Archiv pro štítek: Uplatni.se

Radostné listopadové INCIENOVINKY

Listopad profoukl kanceláří INCIEN jako pěkně silné cirkulární tornádo. Zůstaly po něm ale neuvěřitelně skvělé zprávy, o které bychom se s Vámi rádi podělili.

První novinky pro Vás připravil Vojta, který intenzivně pracuje na koordinaci projektu Zálohujme? a Cirkulární městský sken Praha. 

„Listopad se pro mě nesl ve znamení Cirkulárního skenu Praha. Vše bylo završeno 28. 11., kde jsme spoleně se čtyřiceti zástupci důležitých firem a městských organizací rozhodli o pokračování pilotních projektů na téma čistírenských kalů a jejich využití pro tvorbu bioCNG a zároveň o rozpracování konceptu digitální materiálové platformy v oblasti stavebnictví.

Super akce byla Konec doby plastové v Brně v půlce měsíce, kde jsme se podíleli na přípravě i na prezentaci tématu, jak problematiku vnímáme a jaké řešení jsou v tuto chvíli třeba. V listopadu jsme zaznamenali velký zájem různých subjektů o řešení jednorázových plastů – ať už se jednalo o letiště, nemocnici, kavárny, či veřejná prostranství ale i diskuze na filmových festivalech – byli jsme u toho! A v neposlední řadě jsme věnovali spoustu energie na finalizaci výzkumných aktivit v rámci projektu Zálohujme? Výsledky už máme, nyní se pouštíme do příprav na konferenci v lednu, kde všechno představíme.“

Lenka maximální úsilí věnovala přípravě projektů pro obce, kde jsme zahájili spolupráci na konkrétních projektech s firmou AQUATEST, která má v oblasti řešení pro průmyslové subjekty i samosprávy mnohaleté zkušenosti. Věříme totiž, že ve spolupráci s velkými partnery můžeme rozvíjet vlastní projekty mnohem rychleji a také naše vidění světa „cirkulárními brýlemi“ dostávat do poradenských a jiných činností partnerských firem mnohem rychleji. Společně tak začínáme pracovat na Zpracování studie nakládání s odpady ve městě Jičíně. Máme za sebou úvodní setkání a projekt se rozjel na plné obrátky.

V dalších obcích, kde jsme vypracovávali cirkulární studie v rámci projektu Obce na cestě k minimálnímu odpadu, jsme realizovali průběžná setkání a začínáme (s různou rychlostí reflektující aktuální dění na obcích po volbách) realizovat doporučené kroky. V rámci projetku Obce na cestě k méně odpadu s naším partnerem JRK Česká republika diskutujeme rozvoj pilotní fáze a o dalším směřování Vás budeme již brzy informovat! Lenka se také zůčastnila konference Kreativní město a Sociální podnikání – podnikání s přesahem v Českých Budějovicích a sama k akcím dodává: „Připravovala jsem se svědomitě a měla jsem dobré, co dobré, vynikající ohlasy, protože na akci, bez toho aniž bychom to plánovali, vystupovali i někteří naši partneři a místy to muselo vypadat, že jsem je podplatila, když zaznívala slova chvály!“ Nutno dodat, že celý tým se ze slov Lenky raduje, protože ještě před rokem se naše milá kolegyňka dušovala, že veřejné přednášky nejsou její silná stránka a vida – letos sklízí ovace! 🙂

Listopad ve znamení práce se studenty

Zahájení přednášky na ČZU pro zahraniční studenty bylo neuvěřitelným osvěžením. Aktivní reakce a zpětná vazba na nepřesná data, protože jsou k dispozici ještě novější vědecké poznatky? Může se to zdát jako potupa pro člověka, který vyučuje, ale opak je pravdou. Fakt, že studenti poslouchají a přicházejí s vlastním názorem dokáže jediné: udělat obrovskou radost. A tak i s Vámi můžeme sdílet, že podle nejnovějších poznatků je k dispozici na světě fosforu dostatek. To nám může zklidnit spaní, protože mezi největší diskuze patří jeho současná recyklace, ale nemůže nás nechat v klidu. Problémem číslo dvě je totiž jeho nekontrolovaný únik do vod a způsobování eutrofizací systémů, které v Mexickém zálivu vytváří mrtvé zóny.

Se studenty jsme měli tu čest spolupracovat i v rámci EEYP Prague 2018, kdy se do Prahy sjeli studenti z celé Evropy a s „BOSSY“ z různých segmentů diskutovali návrhy legislativních změn na úrovni EU s cílem jejího vylepšení. Pro mě osobně bylo obrovským překvapením, jak dokonale byla skupina FOOD and AGRICULTURE připravena na diskuzi, i když měli za sebou jen dva dny intenzivní práce a pro některé bylo toto téma zcela novým a neprozkoumaným.

Aktivity v Cirkulárním Hubu

První listopadový den jsem se sešli v Kampusu Hybernská a ve spolupráci s Library of Things Prague uspořádali další podzimní vydání BUZZ talks. Účast a zájem účastníků o diskuzi se speciálními hosty nás velmi upřímně překvapila a potěšila stejně tak, jak účast na Prvním SWAPu oblečení v Kampusu Hybernská, který se konal ve stejnou dobu. Velmi nás těší, že společně díky nám všem kampus dostává různé podoby a můžeme nejen mluvit, ale hlavně ukazovat, co cirkulární ekonomika znamená. Mezi účastníky nemohla chybět zakladatelka SWAP – výměnných akcí v Praze, Lucie Poubová, diskuzi doplnil o neuvěřitelný příběh prvního SWAPu na ostrově Lombok slovenský host Majo Lemo a jeho speciální host, který přiletěl až z Londýna, Indonésan Trigo, který předal poselství prezidenta Indonesie, který se zavázal k environmentálně šetrnému směřování Indonesie, kde bude například od prvního ledna zakázáno používání plastových sáčků v supermarketech.  Trojici doplnili zástupci Knihovny věcí (Library of things), která sídlí přímo v kampusu a kde si mohou účastníci zapůjčit všechno vybavení, které člověk používá příležitostně a tak jej není třeba vlastnit.

  • Celá akce byla vysílána živě a vy se na výsledek můžete podívat zde
  • Fotky z akce jsou zde

Nejzajímavější listopadové akce

V pardubickém inovačním a podnikatelském centru jsme se zúčastnili odstartování dvou velmi zajímavých cirkulárních projektů, které se budou věnovat cirkulární ekonomice ve stavebnictví a ve vodním hospodářství. Zahájení jsme doplnili úvodem do problematiky a témat, kolem kterých se nyní rozšiřuje diskuze v Česku a těšíme se na další společné kroky. Těší nás, že se téma cirkulární ekonomiky dostává do jednotlivých regionů, neboť to je klíčový aspekt úspěchu aplikace těchto myšlenek v praxi. Regionální rozvojové agentuře Pardubického kraje držíme palce!

Díky patří také Lukáš Sedláček za to, že si vybral téma cirkulární ekonomiky jako osu diskuze v rámci hlavní události Týdne podnikání. Už není moc pochyb o tom, že se cirkulární ekonomika ne jako téma, ale principy, které přináší, stávají nezbytností a je jen otázka času, kdy každý podnik najde vlastní cestu, která bude směřovat k jejich naplňování. Výstupy z akce si našly svoje čtenáře například díky článku v časopise E15: Zájem firem o hospodaření bez odpadu pomalu roste.

Zapomenout nemůžeme ani na Veletrh Uplatni.se, který se letos konal tradičně ve Studiu Alta. Obrovskou radost máme z úžasných a inspirativních řečníků, kteří dokonale odstartovali celou akci a stejně tak z výborné atmosféry, která akci doprovázela.

Krásnou akcí, kterou jsme dostali možnost moderovat a podílet se na přípravách, byl kulatý stůl na téma Cirkulární Ekonomiky, který pořádala Francouzskočeská obchodní komora v rámci Týdne Francie, který byl zakončen slavnostní recepcí na Francouzské ambasádě. Diskuze tak navázala na speciální vydání časpisu CONTACT, který komora vydává a které se v létě věnovalo právě tomuto tématu. Této spolupráce si velmi vážíme a věříme, že se nám v dalším roce podaří navázat na aktivity odstartované kulatým stolem například dalšími akcemi, které společně zorganizujeme na Mezinárodním strojírenském veletrhu, kde má komora tradičně francouzský pavilon plný francouzsko-českých firem. O naše téma je čím dál větší zájem a tak akce nebyla prvním ani posledním dílkem pomyslného velkého cirkulárního českého puzzle.

TOP OZNÁMENÍ MĚSÍCE

H&M od 19. listopadu ukončuje prodej plastových tašek, nahrazuje je papírovými a nabádá zákazníky, aby si nosili tašky vlastní, protože nejlepší taška není papírová, ani plastová, ale žádná. A výtěžek z těch, které se prodají půjde na cirkulární osvětu v ČR! Co dodat? Kola cirkulární ekonomiky začínají roztáčet i firmy, od kterých byste to možná nečekali. Změna je tady.

Chytrá města pro budoucnost. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, CIIRC. Zdroj: SCII.

Třešničkou na dortu je ocenění ze soutěže Chytrá města pro budoucnost, kde vyhrál v kategorii IDEA náš nápad vyrábět z odpadního bioplynu z čistírenských kalů energii, která pohání městské autobusy v Brně. Dnes testovací autobus najezdil více než 5000 kilometrů a z Dopravního podniku města Brna máme úžasné zprávy – technologie předčila očekávání a plyn je stejně kvalitní jako ten, který autobusy pohání dnes a který je, bohužel, z fosilních zdrojů. Společně tak přecházíme na skutečně ekologickou cestu rozvoje české hromadné dopravy (a nejen té) a máme z tohoto ocenění i aktuálních výsledků obrovskou radost!

Nejzajímavější výstupy

Doporučené cirkulární počtení na chladný prosinec:

POŘÁDÁME Veletrh Uplatni.se

Hlavním posláním projektu Uplatni.se je propojovat studenty s firmami, které naplňují Cíle udržitelného rozvoje. Srdcem projektu je portál www.uplatni.se. Neméně důležité je ale spojení v reálném světě, právě proto vznikl veletrh Uplatni.se.

Veletrh Uplatni.se pořádáme každoročně, tentokrát proběhne dne 21. listopadu 2018 v Praze ve Studiu ALTA již pátý ročník s názvem Veletrh Uplatni.se udržitelně,  hlavním cílem veletrhu je propojit firmy z oblasti udržitelného podnikání s veřejností.

 

PRO STUDENTY
Každý účastník bude mít možnost načerpat inspiraci a zejména navázat spolupráci s firmami, které nabízí uplatnění v oblastech udržitelného podnikání. Takže pokud jsi student a hledáš zaměstnání, které má smysl, motivaci k rozjetí vlastního podnikání, stáž, praxi, trainee program nebo téma na psaní diplomky, tak přijď, právě o to tady běží!

Na akci se můžeš těšit na inspirativní řečníky, kteří rozjeli svůj byznys na myšlence udržitelnosti, seznámíš se s firmami, které se jen „nenatírají na zeleno“, ale skutečně pracují na rozvoji těchto témat a navíc navštívíš super workshopy, poznáš neziskovky, které nelení a zelení, budeš mít možnost diskutovat, otestovat si svůj nápad a také ochutnáš jídlo, které k nám necestovalo přes půl světa.

Na akci je potřeba se zaregistrovat na: https://www.uplatni.se/registrace-na-veletrh/
a vstupné je 135 Kč (občerstvení v ceně)

________________________________________

PRO FIRMY
Umožňujeme firmám možnost prezentovat se za zlomky cen, na které jste zvyklí u velkých kariérních veletrhů. Nevíc do svého týmu můžete najít skvělé kolegy, kteří mají skutečně zájem o práci, která má smysl. Konkrétní nabídku pro firmy si prosím, vyžádejte u Laury (laura@incien.org).

 

 

Více informací  naleznete zde.

Veletrh Uplatni.se i letos představí firmy z oblasti udržitelného rozvoje a nabídne práci mladým lidem

Praha, 13. listopadu 2018 – Už počtvrté budou 21. listopadu prostory Studia ALTA otevřeny pro veletrh pracovních příležitostí Uplatni.se. Jde o veletrh zaměřený na oblast udržitelného podnikání a určen je pro studenty a absolventy vysokých škol, jako inspirace úspěšnými projekty a zajímavými řečníky. Seznámit se zde mohou také s firmami a organizacemi, které se jen „nenatírají na zeleno“, ale skutečně realizují aktivity v rámci podpory udržitelného rozvoje. Na veletrhu Uplatni.se mají návštěvníci také příležitost získat vhodné kontakty pro své budoucí pracovní uplatnění nebo pro založení vlastního podnikání.

Cílem celé akce je nabídnout veřejnosti inovativní osvětu a networking s lidmi z oblasti udržitelného podnikání a také s firmami či neziskovými organizacemi, které právě tyto mladé „nadšence“ hledají do svých týmů. Veletrh představí na praktických ukázkách principy cirkulární ekonomiky, poukáže na úspěšné projekty, start-upy a nabídne řízené workshopy s odborníky nebo přednášky z praxe. Zájemci zde budou moci také najít inspiraci pro své diplomové práce, získat stáž nebo najít přímo svého budoucího zaměstnavatele. Stáže už dávno nejsou jen povinností. Přicházejí k nám motivovaní studenti, kteří mají cíl a zájem něčeho v budoucnu dosáhnout, ovlivnit svět. A naším úkolem je jim poskytnout potřebný prostor a inspirovat je k objevování dalších směrů možného uplatnění. K tomu mladí lidé potřebují objevit, kde a jak uplatnit své nadání ve prospěch svůj, komunity (firmy, obce, školy, atd.) a potažmo celého světa,“ říká Michal Broža z Infokanceláře OSN v Praze, který se veletrhu také účastní.

V rámci řízeného programu veletrhu Uplatni.se vystoupí v dopoledním konferenčním bloku například Lenka Mynářová, ředitelka projektu biotechnologie Hydal. Ten se zařadil mezi nejoceňovanější inovace na globální úrovni a je postaven právě na principech cirkulární ekonomiky a udržitelného rozvoje v praxi. V rámci tohoto projektu proběhlo letos také představení celosvětově unikátního bioplastu, který nahradil mikroplasty v kosmetice.

Dalším řečníkem upozorňujícím na dobré příklady z praxe bude i Jakub Sapák, startupista a zakladatel projektu Saaczech, nabízející alternativu k jednorázovým mikrotenovým sáčkům. Vlastní zkušenosti s udržitelným přístupem představí také ředitelka designového studia Butterflies&Hurricanes, které dlouhodobě prosazuje udržitelný přístup k obalům. Mediální pozornost na sebe Michaela Thomas strhla s klimatickou výzvou #mychangeforclimate, kde se mimo jiné také zavazuje, že celý následující rok nikam nepoletí letadlem. Jako řečník vystoupí i Michal Kriška, který je zakladatelem prvního brněnského univerzitního spin-off studia.

Odpolední program veletrhu bude věnován workshopům, které povede Institut Cirkulární Ekonomiky. Ten aktuálně pracuje na jedinečném projektu Cirkulárního městského skenu pro město Prahu, jehož cílem je najít udržitelná řešení, která posílí soběstačnost města i odolnost vůči změnám klimatu. Zajímavý workshop je plánovaný i se zástupci společnosti IKEA Česká republika. Studenti a účastníci si na něm budou moci vyzkoušet, jaké to je navrhovat cirkulární města budoucnosti.

Pro efektivní networking má veletrh omezenou kapacitu a na akci je proto nutné se registrovat předem. Veletrh Uplatni.se se koná ve Studiu Alta, U Výstaviště 21, Praha 7 a pro veřejnost bude otevřen od 9.30 do 15 hodin.

Událost najdete i na Facebooku: https://www.facebook.com/events/509178342894292

Registrovat se můžete na webu Uplatni.se: https://www.uplatni.se/registrace-na-veletrh

 

 

INCIEN: Veletrh UPLATNI.SE

Již čtvrtý ročník veletrhu Uplatni.se tentorkát opět v Praze. Mladí lidé budou mít možnost načerpat inspiraci a zejména navázat spolupráci s firmami, které nabízí uplatnění v oblastech udržitelného podnikání. Zaměstnání, motivace k rozjetí vlastního podnikání, stáž, praxe, trainee program nebo spolupráce na psaní diplomky? Přijď, právě o to tady běží.

Na akci se můžeš těšit na inspirativní řečníky, kteří rozjeli svůj byznys na myšlence udržitelnosti, seznámíš se s firmami, které se jen „nenatírají na zeleno“, ale skutečně pracují na rozvoji těchto témat a navíc navštívíš super workshopy, poznáš neziskovky, které nelení a zelení a ochutnáš jídlo, které k nám necestovalo přes půl světa.

Registrace bude spuštěna 2 měsíce před akcí.

Akci organizuje tým BUZZ talks ve spolupráci s Institut Cirkulární Ekonomiky a Studio ALTA.

Kontaktní osoba: Anežka Horynová anezka@buzztalks.cz

12 dní, které otřásly světem jistého stážisty

Stáž v Institutu Cirkulární Ekonomiky. Pro někoho tajemství, pro někoho sen. Pro mě platí něco mezi – nikdy jsem nebyl na takové stáží a neměl jsem ponětí, co se  od ní dá očekávat. A také to byl sen – proto, že na mojí univerzitě se spolužáky usilujeme o to, aby se odpad stal historií a vidět na vlastní oči implementaci myšlenek cirkulární ekonomiky pro mě bylo velmi vzrušující.

Momentálně se nacházím v závěrečném ročníku bakalářského studia. Obor Environmentální studia a udržitelný rozvoj na Univerzitě Palackého v Olomouci mi poskytl příležitosti, kterých by se mi v mé vlasti asi nedostalo.Pocházím z  běloruského Minsku a moje země je docela zaostalá jak v oblasti environmentalistiky, tak cirkulární ekonomiky. Na závadu to rozhodně není, protože je to příležitost, které bych se mohl ujmout v budoucnosti. Jako jedna z možností, která se mi v Česku naskytla, je založení studentského spolku Udržitelný Palacký. Snažíme se vytvořit z univerzity environmentálně udržitelné, sociálně spravedlivé a ekonomicky efektivní prostředí pro studium. Odpady jsou palčivý problém, který zasahuje do všech výše vyjmenovaných aspektů.  

Jako první pilotní projekt v rámci kampaně Think Out of the Bin jsme představili jednoduché řešení, které by mohlo přispět k většímu podílu vytříděného odpadu: zajistit, aby studenti, jež jsou ubytováni na kolejích, měli k dispozici tašky na tříděný odpad na každé ubytovací buňce. Taková změna je proveditelná a jednoduchá, projekt začne od příštího zimního semestru.  Nicméně k cirkulární ekonomice má univerzita stále daleko. Získaní úspěšných příkladů z praxe je jedním z důvodů, proč jsem se na stáž vydal.

Průběh samotné stáže by se dal místy označit jako divoká jízda, místy jako ušlechtilá kancelářská rutina. Tentokrát jsem se nezúčastnil analýzy odpadu, jako tomu bylo na podzim. Její samotná realizace je vždycky příjemným zpestřením šedi všedních dní, ale i přesto bylo během stáži zážitků dost. První den stáže se nesl ve znamení zahájení série seminářů PAYT tour v Praze. Hned mi byly svěřeny dva důležité úkoly: roznést propisky pro každého hosta a vést si poznámky ke konferenci, abych mohl následně napsat tiskovou zprávu.

„I když vám to tak možná nepřijde, i takový detail jako jsou propisky je zapotřebí ke správnému průběhu konference.“

Po úspěšném ukončení konference jsme se přesunuli do kanceláře INCIEN. Už po cestě jsem poznal to, jak náročné je řídit Institut a auto zároveň. Práce, která má smysl, vám často sebere veškeré zbytky volného času, a proto si Soňa čte emaily během stání na červené. Celkově bych chtěl podotknout, že neuvěřitelný rozvoj Institutu a jeho rozsáhlá činnost leží v zásadě na ramenech dvou dam. Možná to pro budoucnost organizace  není dvakrát zdravé a udržitelné, ale musím ocenit perfektní práci, kterou odvádějí. Kromě jiného mají Soňa a Laura  i skvělý smysl pro humor. Prosazení cirkulární ekonomiky do České Republiky je během na dlouhou traťa o to důležitější je mít pozitivní přístup a užívat si srandy.

„Prosazení cirkulární ekonomiky do České Republiky je během na dlouhou traťa o to důležitější je mít pozitivní přístup a užívat si srandy.“

Kancelář INCIEN na mě působí velmi příjemně. Je to prosvětlený prostor, ve kterém byste mohli najít spoustu cirkulárních zajímavostí – která firma má nejen třídící koše na 5 druhů odpadu, ale i vermikompostéry? Ekologický luxus, řekli by někteří. Osobně si myslím, že takový kompostér je nezbytnost, jen je důležité mít distribuci kompostu dobře promyšlenou. V kanceláři najdete  i sběrné místo pro staré mobilní telefony, které stále ukrývají vzácné suroviny. Vzhledem k problematičnosti produkci vzácných kovů jako je lithium, zlato nebo hliník – ať už jde o environmentální náklady nebo krvavou historii na pozadí – získávat zpět drahé kovy je nezbytné. A cirkulární. Jenomže současný design výrobků neumožňuje efektivní recyklaci, což je další výzvou, které máme jako společnost čelit.

Velmi si vážím přístupu, který Soňa a Laura mají ke svým stážistům. Ponechaly mi totiž volný prostor, ale zároveň mi poradily, kdykoliv jsem potřeboval. Bylo to skvělé, protože mám svoje tempo práce, které bych popsal jako střídaní prokrastinačních a vysoce produktivních návalů.

Nebudu vám popisovat průběh každého pracovního dne, ale ve stručnosti bych rád napsal to, jakými činnostmi jsem byl pověřen. Po tom, co jsme se Soňou a Laurou naplánovali dva týdny mojí stáže, jsem se hned pustil do práce. Mým úkolem bylo starat se o blog Zajímej.se a vypracovat pro něj mediální a marketingový plán, zúčastnit se schůzek, jednání a akcí, napsat několik reportáží a také provést pozorování v jídelně obchodního domu IKEA.

„Co je pro bojovníky za cirkulární ekonomiku typická pracovní doba, pro mě tak trochu námaha a tak trochu party.“

Bezpodmínečně jedním z nejnamáhavějších a zároveň nejzajímavějších dní se stal ten, ve kterém jsem v práci začal v 6.40 ráno a poslední povinnosti jsem měl za sebou v 0.45. Co je pro bojovníky za cirkulární ekonomiku typická pracovní doba, pro mě tak trochu námaha a tak trochu party. Ten den jsme stihli zavítat do Liberce v rámci PAYT TOUR, navrátit se do pražského studia ALTA a připravit se na BUZZ Talks. Mým úkolem byla nejen pomoc s přípravou sálu, ale i focení a psaní reportáže.

I když se dobře orientuji ve světě médií a titulky pro články v Blesku se ze mě sypou jako z děravého pytle, psaní je pro mě občas výzvou. Zaprvé, češtinářské taje nejsou mnou podmaněné a za druhé u psaní si často připadám, jako kdybych plul na útlé lodí mezi Scyllou a Charybdou – neboli Prokrastinací a Deadlinem.  Právě proto mě potěšilo, že se do mých rukou dostal i projekt o snižování plýtvání potravinami v restauračních zařízeních obchodních domů IKEA. V praxi to znamenalo prvotní pozorování v terénu, které mělo za cíl popsat stávající situaci s plýtváním jídlem ze strany zákazníků a připravit podklady pro budoucí rozhovory s klienty restauraci, abychom přišli na důvody ponechání zbytků potravin.

„A nakolik je etické házet do koše lidskou práci a přírodní zdroje, ztělesněné ve formě šťouchaných brambor?“

Pozorování a sběr dat v terénu je jedna z disciplín, která spadá pod branži kvalitativních metod ve statistice, do tajů kterých jsem byl zasvěcen během studia na Univerzitě Palackého. Etika v kvalitativním výzkumu je jednou z problematik, které jsme se věnovali. Nakolik je etické koukat lidem do talířů? A nakolik je etické házet do koše lidskou práci a přírodní zdroje, ztělesněné ve formě šťouchaných brambor? Tyto otázky jsem si v hlavě zodpověděl rychle sám a následující půlhodinu jsem strávil rovnou u košů, abych spočítal, kolik zákazníků se dopustí plýtvání. Měl jsem k dispozici teoretická východiska připravené Institutem, zbývalo je jenom ověřit v terénu. Trocha improvizace, trocha kuráže, tři hodiny pozorování a měl jsem výzkum za sebou. Jaký by byl závěr? Jsem rád, že Evropané zapomněli na hladomory, ale přeci žádný kultivovaný člověk nenechá na talíři zbytky masových kuliček. Proto se těším na projektovou část, kde moje pozorování ještě prohloubíme, vytvoříme důkladnou metodiku a provedeme šetření, díky kterým najdeme řešení na míru pro tento problém. Mám velkou radost z toho, že konec mé stáže neznamená konec spolupráci s INCIEN, a v projektu se hodlám pokračovat i nadále.

Tuto část mojí stáže považuji za nejvíce inspirativní. Práce se sociálními sítěmi, psaní článků a tvorba plakátů jsou pro mě už svým způsobem známé a blízké, ale u výzkumu jsem načerpal velký počet nápadů, jak by se dalo proměnit odpadové hospodářství na mojí univerzitě a univerzitním kampusu. Z mého pozorování vyplývá, že situace v IKEA není vyloženě špatná (jenom celou situaci zhoršuje měřítko – restaurace IKEA jsou jedny z největších podobných zařízení v ČR). Avšak například plýtvání potravinami v naší univerzitní menze je mnohem víc problematické. Právě na tento problém bych se rád s čerstvě nabytým know-how zaměřil v následujícím semestru.

Stáž v Institutu Cirkulární Ekonomiky má další velké plus. Nabídne Vám opravdu rozmanité úkoly, odpovídající vašemu profesnímu profilu, a všechny přímo nebo nepřímo inklinují k odpadové problematice a cirkulární ekonomice.

Úplně na závěr bych rád přidal několik rad pro budoucí stážisty, ať už plánujete strávit svojí stáž v INCIEN nebo jinde.

Snažte se zaujmout, ale ne za každou cenu.

Dostat se na stáž nebylo nic těžkého – vstupní branou se mi stal sexy zpracovaný životopis a osobní kontakt. Velmi doporučuji každému, kdo usiluje o stáž nebo jinou pracovní pozici, používat online grafický editor Canva. Je velmi jednoduchý a intuitivní, ale výsledky překvapí jak vás, tak i potenciálního zaměstnavatele. Vyvarujte se chyby, které jsem se dopustil, když jsem se hlásil na stáž na Ministerstvo životního prostředí. Zřejmě jsem během psaní chytil nějakou poetickou vlnu, a proto se v motivačním dopise objevila věta: „Vejít 19. září dveřmi Ministerstva životního prostředí a jít za panem Brabcem – to prostě chci!“. A to prostě nechceš. U psaní životopisu a motivačních dopisu dbejte na kvalitu použitého lexikonu a nesnažte se zaujmout čtenáře za každou cenu.

„Vejít 19. září dveřmi Ministerstva životního prostředí a jít za panem Brabcem – to prostě chci!“

Hledejte propojení mezi svojí stáží a tím, čeho jste schopní dosáhnout, až stáž opustíte.

Třeba u některých jednání, kterých jsem se zúčastnil, jsem měl roli pouhého pozorovatele, protože celé hloubce vybrané problematiky nerozuměl. Nicméně, u jednání mě napadla celá řada významných postřehů, které by byly přínosné pro rozvoj vlastní organizace. Ne každý má na starosti studentský spolek, ale rozhodně by vás mohlo napadnout něco, co byste mohli uplatnit v budoucím zaměstnání.

Nebojte se být kritičtí

Na závěr se snažte poskytnout zpětnou vazbu pro vašeho zaměstnavatele. Vaše podněty přijdou vskutku vhodné pro firmu, která je ponořena do vlastní činnosti. Dobře zpracovaný feedback neurazí inteligentního člověka, ale poskytne příležitost ke zlepšení se.

Nesnažte se absolvovat stáž jenom kvůli honosnému řádku v CV. Pokud i v sebelepší organizaci budete dělat podržtašku a přitom nezískáte to, čím se chlubíte v CV, taková stáž bude na nic.

Neváhejte a hlaste se. Současná situace na pracovním trhu a ve společnosti vyžaduje proaktivní absolventy s praxí za sebou. Překonat nejistotu a dělat věci navíc bylo pro mě poněkud těžké, ale stálo to za to. Studium na vysoké škole vás obohatí teoretickými poznatky, a teoreticky vás naučí i kriticky přemýšlet. Vysoká škola může být nekonečnou party a nekonečnou dřinou, dokonce může obsahovat prvky obou. Stáž, na kterou se vydáte, je v tom ohledu dost podobná. Jenom nebuďte lhostejní k tomu, co děláte, co studujete a co přinášíte do světa. Taková obecná ráda platí nejen pro stáž, ale i pro vaše studium

Autor: Štěpán Vaškevič.

A když už Štěpán nakousnul zpětnou vazbu, dovolíme si na text navázat krátkým komentářem za INCIEN:

Soňa: Když nás Štěpán oslovil s žádostí o absolvování stáže, nemuseli jsme se dlouho rozhodovat. Svůj aktivní přístup nám ukázal už během analýz odpadů, do kterých se v loňském roce aktivně přihlásil a současně i díky jeho aktivitám v rámci spolku. Když vidíme, že jsou studenti aktivní i mimo studium, je to většinou známky jejich zapálení pro téma a často se s nimi velmi dobře pracuje. A to se potvrdilo i během stáže. S Laurou jsme pro Štěpána připravily aktivity na dva týdny a zároveň, i vzhledem k ověření jeho schopností v minulém období, byla jeho stáž placená. Věděly jsme, jaké výsledky má přinést a dlouhodobě razíme přístup, že když lidé pracují dobře, měli by za svoji práci být odměněni. Zkrátím svoji zpětnou vazbu na komentář, že díky zapálení a profesionálnímu přístupu, který Štěpán předvedl během stáže, jsme se po stáži domluvili na dlouhodobé spolupráci a to jak v rámci vedení portálu Zajímej.se, tak i na participaci v projektu řešení plýtvání jídlem, který realizujeme s firmou IKEA, která je lídrem v oblasti cirkulárních přístupů na úrovni korporátních firem.

Laura: nemá co dodat 🙂 Štěpán o sobě napsal, že se potýká se ,,střídaním prokrastinačních a vysoce produktivních návalů” a já si myslím, že pokud najde rovnováhu mezi těmito miskami vah, má skoro vyhráno. Vždy je co zlepšovat a jak na sobě pracovat a proto je důležitá jakákoliv zpětná vazba, o čemž ovšem také psal Štěpán. Osobně si vážím jeho 12ti strávených dnů s INCIEN a těším se na další spolupráci, která nás zase posune o krok dál. Jen dost chválení a hlavně nezaspat na vavřínech nebo jak se to říká, že?!