Jak se stát partnerem

Máte zájem zviditelnit svoji značku, posílit svoje image nebo se osobně představit návštěvníkům akcí, které připravujeme? Zároveň byste se rádi stali součásti vznikající komunity firem a institucí pracující na rozvoji konceptu cirkulární ekonomiky v České republiky a měli nejnovější informace o trendech v této oblasti? Staňte se naším partnerem.

Kontaktujte nás na email recepce@incien.org. Vždy hledáme takovou formu partnerství, která Vám pomůže udržitelným způsobem rozvíjet Vaše aktivity, naplňovat Vaše cíle a odpovídá možnostem Vašeho rozpočtu.

Napsat komentář