IMG_0359

Ohlédnutí za konferencí ODPAD ZDROJEM 2017

Konference ODPAD ZDROJEM, která se letos odehrávala v hotelu fabrika v Humpolci překvapila účastníky i organizátory. Téma cirkulární ekonomiky se totiž rozvíjí mnohem rychleji a napříč obory, které jdou daleko za hranice klasických odpadářských témat.  Nosným tématem akce byly čtyři sekce – ODPADY, STAVBY, ENERGIE A VODA. Organizátoři tak v letošním roce rozšířili téma odpadů, […]

PARTNER: Uzávěrka soutěže Přeměna odpadů na zdroje

Našim cílem je osvěta v oblasti Oběhového hospodářství, jehož nedílnou součástí jsou druhotné suroviny. Věříme, že vítězné projekty, práce a díla budou představovat novou cestu k šetrnému nakládání se zdroji jejich opětovným využíváním, která povede k úspoře primárních surovin s pozitivním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí.

snimek-obrazovky-2016-09-09-v-17-34-59

PARTNER: ŠETRNÁ ENERGETIKA A PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE

Unie zaměstnavatelských svazů ČR po – řádá dne 13. října 2016 druhý ročník kon – ference s  názvem Šetrná energetika a oběhové hospodářství a navazuje tím na úspěšnou konferenci, která se konala v loňském roce, a nad kterou převzali zá – štitu předsedy vlády ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, Ministerstvo životního prostře – dí ČR, Ministerstvo průmyslu […]