Půda a cirkulární ekonomika.

Půda je téma, které by mělo být prioritou každé země. Zajišťuje potravinovou soběstačnost a zdravé životní prostředí. Z tohoto důvodu je i aktuálním tématem, který řeší Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú.

  • Půda hraje důležitou roli v boji proti změně klimatu.
  • Například zravá půda pomáhá ukládat uhlík a zabraňovat jeho uvolňování do atmosféry.
  • Dostatek organické hmoty v ní zároveň láká žížaly a další půdní živočichy, kteří se podílejí na rozkladných procesech a zpřístupnění živin pro rostliny.
  • Přítomnost žížal zároveň zajišťuje ideální dostupnost fosforu pro rostliny. Fosfor je totiž jeden z prvků, u kterého začínáme ve velkém hovořit o nutnosti jeho recyklace zejména vzhledem k faktu, že dochází jeho světové zásoby.
  • Zdravá půda je nezbytná pro fungující uzavřené cykly živin v zemědělství, snižování dopadu globálního oteplování a zajištění potravy pro stále rostoucí posilovny.
  • Půda patří mezí tři základní výrobní faktory: práce, půda a kapitál. Jen ji v současnosti ustavičně ničíme a nedbáme na zachování její úrodnosti. Cirkulární ekonomika a udržitelný rozvoj ale se zdravou půdou počítají. Proto se na ni v dalších měsících zaměříme.

23. – 24. 3. se zúčastníme konference Ochrana půdy v Náměšti nad Oslavou, kde v sekci Půda a oběhové hospodářství vystoupíme s tématem: Oběhové hospodářství v městském zemědělství, “closed-loop systémy” – uzavřené toky živin ve městském zemědělství, role zemědělství ve zdravých městech, kde bude právě role půdy jedním z nosných témat.

4. 4. 2016 se zúčastníme veletrhu BIOMASA v Brně a přispějeme s krátkým příspěvkem na téma Uzavírání materiálových toků v zemědělských systémech se zaměřením na biomasu.

Zajímavou studií zabývající se správnými postupy v půdním hospodářství a doporučeními pro udržitelný rozvoj naleznete zde: http://bit.ly/soil_managmnt_China_EU

 Stav půdy v České republice nám není lhostejný. Jednou z priorit a paralelních aktivit INCIEN je pro rok 2016 diskuze s aktéry z Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, farmáři, výzkumnými a neziskovými organizacemi a našimi partnery v Holandsku na téma: Role půdy v cirkulární ekonomice a akční kroky ochrany půdy.

Sdílejte tento článek na sociálních sítích