Archiv pro štítek: konference ODPAD ZDROJEM

POŘÁDÁME: konference ODPAD ZDROJEM 2019

Představte si obec, která hospodaří takovým způsobem, že jí odpady přináší zdroje a je energeticky soběstačná.  Občas stačí malé kroky, být otevřený inovativním řešením, nechat se inspirovat příklady dobré praxe a být ochoten přijmout změnu. Spousta inspirativních příkladů je již k dispozici a my je s Vámi chceme sdílet. Naučíme se společně vnímat odpad jako zdroj.

První ročník konference ODPAD ZDROJEM byl zaměřen na efektivní nakládání s odpady v obci, které prospívá obecnímu rozpočtu, obyvatelům i životnímu prostředí. Druhý a třetí ročníky byly více komplexní a nabízely řešení pro soběstačnost a efektivní fungování obcí a měst ve čtyřech základních oblastech: ODPADY, ENERGIE, VODA a STAVBY.

V tomto komplexním spojení, jsme se vzhledem k ohlasům z loňského ročníku, rozhodli pokračovat a rozšířit o jedno chtěné téma, nabízíme Vám pět témat v základních oblastech: ODPADY, ENERGIE, VODA, STAVBY obohacené o téma CIRKULÁRNÍ RADNICE. Našim cílem je ukázat příklady dobré praxe z České republiky i ze zahraničí a zprostředkovat zástupcům samospráv diskuzi s odborníky. Představíme fungující chytré technologie a inovace umožňující hospodařit efektivněji a v souladu s přírodou a oběhovým hospodářstvím.

Stejně jako minulý ročník i tento budeme sledovat uhlíkovou stopu celé akce. Aby jste i Vy mohli pomoci ke snížení uhlíkové stopy, můžete využít námi připravenou tabulku, do které napíšete svůj zájem o spolujízdu. V případě zájmu o doprovod při cestě na konferenci prosíme o její vyplnění ZDE.

 

Více informací o celé konferenci naleznete zde.

Konference ODPAD ZDROJEM představí cesty, jak navrhovat cirkulární samosprávy s ohledem na změnu klimatu.

Města a obce začínají připravovat adaptační strategie na změnu klimatu více, než kdy dříve. Klíčovou otázkou není jen dokonale udržitelné hospodaření s vodou, která se v mnoha regionech stala v roce 2017 nedostatkovým zdrojem, ale přichází i otázka, jak města ochladit, naučit se hospodařit s odpady jako s cennými surovinami i jak stavět budovy tak, aby se v budoucnu mohly stát bankami materiálů.

Od konceptu chytrých měst se pomalu dostáváme do bodu, kdy zjišťujeme, že technologie a dokonalá správa dat jsou jen nástrojem. Lidé totiž ne vždy na vlastní kůži hned pocítí přínos otevřených
dat a digitální radnice, ale mnohem zásadnější otázka přichází s neustále výraznějšími změnami klimatu. Ty české samosprávy v tomto roce postavily před otázku, jak ochladit města, zadržet v nich vodu a zajistit tak snesitelné podmínky života i v letních suchých měsících. Kromě rychlých a funkčních systémů, které však bohužel mnohdy tkví jen v kropení ulic, začínají starostové hledat funkční cesty, jak města připravit na nenadálé změny komplexně. Cestou se zdá být aplikace principů cirkulární ekonomiky. Ta nejenže snižuje celkovou ekologickou stopu, ale přináší i konkrétní systémy, které pomáhají vázat vodu ve městech v co největším množství co nejdéle.

Kromě hospodaření s vodou bude již tradičně klíčovým tématem nakládání s odpady i hledání co nejvyšší míry energetické soběstačnosti. Nebude chybět ani prezentace unikátního brněnského pilotního projektu, v rámci kterého v říjnu 2018 vyjel do ulic první autobus poháněný odpadem z čistíren odpadních vod. „Naším cílem je ukázat, že odpady v sobě mají velký a doposud nevyužitý potenciál pro získání lokální obnovitelné energie a organického hnojiva pro zemědělství. Pilotními projekty dokazujeme, že jejich využití na úrovni města je skutečně možné a reálně proveditelné,“ dodává k projektu iniciátor Petr Novotný.

Cirkulární ekonomika pro obce s pár sty obyvateli i megalopole.

Důležitým aspektem projektů, které konference představí, je i fakt, že principy cirkulární ekonomiky, které si účastníci v průběhu dvoudenní konference díky praktickým ukázkám technologií i exkurzí velmi dobře osvojí, se dají aplikovat na města i obce jakéhokoliv měřítka. Zásadní je totiž změna myšlení, které se od orientace na jednotlivé projekty mění na koncepční vnímání samosprávy jako celku, ve kterém je možné hledat cesty pro spolupráci například mezi městskými firmami i lokálními zemědělci. „Není důležité, jakou technologii si zastupitelé nakonec vyberou, ale klíčové je, aby nad řešením přemýšleli komplexně a při výběru nehleděli na cenu, ale na účel, který má systém plnit. Na naší konferenci se naučí i to, že fenomén soutěžení veřejných zakázek na cenu je již pasé a otevírají se možnosti preference kvality, druhotných surovin i garance úspor energií či zdrojů,“ dodává Soňa Jonášová z INCIEN.

Konference ODPAD ZDROJEM 2018 proběhne v prostorách energeticky soběstačného hotelu Na
Farmě v Choťovicích. Akce je určena především zastupitelům, ale také zástupcům progresivních firem, které hledají správné uplatnění jejich udržitelných technologií. Program se zaměří především na hledání souladu pro nastavení dlouhodobé vize měst a obcí, která vytváří půdu pro aplikaci konkrétních, skutečně potřebných technologií pro zefektivnění celého ekosystému a hospodaření se zdroji. Jedním z hlavních pilířů konference bude efektivní odpadové hospodářství měst a obcí, které v tomto bloku naváže na úspěšné předchozí ročníky konference ODPAD ZDROJEM.

Účastníci konference se během dvou dnů konference seznámí jak s vizemi chytrých a cirkulárních měst, tak i s příklady dobré praxe správného zavedení ekoinovativních technologií. „Naším cílem je zastupitelům nabídnout ucelený pohled na zavádění inovativních řešení v jejich městě či obci tak, aby vyvolaly reálné úspory veřejných prostředků, materiálů, vody či energie,” dodává Soňa Jonášová.

Program konference ODPAD ZDROJEM 2018 nabídne prezentace konkrétních technologií i vizionářských přístupů, která mohou zlepšit městský ekosystém a hospodaření se zdroji. Akce proběhne 28. – 29. března 2018 v Hotelu na Farmě v Choťovicích (Středočeský kraj).

Více informací naleznete na webových stránkách: www.odpadzdrojem.cz

 

 

 

10 důvodů, proč jít na konferenci ODPAD ZDROJEM.

Zaujala Vás naše konference a stále zvažujete, jestli se jedná o dobrou investici? Následujících deset důvodů by Vás mohlo přesvědčit o tom, že s včasnou registrací neuděláte krok vedle! 

1) Od inspirace k praxi. Cílem akce je sdílet příklady dobré praxe a inspirovat návštěvníky k tomu, aby se i nadále věnovali projektům, jejichž cílem je pozitivní dopad na životní prostředí a snížení nákladů v dlouhodobém měřítku. Od inspirace je ale třeba ujít dalších pár kroků k praxi. A s těmi všem účastníkům dle potřeb po konferenci pomáháme. Příkladem je i obec Prostřední Bečva.

2) Kompletní informace na jednom místě. Nenašli jste v tématech konference přesně to, co hledáte? Nevadí. Na akci je i dost prostoru se sejít s jednotlivými řečníky či vystavujícími a prodiskutovat Vaše otázky v rámci individuálních konzultacích. Stačí jen informovat náš organizační tým a my se o zbytek postaráme.

3) Naučíme Vás vidět projekty obce v souvislostech. Letos řešíte odpady, příští rok kanalizaci a pak až někdy energetické úspory? Ukážeme Vám, jak se Vám díky strategickému plánování a implementaci cirkulárních principů podaří sladit aktivity obce tak, aby jste šetřili životní prostředí, finance a hlavně – zároveň do nich zapojili obyvatele.

4) Propojíme Vás. S kým si jen budete přát. Na konferenci budete mít přehled o všech účastnících i řečnících, kteří se akce zúčastní s Vámi. A náš organizační tým se postará o to, abyste se osobně setkali s účastníky, kteří Vás zajímají a se kterými byste rádi navázali spolupráci.

5) Rozšíříme Vám obzory. A to hned ve čtyřech oblastech. Které se však vždy týkají tématu oběhového hospodářství / cirkulární ekonomiky. V oblasti odpadů se dozvíte nové trendy, na workshopech si prohloubíte znalosti v konkrétních tématech a dozvíte se i kde čerpat dotace či jak si na nové projekty ušetřit. Stejné informace získáte i v ostatních tématech.

6) Uvidíte principy oběhového hospodářství v praxi. Součástí akce je i exkurze v hotelu Fabrika, který vznikl na bezodpadové myšlence. Jak maximálně využít obnovitelné zdroje energie? Jak neplýtvat? Jak vzduch a energii co nejdéle udržet v cyklu? Jak využít stavební odpady a vůbec odpadů na skládku uložit co nejméně? Všechny tyto otázky měl na začátku i pan majitel, Petr Hendrych. Osobně Vám ukáže, jak se se vším popral.

7) Užijete si společenský večer, na který budete ještě dlouho vzpomínat. Ze správné konference by měli (dle našich představ) odjíždět účastníci nejen obohaceni o nové a aktuální informace, ale zejména o kontakty, ke kterým se můžeme vrátit při realizaci inspirace, kterou načerpáme. Společenský večer je ideálním příležitostí pro formální a neformální networking. Ale nejen kontakty jsou cenné. A proto ani tentokrát nebude chybět večerní program, do kterého se každý může zapojit dle nálady. Společenský večer bude probíhat v netradičních prostorech, které překvapí stejně tak, jako program, který bude připraven!

8) Odnesete si kompletní informace s sebou. Bez toho, aniž by vznil jakýkoliv odpad. Ano, stejně jako loni se účastníci mohou těšit na výbavu v podobě kvalitního diáře od hlavního partnera konference, společnosti ERSTE Corporate banking a sborník informací si můžete kdykoliv prohlédnout díky flash disku v propisce, který je součáští diáře. Sami známe kilové sborníky, kterými nás vybaví na každé konference, ale člověk se často vrátí jen k pár prezentacím a zbytek archivuje. A tak s myšlenkou pro méně odpadu vybavíme i Vás.

9) Můžete se zapojit do tvorby programu. Všechny zpětné vazby od účastníků respektujeme a během konference na ně odpovíme. Ať už formou prezentace, workshopu či individuálně. A stejně tak s Vámi budeme komunikovat i po akci. Chceme, aby žádný Váš dotaz nezůstal nezodpovězen.

10) Garantujeme Vám, že z naší konference budete odcházet s úsměvem na tváři. A ktomu budete mít spoustu důvodů. Diář nabitý informacemi, nové kontakty, úsměvné vzpomínky na večerní program a zejména díky tomu, že Vás přesvědčíme o tom, že aktivity, které realizujete či plánujete rozšířit v oblastech cirkulární ekonomiky jednoduše mají smysl. Zároveň je program připraven tak, aby Vás ani nenapadlo otevřít počítač a řešit pracovní věci. Jste s námi na dva dny, ze kterých byste si měli odnést maximum. O to ste postaráme! 🙂

PLUS na akci budou představeny inovativní produkty jako chytrý systém ECONIT či CIRCULAR CITY SCAN, který představí zahraniční řečník, zástupce holandské organizace CIRCLE AMSTERDAM, Jurn de Winter a Vy budete první v České republice, kterým budou tyto aktivity představeny. 

Stále si nejste jistí? Přidáváme názory loňských účastníků. 

Petr Novotný, RENARDS: „Konference byla výborně organizačně zvládnutá. Jak bylo patrné i podle účastníků, odlehlost místa konání konference nebyla překážkou, naopak pan Horák a jeho hospodářství bylo velkou inspirací.“

Tereza Dubsky, VERB Group, s.r.o.: „… ráda bych Vám poděkovala za konferenci, která proběhla minulý týden. Smekám klobouk před perfektní organizací, zajímavým programem. Jste sehraný tým a držím Vám palce k dalšímu růstu. Byl to pro nás velkým přínosem po stránce získání nových informací. oc mě mrzí, že jsem nemohla zůstat po celou dobu konání… „

Ing. Milada Potštejnská, Oddělení životního prostředí, Město Choceň: „Děkuji za info a hlavně za super zorganizovanou konferenci. Líbilo se mi to jak po organizační stránce, tak po obsahové. Pokud v budoucnu budete pořádat další ročník (a já věřím, že ano), ráda se zúčastním.“

organizace

očekávání