Řečníci a program konference ODPAD ZDROJEM

Přípravy konference ODPAD ZDROJEM jsou v plném proudu a v současné době je k dispozici pro účastníky téměř kompletní program a seznam přednášejících. Konference reaguje na aktuální témata a dění a na základě požadavků našich účastníků sestavujeme takový program, který bude reflektovat jejich požadavky a poptávku po informacích.

Aktuální program je k dispozici ZDE.

Kompletní seznam přednášejících ZDE.

Velmi zajímavou novinkou je potvrzení účasti holandského zahraničního hosta, kterým je Isabelle Diks, radní hlavního města holandské provincie Frísko, Leeuwarden. Isabella ve své prezentaci pohovoří o tom, jak se principy oběhového hospodářství implementují do praxe v regionu okolo města Leeuwarden, jak jsou recyklovány obaly a jak region spolupracuje s Ministerstvem infrastruktury a životního prostředí a podnikatelskou sférou. Tlumočení bude zajištěno.

Svoji účast v úvodní čtvrteční sekci potvrdili zástupci oddělení odpadů Ministerstva životního prostředí, Státní správy životního prostředí i České inspekce životního prostředí. Aktuální informace o změně legislativy týkající se nakládání s odpady doplní zástupci Státního fondu životního prostředí, kteří účastníky seznámí s dotačními možnostmi pro rok 2016 a to jak z Národního programu, tak z Operačního programu životní prostředí (dále jen „OPŽP“). Prezentace o financování bude vhodně doplněna informacemi od zástupkyně ERSTE corporate banking, paní Ing. Judity Naňkové, která na příkladu dobré praxe představí modelovou situaci financování z dotačních programů a externích zdrojů. Dopolední sekce bude pokračovat druhým blokem přednášek, ve kterých se účastníci seznámí s praktickými příklady z obcí (příklad z obce Přibice, který představí pan starosta Ing. Miroslav Effenberger, DiS), úspěšnými realizacemi projektů založených na principech oběhového hospodářství a spolufinancovaných OPŽP, které představí Ing. Petr Novotný, vedoucí sekce životního prostředí společnosti RENARDS s.r.o. a diskutovat se bude i ideální nastavení spolupráce se svozovými firmami. Toto téma rozvede pan Mgr. Michal Štěpán (vedoucí technicko-provozního dozoru, Pražské služby, a.s.).

V odpolední sekci se účastníci mohou těšit na exkurzi na bioplynovou stanici na farmě v Choťovicích, která je propojená s hotelovým komplexem a zajišťuje pro něj zdroj elektřiny i vytápění. Celý komplex hotelu a farmy je jedinečným příkladem oběhového hospodářství v praxi v malém měřítku. Farma totiž, mimo jiné, zajišťuje i svoz bioodpadů z vedlejší obce Žehuň, které následně kompostuje či využívá v bioplynové stanici. Celý systém je však mnohem více komplexní a jedinečný a návštěvníci tedy budou svojí samotnou účastní na konferenci součástí celého systému. Exkurzi povede majitel farmy v Choťovicích, pan Ing. Karel Novák, který vysvětlí veškeré souvislosti a ukáže, jak může fungovat spolupráce mezi obcí a zemědělcem.

Odpolední program však není jen o exkurzi, ale zejména o workshopech, které proběhnou na různá témata. Účastníci se mohou těšit na informace o tom, jak vykazovat odpady, kdo obcím může pomoci, co je třeba hlídat, jaké existují nástroje. Workshop povede pan Petr Grusman, INISOFT s.r.o. Další workshop bude naopak směřovat k navázání intenzivní spolupráce mezi obcí a občanem díky osvětovým akcím, které v rámci pilotních projektů realizovaných na Slovensku přinesly překvapivě pozitivní výsledky. Workshop povede předseda organizace Priatelia Zeme, Branislav Moňok, který má v této oblasti dlouholeté zkušenosti. Třetí workshop bude představen na konferenci.

Večer se účastníci mohou těšit na Trh technologických řešení, kde se představí vystavovatelé a partneři konference, kteří poskytují řešení v oblasti nakládání s odpadem či tématy související s oblastí cirkulární ekonomiky. Následuje společenský večer s programem, networkingovými aktivitami a diskuzemi mezi účastníky a přednášejícími.

Páteční program je zaměřen na ryze praktické informace, příklady dobré praxe z obcí a mikroregionů, panelové diskuze k jednotlivým blokům a vystoupí zde již výše zmiňovaný host, Isabella Diks. Dopolední sekce bude intenzivní na informace a proto budou mít účastníci možnost diskutovat témata s řečníky i po skončení sekce po zakončení konference při občerstvení.

Po celou dobu konference bude k dispozici bohaté občerstvení z regionálních zdrojů a četný tým organizátorů, který se bude starat o spokojenost účastníků a hladký chod konference. Každý účastník má dopředu možnost zaslat svůj individuální dotaz či námět na téma, které by mohlo zaznít, Soni Jonášové (Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.) na email sona@incien.org. Taktéž je možné domluvit individuální setkání s kterýmkoliv z účinkujících za účelem individuální konzultace.

Konference ODPAD ZDROJEM má za cíl přivést na jedno místo zástupce veřejné správy, zastupitele obcí, reprezentanty firem a neziskových organizací, kteří se tématem dlouhodobě zabývají a jejichž společným cílem je fungující oběhové odpadové hospodářství obcí. Představeny budou inovace, trendy a technologická řešení v národním i evropském měřítku.

Za podporu děkujeme partnerům konference, spolupracujcícím organizacím a mediálním partnerům a v neposlední řadě i ministrovi životního prostředí, panu Mgr. Richardu Brabcovi, který konferenci poskytl svoji záštitu a Velvyslanectví Nizozemského království v Praze. 

DŮLEŽITÉ INFORMACE: 

Kapacita konference je omezena a v současnosti je k dispozici posledních 15 míst. Zástupcům samospráv tedy doporučujeme s registrací neotálet a zarezervovat si svoje místo co nejdříve. 

Sdílejte tento článek na sociálních sítích