Archiv pro štítek: lesnictví

Cirkulární (bio)ekonomika

Zveme vás na konferenci Cirkulární (bio)ekonomika, na které představíme výstupy projektu Cirkulární ekonomika jako příležitost pro ČR.

Program:

  • diskuse o současném stavu českého lesnictví a zemědělství
  • představení cirkulárních principů v sektorech lesnictví a zemědělství
  • debata o potenciálu pro rozvoj bioekonomiky v ČR

Večer před konferencí proběhne v Kampusu Hybernská tematický doprovodný program. Kompletní program akce je zatím v přípravách a představíme ho během října.

Těšíme se na viděnou a v případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte koordinátorku akce Dagmar Milerovou Práškovou na emailu dagmar@incien.org.

Pozvánku v PDF formátu si můžete stáhnout zde: Pozvanka_Cirkularni_Bioekonomika.

O cirkulární ekonomice a lesnictví v Pardubicích (pořádáme)

V úterý 9.4. 2019 proběhne v Pardubicích setkání aktéru v oboru lesnictví. Cílem bude seznámit účastníky s aktivitami projektu Cirkulární ekonomika jako příležitost pro Českou republiku, který probíhá v rámci projektu podpořeného Technologickou agenturou ČR s cílem vytvořit dostatečnou podopru pro tvorbu státní strategie Cirkulární Česko 2040.

Diskutovat budeme bariéry pro uplatnění principů cirkulární ekonomiky v lesnictví a možnosti jejich překonání. Akcentována bude problematika kůrovcové kalamity, která je impulsem pro nastavení konkrétních a akčních kroků na vládní úrovni, které by pomohly tuto situaci řešit efektivně a co nejrychleji a zejména se zapojením lokálních zpracovatelů a koncových zákazníků. Možnosti však vidíme i v navázání spolupráce mezi jednotlivými aktéry tak, aby dané bariéry mohly být přeměněny v příležitosti.

Více informací naleznete zde.

O cirkulární ekonomice a lesnictví v Pardubicích

Dovolte nám pozvat Vás na setkání aktérů v oboru lesnictví. Cílem bude seznámit Vás s aktivitami projektu Cirkulární ekonomika jako příležitost pro Českou republiku, který probíhá v rámci projektu podpořeného Technologickou agenturou ČR s cílem vytvořit dostatečnou podopru pro tvorbu státní strategie Cirkulární Česko 2040.

Diskutovat budeme bariéry pro uplatnění principů cirkulární ekonomiky v lesnictví a možnosti jejich překonání. Akcentována bude problematika kůrovcové kalamity, která je impulsem pro nastavení konkrétních a akčních kroků na vládní úrovni, které by pomohly tuto situaci řešit efektivně a co nejrychleji a zejména se zapojením lokálních zpracovatelů a koncových zákazníků. Možnosti však vidíme i v navázání spolupráce mezi jednotlivými aktéry tak, aby dané bariéry mohly být přeměněny v příležitosti. Na diskuzi se těíme jménem zástupců Institutu Cirkulární Ekonomiky.