Štítek: Regionservis

PARNTER: Regionservis Zlín

Regionservis jsou konference, které přinášejí zástupcům samospráv aktuální informace z různých oblastí, mezi které patří i odpadové hospodářství. Na akci Regonservis Zlín vyrazíme s naším partnerem JRK Waste Management a budeme pomáhat s představováním systému ECONIT, který je jedním z úspěšných implementačních kroků k zavedení Door to door systémů sběru odpadů v obcích.

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Cílem Národního setkání komunálních a státních politiků je dostat odpověď na otázky: Jaká je vládní koncepce nakládání s vodou v krajině? Má vláda strategii pro boj se suchem nebo naopak povodněmi? Co se změnilo od posledních pohrom? Plánuje se konkrétní forma podpory obcí a měst v budování preventivních opatření? Jaké vlivy na život v dotčených obcích bude mít výstavba nových...Číst více

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

Dne 9. 6. 2016 se zúčastníme akce Národním setkání starostů, primátorů a hejtmanů, které organizuje společnost Regionservis, s.r.o. v Praze. Za INCIEN vystoupí ředitelka Ing. Soňa Jonášová s přednáškou na téma Příklady efektivního nakládání s komunálním odpadem v evropském kontextu.