ODPAD ZDROJEM 2018

      

,,Představte si obec, která hospodaří takovým způsobem, že jí odpady přináší zdroje a je energeticky soběstačná.  Občas stačí malé kroky, být otevřený inovativním řešením, nechat se inspirovat příklady dobré praxe a být ochoten přijmout změnu. Spousta inspirativních příkladů je již k dispozici a my je s Vámi chceme sdílet. Naučíme se společně vnímat odpad jako zdroj.“

První ročník konference ODPAD ZDROJEM byl zaměřen na efektivní nakládání s odpady v obci, které prospívá obecnímu rozpočtu, obyvatelům i životnímu prostředí. Druhý ročník byl více komplexní a nabízel řešení pro soběstačnost a efektivní fungování obcí a měst ve čtyřech základních oblastech: ODPADY, ENERGIE, VODA a STAVBY.

V tomto komplexním spojení, jsme se vzhledem k ohlasům z loňského ročníku, rozhodli pokračovat a znovu jsme nabídli témata v základních oblastech: ODPADY, ENERGIE, VODA, STAVBY, které jsme rozšířili o další tematický celek CHYTRÉ A CIRKULÁRNÍ RADNICE. Našim cílem bylo ukázat příklady dobré praxe z České republiky i ze zahraničí a zprostředkovat zástupcům samospráv diskuzi s odborníky. Představili jsme fungující chytré technologie a inovace umožňující hospodařit efektivněji a v souladu s přírodou a oběhovým hospodářstvím.

 

Téma

Konference přinesla aktuální informace o trendech i legislativních změnách a konkrétní zkušenostech v následujících oblastech: ODPADY, ENERGIE, VODA, STAVBY, CHYTRÉ A CIRKULÁRNÍ RADNICE.


Cíl

Cílem bylo ukázat příklady dobré praxe z České republiky i ze zahraničí a zprostředkovat zástupcům samospráv diskuzi s odborníky. Představili jsme fungující chytré technologie a inovace umožňující hospodařit efektivněji a v souladu s přírodou a oběhovým hospodářstvím.

Cílová skupina

Konference je určena všem zástupcům samospráv (starostům či vedoucím pracovníkům odboru životního prostředí, příp. technických služeb), zástupcům asociací samospráv a asociací v oblasti staveb, nakládání s odpadem, vodou či energií. Na konferenci můžete potkat také zástupce vlády, kontrolních orgánů, firem i neziskových organizací, kteří se podělí o své zkušenosti z praxe.

Datum

8 – 9. březen 2018

Kapacita

100 osob

Místo konání

Hotel Na Farmě, Choťovice

Hlavní témata konference

Konference přinesla aktuální informace o trendech i legislativních změnách a konkrétních zkušenostech v následujících pěti oblastech:

ODPADY

Důležité informace k připravované legislativě, odpadům a konceptu oběhového hospodářství, představení aktuálních výzev pro rok 2018 s praktickými informacemi zaměřenými na starosty, příklad zavádění principů cirkulární ekonomiky do MČ Prahy 7, přehled probíhajícího projektu ,,Obce na cestě k minimalizaci odpadů“ pomocí prevence vzniku odpadů a následné stimulace třídění.

 

ENERGIE

Úspory energie, soběstačnost v energetické produkci a vytváření systémů udržitelné produkce i spotřeby energie, bioplynové stanice s efektivním využívání tepla.

VODA

Úspory vody na úrovni samospráv i domácností, využití srážkových vod a likvidace odpadních vod, šetření podzemních zdrojů vody.

STAVBY

Představení legislativy a dobrovolných nástrojů, které jsou využívány v rámci EU a postupně se stávají i běžnou praxí v ČR, Příklad dobré praxe ze Slovenska, podpora zeleného zadávání s cílem podpořit využívání druhotných surovin, soutěž přeměna odpadů na zdroje.

CHYTRÉ A CIRKULÁRNÍ RADNICE

Zvýšení efektivity tisku a cirkulární zadávání v oblasti služeb, představení cirkulárního chytrého řešení pro město Kolín, zacyklení materiálových toků uvnitř města/obce.


Čím se ODPAD ZDROJEM 2018 odlišuje od ostatních konferencí?


Jedná se o jedinou konferenci, která se komplexně věnuje fungování obcí a měst a zavádění oběhového hospodářství do praxe. Konference kombinuje odborné příspěvky se sdílením příkladů z praxe a workshopy, věnujeme se konkrétním tématům na praktické úrovni a nechybějí ani exkurze a workshopy k tématu.


Účast na konferenci a zpětná vazba


Konference se zúčastnilo 100 zástupců obcí a jejich asociací, státní správy a firem. Více než 60 % účastníků konference bylo z řad zástupců místních samospráv a jejich asociací. Mezi významné organizace, které se konference zúčastnily, řadíme například: Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo Průmyslu a obchodu, SFŽP. 74 % účastníků ve zpětné vazbě hodnotilo konferenci jako vynikající a zbylých 26 % ji hodnotilo jako dobrou. 87 % pak hodnotilo organizační stránku akce jako vynikající, zbylých 13 % jako dobrou.

Velmi pozitivně hodnotili účastníci také zařazení příkladů dobré praxe do programu, stejně tak jako exkurze a workshopy.

Mezi náměty na zlepšení pro příští ročník bylo dát ještě více prostoru workshopům a exkurzím, nebo znásobit jejich opakování. Žádné závažné výhrady se ve zpětné vazbě neobjevily.

Velké díky patří také partnerům akce a i našemu generálnímu partnerovi, kterým je pro rok 2016 Česká spořitelna, a.s.

Důležité odkazy

Článek od INCIEN, ohlédnutí za konferencí Odpad Zdrojem 2018

Fotogalerie na Facebooku INCIEN, den první

Fotogalerie na Facebooku INCIEN, den druhý

Video záznamy z celé akce

Medailonky řečníků

Program ODPAD ZDROJEM 2018

Sborník konference ODPAD ZDROJEM 2018