Studie: Legislativní a politické procesy ve věci plýtvaní potravinami v ČR

Institut Cirkulární Ekonomiky ve spolupráci s Nizozemskou univerzitou Wageningen nyní pracuje na studii zaměřující se na problematiku, plýtvání potravinami v ČR. Ačkoliv je toto téma v ČR diskutované již několik let, tak i přesto nemusí být pro všechny zúčastněné strany lehké pochopit danou situaci a najít vhodné řešení pro vládní i nevládní orgány. Do roku 2016 byla provedena řada studií zaměřující se především na domácnosti či spotřebitele, tzv. Bottom- Up přístupem (přístup studií „zdola nahoru“).

Nová studie má za cíl podívat se na tuto problematiku z druhé strany v porovnání s  předchozími studiemi. Tedy přístupem „shora dolů“ (Top- Down přístup). Tato metoda bude implementovaná na základě obecného rámce vytvořené nizozemskými experty v environmentální politice: Arts B. aspol. (2006), kteří navrhnuli metodiku „čtyř stěn“ k pochopení a posouzení procesů, vlivů, zdrojů a pravidel ve zvolené politice, v tomto případě politice zabývající se plýtváním potravinami v České Republice.

Na základě této studie čtenáři budou moci pochopit jednotlivé propojení a možné řešení mezi hlavními hráči zabývající se tématem plýtvání jídla v ČR. V neposlední řade, je také důležité zmínit, že výzkum bude porovnávat a sbírat data o všech hlavních zúčastněných stranách na základě rozhovorů, pozorování a literární rešerše s hlavním zaměřením na neziskové organizace a jejich aktivity v rámci osvěty a prosazování změn s cílem redukce plýtvání potravinami v České republice.

CarolinaKoordinátorka projektu je Carolina Vosátková, kterou můžete v případě dotazů k projektu kontaktovat na emailové adrese carolinavosatkova17@gmail.com.

Sdílejte tento článek na sociálních sítích