Archiv pro štítek: MSV

Mezinárodní strojírenský veletrh ovládne téma cirkulární ekonomiky. (CZ/EN)

Pro mnohé již jistě není překvapením, že stěžejními tématy letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu jsou Inovace a Start-Upy. Překvapit může ale téma v mnoha oborech nové – cirkulární ekonomika. Ta se stala nejen jednou z priorit rozvoje Evropské unie, ale také logickým vyústěním velkého tlaku současné činnosti průmyslu a dalších odvětví na přírodní zdroje a nízká míra opětovného využívání zdrojů související s tíživou produkcí nevyužitelných odpadů. A právě ve spojení s inovacemi přináší tento koncept neuvěřitelné příležitosti pro byznys. Není tedy náhodou, že nový vítr tradičním veletrhům vlévá právě cirkulární ekonomika.

INCIEN se také stává oborovým partnerem a kromě organizace doprovodných konferencí, kulatých stolů, networkingových a tzv. matchakingových příležitostí, jejichž cílem je konkrétní propojování potenciálních obchodních partnerů, si klade další, vyšší cíl – umístit Mezinárodní strojírenský veletrh opět na přední příčky v globálním měřítku. Pozváni jsou tak účastnici ze zahraničních partnerských organizací, spolupráce je zahájena i s mnoha obchodními komorami a vystavovatelé se tak mohou těšit na příležitosti překračující české hranice.

Klíčovou akcí bude i představení nového konceptu zahraniční spolupráce pro české firmy a organizace právě nad tématy cirkulární ekonomiky a pozvání již dnes přijala řada významných zahraničních hostů.

Máte zájem stát se součástí akce, která bude milníkem pro téma cirkulární ekonomiky v Česku? Zaregistrujte se do konce dubna a vložte do své přihlášky kód INCIEN. Tak budete zařazeni mezi firmy, které se stanou součástí nově vznikajícího atraktivního programu, dostanete příležitost přímého propojení s účastníky se zájmem o cirkulární ekonomiku a dostatečná pozornost bude věnována i Vašemu zviditelnění v rámci propagace celé akce. Navíc můžete participovat v doprovodném programu a získat zajímavé možnosti nadstardantní propagace. Návod na registraci do cirkulárního světa naleznete ZDE. 

Máte k akci dotazy nebo byste rádi svoje doprovodné aktivity zaměřili na cirkulární ekonomiku a rozšířili tak program? Ozvěte se na email Soni Jonášové (sona@incien.org).

PŘIHLÁŠKU MŮŽETE VYPLNIT ROVNOU ZDE!

It will certainly be no surprise to many of you that the focus of this year’s International Engineering Fair in Brno, Czech Republic is innovation and start-ups. However, the topic of circular economy, which is still relatively new in many spheres, has also been included as one of the themes of the fair in 2019.  The circular economy has became one of the priorities of the European Union for economic development in recent years and is at the same time a logical response to the enormous pressure of current industrial activities on natural resources and low level of reuse of secondary resources contributing to production of non-recoverable waste. This concept, together with innovation, creates incredible opportunities for a wide range of businesses. It is therefore not by chance that that the circular economy brings a new momentum to otherwise traditional industrial trade fairs.

INCIEN is proud to be a partner of this fair in 2019. We will facilitate and coordinate activities such as conferences, roundtable discussions or networking and matchmaking opportunities to interlink potential business partners. Beyond this we are also committed to a higher aim – to place the International Engineering Fair once again at the forefront of such events on a global basis. That is why participants from international partner organizations are being invited, collaboration with many Chambers of Commerce has been initiated, and exhibitors can look forward to opportunities that extend far beyond the boundaries of the Czech Republic.

A key aspect of the program will be the introduction of a new concept of international cooperation for Czech companies and organizations regarding the circular economy. A number of important foreign guests has already today accepted our invitation to participate.

Are you interested in becoming a part of this event, which will be a milestone for the theme of circular economy in the Czech Republic? Sign up and in your application insert the code INCIEN. In this way you will be included among the group of companies that will create this newly formed and attractive program; you will also have the opportunity to connect directly with participants interested in circular economy and reinforce the visibility of your company as part of the promotion of the event. In addition, you can participate in the accompanying program and gain access to interesting opportunities for additional promotion. 

Do you have any queries about the event, or would you like some of your accompanying activities, related to the topic of circular economy, to be included in the program? Please get in touch with us via Sona Jonasova email: sona@incien.org.

More information about this event you can find here: https://www.bvv.cz/msv/msv-2019/

Mezinárodní strojírenský veletrh

V letošním roce se zúčastníme Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně s cílem přinést témata cirkulární ekonomiky i do tohoto oboru. Celá expozice a prezentace vznikne ve spolupráci s naším hlavním partnerem, Erste Corporate Banking. Více informací již brzy zveřejníme.

INCIEN a ERSTE společně představí téma cirkulární ekonomiky na mezinárodním strojírenském veletrhu.

Návštěvníci 55. Ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu se mohou těšit na nevšední zážitky a zajímavou inspiraci, kterou přináší téma cirkulární ekonomiky. INCIEN společně se svým hlavním partnerem, korporátní bankou Erste Corporate Banking (ErCB), připravuje netradiční program a výstavu, která zaujme napříč všemi generacemi návštěvníků.

Již samotné výstavní prostory budou pro klienty ErCb překvapením. Namísto tradičního „stánku“ na výstavišti letos ErCB přivítá hosty netradičně v bývalém pavilonu D – aktuálně zábavním vědeckém centrum VIDA!. To nabízí také možnosti „osahat si“ přes 170 interaktivních exponátů, které vám pomohou lépe chápat svět kolem nás.

Mezi hosty budou kromě průmyslníků a obchodníků i děti. Ve spolupráci s Nadací Depositum Bonum pozvala spořitelna žáky základních škol na unikátní vzdělávací program v centru VIDA!. Podle reakce škol se výlet do Brna stane počátkem října součástí rozvrhu třech tisíc žáků z celé republiky. Kapacita centra VIDA! byla vyčerpána za několik dní po zveřejnění pozvánky.

Vlastní program připravila ErCB na úterý 4. října, kdy pozve obchodní partnery na sérii workshopů. Během nich si budou moci nejen vyzkoušet expozici vědecko-zábavního centra, ale také degustovat kvalitní moravská vína, a v neposlední řadě se seznámit s nejnovějšími trendy v oblasti byznysu. Chybět nebude například premiérové představení unikátního korporátního internetového bankovnictví Business 360, či představení nových obchodních modelů v oblasti cirkulární ekonomiky (oběhového hospodářství) a provozního financování.

04„Společně s ErCB chceme letos představit návštěvníkům této prestižní akce příležitosti, které sebou přináší cirkulární ekonomika. Strojírenství je nedílnou součástí systému, v němž dochází k dokonalé recyklaci výrobků, které se následně stávají zdrojem pro další produkci. Právě proto chceme účastníky inspirovat a přesvědčit je o tom, že toto hojně skloňované téma zejména v souvislosti s odpady se týká i jejich byznysu. “ říká Soňa Jonášová, ředitelka INCIEN. 

Česká spořitelna a ErCB tak touto spoluprácí opět dokazují, že i přes svoji dlouhou tradici dokáží neustále překvapovat a být inovativní.

Loni oslavila spořitelna 190 let svého působení na trhu a řadí se tak mezi nejtradičnější tuzemské společnosti. Výsad, které má tato banka na domácím bankovním trhu, je však mnohem více. Skutečnost, že má díky 621 pobočkám rozmístěným po celé zemi nejrozsáhlejší distribuční síť mezi bankami v Česku, nebo že je i díky 1589 bankomatům a platbomatům nejdostupnější bankou v zemi, překvapí málokoho. Stejně jako fakt, že díky největší klientské bázi zahrnující více než 4,7 milionů klientů obhospodařuje nejvíce bankovních účtů v zemi.

Pro mnohé překvapivé ale může být zjištění, že Česká spořitelna je jedinou univerzální domácí bankou, která poskytuje služby korporátního bankovnictví pod samostatnou značkou. Od podzimu 2012 nabízí spořitelna korporátní bankovnictví pod značkou Erste Corporate Banking (ErCB).

V mnoha segmentech (např. komunální financování, financování zemědělství, aj.) se ErCB stala lídrem trhu. K dalšímu posílení pozice na trhu začala ErCB vytvářet také specializované balíčky služeb pro konkrétní průmyslové sektory, například balíčky pro financování zemědělců (TOP Agro). Úspěšnou synergii mezi Českou spořitelnou a ErCB dokládá i podpora inovací, které jsou klíčové pro posilování konkurenceschopnosti domácí ekonomiky. Spořitelna navázala spolupráci s největšími tuzemskými univerzitami a podporuje spolupráci firemního a veřejného sektoru v oblasti inovací. ErCB připravila k podpoře inovačních aktivit firem napříč průmyslovou sférou program TOP Inovace, který patří k vůbec nejúspěšnějším.

Medailonek - Judita NaňkováVíce se o sobě a své nabídce představí ErCB v brněnském centru VIDA!. Zájemci o návštěvu programu ErCB se mohou registrovat Juditě Naňkové na email jnankova@csas.cz.

 

 

 

Oficiální pozvánku na akci si můžete prohlédnout ZDE.

snimek-obrazovky-2016-09-14-v-17-01-30 snimek-obrazovky-2016-09-14-v-17-02-43