ODPAD ZDROJEM 2020

Představte si obec, která hospodaří takovým způsobem, že jí odpady přináší zdroje. Vytváří minimální množství směsného komunálního odpadu a třídění ostatních odpadů jí dotuje celý systém odpadového hospodářství.  Občas stačí malé kroky, být otevřený inovativním řešením, nechat se inspirovat příklady dobré praxe a být ochoten přijmout změnu.

Pátý ročník konference ODPAD ZDROJEM byl zaměřený na cirkulární veřejné zadávání. Minulé ročníky jsme pojali komplexněji, nabízely řešení pro soběstačnost a efektivní fungování obcí a měst v několika základních oblastech: ODPADY, ENERGIE, VODA, STAVBY A CIRKULÁRNÍ RADNICE.

Cílem konference ODPAD ZDROJEM je přinášet účastníkům komplexní pohled na aplikování principů cirkulární ekonomiky – již nejen do jejich obcí a měst, ale také do fungování firem. V letošním ročníku jsme se hodně věnovali tématu cirkulárního veřejného zadávání a došlo i na bilancování uplynulých 5 let fungování INCIEN.

Naším cílem je zejména ukázat příklady dobré praxe z České republiky i ze zahraničí a zprostředkovat zástupcům samospráv, firem a dalších organizací diskuzi s odborníky, a jsme rádi, že se nám toho podařilo dosáhnout i letos na brněnském výstavišti.

Kdo se zúčastnil 5. ročníku konference Odpad zdrojem?


Soňa Jonášová (INCIEN)
Petr Hladík (město Brno)
Pavel Zedníček (INCIEN) & Max Russell (Circle Economy)
Laura Mitroliosová (CIRA Advisory)
Pavel Beran (KB) & Dita Tesařová (Národní centrum energetických úspor)
Lenka Mynářová (Nafigate) & Pavel Horák (starosta obce Žehuň, Farma Choťovice)
Majo Lemo (ENJOY Life)
Filip Hloušek (Deloitte Legal) & Martin Veverka (EY)
Karel Fronk (Skanska, CZCBC) & Leona Šteigrová Gergelová (MPSV) & Anna Pasková (Ministerstvo životního prostředí)
Jiří Helán (KROUPAHELÁN) & Martin Šmída (Kompostářská asociace)

Jaká byla hlavní témata konference?


CIRKULÁRNÍ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

Zavádění principů cirkulární ekonomiky do veřejného zadávání.

CIRKULÁRNÍ RADNICE

 

Jak se na cirkulární ekonomiku dívat z pohledu starosty, který plánuje dlouhodobu koncepci, která bude šetřit nejen finance, ale reálně zacyklí materiálové toky uvnitř města?

VODA

 

Úspory vody na úrovni samospráv i domácností, čerpání finanční podpory, propojení problematiky odpadů a vody.

ODPADY

 

Efektivní nakládání s odpady, úspory rozpočtu, práce s občany, odpady jako zdroj (i finanční).

STAVBY

 

Budování nových komunikací, výstavba budov či různých technologických zařízení, využití stavebních odpadů či uplatnění kriterií oběhového hospodářství ve výběrových řízeních.

ENERGIE

 

Úspory energie, soběstačnost v energetické produkci a vytváření systémů udržitelné produkce i spotřeby energie.

Konference představila:

 • nejnovější trendy cirkulární ekonomiky v evropském i českém kontextu,
 • připravované legislativní změny (na evropské i národní úrovni),
 • nejnovější ekoinovace a technologická řešení pro zavádění cirkulární ekonomiky do praxe,
 • systémy postavené na uzavřeném toku materiálů na úrovni samospráv,
 • příklady a výsledky dobré praxe odpadového hospodářství,
 • sdílení příkladů vedoucí k negativnímu v odpadovém hospodářství,
 • možnost účastnit se dalšího programu mezinárodní konference URBIS SMART CITY FAIR 2020.

Program konference jako každý rok reagoval na aktuální výzvy, mezi které se v roce 2020 řadila problematika:

 • sucha a nakládání s vodou,
 • naplňování cílů balíčku o cirkulární ekonomice,
 • předcházení vzniku odpadu, efektivní třídění a recyklace odpadů s uplatněním druhotných surovin,
 • implementace chytrých technologií do praxe českých měst a obcí a práce s nimi,
 • hledání skutečné efektivity při nakládání se zdroji i energiemi.

Akci doprovázel doprovodný program:

 • workshopy,
 • možnosti navázání spolupráce,
 • společenský večer,
 • další program v rámci Veletrhu Urbis Smart City Fair.

Ozvěny konference Odpad zdrojem 2020


Napsat komentář