Archiv pro štítek: novinky

Radostné listopadové INCIENOVINKY

Listopad profoukl kanceláří INCIEN jako pěkně silné cirkulární tornádo. Zůstaly po něm ale neuvěřitelně skvělé zprávy, o které bychom se s Vámi rádi podělili.

První novinky pro Vás připravil Vojta, který intenzivně pracuje na koordinaci projektu Zálohujme? a Cirkulární městský sken Praha. 

„Listopad se pro mě nesl ve znamení Cirkulárního skenu Praha. Vše bylo završeno 28. 11., kde jsme spoleně se čtyřiceti zástupci důležitých firem a městských organizací rozhodli o pokračování pilotních projektů na téma čistírenských kalů a jejich využití pro tvorbu bioCNG a zároveň o rozpracování konceptu digitální materiálové platformy v oblasti stavebnictví.

Super akce byla Konec doby plastové v Brně v půlce měsíce, kde jsme se podíleli na přípravě i na prezentaci tématu, jak problematiku vnímáme a jaké řešení jsou v tuto chvíli třeba. V listopadu jsme zaznamenali velký zájem různých subjektů o řešení jednorázových plastů – ať už se jednalo o letiště, nemocnici, kavárny, či veřejná prostranství ale i diskuze na filmových festivalech – byli jsme u toho! A v neposlední řadě jsme věnovali spoustu energie na finalizaci výzkumných aktivit v rámci projektu Zálohujme? Výsledky už máme, nyní se pouštíme do příprav na konferenci v lednu, kde všechno představíme.“

Lenka maximální úsilí věnovala přípravě projektů pro obce, kde jsme zahájili spolupráci na konkrétních projektech s firmou AQUATEST, která má v oblasti řešení pro průmyslové subjekty i samosprávy mnohaleté zkušenosti. Věříme totiž, že ve spolupráci s velkými partnery můžeme rozvíjet vlastní projekty mnohem rychleji a také naše vidění světa „cirkulárními brýlemi“ dostávat do poradenských a jiných činností partnerských firem mnohem rychleji. Společně tak začínáme pracovat na Zpracování studie nakládání s odpady ve městě Jičíně. Máme za sebou úvodní setkání a projekt se rozjel na plné obrátky.

V dalších obcích, kde jsme vypracovávali cirkulární studie v rámci projektu Obce na cestě k minimálnímu odpadu, jsme realizovali průběžná setkání a začínáme (s různou rychlostí reflektující aktuální dění na obcích po volbách) realizovat doporučené kroky. V rámci projetku Obce na cestě k méně odpadu s naším partnerem JRK Česká republika diskutujeme rozvoj pilotní fáze a o dalším směřování Vás budeme již brzy informovat! Lenka se také zůčastnila konference Kreativní město a Sociální podnikání – podnikání s přesahem v Českých Budějovicích a sama k akcím dodává: „Připravovala jsem se svědomitě a měla jsem dobré, co dobré, vynikající ohlasy, protože na akci, bez toho aniž bychom to plánovali, vystupovali i někteří naši partneři a místy to muselo vypadat, že jsem je podplatila, když zaznívala slova chvály!“ Nutno dodat, že celý tým se ze slov Lenky raduje, protože ještě před rokem se naše milá kolegyňka dušovala, že veřejné přednášky nejsou její silná stránka a vida – letos sklízí ovace! 🙂

Listopad ve znamení práce se studenty

Zahájení přednášky na ČZU pro zahraniční studenty bylo neuvěřitelným osvěžením. Aktivní reakce a zpětná vazba na nepřesná data, protože jsou k dispozici ještě novější vědecké poznatky? Může se to zdát jako potupa pro člověka, který vyučuje, ale opak je pravdou. Fakt, že studenti poslouchají a přicházejí s vlastním názorem dokáže jediné: udělat obrovskou radost. A tak i s Vámi můžeme sdílet, že podle nejnovějších poznatků je k dispozici na světě fosforu dostatek. To nám může zklidnit spaní, protože mezi největší diskuze patří jeho současná recyklace, ale nemůže nás nechat v klidu. Problémem číslo dvě je totiž jeho nekontrolovaný únik do vod a způsobování eutrofizací systémů, které v Mexickém zálivu vytváří mrtvé zóny.

Se studenty jsme měli tu čest spolupracovat i v rámci EEYP Prague 2018, kdy se do Prahy sjeli studenti z celé Evropy a s „BOSSY“ z různých segmentů diskutovali návrhy legislativních změn na úrovni EU s cílem jejího vylepšení. Pro mě osobně bylo obrovským překvapením, jak dokonale byla skupina FOOD and AGRICULTURE připravena na diskuzi, i když měli za sebou jen dva dny intenzivní práce a pro některé bylo toto téma zcela novým a neprozkoumaným.

Aktivity v Cirkulárním Hubu

První listopadový den jsem se sešli v Kampusu Hybernská a ve spolupráci s Library of Things Prague uspořádali další podzimní vydání BUZZ talks. Účast a zájem účastníků o diskuzi se speciálními hosty nás velmi upřímně překvapila a potěšila stejně tak, jak účast na Prvním SWAPu oblečení v Kampusu Hybernská, který se konal ve stejnou dobu. Velmi nás těší, že společně díky nám všem kampus dostává různé podoby a můžeme nejen mluvit, ale hlavně ukazovat, co cirkulární ekonomika znamená. Mezi účastníky nemohla chybět zakladatelka SWAP – výměnných akcí v Praze, Lucie Poubová, diskuzi doplnil o neuvěřitelný příběh prvního SWAPu na ostrově Lombok slovenský host Majo Lemo a jeho speciální host, který přiletěl až z Londýna, Indonésan Trigo, který předal poselství prezidenta Indonesie, který se zavázal k environmentálně šetrnému směřování Indonesie, kde bude například od prvního ledna zakázáno používání plastových sáčků v supermarketech.  Trojici doplnili zástupci Knihovny věcí (Library of things), která sídlí přímo v kampusu a kde si mohou účastníci zapůjčit všechno vybavení, které člověk používá příležitostně a tak jej není třeba vlastnit.

  • Celá akce byla vysílána živě a vy se na výsledek můžete podívat zde
  • Fotky z akce jsou zde

Nejzajímavější listopadové akce

V pardubickém inovačním a podnikatelském centru jsme se zúčastnili odstartování dvou velmi zajímavých cirkulárních projektů, které se budou věnovat cirkulární ekonomice ve stavebnictví a ve vodním hospodářství. Zahájení jsme doplnili úvodem do problematiky a témat, kolem kterých se nyní rozšiřuje diskuze v Česku a těšíme se na další společné kroky. Těší nás, že se téma cirkulární ekonomiky dostává do jednotlivých regionů, neboť to je klíčový aspekt úspěchu aplikace těchto myšlenek v praxi. Regionální rozvojové agentuře Pardubického kraje držíme palce!

Díky patří také Lukáš Sedláček za to, že si vybral téma cirkulární ekonomiky jako osu diskuze v rámci hlavní události Týdne podnikání. Už není moc pochyb o tom, že se cirkulární ekonomika ne jako téma, ale principy, které přináší, stávají nezbytností a je jen otázka času, kdy každý podnik najde vlastní cestu, která bude směřovat k jejich naplňování. Výstupy z akce si našly svoje čtenáře například díky článku v časopise E15: Zájem firem o hospodaření bez odpadu pomalu roste.

Zapomenout nemůžeme ani na Veletrh Uplatni.se, který se letos konal tradičně ve Studiu Alta. Obrovskou radost máme z úžasných a inspirativních řečníků, kteří dokonale odstartovali celou akci a stejně tak z výborné atmosféry, která akci doprovázela.

Krásnou akcí, kterou jsme dostali možnost moderovat a podílet se na přípravách, byl kulatý stůl na téma Cirkulární Ekonomiky, který pořádala Francouzskočeská obchodní komora v rámci Týdne Francie, který byl zakončen slavnostní recepcí na Francouzské ambasádě. Diskuze tak navázala na speciální vydání časpisu CONTACT, který komora vydává a které se v létě věnovalo právě tomuto tématu. Této spolupráce si velmi vážíme a věříme, že se nám v dalším roce podaří navázat na aktivity odstartované kulatým stolem například dalšími akcemi, které společně zorganizujeme na Mezinárodním strojírenském veletrhu, kde má komora tradičně francouzský pavilon plný francouzsko-českých firem. O naše téma je čím dál větší zájem a tak akce nebyla prvním ani posledním dílkem pomyslného velkého cirkulárního českého puzzle.

TOP OZNÁMENÍ MĚSÍCE

H&M od 19. listopadu ukončuje prodej plastových tašek, nahrazuje je papírovými a nabádá zákazníky, aby si nosili tašky vlastní, protože nejlepší taška není papírová, ani plastová, ale žádná. A výtěžek z těch, které se prodají půjde na cirkulární osvětu v ČR! Co dodat? Kola cirkulární ekonomiky začínají roztáčet i firmy, od kterých byste to možná nečekali. Změna je tady.

Chytrá města pro budoucnost. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, CIIRC. Zdroj: SCII.

Třešničkou na dortu je ocenění ze soutěže Chytrá města pro budoucnost, kde vyhrál v kategorii IDEA náš nápad vyrábět z odpadního bioplynu z čistírenských kalů energii, která pohání městské autobusy v Brně. Dnes testovací autobus najezdil více než 5000 kilometrů a z Dopravního podniku města Brna máme úžasné zprávy – technologie předčila očekávání a plyn je stejně kvalitní jako ten, který autobusy pohání dnes a který je, bohužel, z fosilních zdrojů. Společně tak přecházíme na skutečně ekologickou cestu rozvoje české hromadné dopravy (a nejen té) a máme z tohoto ocenění i aktuálních výsledků obrovskou radost!

Nejzajímavější výstupy

Doporučené cirkulární počtení na chladný prosinec:

Říjnové inspirativní INCIENOVINKY

Říjen byl plný inspirace, která plula k nám i od nás všemi směry. Letošní podzim přinesl tolik zajímavých událostí a aktivit, že je opravu těžké vše dostatečně kvalitně absorbovat a obratem, snad i rychlostí blesku, zpracovávat a pouštět v dostatečné kvalitě do tvorby a stavění Cirkulární Česka. Při situaci, kdy náš základní tým čítá čtyři členy, je množství akcí, kterých se snažíme účastnit a nebo je organizujeme, pro mě samotnou vlastně takový každodenní zázrak. A tak si uvařte dobrou kávu a pojďte nasát pozitivní vlnu inspirace i Vy. Ono je totiž někdy fajn nemuset být všude osobně a přesto mít přehled, no ne?

Za cestou skla a neuvěřitelným příběhem firmy LASVIT. 

Na jarní cirkulární jednohubky, které jsme se zúčastnili na pozvání našich milých přátel z inovační agentury Direct People, navázalo setkání v neuvěřitelně krásných prostorech české firmy LASVIT. Přednáška s prohlídkou nádherných výrobků a projektů LASVITu ve mě nechala pocit, že když člověk opravdu chce, tak dokáže dokonce obnovit tak silnou českou tradici, jakou je v posledních dekádách neustále upadající sklářství. Díky za to, Leone! Video z akce má moje osobní doporučení.

Boj s větrnými mlýny je na dobré cestě – legislativní jaro českého odpadářství je nablízku. 

Po účasti na seminářích v poslanecké sněmovně, Ministerstvu průmyslu a obchodu či v Senátu, musím uznat, že diskuze o směřování české cirkulární ekonomiky jsou neuvěřitelně dlouhé a náročné, ale že se blýská na lepší časy. Brzy z pod pokličky Ministerstva životního prostředí vykoukne nová podoba Zákona o odpadech a všichni experti z praxe (kterým dochází, že největší bariérou je v Česku silné skládkařské lobby snažící se prosadit nesmyslně nízké navýšení skládkovacích poplatků, které by ani v nejmenším nereflektovalo evropskou úroveň a zejména v praxi nepřineslo žádnou změnu) se prakticky shodli na tom, že bez skládek se těžce někam pohneme. To zaznělo na všech frontách, paní Senátorka Seitlová oznámila tuto diskuzi za snad již uzavřenou a tak se můžeme těšit na konečně pozitivní změny, které Cirkulární Česko nastartují správným směrem. Na senátorském semináři o plastech vystoupil náš Vojtěch s představením našich aktivit souvisejících s plasty a tak jsme se podělili i o to, na čem pracujeme. Kolegyně Ilektra z holandské partnerské organizace Circular Economy doplnila prezentaci o projekt Cirkulárního skenu a tak musím říci, že jsme snad propagaci udělali zadost.

Sdílená radost dvojí radost! Bioplastová revoluce započata. 

Osobně největší radost mám z tiskové konference, kde naše partnerská firma Nafigate Corporation ve spolupráci s dceřinou firmou Nafigate Cosmetics představila první aplikaci biopolymeru Hydal v praxi. Tou je první peelingový gel s bioplasty, které nahrazují mikroplasty, které se v kosmetice vyskytují dnes. Po jejich použití tak dále končí v odpadních vodách, na čistírnách odpadních vod a v neposlední řadě  s použitím kalů na hospodářské půdě právě v zemi. Jedná se o jeden z nejpovedenějších cirkulárních projektů, se kterými jsem se za dobu svého zápalu do tématu cirkulární ekonomiky dostala a musím říci, že mě upřímně těší, že je z Česka. Díky podobným projektům můžeme ukázat světu, jaké skvělé nápady u nás vznikají. Více informací najdete v tiskové zprávě: Pozor, přichází mikroplastová revoluce v kosmetice. Jde z Česka!

V Cirkulárním Hubu je živo a diskutuje se o stošest! 

Po podzimním vydání BUZZ talks jsme se rozhodli pokračovat na vlně sdílení radosti z toho, když má člověk méně a méně věcí a vyplynula z toho organizace diskuze na téma MÍŇ MÍT = VÍC BÝT. Mezi hosty byl Majo Lemo z Enjoy club Žilina, který s přáteli na ostrově Lombok uspořádal první SWAP oblečení, kde si místní lidé mohli vybrat kousek dle svého gusta po tom, co přinesli pytel odpadků sesbíraný z pláže. Nechyběla ani Lucie Poubová, zakladatelka pražských swapů a Rebeka a Tom z Knihovny věcí, která sídlí v hubu. Řeč byla hlavně o tom, jak krásné je nenakupovat, ale naopak sdílet. Diskuze byla nekončící a pokračující i po oficiálním ukončení. Děkujeme za úžasné zapojení všech zúčastněných!

Inovačně – cirkulární workshopové tour po českých městech pokračuje. 

Na pozvání Moravskoslezského inovačního centra v Ostravě jsme se vydali do severomoravské metropole, abychom s místními podnikateli diskutovali na téma inovací v cirkulární ekonomice. Akce se nadmíru povedla a já mám pocit, že jestli se někam posunou aktivity cirkulárního skenu a vytváření funkční spolupráce mezi samosprávou a firmami, tak to bude právě v Ostravě. S firmou Technology Hunters již připravujeme první kroky a ve vzduchu je cirkulární revoluce. S Cyrilem Klepkem jsme se shodli, že se jednalo o jeden z nejpovedenějších workshopů a to také díky tomu, že na akci zavítal i technologický skaut Jirka Novotný a Ondřej Mynář z firmy Nafigate Cosmetics, kteří celý příběh biotechnologie Hydal vlastně vytáhli (samozřejmě pod taktovkou Lenky Mynářové, ředitelky projektu) před deseti lety z šuplíku vědců na VUT a tak celé povídání bylo mnohem autentičtější. Další workshopy budou pokračovat až na jaře a tak se nebojte přihlásit o termíny.

Cirkulární ekonomika v naprosto neodolatelném designovém kabátku: Ikonická Rybička ožila díky kávovým kapslím! 

Nečekaně krásnou akcí byla tisková konference Nespresso, kam jsem dostala pozvání k prezentaci cirkulární ekonomiky v souvislosti s naprosto unikátním projektem oživené Rybičky. Díky speciálnímu programu zpětného odběru kávových kapslí totiž Nespresso ve spolupráci s firmou MIKOV a designovým studiem Olgoj Chorchoj v čele s Michalem Froňkem představili limitovanou edici nožíků Rybička, vyrobených z recyklovaných kapslí.

A aby toho nebylo málo… 

… tak jsem si ještě střihla dvoudenní seminář pro české a německé starosty na téma cirkulární ekonomika a prevence vzniku odpadů v nádherném ekocentru Střevlík, Science Café v DEPO 2015 v Plzni. Laura zazářila na konferenci Chytrá řešení pro odpadové hospodářství a Vojta se postaral o organizaci kulatého stolu na téma využívání organické hmoty v českém zemědělství, na které zavítali i experti z Holandska, kteří mají zájem zjistit možnosti spolupráce s českými farmáři. To co nám tady totiž chybí, to v Holandsku ve velké míře přebývá. A tak je diskuze o spolupráci více než na místě. No a jako absolutní TOP zprávu měsíce si dovolím označit úspěch, kdy se nám po třech letech podařilo rozjet pilotní projekt a v Brně tak od letošního října do konce roku jezdí první autobus poháněný biometanem z odpadních vod. Mediální pozornost rozdýcháváme ještě dnes a kolega Petr Novotný nedělá prakticky nic jiného, než že odpovídá na zvídavé dotazy novinářů.

Tak Vám všem přeji alespoň trošku klidný podzim s krásnými chvílemi s něčím dobrým ke čtení, pití a jídlu v teple domova nebo naopak v přírodě. Za měsíc zase napočtenou!

Nejzajímavější výstupy

Doporučujeme:

Zářijové INCIENOVINKY

Je až trošku k nevíře, kolik jsme toho stihli v září i přesto, že poslední zářijový týden téměř celý tým INCIEN odjel dovolenkovat nebo si nadělil dny mimo kancelář na místech, které máme rádi. Září byl téměř nejnáročnější měsíc v tomto roce, ale podařily se nám tak úžasné věci, že je radost je s Vámi sdílet.

PŘEDSTAVILI JSME PRVNÍ ČESKÝ CIRKULÁRNÍ HUB

Rozhodli jsme se, že jedenáctému září nadělíme události, na které, na rozdíl od těch newyorských, můžeme vzpomínat s radostí. Proto jsme na tento den naplánovali otevření Cirkulárního Hubu v Kampusu Hybernská, na které jsme pozvali hlavní partnery projektu a také ty, se kterými spolupracujeme na prvním městském cirkulárním skenu. S Aliancí pro energetickou soběstačnost a Brněnským inovačním a podnikatelským centrem jsme tak veřejně „vykopli“ to, co již skoro půl roku připravujeme díky podpoře Technologické agentury České republiky. Vytvořili jsme také informační web hub.cirkularnicesko.cz, kde najdete všechny novinky, publikace a průběžné aktuality z nového českého cirkulárního centra.

NEZAHÁLELI JSME ANI NA ÚROVNI SAMOSPRÁV

Kromě zahájení příprav konference ODPAD ZDROJEM, pro kterou jsme tentokrát vybrali poslední čtvrtek a pátek v březnu 2019, jsme nezaháleli ani v analyzování odpadového hospodářství mnoha obcí. Pokračujeme v projektu Obce na cestě k méně odpadům a pomalu shromažďujeme výsledky, které přináší aplikace chytrých evidenčních technologií. Analýzy doplňují desítky přednášek o třídění odpadu, kompostování a cirkulární ekonomice.

OSVĚTA A VZDĚLÁVÁNÍ

Již druhým rokem se září nese ve znamení usednutí do cirkulárních školních lavic. Ve spolupráci s VŠCHT jsme otevřeli druhý ročník kurzu o cirkulární ekonomice pro manažery a další profesionály, kteří mají o téma zájem. Máme před sebou celoroční kurz celoživotního vzdělávání. Obrovsky nás těší vysoký zájem studentů o probíraná témata a odborná diskuze na úrovni, která doplňuje každé setkání.

Nezapomínáme vzdělávat ani mladší generace, a tak jsme se se společností ČEZ po měsíci příprav vrhli na Den otevřených dveří elektrárny Mělník. Den se nesl ve znamení vysvětlení konceptu rekonstrukce celé lokality, která byla vybrána pro výstavbu zařízení na energetické využívání odpadů. K tomu se totiž váže důsledné třídění odpadů z domácností tak, aby v plánovaném ZEVO končilo skutečně jen to, co se již nedá dále využít a my jsme tak mohli ušetřit tisíce tun uhlí, které elektrárna využívá dnes. Málokdo totiž ví, že odpady mají téměř stejnou výhřevnost jako hnědé uhlí a dnes miliony tun zcela zbytečně a často i nebezpečně končí na skládkách. Od Hasičského záchranného sboru ČR jsme totiž získali nejaktuálnější data a víme, že jen za rok 2017 v České republice hořelo více než  840 skládek. A při těchto požárech (jak jsme se dopátrali z jedné z mála studií obdobného charakteru realizované v USA) vzniká tisícinásobně víc dioxinů, než při kontrolovaném režimu energetického využívání odpadů. ZEVO není nejlepší způsob, ale umožňuje nám teď skončit s tím nejhorším – a tím je skládkování.

Do vzdělávání musíme zařadit i konferenci Cirkulární Ekonomika ve stavebnictví, která proběhla 20. září v Cirkulárním Hubu. Přes šedesát účastníků se zapojilo do horlivých diskuzí a workshopů a den byl, jako vždy, bohatý na mnoho nových kontaktů a navazování spolupráce.

Rozjeli jsme znovu BUZZ talks, které se nyní budou pravidelně konat v Cirkulárním hubu. Jejich přesné termíny konání můžete sledovat v kalendáři akcí.

Ve spolupráci s naší partnerskou organizací, inovační agenturou Direct People, jsme se opřeli do propojení témat inovací a cirkulární ekonomiky a zrealizovali první dva workshopy na téma Inovace v cirkulární ekonomice pro zástupce veřejnosti, veřejné sféry i firem a to v Pardubicích a v Brně. V příštím měsíci budeme pokračovat v Ostravě a velmi brzy se rozjedeme i do firem, které z těchto konceptů mohou těžit úplně nejvíce.

NOVÉ PROJEKTY

V neposlední řadě jsme se pustili do mnoha nových projektů, mezi které patří i Cirkulární pražské kavárny, v rámci kterého budeme zavádět cirkulární principy do HORECA segmentu. Projekt budeme pilotovat s Městskou částí Praha 7 a pěti vybranými kavárnami. Ve spolupráci s kolektivním systémem pro elektroodpad a firmou ASEKOL plánujeme rešerši nejlepší praxe cirkulárních projektů v oblasti elektroodpadů, na které v závěru roku naváže i kulatý stůl s odborníky. Cirkulární sken, který testujeme v Praze nyní rozjíždíme i s městem Paskov, se kterým spolupracujeme již několik let a které má díky úzké spolupráci městských firem a města ideální podmínky pro hladký start.

Napsali o nás:

Doporučujeme:

Únorové INCIENOVINKY

Únorové mrazy o sobě daly vědět v plné síle a nám tak bylo při našich cestách po Česku, kterých tedy zrovna v únoru nebylo vůbec málo, trošku peprno. Na jednu stranu je člověk v mraze sice trošku zrmzlý, na druhou stranu více efektivní, protože se těší do tepla, že… A tak s vámi sdílíme naše ledově cirkulární novinky a přejeme Vám krásný vstup do měsíce března, který je pro nás nejdůležitější tím, že hned v druhém týdnu se koná naše nejsrdcovější akce – Konference ODPAD ZDROJEM

Seminář pro obce ze Středočeského kraje v Plaňanech. 

Únor jsme hned v prvním dni zahájili s tématem „Cirkulární ekonomika a odpady“ na semináři v Plaňanech. Představili jsme příklady dobré praxe i konkrétní cesty pro prevenci vzniku odpadů na úrovni samospráv. Překvapila nás velmi hojná účast i zájem o téma a těšíme se na další spolupráci se Středočeským inovačním centrem, kterou jsme tímto setkáním potvrdili.

Konference Urban Intelligence ve španělské Murcie.

Znalosti v oblasti udržitelného rozvoje měst a obcí jsme měli šanci si rozšířit na konferenci ve Španělsku, kam jsme vyslali Soňu. I přes ztracený kufr, jak je Soně více než podobné, vše proběhlo v pořádku a konference Urban Intelligence, která byla závěrem dlouhodobého projektu R4E – Roads for Energy se stala inspirací i pro přípravu diskuzních bloků naší konference ODPAD ZDROJEM. Výstupy z akce jsou zatím v přípravách.

Studie, studie a zase studie. 

Naše choceňská kancelář pod taktovkou Lenky připravuje odpadové studie pro několik měst a obcí, se kterými spolupracujeme na zavádění principů cirkulární ekonomiky do praxe. Není to jen o odpadech a nakládání s nimi, ale o komplexním pohledu a to si žádá i osobní návštěvy. Laura a Lenka se tak v Husinci ponořily do mapování současného stavu, rozhovory s obyvateli o tom, jestli jsou spokojeni se současným stavem odpadového hospodářství a v návštěvách pokračovaly i v Rokycanech. Tam, mimo jiné, navštívily i místní skládku, třídírnu plastů a sběrné dvorí. Sami se těšíme na výsledky studie, která ukážou, jak mohou tyto samosprávy nakládat s odpady mnohem cirkulárněji a využít z nich maximum jejich potenciálu.

Představení konceptu Green Deals v ČR. 

Dne 15.2. se setkali zástupci holandského Ministerstva infrastruktury a vodního hospodářství (Rijkswaterstaat), Institutu Cirkulární Ekonomiky, z.ú. i zástupci českých ministerstev na půdě Velvyslanectví Nizozemského království v Praze, aby se seznámili s konceptem Green Deals. Green Deals je nizozemský vládní program, který umožňuje poskytování efektivní pomoci organizacím, usilujícím inovativními projekty o zelený a udržitelný růst, kterým ale překáží legislativa k úspěšné implementaci a diseminaci. Musí se však jednat o řešení problému, který není možné vyřešit na základě již platné legislativy nebo všeobecně známých pravidel. Joan Prummel z nizozemského Rijkswaterstaat byl jedním z hlavních řečníků na akci. Představil nám samotný koncept, jakož i konkrétní úspěšné projekty. Více informací naleznete ZDE. 

Pokračování projektu mapování potenciálu a dopadů zálohování PET lahví v ČR. 

V měsíci únoru jsme pokročili v rámci práce na studii, jejíž začátek jsme ohlásili v lednu. Informací je ale tolik, že pracujeme na vývoji internetové stránky, na které budeme informace zveřejňovat. O jejím spuštění budeme neprodleně informovat. K projektu jsme také ve spolupráci s Českou televizí natočili další díl pořadu Nedej.se, který bude k vidění v březnu.

Velký progres projektu Uplatni.se. 

S velkou radostí oznamujeme, že v dubnu spustíme aktualizovaný portál Uplatni.se. Jeho hlavní a klíčovou přidanou hodnotou související s podporou spolupráce mezi firmami naplňujícími Cíle udržitelného rozvoje a studenty a absolventy, kteří hledají uplatnění v těchto oblastech. Firmy zajímající se o možnosti inzerce v první vlně, která bude také mediálně podpořena, se mohou ozvat koordinátorce projektu, Kláře Vyskočilové (uplatni.se@incien.org).

Upcyklace s nápadem. 

V únoru jsme také realizovali osvětové aktivity v rámci akce Upcyklace s nápadem, ze kterou stojí naši dlouholetí partneři z firmy RESPIRO. Akce byla realizována v prostorách Avion Shopping Parku v Ostravě

.

 

 

 

 

SWAP – výměna nejen oblečení. 

Pokračujeme v hojných akcích výměn oblečení a nejen oblečení. V Praze jsme ve spolupráci s Lucií Poubovou rozjeli koncept SWAP, který má pod taktovkou sama Lucie, která se o zkušenosti s projekty prevence vzniku odpadů podělí na konferenci ODPAD ZDROJEM. My máme na starosti vážení a evidenci přineseného a „vyměněného“ oblečení. O data se rádi podělíme s těmi, kteří připravují nová re-use centra a akce podobného charakteru. Připravujeme i znalostní platformu, v rámci které chceme nabité zkušenosti sdílet i s ostatními organizacemi a podpořit organizaci SWAP akcí i v jiných městech.

 

Finalizace příprav konference ODPAD ZDROJEM. 

Do konference ODPAD ZDROJEM zbývá jen osm dní a my hlásíme téměř 100% zaplněné kapacity. Účastníci tak mají poslední možnost registrace a na ty, kteří se akce zúčastní se těšíme. V rámci příprav jsme navštívili i firmu RESPIRO, která pro účastníky akce připravuje milé a praktické upcyklované dárky. Zbytek za týden na osobním setkání na akci!

 

 

Cirkulární ekonomika a co se děje v Bruselu

V průběhu několika posledních dní dochází v Evropském parlamentu ke konci vyjednávání ohledně akčního plánu cirkulární ekonomiky. Diskuze kolem návrhu Komise, který navrhuje k roku 2030 zrušit skládkování, či stanoví pevné cíle, definice a metodiky pro zacházení s odpadem vrcholí. Parlament chce návrh Komise navíc pozměnit ještě k ambicióznějším cílům. V průběhu tohoto roku bychom mohli očekávat závazné cíle až ve výši 70 % pro recyklaci komunálního odpadu, 80 % recyklaci obalových materiálů, či omezení skládkování na 5 % napříč státy EU k roku 2030.

Parlament chce akční plán doplnit a vyzvat Komisi, aby se zaměřila na průmyslový a stavební odpad. Hlavním záběrem předložené legislativy je odpad komunální, který však k celkovému odpadu vyprodukovanému na území EU přispívá „pouhými“ 7 %. Novinkou, která v původním návrhu nebyla zahrnuta, budou prozatím nezávazné cíle na snižování odpadu v mořích a oceánech a taktéž snižování potravinového odpadu.

Kontroverzním bodem vyjednávání, které už se zdá u téměř konce, je také stanovení povinné separace jednotlivých složek odpadu u zdroje, s výjimkou málo zabydlených oblastí. V neposlední řadě nám brzy bude známa i univerzální metoda na měření a výpočet odpadu (momentálně v EU figurují čtyři prolínající se metodologie nadnárodní úrovně). Co stále zůstává předmětem vyjednávání, jsou sporné definice toho, co je vlastně odpad, recyklace, znovuvyužití odpadů, atp., a dále kapitola „Extended Producers Responsibility (EPR)“, která uvaluje na producenty dodatečnou zodpovědnost za produkty a případný odpad, který z nich následně vzniká.

Nicméně se dá říci, že tímto celý proces aplikování legislativy o cirkulární ekonomice v EU zdaleka nekončí. Jakékoli návrhy na změny musí být nejprve schváleny na hlasování ve výborech Evropského parlamentu a následně i na plenárním zasedání ve Štrasburku, kde hlasuje všech  751 europoslanců. Poté se do procesu schvalování vloží i Evropská Rada pod vedením Maltského předsednictví, složená ze zástupců všech členských států.  Až po finálním potvrzení pozice Radou, Parlamentem a Komisí v podobě trialogu přijde tak dlouho očekáváný balíček o cirkulární ekonomice v platnost.

Avšak už teď je jasné, že nejen sektor odpadového hospodářství projde již brzy zásadní proměnou, která silně upevní pozici EU jako lídra v oblasti cirkulární ekonomiky.

Soňa Jonášová, ředitelka INCIEN dodává: „Situaci na bruselské půdě aktivně sledujeme. V následujícím roce, i přes neúspěch schválení Zákona o odpadech, který obsahuje klíčové faktory pro zavedení cirkulární ekonomiky v podmínkách České republiky, budeme i nadále pokračovat v aktivitách, které reflektují legislativní změny, které se připravují v rámci celé EU. Snažíme se sledovat dlouhodobé cíle i koncepce Evropské komise a smysluplné dílčí kroky realizujeme ve spolupráci s obcemi i firmami. A s tím budeme pokračovat i s ohledem k aktuální situaci týkající se nepřijetí nové legislativy v oblasti odpadového hospodářství.“

Autor: Vojtěch Vosecký, spoluzakladatel a manažer zahraničních vztahů INCIEN, v rámci stáže v kanceláři europoslance Pavla Poce (S&D), místopředsedy výboru pro životní prostředí, veřejného zdraví a bezpečnosti potravin.

 

Prosincové novinky z INCIEN

Název PROSINEC pravděpodobně pochází od slova „prosiněti“ (problesknout), což značí, že se jedná o měsíc, kdy slunce už jen občas prosvitne (probleskne) mezi mraky. Možná se Vám bude zdát, že i my jsme v tomto měsíci jen tak probleskávali, ale opak je pravdou. Prosinec byl pro INCIEN měsícem plánování do dalšího roku a ukončování rozpracovaných projektů. Také jsme tento vánoční čas hojně využili pro setkávání se stávajícími partnery, utužovali jsme vztahy na vánočních večírcích, utvrdili jsme se v dalších spolupracích i v následujícím roce 2017, což nás potěšilo a nabilo energií. No a nebyl by to prosinec, kdybychom se také nevěnovali rodině, odpočinku a plnění přání.

Školení nováčků v programu SmartUp O2

Kdyby jste někdo náhodou pojali podezření, že naše paní ředitelka Soňa má málo aktivit, tak věřte, že víc už toho snad ani nelze zvládnout. Je to SUPERWOMEN a tomu nasvědčuje i její ambassadorství v programu SmartUp Nadace O2, kterému se věnuje již druhým rokem. I letos v tomto předvánočním čase vyrazila se skupinou mladých a nadšených lidí na školeních v Orlických horách, aby jim pomohla realizovat jejich zajímavé nápady. Více informací o programu SmartUp se můžete dozvědět ZDE. Za zmínku jistě stojí i projekt, který Soňa mentoruje a tím je Freeshop v kampusu Univerzity, který realizuje Spolek Uržitelný Palacký v Olomouci. Prvním projektem, který Soňa vedla jsou úspěšné diskuzní setkání BUZZ talks. Spolupráce se studenty a univerzitami pro nás má velký význam a vážíme si jí.

15492117_1362187357145913_5840961861733510018_n

,,Program SmartUp oživuje zajímavé nápady, které nepatří do šuplíku, ale mezi lidi.“

Konference Život na hraně

… se věnovala marketingu, PR a vůbec všem chytrým věcem, kterým se musí věnovat i neziskovka jako ta naše. A tak jsme se na pozvání našich skvělých partnerů z firmy RESPIRO účastnili i my. Ano, je to k nevíře, ale účastníme se i konferencí, které se netýkají odpadů. Z akce vznikla i úžasná fotografie, díky které jsme našim Facebookovým fanouškům ukázali, že nakupování vánočních dárků mohou brát zodpovědně a s jednatelem firmy RESPIRO, Jakubem Mastíkem, oslavili jak jejich úspěch na prestižní mezinárodní soutěži POPAI AWARDS (první místo v kategorii ekologický koncept), tak naši spolupráci na rok 2017!

snimek-obrazovky-2017-01-03-v-19-22-17

Konference ODPAD ZDROJEM 

Jak jste si již jistě stihli všimnout, oficiálně jsme odstartovali registraci na další ročník konference ODPAD ZDROJEM, kterou budeme pořádat v termínu 30. – 31. 3. 2017. V loňském roce měla konference dle ohlasů velký úspěch, my jen doufáme, že ani letos vás nezklameme. Proto aby byl program nabitý, řečníci připravení, workshopy zajímavé a zábava proudila děláme maximum. Plánování, telefonování, realizování schůzek a mnoho dalšího patřilo do našeho prosincového programu.

snimek-obrazovky-2017-01-03-v-19-23-37

Setkávání, večírky, porady, plánování

Snažili jsme se v rámci jednoho měsíce setkat se všemi našimi partnery, spolupracujícími organizacemi a firmami. Byl to ovšem trochu nadlidský úkol ,,přátel“ INCIEN je již mnoho. Mezi večírky jsme pravidelně plánovali i naše aktivity, kterým se budeme věnovat v roce 2017. Nemusíte se bát, stále budeme bojovat za cirkulární ekonomiku, zavádění dobrých a fungujících příkladů do praxe, poradenství, edukačním činnostem a dalším a dalším věcem, které nám dávají v rámci šíření myšlenek a zavádění principů cirkulární ekonomiky smysl.

Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem, kteří s námi spolupracovali a podporovali nás v roce 2016. Těšíme se na další nezapomenutelné dny v INCIEN a věřte, že to i letos rozjedeme! Doufáme, že u toho budete s námi. Hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a cirkulárního života i v roce 2017 přeje INCIEN.

03Autorem textu prosincových INCIEN novinek je Laura.

 

Zářijové novinky z INCIEN

Prázdniny skončily, děti nasadily aktovky a my jsme do měsíce září vkročili s překvapeným výrazem ve tváři. Pětatřicítky jsme tak trošku nečekali! Nic to ale nezměnilo na tempu, které jsme nasadili a Vám posíláme přehled aktivit, kterým jsme se věnovali. Ať máte přehled o tom, k jakým aktivitám se můžete zapojit i Vy sami.

První týden byl ve znamení příprav na Mezinárodní strojírenský veletrh, který se bude konat první týden v říjnu. Společně s ERSTE tam představíme principy cirkulární ekonomiky a projekty, které stojí za zmínku. Přijměte pozvání a přijďte se za námi podívat i Vy!

Zároveň jsme využili pěkného počasí a vyjeli na sever Moravy, kde pro dvě obce zpracováváme audit odpadového hospodářství. V praxi to znamená důslednou obhlídku po obci, kontrola současného stavu systému nakládání s odpadem a následuje pěkných pár dní nad dokumenty, smlouvami a spoustou čísel o produkci odpadu v kanceláři. Vše vždy vyústí v taková doporučení, díky kterým se odpady stávají zdrojem. Jak jinak!

Nový CRM systém! Rosteme, sílíme a potřebujeme mít všechno pod kontrolou. A to i naše kontakty, projekty, procesy. A proto jsme díky firmě ASSIST přešli na nový CRM systém, který bude držet aktivity naší organizace pevně pod kontrolou a v přehledu.

O víkendu jsme v Praze podpořili akci Sustainable Fashion Day svojí návštěvou a pokochali jsme se výrobky firem, které byly upcyklované, z udržitelných zdrojů nebo z recyklovaných materiálů. Slow fashion nabírá na síle a nám to dělá radost.

V úterý 6. 9. jsme oslavili jubileum 10. díl BUZZ Talks, který byl na téma „Jak na brownfieldy?“ Měli jsme úplně plno a jednalo se o nejzaplněnější akci, kterou jsme v Altě pořádali. A z toho jsme měli radost ještě větší! BUZZ Talks ale na podzim nebudou jen o diskuzi. Dochází k novému propojení s projektem Uplatni.se, ve spolupráci organizujeme Veletrh příležitostí v udržitelném podnikání. Nezapomeňte si zaznačit 16. listopad do kalendářů!

V půlce měsíce jsme také ukončili analytickou část projektu, jehož cílem je zjistit současný stav nakládání s nápojovými kartony ve třech městských částech. Vojtěch s Benem pilně pracovali na dotazníkových šetřeních, komunikaci s lidmi a kontrolou nádob na nápojové kartony těsně před dnem jejich svozu. Výsledky projektu odhalíme v listopadu po tom, co celý projekt uzavřeme a to včetně osvěty na školách.

15. září jsme odprezentovali naše aktivity hned na dvou důležitých akcích a to na konferenci REGIONSERVIS, kde jsme představili Efektivní odpadové hospodářství v evropském kontextu, což byla přednáška, která shrnovala naše zahraniční cesty a exkurze do Itálie a Dánska a snažili jsme se účastníky inspirovat systémy, které je možné s malými obměnami implementovat i u nás v České republice. V odpoledních hodinách jsme vystoupili na akci Busines Leaders Fora na půdě ambasády Nizozemského království, kde byl představena cirkulární ekonomika členům organizace.
dscn2562

Od 21. do 23. 9. jsme se účastnili 12. ročníku mezinárodní konference Biologicky rozložitelné odpady v Náměšti nad Oslavou. V průběhu třídenní konference proběhla zajímavá exkurze do kompostárny, představení legislativních změn a současné praxe a dále byli představeny příklady efektivní komunikace na obci a mnoho dalšího. V průběhu konference měla za INCIEN dvě přednášky ředitelky Ing. Soňa Jonášová, nejprve na téma ,,Role neziskových organizací jako odborného garanta funkčního systému oborové spolupráce“ a v posledním dnu představila přednášku na téma ,,Správné kroky k zavedení efektivního systému třídění odpadu v obcích“. Celou prezentaci konference naleznete zde.

 

… a skvělé zprávy pokračují! 

V půlce září se INCIEN pod vedením Vojtěcha vydal do Holandska na obchodní misi se svými českými partnery, firmami JRK Biowaste management s.r.o.  a ASIO spol s r.o. Tento krok souvisí s třetím pilířem našich činností, kterým je mezioborová platforma na národní i mezinárodní úrovni, díky které je vytvářeno kvalitní prostředí pro přechod na cirkulární ekonomiku v České republice. Během několika dní plných úspěšných meetingů s holandskými leadry v oboru, prezentací, kávy a exkurzí se sbírala inspirace a podklady pro obchodní příležitosti ve vodohosporářském a odpadovém sektoru v České republice.

A jelikož je září posledním měsícem třetího kvartálu roku 2016, využili jsme jej k setkání s našimi hlavními partnery, firmou JRK Waste Management a zároveň slovenskou sesterskou organizací INCIEN SK. Plánovat je totiž nejen vhodné, ale přímo nezbytné, protože při té smršti aktivit a projektů, které nás čekají v závěru roku bychom jinak zřejmě nevěděli, kde nám hlavy stojí.

Ředitelky INCIEN CZ a INCIEN SK při společném plánování posledního čtvrtletí.
Ředitelky INCIEN CZ a INCIEN SK při společném plánování posledního čtvrtletí.

Vojta také koncem září oficiálně nastoupil na stáž do Evropského parlamentu k panu europoslanci RNDr. Pavlu Pocovi. Pavel Poc je v Evropském parlamentu místopředsedou výboru ENVI pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Vojta pro něj bude pracovat na tématech týkající se cirkulární ekonomiky. Momentálně si vzal do hledáčku problematiku organických odpadů a jejich akreditace a přístupu na jednotný evropský trh. O tématu Vás brzy budeme informovat více do hloubky!

PS: A po cestě z velkého radění a plánování, které se konalo na jihu Moravy jsme také navštívili hotel, který se stal horkým favoritem pro konání dalšího ročníku konference ODPAD ZDROJEM 2017. Napovíme Vám, že je téměř ve středu České republiky, honosí se energetickou náročností stupně A a ve městě, v jehož centru stojí, můžete ochutnat i známé místní pivo pánského jména. Tak co, tipnete si? 🙂

 

 

Srpnové novinky z INCIEN

Srpnové novinky Vás, stejně jako ty červencové, jistě překvapí tím, že v INCIEN se nelení a pracuje i v čase prázdnin. Snažíme se však zachovávat letní atmosféru a práci v kanceláři kombinujeme s prácí v terénu, kdy díky analýzám a auditům odpadu či dotazníkovým šetřením pravidelně a aktivně chytáme bronz v městech a obcích po celé České republice. 

Srpen jsme odstartovali schůzkou ve firmě Tetra Pak, se kterou spolupracujeme na projektu zvýšení míry třídění nápojových kartonů ve třech městských částí Hlavního města Prahy. Součástí projektu je analytická část, osvětová a návrhová. Jednoduše řečeno, máme před sebou stovky sběrných míst, které si žádají naši pozornost, stovky lidí, které vyzpovídáme a za jejich upřímné odpovědi odměníme a také desítky škol a školek, kde děti a studenty proškolíme o tom, proč má význam nápojové kartony třídit a co se s nimi děje po tom, co je vyhodíme to toho správného koše. Na každý další krok projektu se moc těšíme a vy se v následujících měsících můžete těšit na pikantnosti z projektu.

Začátek měsíce byl ale velmi důležitý pro další směřování INCIEN. Po strategické poradě, kde jsme probírali zejména naše síly, které musíme velmi pečlivě rozložit mezi (doslova) desítky projektů, na kterých v současnosti pracujeme. Jedná se zejména o spolupráce s obcemi i firmami, které mají zájem cirkulární ekonomiku zavést do svých procesů. Jedná se ale i o pravidelnou dávku vzdělávání, které poskytujeme školám a také výstupy na různých seminářích a konferencích, kterých bude na podzim jako hub po dešti. Ve stejný den jsme také udělali další krok kupředu a to změnou naší stávající paní účetní Ivy Brychtové, která odchází na mateřskou dovolenou. Iva pro nás odváděla skvělou práci a vážíme si jí zejména za to, že s námi nastoupila do rozjetého vlaku, kdy bylo třeba vše rozběhnout v rekordním čase. Na její místo nastoupí pan Michal Crhonek, který za sebou má více než 20 let zkušeností z oboru účetnictví a ekonomického poradenství. Za našeho nového pana účetního jsme velmi vděční a věříme, že společně všechny finance budeme mít perfektně pod kontrolou.

DSCN1668Soňa na začátku srpna odjela do Itálie, aby zjistila, jak tam funguje „door to door“ svoz odpadů či systém PAYT (pay as you throw), a také fígly, které aplikovaly obce a města kolem Milána. Některé z nich totiž dosahují míry separace odpadu až ve výši 80 % a to nás skutečně nenechává chladnými. Máme zájem našim českým obcím ukazovat příklady té nejlepší praxe a proto musíme občas cestovat světakraj. Na report z Itálie jste již možná narazili na našem blogu.

Laura v mezičase věnovala všechny svoje síly projektům, které jsme rozběhli se samosprávami napříč republikou po naší konferenci ODPAD ZDROJEM  a v současnosti se věnujeme zejména problematice předcházení vzniku odpadu, které by mělo vždy startovat na dokonalé separaci biologicky rozložitelných odpadů. V současnosti máme v této oblasti zcela naplněné kapacity a tak se skutečně nenudíme. Tedy Laura určitě ne 🙂

Vojta mezitím pracoval na evaluaci projektu Praha 7 bez odpadu, kde půl roku běžel pilotní projekt svozu tříděných odpadů z vnitrobloků. Aktivně spolupracujeme se zástupci Pražských služeb a Magistrátu města Prahy a v září by spatří světlo světa závěrečná zpráva projektu.

Snímek obrazovky 2016-08-31 v 12.26.48

Taktéž jsme naplno rozjeli analytickou část projektu, který realizujeme ve spolupráci s firmou TetraPak. Jejím hlavním cílem je zjistit, jak funguje systém tříděného sběru nápojových kartonů ve třech městských částech – tedy v Praze 3, Praze 7 a Praze 13. Součástí analýzy je i dotazníkové šetření, které díky spolupráci s firmou SIMS Recycling Solutions realizujeme elektronicky na vypůjčených tabletech a vyhýbáme se tak nadměrnému tisku. Následnými kroky je doporučit doplnění tohoto systému tak, aby odpovídat požadavkům obyvatel jednotlivých městských částí a zvýšila se díky komfortu systému i míra separace. V následujcích měsících budeme pokračovat s osvětovými aktivitami na mateřských, základních a vysokých školách.

Společně s organizačním týmem BUZZ Talks také plánujeme další krok projektu, kdy tentokrát diskuzní večery přesuneme na dřívější hodinu a v plánu máme uspořádat konferenci o uplatnění v oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky pro studenty pražských vysokých škol.

V druhé půlce jsme si neodpustili další analýzu odpadu a to opět v Lhenicích, kde jsme byli již v červnu. Pro tuto obec však vykonáváme čtyři analýzy po třech měsících tak, abychom byli schopni navrhnout řešení na míru produkovaného odpadu ve všech čtyřech ročních obdobích.

Závěr měsíce byl ve znamení velkého radění a to díky našemu setkání s členy správní a dozorčí rady, které se tentokrát uskutečnilo v našem „rodném“ Brně. Společně jsme diskutovali nad rozpočtem, plány aktivit, rozložení sil a rozšíření našich řad o další pomocné ruce a mladé talentované jedince. Stejně tak jsme plánovali vizi INCIEN do roku 2020 a zvažovali, jaké kroky budou prioritou v roce 2017.

DSC_0577 DSC_0596 DSC_0644 DSC_0682 DSC_0608 DSC_0666 DSC_0598 DSC_0581

Na zářijovém „TO DO“ listu máme mimo jiné také: 

  • Prezentaci na konferenci Biologicky rozložitelné odpady v Náměsti nad Oslavou,
  • trade misi v Holandsku,
  • rezentaci na konferenci Regionservis v Praze
  • prezentaci na akci o cirkulární ekonomice na Velvyslanectví Nizozemského království v Praze,
  • v neposlední řadě přechod na nový CRM systém SalesForce, který implementujeme díky pomoci firmy ASSIST a…
  • …a to vůbec není všechno, těšte se na další novinky na konci měsíce září!

Autor textu: Soňa

 

O 80 % méně odpadu? Jak na to nám ukázali světoví odborníci.

Tři dny strávit na severu Itálie s Marcem Riccim Jurgensenem, který vám hodiny dokáže povídat a prezentovat nejlepší příklady z praxe jsou nepopsatelným a velmi inspirativním zážitkem. Tuto šanci nemá každý. Nám se toto podařilo společně s naší slovenskou sesterskou organizací Inštitútom Cirkulárnej Ekonomiky a našim stálým partnerem  JRK Waste Management.

Dobré příklady z praxe se v Itálii začaly šířit po tom, co města jako Miláno, Parma, ale i menší městečka jako například Sommacompagna, která má 15 000 obyvatel, udělali velkou změnu ve fungování odpadového hospodářství. V rámci 3 dní se nám podařilo setkat se přímo v terénu s lidmi, kteří tyto systémy vyvíjeli, měnili a implementovali v posledních 20 letech.

Systém door to door v některých případech v kombinaci s PAYT (pay as you throw, tedy zaplať kolik vyhodíš) systémem a moderními technologiemi, neúnavným italským entuziasmem při práci s obyvateli mají skvělé výsledky. 80 % míra separace odpadů, vysoká kvalita vyseparovaných surovin (což vede k zvýšení získaných financí při prodeji surovin) a neustálá motivace posouvat tyto výsledky směrem nahoru.

My jsme se rozhodli tyto zkušenosti přinést do Česka a na Slovensko a s naším partnerem JRK Waste Management nabízet řešení, které obcím pomohou dosáhnout takové výsledky, kterých dostahují obce a města na severu Itálie. Díky dlouhodobé spolupráci totiž můžeme vytvořit dlouhý seznam obdobných příkladů z praxe obcí, které dosahují dobrých výsledků i v našich krajinách. Pokud chcete být jednou z těchto obcí, stačí napsat na email sona@incien.org.

S radostí pomůžeme právě Vaší obci stát se českou Sommacampagnou!

Autorkou textu je Ivana Maleš, ředitelka INCIEN SK.

Video z ranního svozu kuchyňských odpadů, plastu a papíru v příměstské části Milána, v Cinisello Balsamo. 

 

Březnové novinky z INCIEN: Konference, diskuze, semináře, analýzy a všechno, co nás baví.

Začátek měsíce byl ve znamení propagace konference ODPAD ZDROJEM. Prezentovali a publikovali jsme kde se jen dalo. Za to patří díky našim partnerům, kterými byl časopis ODPADY, Moderní Obec, PRO města a obce, online portál EnviWeb.cz a také Sdružení místních samospráv ČR a Národní síť zdravých měst, kde jsme osobně prezentovali na zasedání dne 2. 3. ve budově Strakovy Akademie v Praze.

Kompost Tour 2016

V půlce měsíce jsme zahájili další sérii přednášek o roli bioodpadu v cirkulární ekonomice na komunální úrovni. V loňském roce jsme uskutečnili 60 přednášek v různých obcích v České republice, které nám umožnili zjistit, jaký je stav odpadového hospodářství. Pokračujeme i letos. Bioodpady často představují až 40 % obsahu černých nádob na komunální odpad a díky jejich separaci obce šetří finance i přírodu.

Během přednášky jsme obyvatelům ukázali, jak poskládat kompostér a na co si dát při kompostování pozor, co do kompostéru patří či nepatří a jak o něj pečovat.
Během přednášky jsme obyvatelům ukázali, jak poskládat kompostér a na co si dát při kompostování pozor, co do kompostéru patří či nepatří a jak o něj pečovat.

O tom, že kompostujeme v bytě i na zahradě se můžete přesvědčit v našem novém videu o kompostování v bytě.

https://youtu.be/gaPIRph_gl0

BUZZ Talks – SLOW FASHION

V prostorách studia Alta jsme uskutečnili první jarní diskuzní setkání BUZZ Talks. Tématem byla Slow Fashion alias pomalá móda a díky zajímavým řečníkům byla diskuze skutečně plná informací, které toto téma ukázalo z několika směrů.
Buzz talks Slow fashion