180316 Dopis M CZ-Soňa Jonášová – převod UR_fin_AP (1)