ODPAD ZDROJEM 2020


 

Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú. Vás zve na pátý ročník konference

ODPAD ZDROJEM 2020

aneb zavádění principů cirkulární ekonomiky do měst a obcí,

která se bude konat 2. - 3. září 2020
jako součást veletrhu URBIS SMART CITY FAIR.

Představte si obec, která hospodaří takovým způsobem, že jí odpady přináší zdroje. Vytváří minimální množství směsného komunálního odpadu a třídění ostatních odpadů jí dotuje celý systém odpadového hospodářství.  Občas stačí malé kroky, být otevřený inovativním řešením, nechat se inspirovat příklady dobré praxe a být ochoten přijmout změnu. Spousta inspirativních příkladů je již k dispozici a my je s Vámi chceme sdílet. Naučíme se společně vnímat odpad jako zdroj.

První ročník konference ODPAD ZDROJEM byl zaměřen na efektivní nakládání s odpady v obci, které prospívá obecnímu rozpočtu, obyvatelům i životnímu prostředí. Další ročníky jsme pojaly více komplexně, nabízely řešení pro soběstačnost a efektivní fungování obcí a měst v několika základních oblastech: ODPADY, ENERGIE, VODA, STAVBY A CIRKULÁRNÍ RADNICE.

V tomto konceptu chceme i nadále pokračovat a přinášet účastníkům konference ODPAD ZDROJEM komplexní pohled na aplikování principů cirkulární ekonomiky do jejich obcí a měst. V letošním ročníku se budeme hodně věnovat tématu ODPADY, tento rok je pro odpady v ČR znomovým, vláda přichází s novou legislativou, řeší se téma zálohování, firmy se snaží co nejvíce uzavírat své materiálové toky a je stále více tlačeno na koncové uživatele, tedy obyvatele měst a obcí. Pojďme se tedy společně vrátit v čase a ukázat si kam se odpadové hospodářství v ČR za posledních 5 let posunulo? Na konferenci ukážeme jako vždy mnoho příkladů dobré praxe, který mi se každý starosta může inspirovat, současně však poukážeme i na špatné příklady praxe, protože jedině chybami se můžeme poučit a jít dál. Dále budeme hovořit o budoucnosti a podíváme se společně jak by mohla být co nejjednodušeji aplikovaná cirkulární ekonomika do Českých měst a obcí ... CIRKULÁRNÍ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ je téma, které nás bude provázet konferencí.

Našim cílem je ukázat příklady dobré praxe a pokukázat na špatné praktiky z České republiky i ze zahraničí a zprostředkovat zástupcům samospráv diskuzi s odborníky. Představíme fungující chytré technologie a inovace umožňující hospodařit efektivněji a v souladu s přírodou a oběhovým hospodářstvím.


Co je oběhové hospodářství a proč se jím v obci zabývat?

Oběhové hospodářství je strategií udržitelného rozvoje, která vytváří funkční a zdravé vztahy mezi přírodou a lidskou společností. Dokonalé uzavírání toků materiálů a energie je udržitelným modelem, jež přináší prosperitu výrobcům i spotřebitelům a je ohleduplný k životnímu prostředí. Je alternativou měnící současný systém směrem konkurenceschopnému a zejména udržitelnému hospodářství.

Jaká jsou hlavní témata konference?

Konference přinese aktuální informace o trendech i legislativních změnách a konkrétní zkušenosti v následujících oblastech:

ODPADY

 

Efektivní nakládání s odpady, úspory rozpočtu, práce s občany, odpady jako zdroj (i finanční).

ENERGIE

 

Úspory energie, soběstačnost v energetické produkci a vytváření systémů udržitelné produkce i spotřeby energie.

VODA

 

Úspory vody na úrovni samospráv i domácností, čerpání finanční podpory, propojení problematiky odpadů a vody.

CIRKULÁRNÍ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

Zavádění principů cirkulární ekonomiky do veřejného zadávání.

STAVBY

 

Budování nových komunikací, výstavba budov či různých technologických zařízení, využití stavebních odpadů či uplatnění kriterií oběhového hospodářství ve výběrových řízeních.

CIRKULÁRNÍ RADNICE

 

Jak se na cirkulární ekonomiku dívat z pohledu starosty, který plánuje dlouhodobu koncepci, která bude šetřit nejen finance, ale reálně zacyklí materiálové toky uvnitř města?

Co konference představí a jak je spojená s URBIS 2020?

 • nejnovější trendy cirkulární ekonomiky v evropském i českém kontextu,
 • připravované legislativní změny (na evropské i národní úrovni),
 • nejnovější ekoinovace a technologická řešení pro zavádění cirkulární ekonomiky do praxe,
 • systémy postavené na uzavřeném toku materiálů na úrovni samospráv,
 • příklady a výsledky dobré praxe odpadového hospodářství,
 • sdílení příkladů vedoucí k negativnímu v odpadovém hospodářství,
 • možnost účastnit se dalšího programu mezinárodní konference URBIS SMART CITY FAIR 2020.

Program konference bude reagovat na aktuální výzvy, mezi které se řadí problematika:

 • sucha a nakládání s vodou,
 • naplňování cílů balíčku o cirkulární ekonomice,
 • předcházení vzniku odpadu, efektivní třídění a recyklace odpadů s uplatněním druhotných surovin,
 • implementace chytrých technologií do praxe českých měst a obcí a práce s nimi,
 • hledání skutečné efektivity při nakládání se zdroji i energiemi.

Navíc bude akce doplněna o:

 • workshopy,
 • možnosti navázání spolupráce,
 • společenský večer,
 • další program v rámci Veletrhu URBIS.

Jedná se o jedinou konferenci, která se komplexně věnuje fungování obcí a měst a zavádění oběhového hospodářství do praxe. Konference kombinuje odborné příspěvky se sdílením příkladů z praxe a workshopy, kde se budeme věnovat konkrétním tématům na praktické úrovni. V tomto roce jsme povýšili konferenci a propojili jsme síly s Veletrhem URBIS 2020.


 

Komu je konference určena?

 

Konference je určena všem zástupci samospráv (starostové či vedoucí pracovníci odboru životního prostředí, příp. technických služeb), zástupci asociací samospráv a asociací v oblasti nakládání s odpadem, vodou či energií. Na konferenci můžete potkat také zástupce vlády, kontrolních orgánů, firem i neziskových organizací, kteří se podělí o své zkušenosti z praxe.

 • Lídři v inovacích, dodavatelé řešení pro města

 • Kraje, města, obce, mikroregiony či evropská sdružení

 • Start-ups

 • Aktivní občané

 • Akademický sektor a studenti

 

Jste firma?

 

Máte zájem prezentovat na konferenci své zkušenosti, výrobky a stát se partnerem? Zviditelnit svoji značku, posílit svoje postavení na trhu na navázat nové kontakty? Kontaktujte nás na email laura@incien.org. Vždy hledáme takovou formu partnerství, která Vám pomůže udržitelným způsobem rozvíjet Vaše aktivity, naplňovat Vaše cíle a odpovídá možnostem Vašeho rozpočtu.

 

Jaké jsou účastnické poplatky?

 

Jednodenní:
2.9.2020 - Konference Odpad Zdrojem s after party

(vstup na konferenci ve středu 2.9., na after party a dvoudenní vstupné na EXPO URBIS SMART CITY FAIR)
- cena 2.990,-

Dvoudenní:
2.9. - 3.9. 2020 - Konference s workshopy Odpad Zdrojem s after party

(vstup na konferenci ve středu 2.9., na after party, na workshopy ve čtvrtek 3.9. a dvoudenní vstupné na EXPO URBIS SMART CITY FAIR)
- cena 3.990,-

All in One:
Konference s workshopy Odpad Zdrojem včetně after party + 2-denní vstup
na EXPO a WORKSHOPY URBIS SMART CITY FAIR
- cena 5.990,-

Ceny vstupného jsou uvedeny včetně DPH.  Cena nezahrnuje ubytování, které si účastníci zajišťují zvlášť. V případě storna registrace do 24. 8. 2020 si účtujeme 10 % z fakturované částky. V případě storna registrace po 24. 8. 2020 si účtujeme 100 % fakturované částky.


 

Proč právě ODPAD ZDROJEM 2020?

 

Jedná se o jedinou konferenci, která se komplexně věnuje fungování obcí a měst a zavádění oběhového hospodářství do praxe. Konference kombinuje odborné příspěvky se sdílením příkladů z praxe a workshopy, kde se budeme věnovat konkrétním tématům na praktické úrovni. Letošní rok je program součástí mezinárodního Veletrhu URBIS.


 

Jak se přihlásit?

 

REGISTRACE ZDE

V případě, že máte zájem sdílet své zkušenosti jako prezentující, nebo jste firma a máte zájem o partnerství na konferenci kontaktujte koordinátorku konference Evu Šálkovou, salkova@ciraa.eu

 

 

Napsat komentář