Archiv pro štítek: tisková konference

Červnové INCIENOVINKY

Čtení na 3 minuty + videa pro cirkularit chtivé čtenáře. 

Do Prahy přišlo léto se vším všudy a ulice se tak pomalu rozpalují do běla. I tak se s Vámi ale chceme podělit o červnové zážitky a vy si třeba u dobré ledové kávy můžete pročíst, co je v INCIEN nového a osvěžit se tak novými informacemi. Kromě pokračování projektu Zálohujme?, v rámci kterého jsme vzbudili velký mediální poprask, se totiž věnujeme i spoustě dalších zajímavých aktivit a nechybí mezi nimi ani nastartování ambiciozního projektu Cirkulárního Skenu města Prahy! 

Měsíc jsme zahájili velmi povedenou akcí Inovační jednohubky pod taktovkou inovační agentury Direct People a to jak jinak, než na téma cirkulární ekonomiky. Na akci vystoupil generální ředitel firmy SUEZ, Zdeněk Horsák, za INCIEN Soňa Jonášová a po síti se připojil i europoslanec Pavel Telička, který dlouhodobě téma formuje na evropské úrovni. Video z akce na Vás čeká na konci novinek.

Kromě velkých projektů máme ale také milé novinky interního charakteru, protože se nám do týmu také postupně zapojuje kolegyně Romana, která bude vést vzdělávací aktivity na školkách a školách, po nichž neustále roste poptávka a my ji jen horko těžko zvládáme uspokojovat. Pro děti jsme tak zrevidovali osvětové programy a od září startujeme na plno!

Vojtěch vyrazil do Brna na konferenci milého seskupení mladých vodařů, kteří v rámci projektu Mladá voda břehy mele zorganizovali sérii seminářů a červnová konference byla vyvrcholením celého projektu. Za INCIEN jsme představili naši vizi udržitelnosti a cirkulární ekonomiky ve vodním hospodářství a podělili jsme se o zkušenosti, ve kterých se vodní hospodářství doplňuje s hospodářstvím odpadovým. Právě o tom totiž cirkulární ekonomika je – o mezioborové spolupráci a hledání synergií.

Lenka se rozjela po České republice, neboť jsme finišovali několik studií pro obce. Společně hledáme, kde je největší potenciál ušetřit finance a vylepšit míru třídění a často se podobné projekty neobejdou bez pořádné dávky osvěty. Výjezdy tak doplnily přednášky o kompostováni, do kterých se v červnu zapojila i Laura. Série seminářů o kompostování, které od roku 2015 nazýváme KOMPOST TOUR je vlastně taková nekonečná jízda. Kde kompostéry mají obce již více let, tak zase zjišťujeme, že míra osvěty mírně opadla, a tak je třeba opakovat, opakovat, opakovat. Ale výsledky rozhodně stojí za to! A my jsme se tak podívaly do krásných obcí jako je Stará Červená Voda, Černá voda, Vidnava nebo Žulová.

Závěr června se u nás v INCIEN nesl i v pracovně-odpočinkovém režimu, kdy jsme poradu v Chocni, překvapivě opepřili o zážitky na vodě. Odpoledne v srdci města jsme tak místo v horku kanceláře strávili na lodích a na chvilku tak kvůli zapojení všech svalů i mozkových závitů při hledání synergie při pádlování, zapomněli na práci!

Díky skvělé spolupráci s Infocentrem OSN v Praze jsme v červnu zorganizovali i úžasnou tiskovou konfernci, která byla nabitá pozitivní energií a úsměvy na rtech. Byl k tomu také výborný důvod! Firma Nafigate Corporation, která stojí za projektem a technologií Hydal, která umí proměnit odpadní olej na biopolymer, totiž oznámila, že první továrna nebude stát nikde v Malajsii ani Číně, jak to na začátku vypadalo, ale v České republice! Můžeme se tak těšit na to, že máme nakročeno na to být cirkulárním vzorem v oblasti biopolymerů pro celý svět. Technologie Hydal totiž sklízí globální ocenění za inovace a úspěch se jí začíná lepit na paty i na domácí půdě. Patří mezi finalisty Cen SDGs i soutěže Ministerstva průmyslu a obchodu, Přeměna odpadů na zdroje. Celá akce měla výborný mediální dopad a tak jste jistě i vy již o Hydalu slyšeli.

Velkou novinkou na poli cirkulární ekonomiky a měst v ČR je oficiální start našeho projektu Cirkulární Sken Praha. Na projektu jsme spojili síly  s našimi partnery z holandského startupu Circle Economy, jenž se zaměřuje na evropská velkoměsta a jejich transformaci na cirkulární lídry. Cílem Cirkulárního skenu Praha je identifikovat oblasti, které mají velký potenciál pro aplikaci principů cirkulární ekonomiky, v nichž město může těžit z nových forem spolupráce, vytvořit profitabilní tržní příležitosti a zároveň snížit dopad na místní životní prostředí. Praha nebude prvním městem. Stejný sken si nechal zpracovat Amsterdam, Brusel či město Glasgow. Právě v Glasgow byl na základě Cirkulárního skenu nedávno založen lokální pivovar, který vyrábí pivo z pečiva, které by jinak skončilo na skládce.

Díky tomuto partnerství můžeme spojit jedinečné know-how a zkušenosti se znalostí místního prostředí a pustit se tak naplno do vývoje řešení s pozitivním dopadem na místní ekonomiku a životní prostředí. Doufáme, že Praha je jen začátek a že z naší spolupráce budou tak brzy těžit i další města  v Česku a na Slovensku„, dodává Vojtěch Vosecký, manažer projektu a člen správní rady INCIEN. Na projektu se zároveň podílí i expertní pracovní skupina složená ze zástupců Hl. města Prahy, Institutu plánování a rozvoje, Pražských služeb a.s a Direct People.

Bohatá historie Prahy a její nedávný dynamický růst představují obrovskou příležitost k tomu, aby se Praha vyvíjela směrem k oběhovému hospodářství. V kombinaci s její strategickou polohou v srdci Evropy se tak Praha může stát cirkulárním lídrem v regionu. Vědomosti a zkušenosti INCIEN jsou neocenitelné! Jsme nadšeni, že společně pracujeme na rozvoji cirkulární ekonomiky v Praze a těšíme se na další budoucí spolupráci. „- Ilektra Kouloumpi, senior projektová manažerka, Circular Cities program, Circle Economy.

Další akce a aktivity, kterých jsme se v červnu účastnili:

  •  Seminář odpadové hospodářství obcí s následnou exkurzí kompostárny a sběrného dvora v Písku, které pořádala nezisková organizace Arnika.
  • Představení výsledků pilotního projektu analýz odpadů oblastí, kde Pražské služby a Magistrát Hlavního města Prahy zahájili pilotní sběr bioodpadů.
  • Školení a implementace GDPR (už i my víme jak na to!)
  • Na konferenci Národní sítě Zdravých měst jsme se podělili o zkušenosti z projektu Obce na cestě k méně odpadům.

Zajímavé mediální výstupy v měsíci červnu


Videovzdělávání na závěr: Inovační jednohubky pořádané inovační Agenturou Direct People na téma cirkulární ekonomiky. 

 

 

Nařízení o zákazu některých plastových výrobků Evropskou komisí má řešení v Česku. Bioplast z fritovacího oleje.

Včera česká média zveřejnila velmi zajímavý článek a informaci o české technologii, která vyrábí z odpadních olejů bioplast. A tak trochu nás předběhla v tom, co právě plánujeme. Ve spolupráci se společnosti NAFIGATE představíme za 14 dní, přesně 20. června v 10 hodin na půdě Infokanceláře OSN v Praze, zmiňovanou technologii blíže, českého realizátora tohoto projektu a jeho další plány včetně budování nové fabriky. Tato zcela revoluční technologie pomůže řešit problém nerozložitelného odpadu v oceánech a aktuálně i reaguje na nové nařízení Evropské Komise o zákazu některých jednorázových plastových výrobku. Navíc celý princip této technologie spočívá ve zpracování fritovacích a jiných odpadních olejů, které jsou velmi problematickým odpadem zejména v případě, kdy se netřídí a končí v kanalizacích.

Za INCIEN se k tomuto tématu vyjadřila ředitelka Soňa Jonášová „Celý svět mluví o cirkulární ekonomice, ale nikdo zatím nedokáže uzavřít cyklus u plastů. Většina z nich je těžce recyklovatelných a pro nízkou ekonomickou hodnotu se stává, že končí v přírodě a oceánech. Evropa sice řekla dost  jednorázovému plastu v nové Strategii pro plasty, ale nikdo nemá řešení. Projekt Hydal ale předběhl dobu a nejen, že umí vyrobit biopolymer a z něj plast, který lze kompostovat, ale navíc jej vyrábí z  odpadního oleje, jehož materiálová recyklace je celosvětovým problémem. Zní to neuvěřitelně, ale v tomhle Češi diktují směřování cirkulární ekonomiky v globálním měřítku.“

Materiálové využití olejů je navíc mnohem preferovanější variantou než jeho energetické využití (používá se jako jedna ze složek pro výrobu biopaliv) a to i vzhledem k všeobecně platné hierarchii nakládání s odpadem, která je základem i pro cirkulární ekonomiku.

O technologii Hydal jsme informovali již dříve na našem portálu Zajímej.se

Ing. Ivana Jenerálová, media koordinátor INCIEN. 

Lednové INCIENOVINKY

Leden jakoby expresně odfoukl ledovým vítrem, který začátkem února prohnal Česko. A je až k nevíře, kolik se toho v na první pohled klidném a startovacím měsíci roku 2018,  vlastně stalo. Lednové INCIENOVINKY pro Vás připravila Laura. 
2.1. Máme novou posilu do týmu, od ledna 2018 k nám oficiálně a na plný uvázek přichází staro nová posila v podobě silného muže! Vojta Vosecký se po ukončení prestižního studia a po jeho cestování napříč Evropou (Bruselský parlament, Švédsko, Holandsko atd.) rozhodl, že nejlepší možné uplatnění najde právě u nás! V INCIEN jsme velmi šťastni a vážíme si jeho rozhodnutí. Vojta je nám velkou pomocí, již v minulosti s námi spolupracoval na projektu Prahy 7 či TETRA-PAK. Nyní se s plnou vervou pustil do projektu pro Karlovarské minerální vody více informací ZDE.
8.1. Juch juch a přichází další posila do týmu INCIEN. Přišla k nám stážistka až z dalekého Slovenska její jméno je Anna Chrapková. Anička nám pomáhá s novými projekty a každodenní operativou. Je také cennou oporou při organizování akcí, které pořádáme.
11.1. další den v duchu snižování množství směsných komunálních odpadů. Starostové, kteří se zapojili, nebo se chtějí zapojit do projektu Obce na cestě k minimálnímu množství odpadu, byli pozvání na oficiální první setkání a to přímo na ministerské půdě. O projektu jsme Vás již informovali ZDE a o tom, jak celé setkání probíhalo si můžete počíst ZDE.

Dny 16 a 17.1 byly ve znamení fyzických analýz. Dvě fyzické analýzy, dvě návštěvy ZEVO dva naprosto odlišné odpady. První foto je z 50 % opravdu SKO, tedy nedotříditelný odpad, který nelze nijak dál využít, v tomto případě našel využití alespoň v energetickém využití odpadu, tedy v Malešické spalovně. Jedná se o odpad z MČ Praha 13, kde již skoro rok sledujeme poměr vytříditelných složek v rámci projektu snižování množství bioodpadu na Praze 13. Změny ve skladbě SKO jsou evidentní! Občané mají k dispozici od Pražských služeb a Magistrátu hl. m. Prahy i webové stránky, díky kterým mohou být pravidelně o výsledcích informováni http://bio.praha.eu/

Druhá fotografie je z MČ Praha 15, kde na podzim odstartoval stejný projekt, jen v tomto případě zaměřený spíše na bytovou zástavbu. Odpad z černé popelnice, který nám byl přivezen k rozboru, byl diametrálně rozdílný. Více vytříditelných složek, více bioodpadu, méně nevytříditelného SKO. Je vidět, že tento projekt je na začátku a je zde ještě hlavně v osvětě obyvatelstva dost práce.

Obou městským částem držíme palce a budeme je i nadále sledovat v jejich počínání. Na konci dubna bude ukončet pilotní provoz pro Prahu 13 a my budeme společně s PSAS, Magistrátem hl. m. Prahy a zastupiteli městské části vyhodnocovat celý projekt a zvažovat další kroky ve sběru bioodpadu.

Na další fotografii je zobrazena metoda vzorkování a také odvážlivci a dobrovolníci, kteří s námi v rámci vlastního rozvoje a sebevzdělání chodí na tyto analýzy.

23.1. Zanalyzovat, vyhodnotit a zefektivnit systém sběru a recyklace PET lahví. To je hlavní cíl našeho nového společného projektu společnosti Karlovarské minerální vody a.s., Institutu Cirkulární Ekonomiky z.ú. (INCIEN) a Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha. V rámci České republiky se jedná o vůbec první aktivitu směřující ke zhodnocení současného systému a nastavení dílčích akčních kroků vedoucích k naplnění principů cirkulární ekonomiky v této oblasti.
Inu… k lednu by to již jistě stačilo, co myslíte? Přejeme Vám úspěšný únor a těšíme se na setkání na našich společných akcích – nejbližší je Konference ODPAD ZDROJEM, tak si nezapomeňte zarezervovat své místo včas!

Novinky z INCIEN: Červen

31. 5. – 1. 6. IFAT veletrh Mnichov

Soňa s ředitelkou slovenského INCIEN, Ivanou Maleš, vyrazila na mezinárodní výstavu IFAT v Mnichově. Cílem bylo sejít se s firmami z celé Evropy, které poskytují inovativní a zajímavé produkty zejména v oblasti cirkulární ekonomiky a odpadového hospodářství. Výstupem jsou nejen zajímavé nápady, ale i skutečná spolupráce s italskými firmami a realizátory velmi zajímavých systému na třídění odpadů přímo v domácnosti a v plánu je i exkurze ve městě Milán, kde tyto projekt fungují. Již brzy se tak můžete těšit na zajímavou exkurzi o odpadovém hospodářství v Itálii.

2. 6. PR konzultace pro firmu JRK

Jedomu z našich partnerů, firmě JRK BioWaste Management s.r.o., pravidedelně pomáháme plánovat komunikaci jejich produktů směrem k jejich cílové skupině. Společně také vyvýjíme produkty a služby, které obcím pomohou šetřit oblast odpadového hospodářství se zaváděním principů cirkulární ekonomiky. Nebudeme předbíhat, ale již na podzim se můžete těšit na výsledky naší práce!

Tour po partnerech: Plastia, Neogenia, Nadace O2 … 
Jsou dny, kdy to vypadá, že se nic významného neděje, ale přitom pravidelně navštěvujeme naše spolupracující partnery a organizace. Výsledkem jednání s firmou Plastia bylo dohodnutí účasti na workshopech, jejichž cílem je vytvoření nového produktu zapadajícího do principů cirkulární ekonomiky, s firmou Neogenia plánujeme pomáhat obcím a efektivně komunikovat změny v oblasti odpadů. Nadaci O2 dlouhodobě pomáháme dostávat příležitosti, které nabízejí, mezi mladé lidi.

8. 6. Porada INCIEN CZ a INCIEN SK v Praze

Máme obrovskou radost z toho, že na Slovensku se aktivity INCIEN neuvěřitelným tempem rozvíjejí. Dámy z INCIEN SK zavítaly do Prahy s primárním cílem navštívat seminář o ZERO Waste, ale nebyly bychom to my – efektivní mladé ženy – abychom to nespojily s poradou. Připravujeme společně produkty pro firmy – semináře, workshopy, PR poradenství a jiné. Díky rozdílným činnostem si tak můžeme pravidelně předávat zkušenosti, šetřit čas a násobit efektivitu.

12. 5. Sustainability Day Praha

Na akci pořádané GreenGlasses jsme přednášeli o odpadové politice v Praze a našem projektu Praha 7 bez odpadu. I přes to, že byla přednáška v 5 hodin odpoledne a ještě v neděli, bylo plno. Děkujeme za skvělou organizaci a zajištění akce!

13. 5. Cirkulární plánování s Juditou Naňkovou

Naším partnerem pro rok 2016 se stala i ERSTE Corporate Banking. A jelikož o naše partnery dbáme, hýčkáme si je a společně pracujeme na projektech, které dávají smysl, tak jsme i tentokrát seděli nad papíry, na kterých se rodily plány toho, jak se mohou principy cirkulární ekonomiky dostávat do oblasti bankovnictví. Společně plánujeme prezentovat na Strojírenském veletrhu v Brně cirkulární ekonomiku. Nezapoměňte se v říjnu za námi přijít podívat!

Ve stejný den jsme se setkali i s panem Milošem Polákem z firmy RETELA, se kterou chceme dosáhnout počtu 10 000 vybraných telefonů, díky kterým firma RETALA podpoří Jedličkův ústav částkou 100 000 Kč. Od tohoto dne je sběrný box na staré mobilní telefony i u nás v kanceláři a vy jste srdečně zváni k nám telefony kdykoliv přinést.

15. 6. Letní škola zdravých měst Chrudim

Společně s panem Ondřejem Mirovským, místostarostou Městské části Praha 7, jsme se na Letní škole zdravých měst ve Chrudimi podělili s účatstníky o informace k projektu Praha 7 bez odpadu. Představili jsme projekt, průběžné výsledky i naše plány do budoucna. Věříme, že každé zdravé město by mělo produkovat minimální množství komunálního odpadu a víme, že to není nemožné. Jen je třeba investovat čas a energii do osvěty a hledání správné cesty.

Snímek obrazovky 2016-06-27 v 13.25.03

16. 6. Workshop pro firmu Plastia v Novém Veselí

Je skvělé vidět, že i velké firmy produkující tuny plastových výrobků ročně, vyvážející 60 % své produkce do světa a plánující intenzivní rozvoj a udržitelnost svého podnikání zároveň mají zájem dělat svoje aktivity ohleduplně k životnímu prostředí. Firma Plastia je právě ta, která se rozhodla, že bude principy cirkulární ekonomiky zavádět do svých činností a tím šetřit finance a vyvíjet produkty, které reflektují zájmy zákazíků. O výsledcích workshopu si již brzy přečtete v časopise Made in CZ.

FZYY8914 IMG_1148

20. 6. Tour po obcích – Jižní Morava
Ve zktratce tento cestovní den INCIEN vypadal asi takto: 7:00 sraz v Jihlavě, pokračování do obce Měřín, kde jednáme se starostou o možném využití letních dotačních výzev pro efektivní nakládání s odpady. Dále město Šlapanice, pro které vypracováváme hloubkovou analýzu odpadového hospodářství, setkali jsme se se starostou i s vedením místní zemědělské firmy vlastníci bioplynovou stanici, od které bude obec využívat teplo pro vytápění ZŠ a domova důchodců. Naše cesta pokračovala do obce Blučina, o které jste již od nás slyšeli v rámci uskutečnění Dne Země pro děti z místní Základní školy. V Blučině nyní jednáme s panem starostou o možnostech zlepšení komplexního nakládání s odpady v obci. V rámci dodržení našeho časového harmonogramu jsme se přesunuli do Brna na setkání s naším dlouhodobým partnerem RENARDS, a.s.. Ve večerních hodinách jsme ukončili cestu v Ostravě.

21. Fyzická analýza Životice u Nového Jičína
Na fyzické analýzy si nás neobjednávají již jen obce, ale i firmy. A tentokrát se jednalo o firmu provozující skládku a svoz odpadu pro cca 45 obcí. Cílem analýzy je zjistit, zda se ve směsném komunálním odpadu z dané spádové oblasti nachází ještě obchodovatelné komodity a zda obce mají možnost zlepšení separace odpadu. Ve stejném týdnu proběhla ještě jedna analýza a to v obci Trojanovice.

22. 6. Tisková konference firmy Neogenia
V Praze byl oficiálně představen nový produkt firmy Neogenia a to Mobilní rozhlas s rozšířením, kterým je mobilní aplikace pro obce. Díky této aplikaci mají starostové možnost mnohem efektivněji komunikovat s občany svých obcí. Je skvělé vidět, jak kvalitní služby poskytují inovativní a mladé české firmy. Firma Neogenia se svými produkty proráží na Evropský trh a řadí se mezi nejinovativnější v kategorii komunikace na obecní úrovni.

23. 6. Sněm v Senátu: Zákon o odpadech
V Senátu České republiky se v tomto měsíci konal seminář k novému Zákonu o odpadech, na kterém INCIEN zastupovala Soňa Jonášová.

28. 6. Zasedání MŽP a MZe na téma mezioborové spolupráce
Problematika uzavírání cyklů bioodpadů je tématem, které je třeba řešit v rámci mezioborové spolupráce mezi Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem Zemědělství. První kulatý stůl na toto téma proběhl na půdě MŽP a byl veden ředitelem odboru odpadů, panem Ing. Jaromírem Manhartem. Setkání bylo svoláno ve spolupráci INCIEN a ZERA.

29. 6. Tisková konference České asociace oběhového hospodářství, Praha.
V závěru měsíce června byla v Praze představena Česká asociace oběhového hospodářství, na kterou byla mezi řečníky pozvána i Soňa Jonášová. Prezentovány byly příklady z českých obcí a souhlasné stanovisko s cílem, se kterým je asociace založena. Více informací o akci si můžete přečíst v naší zprávě. 

30. 6. Workshop pro firmu JRK Waste Management, Slovensko. 
V závěru měsíce proběhl poslední workshop, tedy čtvrtý ze série, kterou jsme připravili společně s INCIEN SK v rámci pilotního ozkoušení workshopů pro firmy. Tématem byla cirkulární ekonomika a příležitosti, které přináší pro firmu JRK.

JRK Workshop

Všem, kteří se dočetli až do závěru našich INICEN novinek přejeme krásné léto a slibujeme, že report červencový bude obohacen o zajímavou reportáž o naší letní pracovní cestě.