Archiv pro štítek: obehové hospodárstvo

Květnové INCIEN novinky BEZ OBALU

Po delší době se hlásím k napsání novinek ze života INCIEN. Využívám nekonečné, ale o to více pohodlné a ekologické cesty vlakem.

Pokud bych měla shrnout v co nejkratším možném textu události z měsíce května, tak napíšu jen: Plzeň, České Budějovice, Pardubice, Olomouc, Hradec Králové, Brno, Zlín, Ostrava, Jihlava. Ale tyto novinky nejsou pro krátké zpravodajství, ale jsou tvořeny pro nás i Vás, kteří chcete vědět jak se INCIENu daří, čemu se aktuálně věnuje a případně jak byste se mohli zapojit do našich činností.

Takže od začátku… K dnešním dni mohu s klidným srdcem a hrdostí v duši říct, že za sebou máme úspěšnou sérii seminářů PAYT TOUR, kterou jsme pořádali ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a díky podpoře Operačního fondu životního prostředí, bez kterého by nebylo možné tuto unikátní akci realizovat. Musíme také zmítit regionální EUROCENTRA, jejichž zástupci pomáhali s organizací v konkrétních městech. Semináře měly za účel ukázat ucelený způsob jak nakládat s odpady v obcích a městech. Představili jsme připravované legislativní změny, možnosti podpory z fondu OPŽP a příklady dobré praxe v oblasti nakládání s odpady inovativním nebo často jen lepším způsobem. Na seminářích jsme se setkali a diskutovali se všemi zainteresovanými stranami, jejíchž zápal do problematiky odpadového hospodářství byl mnohokrát obdivuhodný. Semináře byly určeny starostům, odpadovým hospodářům, ,,skládkařům“ stejně tak jako ,,spalovačům“, svozovým firmám a všem, kteří se pohybují v odpadovém hospodářství. Cílem je snižovat množství odpadů ukládaného na skládky a zvýšit míru třídění, na které bude, jak věříme, navazovat jeho správná recyklace.

Jako přednášející byli vybraní i zastupitelé firem, které přinášejí revoluci v odpadovém hospodářství do České republiky. Prezentace, které byli na seminářích představeny naleznete ZDE, některé ze seminářů byly i natáčeny s námi dlouhodobě spolupracující společností MOTIV P, video výstupy jsou ke zhlédnutí ZDE.

Zároveň finalizujeme přípravu kurzu OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, do kterého se do konce měsíce července můžete přihlásit i Vy. A o čem kurz je a v čem je unikátní se dozvíte například v článku s panem Vladimírem Kočím, děkanem Fakulty technologie ochrany prostředí, který za myšlenkou kurzu stojí.

PS: Profilové foto je z nového a úžasného Zlínského bezobalového obchodu, o kterém se již co nevidět dočtete na našem portále Zajímej.se a který jsme měli to štěstí navštívit během našeho květnového PAYT TOUR!

Slovenské předsednictví v Radě EU: Rozvoj nebo brzda přechodu na cirkulární ekonomiku?

Ve výkonu předsednictví v Radě se členské státy EU střídají vždy po 6 měsících. Během tohoto 6měsíčního období předsednictví řídí zasedání na všech úrovních Rady a pomáhá tak zajistit kontinuitu činnosti EU v rámci Rady. Od prvního července se předsednictví ujalo Slovensko a jejich priority vycházejí ze tří vzájemně propojených zásad: dosažení hmatatelných výsledků, překonání roztříštěnosti a zaměření na občany. Během příštích 6 měsíců se předsednictví soustředí na čtyři klíčové oblasti: hospodářsky silnou Evropu, moderní jednotný trh, udržitelnou migrační a azylovou politiku a globálně angažovanou Evropu. Nastoupit do vedení po Nizozemí může být pro naše slovenské sousedy jistou výzvou. Třeba konkrétně v převzetí štafety týkající se projektů a cílů v oblasti cirkulární ekonomiky.

Nizozemské předsednictví: tah na branku a rozvoj CE napříč Evropskou unií

Díky naší úzké spolupráce s univerzitami a firmami v Holandsku bedlivě sledujeme i cíle a záměry Holandska v rozvoji témat týkající se cirkulární ekonomiky. Během návštěvy pana Ch. Kuijperse, ministra životního prostředí a infrastruktury nizozemského království, v České republice jsme s ním oblast cirkulární ekonomiky diskutovali při obědě pořádaném velvyslancem nizozemského království panem velvyslancem Ed Hoeksem.  Holandsko se totiž během svého předsednictví zavázalo, že se stanel lídrem a Amsterdam bude hotstpotem pro téma cirkulární ekonomiky. Ambiciózní plán se během půl roku stával skutečností. Vznikl projekt The Netherlands Circular Hotstpotv rámci něhož Holandsko vstoupilo do čela procesu, který vede k přechodu z lineárního k cirkulárnímu systému. Býti favoritem v tomto tématu totiž dle vize projektu vede k ustavičnému zvyšování benefitu jak pro nizozemskou ekonomiku, tak pro společnost jako celek. Kampaň se skládala z konference Innovation Expo, kde se byznys lídři, vědci, studenti, zákonodárci i další experti setkali na jednom místě s cílem rozhodnout jak a proč bude právě Holandsko státem, který bude lídrem tématu cirkulární ekonomiky. Dalšími kroky bylo šíření know-how a ikonických projektů v oblasti CE napříč Nizozemím s cílem inspirovat zahraniční komunitu v jejich přesunu k cirkuární ekonomice. Vznikla taktéž výstava Circular Expo, která se stala místem pro pracovní setkání i inspiraci jednotlivcům. Součástí byla taktéž Incoming Trade Mission, jejímž cílem bylo ukázat, že holandsko má skutečně co nabídnout a to i pro zahraniční spolupráci a rozvoj mezinárodního obchodu či přenos znalostí a technologií.

V rámci nizozemského předsednictví jsme se s INCIEN zapojili do rozvoje projektů podporujících rozvoj CE následujícími aktivitami: 

  • Návštěva Holandska a navázání spolupráce s platformou Circular Economy Wageningen, kterou v Holandsku založil náš kolega Vojtěch Vosecký a východonizozemskou rozvojou agenturou Oost NV, se kterou jsme v červenci zahájili organizaci obchodní mise pro vybrané české firmy. Cílem této trade mision je přenos znalostí a navázání spolupráce v oblasti technologií vodního hospodářství. Dalším důležitým krokem
  • Návštěva CIRCULAR EXPO Amsterdam, které se stalo inspirací pro naše budoucí projekty a osvětové kampaně v České republice.
  • Pravidelná schůzka s našimi partnery Circle Economy Amsterdam, což je nezisková organizace usilující o rozvoj CE v Holandsku. Spolupracujeme již od roku 2014 a plánujeme společné projekty pro česká města a firmy.

V součanosti díky vzniku Inštitútu Cirkulárnej Ekonomiky, o.s. na Slovensku, naší sesterské organizaci, bedlivě sledujeme cíle a aktivity, které si Slovenská republika vytyčí během předsednictví EU právě v této oblasti. Věříme, že po tak ambiciózních krocích a úspěších svého předchůdce, bude toto téma intenzivně rozvíjet jak na Slovensku, tak na půdě Evropské komise.

Pro odlehčení tématu jako ilustrační obrázek volíme momentku z Nitranského hradu, kterou jsme pořídili během porady s INCIEN SK na Slovensku dne 1. 7. 2016, tedy přesně v den, kdy Slovensko zahájilo svoje půlroční předsednictví. Pracovně jej skromně nazýváme: „Prvý okrúhly stôl na tému cirkulárnej ekonomiky na Slovensku.“