Science Café Plzeň

Mohou se stát odpady zdrojem materiálů, díky kterým přestaneme tak intenzivně čerpat neobnovitelné zdroje? Cirkulární ekonomika je systém, který spojuje nejnovější poznatky vědy s praxí a má ambici významně omezit […]