Ředitelé nadnárodních korporací i českých firem společně prohlašují, že cirkulární ekonomika je jejich odpovědností

Středa 9. září se nesla ve znamení cirkulární ekonomiky na nejvyšších místech byznysu. Ředitelé českých poboček nadnárodních korporací jakými jsou Coca-Cola HBC, IKEA či Nestlé, společně s předními představiteli tuzemského udržitelného byznysu – Nafigate Cosmetics, Nano Energies, Impact Hub či CIRAA, se společně potkali na konferenci Circular Economy, It’s CEO’s Agenda! (Cirkulární ekonomika je záležitostí generálních ředitelů). Společně ukázali, že oběhové hospodářství a udržitelnost pro ně už dávno nejsou pouze trendem, ale dlouhodobou strategií, skrze kterou už teď řídí svoje firmy. Odbornou garanci nad programem konference držel Institut cirkulární ekonomiky, který v Česku už více než pět let pracuje s korporacemi i samosprávami a radí jim v otázkách oběhového hospodářství.

4,5 trilionu dolarů je dle Accenture do roku 2030 potenciál světového růstu díky cirkulární ekonomice. 99 % ředitelů firem s obratem v miliardách dolarů ve studií OSN prohlásilo, že udržitelnost je neodmyslitelnou součástí dalšího fungování jejich firem. A 7 z 10 českých studentů se záměrem podnikat letos uvedlo, že by od svého nápadu upustili, pokud by poškozovali životní prostředí. 

 „Výzkumy a deklarace ukazují jasný záměr, teď stojí před námi dlouhodobá a náročná výzva uvést je v praxi. Chceme proto ukazovat firmy, které nastoupily na určitou cestu a vzájemně se od sebe učí, navazují vztahy a jsou inspiraci pro ostatní, kteří nad udržitelnými strategiemi pouze začínají přemýšlet,” uvádí o setkání Soňa Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky a spoluorganizátorka konference.

Rádi děláme chyby

V osmi přednáškách se v jeden večer představilo jedenáct společností a iniciativ, které jsou hybateli změn v Česku i zahraničí. „Plast nechceme vnímat jako odpad, ale materiál, se kterým dokážeme dál pracovat. Zaměřujeme se také na hospodaření s vodou – při výrobě nápojů se nám podařilo snížit spotřebu o polovinu, nyní vyrobíme 1 litr nápoje pouze z 1,7 litru vody. Také jsme dali prostor zaměstnancům, kteří z vlastní iniciativy vymysleli způsob přepravy našich výrobků vozidly, které pohání CNG nebo elektřina,” představil aktivity Coca-Coly v Česku i zahraničí Lukáš Zapletal, ředitel pro veřejné záležitosti.

Známé jsou i aktivity IKEA, které prezentovala Mounia El Hilali, ředitelka české, slovenské a maďarské pobočky. „Cirkulární ekonomika není pouze myšlenkou švédského vedení. Zapojují se do ní zaměstnanci všech obchodních domů IKEA, kteří vymýšlí vlastní projekty a přispívají k celkové udržitelnosti. Ti všichni chtějí dosáhnout společného cíle – být do roku 2030 plně cirkulární společností. Při vymýšlení se nebojíme chyb, protože díky nim se učíme a dokážeme poté naše aktivity současně i vylepšovat. Každý produkt už navrhujeme tak, abychom dokázali materiál dál využít a předešli vzniku odpadu, případně aby byl využit zpět v dodavatelském řetězci. Kromě udržitelné výroby je naším cílem poskytovat zákazníkům znalosti, inspiraci a služby, které jim pomohou s prodloužením životnosti, sdílením, pronájmem nebo s opětovným prodejem jejich nábytku. V této oblasti již máme velmi dobře zavedenou a využívanou službu Druhý život nábytku.”

Podobné myšlenky sdílí také Vratislav Janda, ředitel korporátních záležitostí Nestlé. „V roce 2025 chceme, aby 100 % našich obalů bylo recyklovatelných, nebo znovupoužitelných. Všechny technologie zatím nemáme, nikdo je nemá. Vyčlenili jsme ale několik miliard na to, abychom je vyvinuli ve spolupráci s dalšími partnery nebo vývojovými centry a soustředíme se zejména na tzv. food grade recyklovaný materiál,” vyzývá ke spolupráci. Přidává se také Nespresso, které se rozhodlo vyrábět kapsle z hliníku právě kvůli jeho materiálovým vlastnostem. „Hliník skvěle uchová chuť kávy, a navíc jej dokážete nekonečně recyklovat. Hlavní výzvou teď pro nás je získat použité kapsle od spotřebitele zpět. Hliník se recykluje a znovu využije na nové výrobky a použitou kávu poskytujeme zemědělcům jako hnojivo.”

Cirkulární principy dávají v byznyse smysl

Dál propojovat synergie oběhového hospodářství, byznysu a přírody má za cíl hned několik uskupení, která se na konferenci představila. Změna k lepšímu už brzy představí konkrétní kroky, ke kterým se zaváže více než 600 jejich signatářů. Pale Blue Dot vyzývá ke konkrétním cirkulárním principům a CIRA Advisory pracuje s desítkami velkých českých korporací a pomáhá jim s exekutivou konkrétních kroků.

„Nezáleží na tom, zda řídíte lokální pobočku nadnárodní korporace, začínající start-up, nebo menší firmu založenou na zelených myšlenkách, v každé organizaci je prostor pro využití principů oběhového hospodářství. Konference představila ředitele firem, kteří tyto principy postupně aplikují do každodenních činností a ukazují tak ostatním, že recirkulace materiálů, nižší spotřeba vody, či použití šetrných paliv v logistice, jsou rozumné byznysově i pro životní prostředí,” uzavírá Soňa Jonášová.

Setkání v pražském Opero se zúčastnilo více než 80 ředitelů a vrcholných manažerů společností z řad automobilového průmyslu, energetiky, advokacie, odpadového hospodářství, biotechnologií, výrobců potravin, maloobchodu, či strojírenství. Konferenci svolal do pražského Opero Institut cirkulární ekonomiky a společnost CIRA Advisory, kteří několik let v Česku dělají osvětovou činnost v oblasti cirkulární ekonomiky i aktivně pracují se samosprávami, korporacemi a výrobními firmami po celém Česku.

Sdílejte tento článek na sociálních sítích