleduplný k životnímu prostředí. Je alternativou měnící současný systém směrem konkurenceschopnému a zejména udržitelnému hospodářství.

Jaká jsou hlavní témata?

Konference přinese aktuální informace o trendech i legislativních změnách a konkrétní zkušenosti v následujících pěti oblastech:

ODPADY

 

Efektivní nakládání s odpady, úspory rozpočtu, práce s občany, odpady jako zdroj (i finanční).

ENERGIE

 

Úspory energie, soběstačnost v energetické produkci a vytváření systémů udržitelné produkce i spotřeby energie.

VODA

 

Úspory vody na úrovni samospráv i domácností, čerpání finanční podpory, propojení problematiky odpadů a vody.

STAVBY

 

Budování nových komunikací, výstavba budov či různých technologických zařízení, využití stavebních odpadů či uplatnění kriterií oběhového hospodářství ve výběrových řízeních.

CIRKULÁRNÍ RADNICE

 

Jak se na cirkulární ekonomiku dívat z pohledu starosty, který plánuje dlouhodobu koncepci, která bude šetřit nejen finance, ale reálně zacyklí materiálové toky uvnitř města?

Co konference představí?

 • nejnovější trendy cirkulární ekonomiky v evropském i českém kontextu,
 • připravované legislativní změny (na evropské i národní úrovni),
 • výsledky prvního městského cirkulárního skenu v České republice,
 • nejnovější ekoinovace a technologická řešení pro zavádění cirkulární ekonomiky do praxe,
 • systémy postavené na uzavřeném toku materiálů na úrovni samospráv,
 • příklady a výsledky dobré praxe odpadového hospodářství.

Program konference bude reagovat na aktuální výzvy, mezi které se řadí problematika:

 • sucha a nakládání s vodou,
 • naplňování cílů balíčku o cirkulární ekonomice,
 • recyklace odpadů a uplatnění druhotných surovin,
 • implementace chytrých technologií do praxe českých měst a obcí a práce s nimi,
 • hledání skutečné efektivity při nakládání se zdroji i energiemi.

Navíc bude akce doplněna o:

 • workshopy,
 • exkurzi,
 • možnosti navázání spolupráce,
 • prezentaci modelu cirkulárního města,
 • společenský večer.

Jedná se o jedinou konferenci, která se komplexně věnuje fungování obcí a měst a zavádění oběhového hospodářství do praxe. Konference kombinuje odborné příspěvky se sdílením příkladů z praxe a workshopy, kde se budeme věnovat konkrétním tématům na praktické úrovni. Chybět nebude ani exkurze k tématu.


 

Komu je konference určena?

 

Konference je určena všem zástupci samospráv (starostové či vedoucí pracovníci odboru životního prostředí, příp. technických služeb), zástupci asociací samospráv a asociací v oblasti nakládání s odpadem, vodou či energií.
Na konferenci můžete potkat také zástupce vlády, kontrolních orgánů, firem i neziskových organizací, kteří se podělí o své zkušenosti z praxe.

 

Jste firma?

 

Máte zájem prezentovat na konferenci své zkušenosti, výrobky a stát se partnerem? Zviditelnit svoji značku, posílit svoje postavení na trhu na navázat nové kontakty? Kontaktujte nás na email laura@incien.org. Vždy hledáme takovou formu partnerství, která Vám pomůže udržitelným způsobem rozvíjet Vaše aktivity, naplňovat Vaše cíle a odpovídá možnostem Vašeho rozpočtu.

 

Jaké jsou účastnické poplatky?

 

Registrace na oba dny konference (28. - 29. 3. 2019):

Cena při registraci do 1. 1. 2019 ............................ 3200 Kč

Cena při registraci od 2.1. 2019 ............................ 3400 Kč

Registrace pouze na jeden den konference:

28. 3. 2019 (limitovaný počet míst) ................................................. 2000 Kč

29. 3. 2019 (limitovaný počet míst) ................................................. 1800 Kč

 

Ceny vložného jsou uvedeny včetně DPH. Cena zahrnuje workshopy, exkurze, program konference, obědy a občerstvení ve dnech, pro něž se účastník registruje. Cena nezahrnuje ubytování, které si účastníci zajišťují zvlášť. V případě storna registrace do 20. 3. 2019 si účtujeme 10 % z fakturované částky. V případě storna registrace po 20. 3. 2019 si účtujeme 100 % fakturované částky.


 

Proč právě ODPAD ZDROJEM 2019?

 

Jedná se o jedinou konferenci, která se komplexně věnuje fungování obcí a měst a zavádění oběhového hospodářství do praxe. Konference kombinuje odborné příspěvky se sdílením příkladů z praxe a workshopy, kde se budeme věnovat konkrétním tématům na praktické úrovni. Chybět nebude ani exkurze k tématu.


 

Jak se přihlásit?

 

REGISTRACE ZDE

V případě, že máte zájem sdílet své zkušenosti jako prezentující, ozvěte se prosím Soně Jonášové ředitelce Institutu Cirkulární Ekonomiky a koordinátorce programu konference, email sona@incien.org. V případě, že jste firma a máte zájem o partnerství na konferenci kontaktujte Lauru Mitroliosovu na email laura@incien.org..