Archiv pro štítek: ČAObH

INCIEN: Zahájení kurzu Oběhové hospodářství

Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze pořádá kurz nástavbového vysokoškolského studia celoživotního vzdělávání s názvem Oběhové hospodářství.

Jako partneři se na přípravě a realizaci kurzu podílejí:
Institut Cirkulární ekonomiky, z.ú., SUEZ Využití zdrojů, a.s. a Česká asociace oběhového hospodářství.

 

Untitled-11 (šířka 450px)                    logo_suez_barevné (šířka 450px)              _aobh (šířka 450px)

Přechod od lineárního na oběhové hospodářství změní zaběhlé přístupy k využití zdrojů a bude mít zásadní vliv na vývoj nových postupů a technologií a celkovou zaměstnanost v EU. Podle nejnovějších odhadů by v EU přechod na oběhové hospodářství mohl k roku 2030 vytvořit až 2 miliony pracovních míst a ušetřit  600 miliard EUR. Avšak pro úspěšnou realizaci tohoto ambiciózního plánu je potřeba vytvořit novou generaci manažerů, leadrů a občanů, kteří se budou schopni efektivně orientovat a využít nových možností, které koncept oběhového hospodářství nabízí.

Oběhové hospodářství je trendem, který je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje Evropské unie. Adaptace průmyslu a obchodu na globální výzvy, které přináší např. změna klimatu je výzvou pro malé a střední podnikatele stejně tak jako pro nadnárodní společnosti. Mnohé firmy již principy oběhového hospodářství uvádí jako prioritní pilíře rozvoje. Ale co skutečně oběhové hospodářství znamená a jaké příležitosti přináší těm, kteří jeho potenciál začnou vnímat mezi prvními? Jak nastavit nové business modely tak, aby byly udržitelné, v souladu s legislativou a zároveň inovativní? Kurz přináší účastníkům nejnovější informace z oblasti, která vytváří nové příležitosti pro rozvoj firem i společnosti jako takové. 

 Odborný garant kurzudoc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA.

Organizační zajištění kurzu: Mgr. Markéta Švančarová

Rozsah kurzu: září 2017 – červen 2018, 13 celodenních výukových bloků

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je osvojení si specifických znalostí v oblasti nově se rozvíjející disciplíny, kterou podporuje Evropská komise a která v následujících letech bude ovlivňovat široké spektrum činností od vývoje a výroby produktů, recyklační technologie, nakládání s odpady, přes marketing, ochranu životního prostředí až po společenskou odpovědnost podnikání. Přechod od lineárního na oběhové hospodářství změní zaběhlé přístupy k využití zdrojů a bude mít zásadní vliv na vývoj nových postupů a technologií a celkovou zaměstnanost v EU.

Profil absolventa: 

Absolvent kurzu bude umět vnímat souvislosti stejně tak dobře jako příležitosti pro rozvoj konkrétní oblasti, které se věnuje ve svém pracovním prostředí, bude mít komplexní znalosti v oblasti současného stavu rozvoje oběhového hospodářství. Kurz je vhodný pro pracovníky v odpadovém hospodářství, manažery rozvoje, životního prostředí, CSR či podnikové ekology. Stejně tak je vhodný pro klíčové pozice, které rozhodují o strategiích volených pro zajištění resilience podniku a vyhledávání nových příležitostí.

Novinky z INCIEN: Červen

31. 5. – 1. 6. IFAT veletrh Mnichov

Soňa s ředitelkou slovenského INCIEN, Ivanou Maleš, vyrazila na mezinárodní výstavu IFAT v Mnichově. Cílem bylo sejít se s firmami z celé Evropy, které poskytují inovativní a zajímavé produkty zejména v oblasti cirkulární ekonomiky a odpadového hospodářství. Výstupem jsou nejen zajímavé nápady, ale i skutečná spolupráce s italskými firmami a realizátory velmi zajímavých systému na třídění odpadů přímo v domácnosti a v plánu je i exkurze ve městě Milán, kde tyto projekt fungují. Již brzy se tak můžete těšit na zajímavou exkurzi o odpadovém hospodářství v Itálii.

2. 6. PR konzultace pro firmu JRK

Jedomu z našich partnerů, firmě JRK BioWaste Management s.r.o., pravidedelně pomáháme plánovat komunikaci jejich produktů směrem k jejich cílové skupině. Společně také vyvýjíme produkty a služby, které obcím pomohou šetřit oblast odpadového hospodářství se zaváděním principů cirkulární ekonomiky. Nebudeme předbíhat, ale již na podzim se můžete těšit na výsledky naší práce!

Tour po partnerech: Plastia, Neogenia, Nadace O2 … 
Jsou dny, kdy to vypadá, že se nic významného neděje, ale přitom pravidelně navštěvujeme naše spolupracující partnery a organizace. Výsledkem jednání s firmou Plastia bylo dohodnutí účasti na workshopech, jejichž cílem je vytvoření nového produktu zapadajícího do principů cirkulární ekonomiky, s firmou Neogenia plánujeme pomáhat obcím a efektivně komunikovat změny v oblasti odpadů. Nadaci O2 dlouhodobě pomáháme dostávat příležitosti, které nabízejí, mezi mladé lidi.

8. 6. Porada INCIEN CZ a INCIEN SK v Praze

Máme obrovskou radost z toho, že na Slovensku se aktivity INCIEN neuvěřitelným tempem rozvíjejí. Dámy z INCIEN SK zavítaly do Prahy s primárním cílem navštívat seminář o ZERO Waste, ale nebyly bychom to my – efektivní mladé ženy – abychom to nespojily s poradou. Připravujeme společně produkty pro firmy – semináře, workshopy, PR poradenství a jiné. Díky rozdílným činnostem si tak můžeme pravidelně předávat zkušenosti, šetřit čas a násobit efektivitu.

12. 5. Sustainability Day Praha

Na akci pořádané GreenGlasses jsme přednášeli o odpadové politice v Praze a našem projektu Praha 7 bez odpadu. I přes to, že byla přednáška v 5 hodin odpoledne a ještě v neděli, bylo plno. Děkujeme za skvělou organizaci a zajištění akce!

13. 5. Cirkulární plánování s Juditou Naňkovou

Naším partnerem pro rok 2016 se stala i ERSTE Corporate Banking. A jelikož o naše partnery dbáme, hýčkáme si je a společně pracujeme na projektech, které dávají smysl, tak jsme i tentokrát seděli nad papíry, na kterých se rodily plány toho, jak se mohou principy cirkulární ekonomiky dostávat do oblasti bankovnictví. Společně plánujeme prezentovat na Strojírenském veletrhu v Brně cirkulární ekonomiku. Nezapoměňte se v říjnu za námi přijít podívat!

Ve stejný den jsme se setkali i s panem Milošem Polákem z firmy RETELA, se kterou chceme dosáhnout počtu 10 000 vybraných telefonů, díky kterým firma RETALA podpoří Jedličkův ústav částkou 100 000 Kč. Od tohoto dne je sběrný box na staré mobilní telefony i u nás v kanceláři a vy jste srdečně zváni k nám telefony kdykoliv přinést.

15. 6. Letní škola zdravých měst Chrudim

Společně s panem Ondřejem Mirovským, místostarostou Městské části Praha 7, jsme se na Letní škole zdravých měst ve Chrudimi podělili s účatstníky o informace k projektu Praha 7 bez odpadu. Představili jsme projekt, průběžné výsledky i naše plány do budoucna. Věříme, že každé zdravé město by mělo produkovat minimální množství komunálního odpadu a víme, že to není nemožné. Jen je třeba investovat čas a energii do osvěty a hledání správné cesty.

Snímek obrazovky 2016-06-27 v 13.25.03

16. 6. Workshop pro firmu Plastia v Novém Veselí

Je skvělé vidět, že i velké firmy produkující tuny plastových výrobků ročně, vyvážející 60 % své produkce do světa a plánující intenzivní rozvoj a udržitelnost svého podnikání zároveň mají zájem dělat svoje aktivity ohleduplně k životnímu prostředí. Firma Plastia je právě ta, která se rozhodla, že bude principy cirkulární ekonomiky zavádět do svých činností a tím šetřit finance a vyvíjet produkty, které reflektují zájmy zákazíků. O výsledcích workshopu si již brzy přečtete v časopise Made in CZ.

FZYY8914 IMG_1148

20. 6. Tour po obcích – Jižní Morava
Ve zktratce tento cestovní den INCIEN vypadal asi takto: 7:00 sraz v Jihlavě, pokračování do obce Měřín, kde jednáme se starostou o možném využití letních dotačních výzev pro efektivní nakládání s odpady. Dále město Šlapanice, pro které vypracováváme hloubkovou analýzu odpadového hospodářství, setkali jsme se se starostou i s vedením místní zemědělské firmy vlastníci bioplynovou stanici, od které bude obec využívat teplo pro vytápění ZŠ a domova důchodců. Naše cesta pokračovala do obce Blučina, o které jste již od nás slyšeli v rámci uskutečnění Dne Země pro děti z místní Základní školy. V Blučině nyní jednáme s panem starostou o možnostech zlepšení komplexního nakládání s odpady v obci. V rámci dodržení našeho časového harmonogramu jsme se přesunuli do Brna na setkání s naším dlouhodobým partnerem RENARDS, a.s.. Ve večerních hodinách jsme ukončili cestu v Ostravě.

21. Fyzická analýza Životice u Nového Jičína
Na fyzické analýzy si nás neobjednávají již jen obce, ale i firmy. A tentokrát se jednalo o firmu provozující skládku a svoz odpadu pro cca 45 obcí. Cílem analýzy je zjistit, zda se ve směsném komunálním odpadu z dané spádové oblasti nachází ještě obchodovatelné komodity a zda obce mají možnost zlepšení separace odpadu. Ve stejném týdnu proběhla ještě jedna analýza a to v obci Trojanovice.

22. 6. Tisková konference firmy Neogenia
V Praze byl oficiálně představen nový produkt firmy Neogenia a to Mobilní rozhlas s rozšířením, kterým je mobilní aplikace pro obce. Díky této aplikaci mají starostové možnost mnohem efektivněji komunikovat s občany svých obcí. Je skvělé vidět, jak kvalitní služby poskytují inovativní a mladé české firmy. Firma Neogenia se svými produkty proráží na Evropský trh a řadí se mezi nejinovativnější v kategorii komunikace na obecní úrovni.

23. 6. Sněm v Senátu: Zákon o odpadech
V Senátu České republiky se v tomto měsíci konal seminář k novému Zákonu o odpadech, na kterém INCIEN zastupovala Soňa Jonášová.

28. 6. Zasedání MŽP a MZe na téma mezioborové spolupráce
Problematika uzavírání cyklů bioodpadů je tématem, které je třeba řešit v rámci mezioborové spolupráce mezi Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem Zemědělství. První kulatý stůl na toto téma proběhl na půdě MŽP a byl veden ředitelem odboru odpadů, panem Ing. Jaromírem Manhartem. Setkání bylo svoláno ve spolupráci INCIEN a ZERA.

29. 6. Tisková konference České asociace oběhového hospodářství, Praha.
V závěru měsíce června byla v Praze představena Česká asociace oběhového hospodářství, na kterou byla mezi řečníky pozvána i Soňa Jonášová. Prezentovány byly příklady z českých obcí a souhlasné stanovisko s cílem, se kterým je asociace založena. Více informací o akci si můžete přečíst v naší zprávě. 

30. 6. Workshop pro firmu JRK Waste Management, Slovensko. 
V závěru měsíce proběhl poslední workshop, tedy čtvrtý ze série, kterou jsme připravili společně s INCIEN SK v rámci pilotního ozkoušení workshopů pro firmy. Tématem byla cirkulární ekonomika a příležitosti, které přináší pro firmu JRK.

JRK Workshop

Všem, kteří se dočetli až do závěru našich INICEN novinek přejeme krásné léto a slibujeme, že report červencový bude obohacen o zajímavou reportáž o naší letní pracovní cestě.