Archiv pro štítek: udržitelnost

Jak v Praze dosáhnout udržitelného turismu? (diskutujeme)

Ve středu 2.10.2019 proběhne v pražské Minimum Waste diskuze na téma Jak v Praze dosáhnout udržitelného turismu?

Jedny z hlavních otázek diskuze bude například Kolik turistů může Praha pojmout, aby byl život v ní snesitelný? Jaký typ turismu by měla Praha podporovat a dokáže toto ovlivnit? A jak souvisí masový turismus s klimatickou změnou?

Z důvodů kapacit je nutné se registrovat

Více o události, zde

 

Jede z řečníků také Vojtech Vosecký, INCIEN

Udržitelnost pro výrobu a obchod (přednášíme)

Ve středu dne 15.5. 2019 se v Akademickém klubu VŠE v Praze bude od 9:00  pořádat pod hlavičkou Press21 a THIMM Packaging seminář na téma Udržitelnost pro výrobu a obchod – aneb Jak si zvýšit důvěryhodnost u bank a zákazníků?

 

Odpovědná firma je udržitelná firma.

Podniká v souladu s etickými principy, rozvíjí dobré vztahy s obchodními partnery, pečuje o své zaměstnance, podporuje region, ve kterém působí a snaží se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. Nemyslí jen na aktuální ekonomický výsledek, ale také na roky následující…

Seminář ve svých 3 hlavních blocích s názvy Udržitelnost jako povinnost, Udržitelnost pokročila z teorie do praxeIniciativy, které informují a pomáhají, přinese zkušenosti a případové studie firem a institucí, které již odpovědnost a udržitelnost do svých aktivit začlenily.

 

Za INCIEN vystoupí Vojtěch Vosecký ve 3. bloku ve 14:30 s přednáškou na téma Cirkulární ekonomika jako součást každodenního byznysu.

 

Více informací společně s programem a přednášejícími naleznete zde

 

Odborným garantem je Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.

POŘÁDÁME Veletrh Uplatni.se

Hlavním posláním projektu Uplatni.se je propojovat studenty s firmami, které naplňují Cíle udržitelného rozvoje. Srdcem projektu je portál www.uplatni.se. Neméně důležité je ale spojení v reálném světě, právě proto vznikl veletrh Uplatni.se.

Veletrh Uplatni.se pořádáme každoročně, tentokrát proběhne dne 21. listopadu 2018 v Praze ve Studiu ALTA již pátý ročník s názvem Veletrh Uplatni.se udržitelně,  hlavním cílem veletrhu je propojit firmy z oblasti udržitelného podnikání s veřejností.

 

PRO STUDENTY
Každý účastník bude mít možnost načerpat inspiraci a zejména navázat spolupráci s firmami, které nabízí uplatnění v oblastech udržitelného podnikání. Takže pokud jsi student a hledáš zaměstnání, které má smysl, motivaci k rozjetí vlastního podnikání, stáž, praxi, trainee program nebo téma na psaní diplomky, tak přijď, právě o to tady běží!

Na akci se můžeš těšit na inspirativní řečníky, kteří rozjeli svůj byznys na myšlence udržitelnosti, seznámíš se s firmami, které se jen „nenatírají na zeleno“, ale skutečně pracují na rozvoji těchto témat a navíc navštívíš super workshopy, poznáš neziskovky, které nelení a zelení, budeš mít možnost diskutovat, otestovat si svůj nápad a také ochutnáš jídlo, které k nám necestovalo přes půl světa.

Na akci je potřeba se zaregistrovat na: https://www.uplatni.se/registrace-na-veletrh/
a vstupné je 135 Kč (občerstvení v ceně)

________________________________________

PRO FIRMY
Umožňujeme firmám možnost prezentovat se za zlomky cen, na které jste zvyklí u velkých kariérních veletrhů. Nevíc do svého týmu můžete najít skvělé kolegy, kteří mají skutečně zájem o práci, která má smysl. Konkrétní nabídku pro firmy si prosím, vyžádejte u Laury (laura@incien.org).

 

 

Více informací  naleznete zde.

Uzavřené setkání Úsporné Česko

Uzavřená setkání Úsporné Česko se uskuteční 8. listopadu od 14 do 16:00 hodin v Praze v prostorech IPSOS Czech Republic

Tentokrát půjde v diskuzi Úsporné Česko o názorech a postojích lídrů v České republice k tématům souvisejícím s tím, jakou roli mohou velké firmy na českém trhu hrát v podpoře a osvětě udržitelné výroby a spotřeby, respektive, jak k naplňování svých cílů v této části udržitelného přístupu k podnikání mohou motivovat své zákazníky a partnery.

Diskuse se bude odehrávat na pozadí principů udržitelného a odpovědného podnikání a hodnot sdílených napříč společností,  součástí diskuse budou také informace o podobnostech a rozdílech v přístupu k tématu napříč generacemi a regiony, jak firmy o souvisejících tématech komunikují se svými stakeholdery a komunitou.

 

moderátor diskuze

-David Klimeš, novinář a komentátor

jeden z diskutujících

-Soňa Jonášová, ředitelka, Institut cirkulární ekonomiky

 

Jsme velice rádi, za podobné aktivity, které Byznys pro společnost realizuje.

Mladá voda břehy mele – Udržitelnost ve vodním hospodářství

Třetí, závěrečná večerní přednáška z cyklu Mladá voda břehy mele je tématicky zaměřena na udržitelnost ve vodním hospodářství.
Přijďte si poslechnout Eng. Tomáše Metelku, Ph.D., Senior Water Experta ve společnosti RAMBOLL, který řadu let působil také ve společnosti DHI.

Těšit se můžete také na Ing. Evu Kostkovou a Ing. Bibianu Janebovou z brněnského magistrátu, které se zabývají projektem Voda v Brně.

A přednášku bude mít také Ing. Soňa Jonášová z Institut Cirkulární Ekonomiky.

Pokud Tě zajímá životní prostředí, voda, udržitelnost nebo cirkulární ekonomika, neváhej a doraz! Dozvíš se například, jak se v Brně řeší voda ve spojitosti s územním plánem města, protipovodňová ochrana města nebo revitalizace vodních toků.

VSTUPNÉ JE ZDARMA! Registrace na webu goout.net, akce Mladá voda břehy mele.
Akce je podporována programem SmartUp od Nadace O2.

Otevřený dopis premiérovi k odsunu Odboru pro udržitelný rozvoj z Úřadu vlády.

Dne 6. března 2018 jsme odeslali na adresu současného pana premiéra České republiky, Ing. Andreje Babiše, následně uvedený otevřený dopis. Jeho důvodem je náš současný nesouhlas s odsunem Odboru pro udržitelný rozvoj z agendy Úřadu vlády. Považujeme tento krotk za krok zpět a velkou ztrátu pro správné směřování oblasti nejen cirkulární ekonomiky, ale i celé agendy Cílů udržitelného rozvoje a udržitelnosti jako takové. Pro jejich naplňování je totiž nezbytné, aby Odbor pro udržitelný rozvoj fungoval na úrovni, kdy rozsahu jeho aktivit nebude bránit rezortní zaměření ministerstev. Celé znění dopisu přikládáme a pokud se s jeho zněním ztotožňujete, tak se můžete šířením a vlastním vyjádřením svého názoru připojit k aktivitě, jejímž prvotním cílem je upozornit na probíhající změny, které nejsou v souladu se správnou kultivací tohoto tématu a upozorňují na fakt, že agenda udržitelného rozvoje není pro současnou vládu tak podstatná, jak si vzhledem ke všem aktuálním souvislostem vyžaduje. Nejde totiž jen o agendu ochrany životního prostředí, ale komplexního rámce oblastí. S Cíli udržitelného rozvoje se můžete seznámit sami například na webových stránkách Informačního centra OSN v Praze. 

 


Vážený pane premiére,

dovolte mi, abych se na Vás obrátila jménem Institutu Cirkulární Ekonomiky, jehož hlavním cílem je šířit myšlenky cirkulární ekonomiky a uvádět je do praxe. Institut vznikl v roce 2015 a za tuto dobu má za sebou již viditelné výsledky hlavně v oblasti směřování našeho systému hospodaření s odpady (https://incien.org/). Je také mediátorem diskuze mezi zainteresovanými stranami v tomto tématu.

Udržitelné podnikání se stává nutností s ohledem na postupující degradaci životního prostředí, a tedy i úbytek zdrojů pro náš rozvoj. Téma udržitelného rozvoje je velmi komplexní, náročné na správu a je třeba ho mít na paměti při všech krocích, které naše společnost podniká. Právě proto jsme uvítali vznik Odboru pro udržitelný rozvoj na Úřadu vlády – právě Úřad vlády totiž zajišťuje nadresortnost při správě této významné agendy. Tím, že Úřad vlády nereprezentuje žádnou vlastní specifickou agendu, je ideální institucí při rozvíjení komplexních agend, jako je například cirkulární ekonomika.

Přesně z této pozice, mimo běžné spory mezi resorty tak Úřad vlády, může například garantovat náš projekt v rámci výzvy TA ČR ÉTA, zaměřený na propojení společenských a technologických inovací. Cílem projektu je vytvořit Cirkulární městský hub v centru Prahy, který bude místem pro setkávání inovátorů, podnikatelů i výzkumníků. Součástí projektu bude rovněž spolupráce s magistrátem hlavního města Praha na zcela prvním mapování městských materiálových toků v České republice.

Dovolte mi proto vyjádřit velké zklamání ze zamýšleného přesunu této agendy z Úřadu vlády na Ministerstvo životního prostředí. Považuji to za jasný signál, že Vaše vláda této agendě nedává takový význam, jaký jí náleží a přesunem na jedno z mnoha sektorových ministerstev způsobí její oslabení. Ať už bude Odbor pro udržitelný rozvoj pokračovat kdekoliv, nebude již pravděpodobně mít tolik prostoru pro uplatnění a rozvíjení Strategického rámce Česká republika 2030, za nímž stojí tým odborníků, široká konzultace a tři roky intenzivní práce. V době, kdy mělo dojít k praktickým akčním krokům vedeným tímto odborem, totiž dojde k jeho výraznému zeštíhlení a odsunu z centra vládnutí, které jako jediné může zajistit koordinaci této široké agendy.

Dovolte mi proto, abych Vás požádala o důsledné přezkoumání Vašeho rozhodnutí. O to více, že se jedná o tichý přesun, který s celou řadou organizací spolupracujících s tímto odborem nebyl nijak konzultován, ale má velké následky pro nás všechny. Pro občany České republiky a celou naši společnost.

Ve své každodenní práci se setkávám s pozitivním ohlasem ze všech stran – a to i ze strany byznysu, že je nezbytné se udržitelnosti našeho rozvoje věnovat a využívat všechny příležitosti, které nabízí. Tyto firmy a organizace očekávají, že i vláda odvede v této oblasti svůj díl práce. My samozřejmě ve svých aktivitách nepolevíme. Naopak. Tím, že se vláda svého podílu na utváření této nadresortní agendy vzdává, musíme v našem úsilí pokračovat o to intenzivněji.

 

Ing. Soňa Jonášová,

ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky, z. ú.


Otevřený dopis premiérovi České republika – plné znění, 6_3_18