Archiv pro štítek: analýzy odpadu

Červnové INCIENovinky

Léto je definitivně tady. A jak se to pozná? I když už nejsme školou povinní, nemůžeme si nevšimnout, že začaly prázdniny. Čas u vody, vůně letních táboráků, výletů do přírody a hlavně – dovolených! I přes letní pracovní (ne)morálku však dodržujeme slib a posíláme report našich činností za uplynulý měsíc.

EKOINOVACE VE STAVEBNICTVÍ 

Tématem měsíce června byly jednoznačně stavební odpady. Ve spolupráci s BIC Brno – podnikatelským a inovačním centrem jsme pořádali semináře na téma EKOINOVACE VE STAVEBNICTVÍ. Cílem bylo prodiskutovat s nejdůležitějšími zainteresovanými stranami v oblasti stavebnictví bariéry, příležitosti a akční kroky pro zavádění principů cirkulární ekonomiky a ekoinovací do stavebnictví. Výstupy z první akce najdete na portálu PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE a výstupy z akce druhé jsou v přípravách.

NIKDY NEKONČÍCÍ KOMPOST TOUR

Dále také pokračujeme v přednáškách o kompostování a nekonečné KOMPOST TOUR.  Tentokrát jsme v obcí Rouské ve spolupráci s firmou JRK Česká republika zrealizovali osvětové aktivity o domácím kompostování. Obec získala ocenění Zelená stuha a finanční prostředky na ekologické činnosti, díky kterým pořídila mimo jiné i 90 kusů kompostérů a osvětové aktivity pro děti i dospělé. Dalším krokem bude analýza odpadů a nastavení systému třídění tak, aby vznikalo co nejméně odpadů, které budou uloženy na skládky. Držíme palce!

REPORTING ČR V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Třetí červnový týden se nesl ve znamení návštěvy hodnotící komise OECD v Praze. INCIEN byl spolu s dalšími nevládními organizacemi pozván diskutovat na téma hodnocení implementace otázek životního prostředí do politik České republiky. Za INCIEN kladně hodnotíme spolupráci s MŽP i MPO a všeobecný zájem o naše téma. Ze strany OECD byla velmi kladně hodnocena aktivita PAYT TOUR jako cesta efektivní osvěty zastupitelů měst a obcí v otázkách snižování množství odpadů. Podrobnosti a výstupu reportu budou známy v lednu 2018.

Vítězové soutěže MPO „Přeměna odpadů na zdroje“ byli vyhlášeni na slavnostním odpoledni v Senátu

Cílem soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“ je upozornit na potřebu chovat se k surovinám zodpovědně, s rozumem a péčí. Sdílení zkušeností a inovativních nápadů, jaké jsme na dnešním vyhlášení soutěže viděli, považuji za impuls, který pomůže vzbudit zájem širší veřejnosti o tuto problematiku a dostat tak šetrné způsoby hospodaření se surovinami do širšího povědomí lidí,“ uvedl Eduard Muřický během zahájení slavnostního odpoledne. Cílem soutěže je osvěta v oblasti oběhového hospodářství, jehož nedílnou součástí je účinné nakládání se surovinovými zdroji. Všechny soutěžní projekty představují cestu k šetrnému nakládání se zdroji a jejich dalšímu využívání, které vede k úspoře primárních surovin a tím ke snížení materiálové a energetické náročnosti výroby s pozitivním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí. Více informací o výsledcích a vítězích najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. INCIEN se stal mediálním a odborným partnerem a už nyní se těšíme na druhý ročník soutěže!

ANALÝZY ODPADŮ V PLNÉM PROUDU

Ani v této oblasti neusínáme na vavřínech. V závěru měsíce jsme realizovali další analýzu odpadů tentokrát v Úněticích. Jedná se o první a klíčový krok pro správnou identifikaci potenciálu pro zvýšení míry třídění a zejména pro snížení množství směsných komunálních odpadů ukládaných na skládky. Máte zájem o analýzu i ve Vaší obci? Ozvěte se nám. 

A na závěr sumář počtení pro skalní fanoušky. 

O NÁS V MÉDIÍCH: 

 • Na konci měsíce vyšel rozhovor o INCIEN v časopise CZECH&SLOVAK LEADERS. Děkujeme za zájem o téma i netradiční otázky. O tom, jak my sami jdeme příkladem se můžete dočíst v angličtině i češtině.
 • V časopise SVĚT BALENÍ 6/2017 na straně 40.a 41 vyšel článek ZAPLATÍŠ TOLIK, KOLIK VYHODÍŠ. Dočtete se v něm ale nejen o seminářích PAYT TOUR, které jsou úspěšně za námi, ale i o dalších našich aktivitách a třeba i významu analýz odpadů.
 • Na portále PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE pro změnu vyšel report z našich kulatých stolů na téma EKOINOVACE VE STAVEBNICTVÍ.

NAŠE PUBLIKACE: 

Autorka INCIENovinek měsíce června je Soňa.

Srpnové novinky z INCIEN

Srpnové novinky Vás, stejně jako ty červencové, jistě překvapí tím, že v INCIEN se nelení a pracuje i v čase prázdnin. Snažíme se však zachovávat letní atmosféru a práci v kanceláři kombinujeme s prácí v terénu, kdy díky analýzám a auditům odpadu či dotazníkovým šetřením pravidelně a aktivně chytáme bronz v městech a obcích po celé České republice. 

Srpen jsme odstartovali schůzkou ve firmě Tetra Pak, se kterou spolupracujeme na projektu zvýšení míry třídění nápojových kartonů ve třech městských částí Hlavního města Prahy. Součástí projektu je analytická část, osvětová a návrhová. Jednoduše řečeno, máme před sebou stovky sběrných míst, které si žádají naši pozornost, stovky lidí, které vyzpovídáme a za jejich upřímné odpovědi odměníme a také desítky škol a školek, kde děti a studenty proškolíme o tom, proč má význam nápojové kartony třídit a co se s nimi děje po tom, co je vyhodíme to toho správného koše. Na každý další krok projektu se moc těšíme a vy se v následujících měsících můžete těšit na pikantnosti z projektu.

Začátek měsíce byl ale velmi důležitý pro další směřování INCIEN. Po strategické poradě, kde jsme probírali zejména naše síly, které musíme velmi pečlivě rozložit mezi (doslova) desítky projektů, na kterých v současnosti pracujeme. Jedná se zejména o spolupráce s obcemi i firmami, které mají zájem cirkulární ekonomiku zavést do svých procesů. Jedná se ale i o pravidelnou dávku vzdělávání, které poskytujeme školám a také výstupy na různých seminářích a konferencích, kterých bude na podzim jako hub po dešti. Ve stejný den jsme také udělali další krok kupředu a to změnou naší stávající paní účetní Ivy Brychtové, která odchází na mateřskou dovolenou. Iva pro nás odváděla skvělou práci a vážíme si jí zejména za to, že s námi nastoupila do rozjetého vlaku, kdy bylo třeba vše rozběhnout v rekordním čase. Na její místo nastoupí pan Michal Crhonek, který za sebou má více než 20 let zkušeností z oboru účetnictví a ekonomického poradenství. Za našeho nového pana účetního jsme velmi vděční a věříme, že společně všechny finance budeme mít perfektně pod kontrolou.

DSCN1668Soňa na začátku srpna odjela do Itálie, aby zjistila, jak tam funguje „door to door“ svoz odpadů či systém PAYT (pay as you throw), a také fígly, které aplikovaly obce a města kolem Milána. Některé z nich totiž dosahují míry separace odpadu až ve výši 80 % a to nás skutečně nenechává chladnými. Máme zájem našim českým obcím ukazovat příklady té nejlepší praxe a proto musíme občas cestovat světakraj. Na report z Itálie jste již možná narazili na našem blogu.

Laura v mezičase věnovala všechny svoje síly projektům, které jsme rozběhli se samosprávami napříč republikou po naší konferenci ODPAD ZDROJEM  a v současnosti se věnujeme zejména problematice předcházení vzniku odpadu, které by mělo vždy startovat na dokonalé separaci biologicky rozložitelných odpadů. V současnosti máme v této oblasti zcela naplněné kapacity a tak se skutečně nenudíme. Tedy Laura určitě ne 🙂

Vojta mezitím pracoval na evaluaci projektu Praha 7 bez odpadu, kde půl roku běžel pilotní projekt svozu tříděných odpadů z vnitrobloků. Aktivně spolupracujeme se zástupci Pražských služeb a Magistrátu města Prahy a v září by spatří světlo světa závěrečná zpráva projektu.

Snímek obrazovky 2016-08-31 v 12.26.48

Taktéž jsme naplno rozjeli analytickou část projektu, který realizujeme ve spolupráci s firmou TetraPak. Jejím hlavním cílem je zjistit, jak funguje systém tříděného sběru nápojových kartonů ve třech městských částech – tedy v Praze 3, Praze 7 a Praze 13. Součástí analýzy je i dotazníkové šetření, které díky spolupráci s firmou SIMS Recycling Solutions realizujeme elektronicky na vypůjčených tabletech a vyhýbáme se tak nadměrnému tisku. Následnými kroky je doporučit doplnění tohoto systému tak, aby odpovídat požadavkům obyvatel jednotlivých městských částí a zvýšila se díky komfortu systému i míra separace. V následujcích měsících budeme pokračovat s osvětovými aktivitami na mateřských, základních a vysokých školách.

Společně s organizačním týmem BUZZ Talks také plánujeme další krok projektu, kdy tentokrát diskuzní večery přesuneme na dřívější hodinu a v plánu máme uspořádat konferenci o uplatnění v oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky pro studenty pražských vysokých škol.

V druhé půlce jsme si neodpustili další analýzu odpadu a to opět v Lhenicích, kde jsme byli již v červnu. Pro tuto obec však vykonáváme čtyři analýzy po třech měsících tak, abychom byli schopni navrhnout řešení na míru produkovaného odpadu ve všech čtyřech ročních obdobích.

Závěr měsíce byl ve znamení velkého radění a to díky našemu setkání s členy správní a dozorčí rady, které se tentokrát uskutečnilo v našem „rodném“ Brně. Společně jsme diskutovali nad rozpočtem, plány aktivit, rozložení sil a rozšíření našich řad o další pomocné ruce a mladé talentované jedince. Stejně tak jsme plánovali vizi INCIEN do roku 2020 a zvažovali, jaké kroky budou prioritou v roce 2017.

DSC_0577 DSC_0596 DSC_0644 DSC_0682 DSC_0608 DSC_0666 DSC_0598 DSC_0581

Na zářijovém „TO DO“ listu máme mimo jiné také: 

 • Prezentaci na konferenci Biologicky rozložitelné odpady v Náměsti nad Oslavou,
 • trade misi v Holandsku,
 • rezentaci na konferenci Regionservis v Praze
 • prezentaci na akci o cirkulární ekonomice na Velvyslanectví Nizozemského království v Praze,
 • v neposlední řadě přechod na nový CRM systém SalesForce, který implementujeme díky pomoci firmy ASSIST a…
 • …a to vůbec není všechno, těšte se na další novinky na konci měsíce září!

Autor textu: Soňa

 

Novinky z INCIEN: Diskuze, semináře, analýzy a všechno, co nás baví.

Už dlouho uvažujeme o tom, že bychom o našich aktivitách měli psát pravidelné příspěvky. Čas letí jako voda a když se nás čas zeptá – jak jste si mě vlastně užili? – tak často už ani nevíme, co jsme dělali včera. Je to hektické. Vzali jsme si velké sousto a i když je velmi chutné, práce nás baví a každý den se posouváme dopředu, musíme se občas zastavit. Třeba proto, abychom o svých činnostech napsali pár řádků.

Únorobraní

Začátek února byl ve znamení debat. Byli jsme pozvaní na promítací večer, organizovaný skupinou Zvedni Zadek, kde se promítal film Na sever od Slunce, který mimo jiné pojednává i o problému vyplavování odpadků na norské břehy. Po filmu pokračovala diskuze, na kterou jsme přijali pozvání my a Hana Hrstková, propagátorka bezobalového stylu života. Také jsme se účastnili diskuzního setkání v Evropském domě na téma oběhové ekonomiky. V mezičase jsme uspořádali ve spolupráci s BUZZ talks další diskuzní večer na téma Praha 7 bez odpadu, na kterém jsme diskutovali přímo s občany Prahy 7 o možnostech získání kompostérů od Městské části P7.

Snímek obrazovky 2016-02-27 v 17.19.53 Snímek obrazovky 2016-02-27 v 17.20.03 Snímek obrazovky 2016-02-27 v 17.20.12 Snímek obrazovky 2016-02-27 v 17.20.41 Snímek obrazovky 2016-02-27 v 17.25.22 Snímek obrazovky 2016-02-27 v 17.25.29

Půlka února byla ve znamení vody. Cirkulární ekonomika je často spojována s odpady, ale málokdy je pozornost věnována uzavírání cyklů vody. Tomuto tématu se již roky věnuje brněnská firma ASIO, spol. s r.o., která je jedničkou na českém trhu. INCIEN byl pozván na seminář, na kterém se sešlo přes 40 specialistů z řad firem a univerzit z České republiky a Slovenska. Prezentovány byly inovace a trenda v oblasti vodního hospodářství, aktuální témata a řeč přišla i na cirkulární ekonomiku. Zajímavé bylo vidět, jak se i ve vodárenství začíná diskutovat o horkém tématu často vyjadřovaném zkratkou: IoT (Internet of Things). Na málokterém semináři se pracuje na plno od 9:00 do 23:00 tak, aby byla práce efektivní a účastníky bavila. Organizátorům akce se to však povedlo. Příjemný den byl zakončen hrou „Den D“, kdy čtyři týmy prezentovaly svoje podnikatelské plány a žádaly „investory“ o investice. Večer byl doplněn degustací vín vinařství Nosreti, při níž se stále diskutovaly možnosti vzájemné spolupráce. Odjížděli jsme nadšení a s vědomím, že recyklaci vody a podpoře tohoto segmentu je nutno věnovat mnohem více pozornosti. Voda úzce souvisí s problematikou sucha, které postihlo ČR v roce 2014 a právě díky spolupráci mezi univerzitami a firmami mohou na trh velmi brzy přijít systémy a inovace, které budou šetřit jak životní prostředí, tak finance.

Snímek obrazovky 2016-02-26 v 12.46.17 Snímek obrazovky 2016-02-26 v 12.46.24 Snímek obrazovky 2016-02-26 v 12.46.31

Hned den po semináři jsme měli velmi zajímavou schůzku ve firmě  RENARDS s.r.o., se kterými pracujeme na několika pilotních projektech. Mezi jeden z nejzajímavějších rozhodně patří Smart City Brno, kdy jsme společně navrhli systém, kde by bioodpady ve městě Brně mohly být kompostovány a tam, kde tato možnost není reálná, budou sváženy a využívány pro produkci bioplynu, který bude sloužit jako pohon městské dopravy. Projekt představí pan Ing. Petr Novotný, vedoucí sekce životního prostředí, na konferenci ODPAD ZDROJEM.

Snímek obrazovky 2016-02-25 v 22.21.09 IMG_0469

Máme rádi kontrasty a tak si od práce v kanceláři často odbíháme odpočitnou prací manuální. A mezi tu se rozhodně může zařadit i analýza neboli vzorkování komunálního odpadu. Tentorkát jsme ji prováděli na ZŠ Blučina, která se rozhodla, že během roku 2016 bude bez odpadu! Základním krokem pro nás je ale vždy, před navržením jakéholikov řešení, skutečně prozkoumat současný stav. A jelikož se komunální odpad základní školy zcela liší od odpadu domovního, je nutné jej prozkoumat. Projekt bude pokračovat v březnu a dubnu, kdy proběhne i osvětová akce pro děti a o dalších krocích Vás budeme informovat.

DSCN0001DSCN9999 DSCN0003

A jaké byly výsledky ukáže video:

https://www.youtube.com/watch?v=bWCkI4iWrh4

V úterý dne 23. února jsme také dostali příležitost vyzkoušet si, jaké to je prezentovat to, co děláme v rámci naší organizace a zároveň i příležitosti, které přináší cirkulární ekonomika, dětem na Gymnáziu Elišky Krásnohorské v Praze. Prezentovali jsme dvakrát a to dětem ve věku 13 – 14 let. Zkušenost je to nenahraditelná. Překvapily nás dotazy, které byly občas skutečně zajímavé a zároveň znalosti některých žáků například v oblasti produkce metanu na skládkách. Třeba jsme měli možnos potkat naše budoucí pomocné síly!

DSCN9992 DSCN9993 DSCN9995

Středa 24. února byla velmi speciální. Měli jsme tu čest přijmout pozvání na oběd od pana velvyslance nizozemského království, pana Eduarda Hoekse. Oběda se zúčastnili i zástupci české vlády i reprezentanti firemní sféry a hlavním tématem byla cirkulární ekonomika. Oběd se konal při příležitosti oficiální návštěvy pana C. Kuijperse, generálního ředitele oddělení pro životní prostředí a mezinárodní záležitosti Ministerstva životního prostředí a dopravy Nizozemského království. Velvyslanectví Nizozemského království taktéž podpořilo Konference ODPAD ZDROJEM a díky této spolupráci můžeme hostit Isabelle Diks, radní hlavního města provincie Frísko, Leeuwarden. Spolupráce si velmi vážíme a věříme, že ji budeme i nadále rozvíjet.

IMG_0423 Ambasáda

Závěr měsíce byl ve znamení cesty na Slovensko. Se společností JRK Waste Management, s.r.o., naším partnerem, se celkem pravidelně setkáváme a diskutujeme, jak zavádět principy cirkulární ekonomiky nejen v jejich firemních procesech, ale i na Slovensku. Je skvělé vidět, že firmy vidí v cirkulární ekonomice obrovské přínosy a těší nás, že firem, se kterými na těchto konkrétních krocích implementace můžeme spolupracovat, stále přibývá. Při návštěvě jsme měli možnost vidět elektrický kompostér GreenGood 10, který je instalován v ZŠ Komenského v Bratislavě a denně se v něm kompostuje 30 l gatroodpadu z vývařovny. Zajímalo nás totiž, jak celý proces funguje v praxi.

Údaje o projektu:

 • Školu navštěvuje téměř 700 dětí a děnní produkce jídla je cca 650 porcí/den.
 • Vyprodukovaný odpad je na úrovni cca 30 l/den. Tedy téměř 600 litrů za měsíc.
 • Výsledné množství substrátu se pohybuje okolo 60 kg/měsíc.
 • Za celý rok by škola vyprodukovala přibližně 6000 litrů odpadu, za který by zaplatila 1300 € (navíc práce administrativních pracovnic, zřízeno by muselo být i speciální místo s chladícím zařízením aj.)
 • Z tohoto důvodu byl zvolen kompostér GG-10.

Webové stránky školy: http://zskomenskehoba.edupage.org/. V současnosti škola zvažuje zakoupení i většího zařízení GG-30, ale to až v případě, že na ně bude možno čerpat finance z operačního programu životního prostředí.

DSCN0006 DSCN0015 DSCN0024 DSCN0026 DSCN0030

V mezičase se, samozřejmě, věnujeme všem projektům, které jsou rozběhnuté a to ať už to je konference ODPAD ZDROJEM, která se bude konat již za 10 (!!!) dní a nebo projekt Praha 7 bez odpadu. Na další report se můžete těšit zase za měsíc!