Archiv pro štítek: strategie

Česká republika připravuje strategický rámec oběhového hospodářství

Experti na oběhové hospodářství z Ministerstva životního prostředí se spolu se zeměmi Visegrádské čtyřky zúčastnili v Budapešti dvoudenního společného jednání k přípravě návrhu strategického rámce oběhového hospodářství navazujícího na právě schvalovanou novou evropskou odpadovou legislativu v podobě tzv. balíčku k oběhovému hospodářství.

Seminář organizovaný Evropskou komisí za účasti expertů na oběhové hospodářství z Finska, Nizozemí a Slovinska měl za cíl představit již existující strategie a akční plány oběhového hospodářství ve zmíněných zemích. Z diskuze jasně vyplynula potřeba vytvoření strategického rámce oběhového hospodářství České republiky a nutnost širokého zapojení všech dotčených a zainteresovaných stran. Ministerstvo životního prostředí je připraveno strategii oběhového hospodářství vytvořit, vést pracovní skupinu k oběhovému hospodářství a otevřenou debatu nad postupnými kroky k naplnění cílů oběhového hospodářství v Česku.

Strategie oběhového hospodářství ČR bude průřezem existujících českých politik z různých oblastí souvisejících s každodenními lidskými činnostmi, životním prostředím i výhledem rozvoje cirkulární ekonomiky do roku 2040 #CirkulárníČesko2040 nebo #CircularCzechia2040. Největší potenciál oběhového hospodářství je ve výrobě, spotřebě a odpadech, proto právě o nich diskutovaly středoevropské země během semináře nejvíc. „Důraz na co nejrychlejší zákaz, nebo podstatné omezení skládkování, zvýšení skládkovacího poplatku vedoucího ke zvýšení recyklace a materiálového využívání odpadů, znovupoužití odpadů a předcházení vzniku odpadů – jsou klíčovými kroky k přechodu z odpadového na oběhového hospodářství, na tom se jednoznačně shodli experti ministerstev životního prostředí výše jmenovaných zemí,“ říká ředitel odboru odpadů MŽP Jaromír Manhart. V tomto duchu také připraví české Ministerstvo životního prostředí nové zákony o odpadech, vybraných výrobcích s ukončenou životností a obalech do konce tohoto roku.

Kontakt pro více informací:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 944 nebo 267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz


Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/news_180518_Visegrad

Obchodní mise: strategické partnerství mezi holandským a českým clean-tech sektorem

Je nám ctí oznámit, že INCIEN se v období mezi květnem a červencem podařilo zahájit první ze série business to business propojení v oblasti cirkulární ekonomiky mezi holandskými a českými lídry v oboru. Ve spolupráci s holandskou investiční agenturou Oost NV bude INCIEN v září 2016 pořádat první obchodní mise do Holandska pro naše české partnery z odpadového a vodního sektoru, firmy JRK Biowaste management s.r.o.  a ASIO spol s r.o. Tento krok souvisí s třetím pilířem našich činností, kterým je mezioborová platforma na národní i mezinárodní úrovni, díky které je vytvářeno kvalitní prostředí pro přechod na cirkulární ekonomiku v České republice. Prvními dvěma pilíři jsou osvěta a vzdělávání a vlastní pilotní projekty.

Projekt vznikl jako výsledek intenzivního studentského projektu na Wageningen University, který vedl člen správní rady a manažer zahraničních vztahů, Vojtěch Vosecký. V návaznosti na projekt, který měl za cíl identifikovat obchodní přiležitosti pro holandské firmy v zahraničí, se po úspěšné zahajovací fázi INCIEN chopil iniciativy a začal pracovat na tom, aby se obchodní příležitosti setkaly s realitou a rozpracovaly se první pilotní projekty. INCIEN tento krok pokládá za důležitý milník ve sdílení technologií a znalostí v oboru cirkulární ekonomiky.

Holandsko, inovativní země s obchodnickou duší, která již několik let tvrdě pracuje na to být zaslouženým favoritem v cirkulárních tématech, má v tomto sektoru opravdu hodně co nabídnout. Těší nás, že díky těmto aktivitám můžeme svým partnerům v Česku a na Slovensku zprostředkovat ty nejlepší a nejzajímavější příklady z praxe, abychom plnili svou misi a významně přispěli k transformaci českého odpadového hospodářství na hospodářství oběhové.

V návaznosti na chystané obchodní mise zároveň oznamujeme, že INCIEN uzavírá s Oost NV strategické partnerství. Oost NV je investiční agentura a již 20 let se věnuje rozvoji a vytváření kvalitní půdy pro investice do několika holandských regionů ve kterých operuje. Hlavní činností Oost NV je pomáhat růst inovativnímu podnikatelskému prostředí, investovat do start-upů nebo pomáhat start-upům a rostoucím SME s finančí podporou. Jejich hlavní pozornost směřuje do cirkulárních, bio-based, zdravotních a technologických sektorů. Pevně věříme, že společnými silami brzy dotáhneme do finální verze i další obdobné projekty pro naše partnery a další firmy, které mají zájem růst a rozvíjet se v cirkulárních tématech.

Srpnové novinky z INCIEN

Srpnové novinky Vás, stejně jako ty červencové, jistě překvapí tím, že v INCIEN se nelení a pracuje i v čase prázdnin. Snažíme se však zachovávat letní atmosféru a práci v kanceláři kombinujeme s prácí v terénu, kdy díky analýzám a auditům odpadu či dotazníkovým šetřením pravidelně a aktivně chytáme bronz v městech a obcích po celé České republice. 

Srpen jsme odstartovali schůzkou ve firmě Tetra Pak, se kterou spolupracujeme na projektu zvýšení míry třídění nápojových kartonů ve třech městských částí Hlavního města Prahy. Součástí projektu je analytická část, osvětová a návrhová. Jednoduše řečeno, máme před sebou stovky sběrných míst, které si žádají naši pozornost, stovky lidí, které vyzpovídáme a za jejich upřímné odpovědi odměníme a také desítky škol a školek, kde děti a studenty proškolíme o tom, proč má význam nápojové kartony třídit a co se s nimi děje po tom, co je vyhodíme to toho správného koše. Na každý další krok projektu se moc těšíme a vy se v následujících měsících můžete těšit na pikantnosti z projektu.

Začátek měsíce byl ale velmi důležitý pro další směřování INCIEN. Po strategické poradě, kde jsme probírali zejména naše síly, které musíme velmi pečlivě rozložit mezi (doslova) desítky projektů, na kterých v současnosti pracujeme. Jedná se zejména o spolupráce s obcemi i firmami, které mají zájem cirkulární ekonomiku zavést do svých procesů. Jedná se ale i o pravidelnou dávku vzdělávání, které poskytujeme školám a také výstupy na různých seminářích a konferencích, kterých bude na podzim jako hub po dešti. Ve stejný den jsme také udělali další krok kupředu a to změnou naší stávající paní účetní Ivy Brychtové, která odchází na mateřskou dovolenou. Iva pro nás odváděla skvělou práci a vážíme si jí zejména za to, že s námi nastoupila do rozjetého vlaku, kdy bylo třeba vše rozběhnout v rekordním čase. Na její místo nastoupí pan Michal Crhonek, který za sebou má více než 20 let zkušeností z oboru účetnictví a ekonomického poradenství. Za našeho nového pana účetního jsme velmi vděční a věříme, že společně všechny finance budeme mít perfektně pod kontrolou.

DSCN1668Soňa na začátku srpna odjela do Itálie, aby zjistila, jak tam funguje „door to door“ svoz odpadů či systém PAYT (pay as you throw), a také fígly, které aplikovaly obce a města kolem Milána. Některé z nich totiž dosahují míry separace odpadu až ve výši 80 % a to nás skutečně nenechává chladnými. Máme zájem našim českým obcím ukazovat příklady té nejlepší praxe a proto musíme občas cestovat světakraj. Na report z Itálie jste již možná narazili na našem blogu.

Laura v mezičase věnovala všechny svoje síly projektům, které jsme rozběhli se samosprávami napříč republikou po naší konferenci ODPAD ZDROJEM  a v současnosti se věnujeme zejména problematice předcházení vzniku odpadu, které by mělo vždy startovat na dokonalé separaci biologicky rozložitelných odpadů. V současnosti máme v této oblasti zcela naplněné kapacity a tak se skutečně nenudíme. Tedy Laura určitě ne 🙂

Vojta mezitím pracoval na evaluaci projektu Praha 7 bez odpadu, kde půl roku běžel pilotní projekt svozu tříděných odpadů z vnitrobloků. Aktivně spolupracujeme se zástupci Pražských služeb a Magistrátu města Prahy a v září by spatří světlo světa závěrečná zpráva projektu.

Snímek obrazovky 2016-08-31 v 12.26.48

Taktéž jsme naplno rozjeli analytickou část projektu, který realizujeme ve spolupráci s firmou TetraPak. Jejím hlavním cílem je zjistit, jak funguje systém tříděného sběru nápojových kartonů ve třech městských částech – tedy v Praze 3, Praze 7 a Praze 13. Součástí analýzy je i dotazníkové šetření, které díky spolupráci s firmou SIMS Recycling Solutions realizujeme elektronicky na vypůjčených tabletech a vyhýbáme se tak nadměrnému tisku. Následnými kroky je doporučit doplnění tohoto systému tak, aby odpovídat požadavkům obyvatel jednotlivých městských částí a zvýšila se díky komfortu systému i míra separace. V následujcích měsících budeme pokračovat s osvětovými aktivitami na mateřských, základních a vysokých školách.

Společně s organizačním týmem BUZZ Talks také plánujeme další krok projektu, kdy tentokrát diskuzní večery přesuneme na dřívější hodinu a v plánu máme uspořádat konferenci o uplatnění v oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky pro studenty pražských vysokých škol.

V druhé půlce jsme si neodpustili další analýzu odpadu a to opět v Lhenicích, kde jsme byli již v červnu. Pro tuto obec však vykonáváme čtyři analýzy po třech měsících tak, abychom byli schopni navrhnout řešení na míru produkovaného odpadu ve všech čtyřech ročních obdobích.

Závěr měsíce byl ve znamení velkého radění a to díky našemu setkání s členy správní a dozorčí rady, které se tentokrát uskutečnilo v našem „rodném“ Brně. Společně jsme diskutovali nad rozpočtem, plány aktivit, rozložení sil a rozšíření našich řad o další pomocné ruce a mladé talentované jedince. Stejně tak jsme plánovali vizi INCIEN do roku 2020 a zvažovali, jaké kroky budou prioritou v roce 2017.

DSC_0577 DSC_0596 DSC_0644 DSC_0682 DSC_0608 DSC_0666 DSC_0598 DSC_0581

Na zářijovém „TO DO“ listu máme mimo jiné také: 

  • Prezentaci na konferenci Biologicky rozložitelné odpady v Náměsti nad Oslavou,
  • trade misi v Holandsku,
  • rezentaci na konferenci Regionservis v Praze
  • prezentaci na akci o cirkulární ekonomice na Velvyslanectví Nizozemského království v Praze,
  • v neposlední řadě přechod na nový CRM systém SalesForce, který implementujeme díky pomoci firmy ASSIST a…
  • …a to vůbec není všechno, těšte se na další novinky na konci měsíce září!

Autor textu: Soňa