Archiv pro štítek: energetické využívání odpadů

Cirkulární ekonomika v průmyslové energetice (diskutujeme)

Ve čtvrtek dne 30. května 2019 se v Praze v hotelu Marriott (V Celnici, Praha 1) bude konat událost Cirkulární ekonomika v průmyslové energetice, která navazuje na úspěšný diskusní projekt o energetické bezpečnosti ČR, jež probíhá od roku 2010.

Za INCIEN vystoupí Soňa Jonášová s diskuzním příspěvkem o aplikaci principech cirkulární ekonomiky v průmyslové energetice.

 

Na akci je nutná BEZPLATNÁ registrace do 29.5.2019

na adrese info@ivd.cz

Podrobnější program naleznete zde

PARTNER: Energetické fórum a Teplárenské dny 2017

11. a 12. dubna 2017 se uskuteční další, již 23. ročník,  mezinárodní odborné fórum a výstava Energetické fórum & Teplárenské dny. Akce je již od roku 1994 tradičním setkáním odborníků nejen z oblasti teplárenství, elektroenergetiky, energetického využití odpadů, ekologizace energetiky a průmyslu, ale i expertů na energetickou efektivitu, průmyslových i městských energetiků, jakož i poučených laiků a fanoušků tohoto oboru. Mezi přednášejícími bude i Soňa Jonášová z INCIEN.

Název přednášky: Perspektiva energetického využívání odpadů pohledem cirkulární ekonomiky. 

Hierarchie nakládání s odpadem je jasná a energetické využivání staví nad prosté skládkování. Jde ale ruku v ruce se zvyšování míry recyklace a současným zaváděním ekodesignu? Měli bychom stavět nové kapacity pro energetické využívání bez toho, aniž bychom se obávali, že pro ně v budoucnu nenajdeme adekvátní vstupy? Legislativa je v současnosti v takovém stavu, že se od ní investoři mohou opřít jen stěží. Kudy se tedy mohou vydat aniž by stavěli na nestabilních základech?

Během přednášky bude představeno využívání odpadů jako součást komplexních projektů využívajících odpady nejen materiálně, ale i jako zdroj energie. Příklady ze světa však doplní konkrétní projekty, které jsou připravovány v České republice. 

Cirkulární ekonomika je sice systém, ve kterém odpady v ideálním případě nevznikají, pravda je ale taková, že v současnosti startujeme v bodě, kdy naše hospodaření se zdroji vypadá tak, že na jeho konci je stále například polovina komunálních odpadů ukládaných na skládky. Začít tedy musíme v souvislostech regionálních specifik, silných stránek, kterými Česká republika oplývá a zejména díky mezioborové spolupráci, která bude pro úspěšné projekty, jejichž je energetické využívání součástí, nezbytná. A není právě spolupráce ve dnešním světě silných lobbystických skupin a obajování krátkodobých ekonomických zájmů ta největší výzva?