Stipendijní program pro maminky a tatínky na mateřské a rodičovské

Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN) s finanční podporou Komerční banky spouští stipendijní vzdělávací program pro maminky a tatínky na mateřské a rodičovské dovolené. Vybraní kandidáti se díky němu budou moci zapojit do druhého ročníku online kurzu Cirkulární zadávání za symbolickou cenu.

„Stipendijní program má za cíl podpořit rodiče s malými dětmi. V INCIEN si totiž uvědomujeme, že měsíce nebo roky na rodičovské představují extrémně náročné období. Jsme přesvědčeni, že osobní rozvoj, a to včetně rozvoje kompetencí a intelektu, je součástí každé životné etapy, a to včetně prvních měsíců po příchodu nového potomka na svět. Stejně tak věříme, že v rámci často podceňovaného či neprávem opomíjeného sociálního pilíře udržitelnosti je třeba klást důraz na kvalitu života a rovnováhu činností a zájmů,“ vysvětluje organizační garantka kurzu Dagmar Milerová Prášková.

Hana Kovářová z Komerční banky pak doplňuje: „V Komerční bance věříme jak v potenciál rodičů na mateřské a rodičovské dovolené, tak nutnosti více se věnovat tématu udržitelnosti a specificky problematice cirkulární ekonomiky, kterou v dlouhodobé spolupráci s INCIEN rozvíjíme. Máme proto radost, že můžeme rodiče i toto téma podpořit formou stipendií.“

Pokud jsou vám a vašemu pracovnímu zaměření blízké otázky související s udržitelností, a právě trávíte čas doma s miminkem či malými dětmi, kurz Cirkulární zadávání a jeho stipendijní program jsou tu právě pro vás! Možnost zažádat o stipendium zasláním životopisu a motivačního dopisu máte do 15. srpna.

Životopisy a motivační dopisy zasílejte na adresu dagmar[at]incien.org.

INCIEN ve spolupráci s Komerční bankou následně vybere 7 osob, jejichž profil bude nejlépe zapadat do charakteru kurzu, a to na základě studijních a pracovních zkušeností i motivace. Tyto osoby pak budou mít cenu kurzu sníženou na 1 000 Kč (bez DPH), což odpovídá 12,5 % ceny pro fyzické osoby.

Fakt, že maminky byly aktivní už během prvního ročníku, ukazuje příklad Lucie Balcarové, která vytvořila příručku Cirkulárně s miminkem a ke kurzu říká: „Kurz jsem si vybrala především kvůli svému zájmu o sebevzdělávání v environmentální a ekonomické oblasti. Jako maminka na mateřské dovolené si potřebuji udržovat intelektuální úroveň a online kurz přesně tuto variantu poskytuje. Jednotlivé webináře navíc lze sledovat jak online, tak ze záznamu; když to tedy s dítkem daný den prostě nejde, o nic nepřijdete. Na kurzu jsem měla možnost se setkat s podobně založenými lidmi a získat kontakty i pro pracovní příležitosti do budoucna. Kurz jednoznačně doporučuji všem aktivním a environmentálně smýšlejícím rodičům.“

Všechny informace o kurzu jsou k dispozici pod tímto odkazem.