Cirkulární ekonomika v zemědělství (vedeme workshop)

V Pardubicích 12.března 2019 odpoledne, povede Soňa Jonášová,  workshop na téma: Cirkulární ekonomika v zemědělství: Nejaktuálnější inovace, které pomáhají nastartovat zemědělství udržitelným a cirkulárním směrem. Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje […]

Půda a cirkulární ekonomika.

Půda je téma, které by mělo být prioritou každé země. Zajišťuje potravinovou soběstačnost a zdravé životní prostředí. Z tohoto důvodu je i aktuálním tématem, který řeší Institut Cirkulární Ekonomiky, z. […]