Štítek: příklady dobré praxe

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

Dne 9. 6. 2016 se zúčastníme akce Národním setkání starostů, primátorů a hejtmanů, které organizuje společnost Regionservis, s.r.o. v Praze. Za INCIEN vystoupí ředitelka Ing. Soňa Jonášová s přednáškou na téma Příklady efektivního nakládání s komunálním odpadem v evropském kontextu.