Směřování veřejných zakázek k větší udržitelnosti potvrzuje i memorandum podepsané na konferenci Odpad zdrojem

Konference Odpad zdrojem, kterou pátým rokem pořádá Institut cirkulární ekonomiky, letos ve spolupráci se sesterskou organizací CIRA Advisory, představila kromě pražského cirkulárního skenu a nového projektu ProRegiony.cz především aktuální téma odpovědného veřejného zadávání, ve kterém se jednotlivé výstupy propojovaly.

Na konferenci Odpad zdrojem podepsal Institut Cirkulární Ekonomiky spolu s předsedou České rady pro šetrné budovy Karlem Fronkem první Memorandum o cirkulárním veřejném zadávání, které má motivovat firmy a obce k zahrnování udržitelnějších požadavků do veřejných i soukromých tendrů. Vzhledem k pátému výročí se letošní ročník také zabýval bilancováním posledních pěti let a tím, kam se cirkulární ekonomika v regionech posunula.

„Naše snaha se nyní posunuje od snahy řešit současné odpadové hospodářství v České republice k předcházení vzniku odpadu systémovým způsobem, a to skrze aplikaci cirkulární ekonomiky do veřejných zakázek. Cílem memoranda je sloučit podporovatele této myšlenky, a zároveň organizace, které tyto principy začnou uvádět do každodenní praxe,“ říká Soňa Jonášová, která vznik memoranda iniciovala.

Motivaci k podepsání memoranda vysvětluje předseda České rady pro šetrné budovy Karel Fronk: „Téma zodpovědného zadávání veřejných zakázek je zásadní. Několik pracovních skupin v rámci České rady pro šetrné budovy se zaměřuje na cirkulární ekonomiku, vnější a vnitřní prostředí i uhlíkovou stopu. Z každé z pracovních skupin se snažíme produkovat příklady dobré praxe. Za memorandem stojíme, tím pádem máte v zádech zhruba 300 firem, které mají stovky až tisíce subdodavatelů, které ovlivňují. Takže je zde velký potenciál to kaskádovitě šířit v zájmu zodpovědného zadávání.“

Veřejné zakázky pomohou naplnit cíle Green Deal

Zahrnutí cirkulárních požadavků do veřejného zadávání je důležitým krokem pro naplňování Evropské zelené dohody, která ve svých ambiciózních cílech počítá s uhlíkovou neutralitou do roku 2050, přičemž s polovinou snížení emisí by měla pomoci právě cirkulární ekonomika. „Díky cirkulárnímu zadávání můžeme zásadně změnit svět veřejných zakázek a nasměrovat svět kolem nás k větší udržitelnosti,“ říká k memorandu Pavel Kroupa z advokátní kanceláře KROUPAHELÁN, která na akci mimo jiné představila publikaci Jak na cirkulární veřejné zakázky, na které pracovala společně s Institutem Cirkulární Ekonomiky.

„Veřejné zakázky mají velký potenciál pozitivně ovlivnit naplňování cílů dohody Green Deal. Žijeme totiž v době, kdy výrobky z druhotných surovin ještě nemají takový odbyt, jaký by mohly mít. Skrze veřejné zakázky by mohl odbyt narůstat a dokázat, že výrobky z druhotných surovin jsou lepší, levnější a efektivnější než výrobky z primárních surovin. Podobný dopad mohou mít na všechny další aspekty, které zelená dohoda upravuje,“ doplnil k významu odpovědného veřejného zadávání environmentální právník Filip Hloušek ze společnosti Deloitte.

Sdílejte tento článek na sociálních sítích