Archiv pro štítek: udržitelné zemědělství

Cirkulární ekonomika v zemědělství (vedeme workshop)

V Pardubicích 12.března 2019 odpoledne, povede Soňa Jonášová workshop na téma:

Cirkulární ekonomika v zemědělství: Nejaktuálnější inovace, které pomáhají nastartovat zemědělství udržitelným a cirkulárním směrem.

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje ve spolupráci s Pardubickým krajem si Vás dovoluje pozvat na: „Informační den projektu INNOGROW“

Místo konání: Krajský úřad Pardubického kraje

Evropský dům, suterén, zasedací místnost č. 2001, nám. Republiky 12, Pardubice

Termín a čas: 12. března 2019, 12:45 – 16:30

Program:
12:45 – 13:00 Prezence účastníků
13:00 – 13:10 Zahájení setkání, úvodní slovo Ing. Václava Kroutila, člena Rady Pardubického kraje zodpovědného za životní prostředí, zemědělství a venkov.

13:10 – 13:30 Představení projektu INNOGROW a výstupů aktivit projektu (zástupce RRA PK)

13:30 – 13:45 Představení Centra na podporu zemědělců (zástupce RRA PK)
13:45 – 14:45 Budoucnost biopaliv a aktuální informace o cirkulární ekonomice (Ing. Petr Novotný / Ing. Soňa Jonášová, Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú.)

14:45 – 15:00 Přestávka
15:00 – 16:00 Chytré technologie v českém zemědělství: příležitost pro efektivní využívání zdrojů (Ing. Tomáš Trávníček, Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú.)

16:00 – 16:30 Diskuze
16:30 Ukončení semináře

Záštitu nad akcí převzal Ing. Václav Kroutil, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov.

 • Vaši účast prosím potvrďte telefonicky anebo e-mailem: petra.smuts@rrapk.cz; tel.: 773 126 628
  Drobné občerstvení zajištěno. klara.stefancova@rrapk.cz; tel.: 775 964 573
  Kapacita omezena na 50 účastníků.

Půda a cirkulární ekonomika.

Půda je téma, které by mělo být prioritou každé země. Zajišťuje potravinovou soběstačnost a zdravé životní prostředí. Z tohoto důvodu je i aktuálním tématem, který řeší Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú.

 • Půda hraje důležitou roli v boji proti změně klimatu.
 • Například zravá půda pomáhá ukládat uhlík a zabraňovat jeho uvolňování do atmosféry.
 • Dostatek organické hmoty v ní zároveň láká žížaly a další půdní živočichy, kteří se podílejí na rozkladných procesech a zpřístupnění živin pro rostliny.
 • Přítomnost žížal zároveň zajišťuje ideální dostupnost fosforu pro rostliny. Fosfor je totiž jeden z prvků, u kterého začínáme ve velkém hovořit o nutnosti jeho recyklace zejména vzhledem k faktu, že dochází jeho světové zásoby.
 • Zdravá půda je nezbytná pro fungující uzavřené cykly živin v zemědělství, snižování dopadu globálního oteplování a zajištění potravy pro stále rostoucí posilovny.
 • Půda patří mezí tři základní výrobní faktory: práce, půda a kapitál. Jen ji v současnosti ustavičně ničíme a nedbáme na zachování její úrodnosti. Cirkulární ekonomika a udržitelný rozvoj ale se zdravou půdou počítají. Proto se na ni v dalších měsících zaměříme.

23. – 24. 3. se zúčastníme konference Ochrana půdy v Náměšti nad Oslavou, kde v sekci Půda a oběhové hospodářství vystoupíme s tématem: Oběhové hospodářství v městském zemědělství, “closed-loop systémy” – uzavřené toky živin ve městském zemědělství, role zemědělství ve zdravých městech, kde bude právě role půdy jedním z nosných témat.

4. 4. 2016 se zúčastníme veletrhu BIOMASA v Brně a přispějeme s krátkým příspěvkem na téma Uzavírání materiálových toků v zemědělských systémech se zaměřením na biomasu.

Zajímavou studií zabývající se správnými postupy v půdním hospodářství a doporučeními pro udržitelný rozvoj naleznete zde: http://bit.ly/soil_managmnt_China_EU

 Stav půdy v České republice nám není lhostejný. Jednou z priorit a paralelních aktivit INCIEN je pro rok 2016 diskuze s aktéry z Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, farmáři, výzkumnými a neziskovými organizacemi a našimi partnery v Holandsku na téma: Role půdy v cirkulární ekonomice a akční kroky ochrany půdy.