Slovenské předsednictví v Radě EU: Rozvoj nebo brzda přechodu na cirkulární ekonomiku?

Ve výkonu předsednictví v Radě se členské státy EU střídají vždy po 6 měsících. Během tohoto 6měsíčního období předsednictví řídí zasedání na všech úrovních Rady a pomáhá tak zajistit kontinuitu činnosti EU v rámci Rady. Od prvního července se předsednictví ujalo Slovensko a jejich priority vycházejí ze tří vzájemně propojených zásad: dosažení hmatatelných výsledků, překonání roztříštěnosti a zaměření na občany. Během příštích 6 měsíců se předsednictví soustředí na čtyři klíčové oblasti: hospodářsky silnou Evropu, moderní jednotný trh, udržitelnou migrační a azylovou politiku a globálně angažovanou Evropu. Nastoupit do vedení po Nizozemí může být pro naše slovenské sousedy jistou výzvou. Třeba konkrétně v převzetí štafety týkající se projektů a cílů v oblasti cirkulární ekonomiky.

Nizozemské předsednictví: tah na branku a rozvoj CE napříč Evropskou unií

Díky naší úzké spolupráce s univerzitami a firmami v Holandsku bedlivě sledujeme i cíle a záměry Holandska v rozvoji témat týkající se cirkulární ekonomiky. Během návštěvy pana Ch. Kuijperse, ministra životního prostředí a infrastruktury nizozemského království, v České republice jsme s ním oblast cirkulární ekonomiky diskutovali při obědě pořádaném velvyslancem nizozemského království panem velvyslancem Ed Hoeksem.  Holandsko se totiž během svého předsednictví zavázalo, že se stanel lídrem a Amsterdam bude hotstpotem pro téma cirkulární ekonomiky. Ambiciózní plán se během půl roku stával skutečností. Vznikl projekt The Netherlands Circular Hotstpotv rámci něhož Holandsko vstoupilo do čela procesu, který vede k přechodu z lineárního k cirkulárnímu systému. Býti favoritem v tomto tématu totiž dle vize projektu vede k ustavičnému zvyšování benefitu jak pro nizozemskou ekonomiku, tak pro společnost jako celek. Kampaň se skládala z konference Innovation Expo, kde se byznys lídři, vědci, studenti, zákonodárci i další experti setkali na jednom místě s cílem rozhodnout jak a proč bude právě Holandsko státem, který bude lídrem tématu cirkulární ekonomiky. Dalšími kroky bylo šíření know-how a ikonických projektů v oblasti CE napříč Nizozemím s cílem inspirovat zahraniční komunitu v jejich přesunu k cirkuární ekonomice. Vznikla taktéž výstava Circular Expo, která se stala místem pro pracovní setkání i inspiraci jednotlivcům. Součástí byla taktéž Incoming Trade Mission, jejímž cílem bylo ukázat, že holandsko má skutečně co nabídnout a to i pro zahraniční spolupráci a rozvoj mezinárodního obchodu či přenos znalostí a technologií.

V rámci nizozemského předsednictví jsme se s INCIEN zapojili do rozvoje projektů podporujících rozvoj CE následujícími aktivitami: 

  • Návštěva Holandska a navázání spolupráce s platformou Circular Economy Wageningen, kterou v Holandsku založil náš kolega Vojtěch Vosecký a východonizozemskou rozvojou agenturou Oost NV, se kterou jsme v červenci zahájili organizaci obchodní mise pro vybrané české firmy. Cílem této trade mision je přenos znalostí a navázání spolupráce v oblasti technologií vodního hospodářství. Dalším důležitým krokem
  • Návštěva CIRCULAR EXPO Amsterdam, které se stalo inspirací pro naše budoucí projekty a osvětové kampaně v České republice.
  • Pravidelná schůzka s našimi partnery Circle Economy Amsterdam, což je nezisková organizace usilující o rozvoj CE v Holandsku. Spolupracujeme již od roku 2014 a plánujeme společné projekty pro česká města a firmy.

V součanosti díky vzniku Inštitútu Cirkulárnej Ekonomiky, o.s. na Slovensku, naší sesterské organizaci, bedlivě sledujeme cíle a aktivity, které si Slovenská republika vytyčí během předsednictví EU právě v této oblasti. Věříme, že po tak ambiciózních krocích a úspěších svého předchůdce, bude toto téma intenzivně rozvíjet jak na Slovensku, tak na půdě Evropské komise.

Pro odlehčení tématu jako ilustrační obrázek volíme momentku z Nitranského hradu, kterou jsme pořídili během porady s INCIEN SK na Slovensku dne 1. 7. 2016, tedy přesně v den, kdy Slovensko zahájilo svoje půlroční předsednictví. Pracovně jej skromně nazýváme: „Prvý okrúhly stôl na tému cirkulárnej ekonomiky na Slovensku.“

 

 

Sdílejte tento článek na sociálních sítích