Suchov: Bioodpad vracíme do zemědělské půdy i na zahrady obyvatel.

V rámci našeho Kompost tour 2015 jsme jako 37. obec navštívili Suchov. Na nově zrekonstruovaném obecním úřadě nás přivítal pan starosta Petr Horňák a v pět hodin začala přednáška o kompostování. Po ní jsme ale měli možnost ještě hodinku prodiskutovat situaci v obci týkající se odpadového hospodářství a informace, které jsme zjistili, byly velmi cenné a inspirativní pro další obce, které se potýkají s problematikou bioodpadů. 

Suchov leží na okraji chráněnné krajinné oblasti Bílé Karpaty na předhůří Velké Javořiny ve východní části okresu Hodonín. Spadá pod území Jihomoravského kraje. Jedná se o malou svahovou obec tvořenou ulicovou zástavbou podél silnice č. 111/49915. Součástí obce jsou také přílehlé osady Suchovské Mlýny, Zámečníkovy Mlýny a Podhajské Mlýny.
V obci v současnosti žije zhruba 500 obyvatel.

SKO v obci sváží firma Tespra Hodonín s.r.o.,  se kterou je pan starosta spokojen. Svozová firma každoročně vyhodnocuje obce s nejmenší produkcí odpadu a Suchov velmi často hodnocení vede. Ačkoliv jsou v okolí dvě kompostárny (v Louce a Velké nad Veličkou), tak si obec sama svůj odpad z veřejné zeleně kompostuje a kompost následně odevzdává místnímu zemědělci, který jej využívá jako hnojivo. Zařízení ke kompostování již před třemi lety pořídila s finanční podporou z OPŽP.

V letošním roce obdrželi dotaci na nákup domácích kompostérů a bioodpady z domácností si tak obyvatelé mohou kompostovat na svých zahradách. Současně mají v Suchově i štěpkovač, který je volně k zapůjčení za náklady na benzín. Obyvatelé si tak mohou připravit štěpku vhodnou k domácímu kompostování.

Obec je taktéž členem Evropské aliance půdy (European Land and Soil Alliance, ELSA) a zajímá se o péči o půdu. O tom svědčí i zmíněná spolupráce se zemědělcem, který kompost ze zeleně využívá na svých pozemcích. Jaké z takové spolupráce plynou benefity? Obec se nemusí starat o certifikaci kompostu, tato zodpovědnost spadá na bedra zemědělce, který má k dispozici zdarma cenné hnojivo a zdroj organické hmoty, která udržuje kvalitní strukturu půdy a pomáhá zadržovat vodu půdě a tím bojuje proti půdní erozi.

Náklady na odpady za rok 2014: cca 300 000 Kč (které jsou následně poníženy o příjmy od EKOKOMU).
Poplatek za odpad: 400 Kč/obyvatel/rok.

 

 

Sdílejte tento článek na sociálních sítích