Konference PVO 2019

Ve čtvrtek 24.10.2019 se již počtvrté můžete těšit na konferenci Předcházení vzniku odpadů 2019. Více podrobností o konferenci společně s programem, budou postupně aktualizovány

Konference Předcházení vzniku odpadů

Prevence vzniku odpadů je z pohledu hierarchie nakládání s odpady nejdůležitější činností. Omezení plýtvání stále cennějšími surovinami je tak prioritou a výzvou pro budoucí udržitelný rozvoj naší společnosti. České ekologické manažerské […]

PARTNEŘI: Konference Předcházení vzniku odpadu

CO CHYSTAJÍ? Konference Předcházení vzniku odpadu se koná letos již po čtvrté. Program konference chystáme s jasnou myšlenou: ukázat, že TO JDE! I přesto, že předcházení vzniku odpadů a zavedení principů […]