Archiv pro štítek: ZEVO

Interaktivní seminář 65:25:10 aneb jak nastavit fair play v odpadovém hospodářství

Odpadové hospodářství stojí před milníkem, ve kterém je nezbytné aby došlo ke konsenzu mezi všemi zainteresovanými stranami. Obce potřebují jistou vidinu toho, na co se mají připravit a firmy naopak stabilní legislativní prostředí, které se nebude v dlouhodobém horizontu radikálně měnit. A k tomu je nezbytná otevřená diskuze, ve které účastníci neobhajují své zájmy, ale hledají společné cesty. A právě o tom je první z cyklu seminářů na půdě Poslanecké sněmovny za účasti odborníků z praxe, měst i obcí a veřejné sféry.

Akce není určena pro veřejnost.

V případě jakýkoliv dotazů kontaktujte dagmar@incien.org

Program naleznete ZDE.

Teplo z odpadů namísto skládek a prolamování limitů pro těžbu uhlí? Veřejnost se seznámila s budoucností elektrárny Mělník.

Tři výrobní provozy Elektrárny Mělník si 8. září během dne otevřených dveří prohlédlo 847 občanů. K vidění byla veškerá technologie vyrábějící tepelnou či elektrickou energii, lidé se také mohli seznámit s plánovaným zařízením na energetické využívání odpadů (ZEVO Mělník). Přiblížit tuto zásadní strategickou investici pro Středočeský kraj široké veřejnosti měl za cíl den otevřených dveří. Ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky (INCIEN) byl připraven soubor odborných a názorných panelů, workshopy a semináře.

Elektrárenskou lokalitu Mělník čekají v blízké budoucnosti velké změny. V souvislosti s přeměnou na čistě teplárenský provoz dojde po roce 2020 k odstavení technologických celků EMĚ II a EMĚ III, které nahradí moderní fluidní a plynové kotle. Mělnická jednička již nyní prochází náročnou modernizací a ekologizací, které sníží emise o desítky procent. V lokalitě se rovněž počítá s výstavbou doplňkového zařízení na energetické využití odpadů.

Lidé ocenili názornost a odborníky

Organizátory mile překvapili pozitivní reakce účastníků na budoucí problematiku využívání odpadů, která odpady odkloní ze skládek aby se staly zdrojem pro výrobu elektrické energie a tepla. K dispozici byly podrobné instruktážní panely, odborníci z oboru a ze skupiny ČEZ. „Den byl pro nás velmi užitečný a názorný. Dozvěděl jsem se všechno, co jsem potřeboval vědět. Určitě bylo skvělé, že na místě byli skuteční odborníci. Dostávám z médií jen neúplné informace, takto jsem si mohl vše pečlivě prostudovat i prodiskutovat,“ uvedl spokojený návštěvník Oldřich po prohlídce odborných a názorných panelů k ZEVO Mělník a po diskuzi s odborníky.

Důležitým krokem pro nakládání s odpady je i výchova a to nejlépe už od raného věku. Pro účastníky a jejich děti byla připravena celá řady naučných aktivit. „Bylo strašně fajn, že pro děti byla připravena spousta výukových worshopů a mohly se tak seznámit s celou problematikou třídění odpadů. Přiznávám, že v mnoha případech jsem si sám nevěděl rady a teď už vím, jak na to, aby odpady zbytečně nekončily v černé popelnici ale v té správné barevné nebo na kompostu,“ dodal návštěvník Oldřich.

ZEVO jako ekologická katastrofa? Naopak.

Projekt sofistikovaného a moderního zařízení na využívání odpadů s vysokou účinností čištění spalin vzbudil díky neúplným informacím u široké veřejnosti obavy z budoucího emisního zatížení okolí. Po diskuzích s občany jednoznačně vyplývá, že jen malá část z nich považuje budoucí potřebné ZEVO Mělník jako významný zdroj znečištění. „Já jsem v elektrárně pracoval dvacet let. Tolik pozornosti, kolik se dneska věnuje ekologii, nepamatuju,“ komentoval celkový přístup společnosti ČEZ k ekologizaci po prohlídce osvětových panelů jeden z bývalých zaměstnanců.

Celky EMĚ II a EMĚ III ukončí výrobu. Pro teplárenský provoz je nahradí nové, mnohem menší a ekologičtější zdroje: fluidní kotel, plynová kotelna a doplňkový zdroj ZEVO pro energetické využití nerecyklovatelných odpadů. Celkový tepelný výkon elektrárny se tak do roku 2024 sníží o 42 %. Odstavení dvou technologických celků a jejich náhrada modernějšími a ekologičtějšími zdroji přinese další významné snížení emisí. Oproti dnešnímu stavu dojde k celkovému poklesu emisí o 80 %. Navíc je potřeba si uvědomit, že výstavba jakéhokoliv ZEVO podléhá mnohem přísnějším emisním limitům.

Kritickým bodem není využívání odpadů, ale doprava. Té může ZEVO paradoxně významně ulehčit.

Doprava byla skloňována při diskuzích po přednáškách i v rámci projednávání procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Ne vždy ale v negativním smyslu. Někteří z účastníků diskuze komentovali lokalitu elektrárny, která je napojená jak na železniční vlečku, tak na vodní dopravu, jako nejvhodnější nejen pro středočeský, ale klidně i Ústecký kraj.

Řešení dopravní infrastruktury v okolí naší elektrárny považujeme za zásadní podmínku zahájení provozu ZEVO. Přípravou vhodných obchvatů okolních obcí jsme proto podmínili zahájení příprav projektu ZEVO poté, co jsme byli osloveni Středočeským krajem. I přes to, že doprava spojená s provozem ZEVO zatíží okolní komunikace v řádech desetin, maximálně jednotek procent, jsme rádi, že podmínka vybudování vhodné infrastruktury je rovněž zanesena v souhlasném stanovisku EIA, které jsme od MŽP před měsícem obdrželi. V současné době již kraj zpracovává dokumentaci EIA pro obchvaty, a to je myslím výborným signálem pro občany, kteří na toto řešení čekají již řadu let,” dodává k situaci Dalibor Roik, manažer projektu ZEVO Mělník. „ZEVO může zahájit přípravu a realizaci celé řady nutných dopravních investic v dotčeném regionu,” komentoval později ZEVO Mělník jako dopravní příležitost pro časopis Odpadové fórum starosta města Mělník Ctirad Mikeš.

Odpad nahradí uhlí

Elektrárna teplem zásobuje čtvrt milionu domácností. Toto teplo se nyní vyrábí z uhlí, u nějž je kritickým bodem náročné prolamování limitů těžby. Přitom v České republice skládkujeme polovinu komunálních odpadů, které mají téměř stejnou výhřevnost. „Díky ZEVO tak navíc uspoříme až 3000 vagonů s uhlím. Jedna tuna tuhého komunálního odpadu totiž dokáže nahradit přes 600 kg hnědého uhlí,“ uvádí ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová a dodává: „značným způsobem snížíme využívání fosilního paliva, neobnovitelného zdroje. Navíc o čem se málo mluví je fakt, že moderní ZEVO rovněž eliminují kontaminaci podzemních zdrojů vody, k níž může docházet při prostém skládkování komunálního odpadu. Pro zajímavost jsme si nechali od Hasičského záchranného sboru České republiky dodat informace o požárech skládek ve Středočeském kraji. V roce 2017 jich v Česku evidujeme 840 a jen v tomto kraji jich bylo 127. O stovkách požárů skládek se nemluví a přitom při nich vznikne 7000x (1) více dioxinů než v kontrolovaných procesech spalování v zařízeních k tomu určených.

Dobré zprávy! ZEVO recyklaci neohrozí

Kolem energetického využívání odpadů panuje řada mýtů. Jedním z mýtů je, že energetické využívání odpadů omezí recyklaci. „Dne otevřených dveří jsem se účastnil také proto, abych zjistil, zda si občané uvědomují rozdíl mezi pojmy třídění odpadů a recyklací. Bohužel se potvrdilo, že tyto pojmy občané stále považují za totožné a proto se mnohdy domnívají (nebo je jim podsouváno), že ZEVO zamezí recyklaci,“ komentuje své postřehy šéfredaktor časopisu Odpadové fórum Jiří Študent a dodává: „Třídění je záležitost barevných kontejnerů do kterých občané již třídí svůj domovní odpad a do spalovny by putoval stejný odpad, jako dnes na skládky, tedy odpad z popelnic černých. To že například plasty dnes končí na skládkách nebo v lepším případě jako tuhé alternativní palivo v cementárnách je díky tomu, že nemáme technologie na jejich recyklaci, nebo to prostě nejde. Česko patří mezi třídící špičku v Evropě, ale věřím, že tu máme ještě určitý potenciál na zlepšení. Nicméně dokud stát razantně nezvýší skládkovací poplatek, tak si o recyklaci můžeme jenom nechat zdát.

Kreativní přístup k dětem

V místě nechyběly kreativní dílničky pro děti, vystoupení hudebních skupin a také Oranžové kolo Nadace ČEZ. Během 105 minutových jízd se podařilo 420 šlapajícím „vyjet“ celkem 104 946 korun. Občané tak šlapáním pomohli mělnickému Gymnáziu Jana Palacha a Základní a mateřské škole v Horních Počaplech. První škola tak získala 53 607 a druhá 51 339 korun.

Naším cílem nebylo dětem ukázat, jak se správně odpad třídí, ale především demonstrovat, že mnohdy odpady zbytečně končí v komunálním odpadu a tedy na skládkách, což je velká škoda. Česká republika je z 80 % závislá na dovozu surovin a proto musíme nejenom odpadům předcházet, ale také se k odpadům chovat jako ke zdroji, což je podstata tzv. cirkulární ekonomiky, kterou se denně zabýváme,“ uzavírá hodnocení skvělého dne ředitelka INCIEN Jonášová.

Návštěvníci si také mohli prohlédnout a vyzkoušet budoucnost automobilové dopravy v podobě elektromobilu ČEZ. I když akce pro veřejnost byla plánována jen do 15 hodin, byla ve finále pro obrovský zájem o hodinu prodloužena.

(1) Zdroj: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X15300775

 

 

 

Série seminářů PAYT TOUR o odpadech pro zastupitele obcí odstartovaly v Praze.

V konferenčním sálu pražského hotelu Barcelo se sešlo 80 zástupců obcí Středočeského kraje a hlavního města Praha. Důvodem k tomu je zahájení série 13 vzdělávacích seminářů PAYT TOUR 2017 pořádaných MŽP ČR v partnerství s  Institutem Cirkulární Ekonomiky, z. ú. a krajskými Eurocentry. Cílem seminářů je přiblížit představitelům obcí inovativní přístupy v odpadovém hospodářství. Takovými jsou například systémy PAYT („Pay as you throw“ – „Zaplať, kolik vyhodíš“), a „Door to door“ („Sběr ode dveří ke dveřím“). Tyto systémy se jeví jako slibná cesta k naplnění strategických cílů stanovených v  Plánu odpadového hospodářství ČR a balíčku o oběhovém hospodářství, který vydala Evropská komise v prosinci roku 2015.

Program semináře je opravdu bohatý. Návštěvníci se mohou těšit jak na představení legislativních změn a možností poskytnutí dotací z fondů Operačního programu životního prostředí, tak i na osvědčené příklady z praxe. Současná legislativa již umožňuje zavedení inovačních řešení pro nakládání s odpady: podle odhadů MŽP systémů PAYT dnes úspěšně využívá 10 až 15 % obcí v republice.  Například Tomáš Hlavenka představil úspěchy zavedení PAYT systémů na Mikulovsku, kde se dnes vyprodukuje o 50 % měně komunálního odpadu, než je průměrné v ČR.  

Inspirovat se můžete nejen pozitivními příklady z Česka, ale i ze zahraničí. Příklady, které se můžou zdát vzdálené  kontextu místních reálií, jsou toho pravým opakem. Ve svém bloku Soňa Jonášová ukázala pozitivní příklady z italských obcí, které jsou víc podobné Česku, než si myslíte.

Aktuálně běží 68. výzva k čerpání prostředků z fondů Operačního programu Životní prostředí, díky které mohou jednotlivé obce zažádat o podporu pro změnu odpadového hospodářství. Finálním datem pro podání jednotlivých grantových žádosti je 31. 7. 2017. Více informací o tom, na co si dávat pozor pří podávaní jednotlivých žádostí také zazní v rámci všech seminářů PAYT TOUR.

Česká republika se rozhodně dočká pozitivní změny v odpadovém hospodářství. Od roku 2030 bude platit zákaz skládkování recyklovatelných a využitelných odpadů. Postupně se změní i výše poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládky –  a to o 400 %. Je na čase přejít na efektivní alternativní systémy, které nejen přispívají ke zvýšení podílu vytříděného odpadu, ale jsou i ekonomický výhodné a společensky přijatelné.  Toto rozhodnutí je především na jednotlivých obcích, ale nedoporučujeme ho odkládat: opravdu může být něco víc příjemné, než být na špici přicházející cirkulární ekonomiky a o krok napřed?

Důležité a praktické informace, se kterými odcházejí zástupci obcí ze seminářů PAYT Tour:

  • Do roku 2030 musí všechny členské státy EU snížit skládkování směsného komunálního odpadu na 10 %.
  • Obavy se vzniku černých skládek jsou zbytečné – podle praktických zkušeností se jedna o dočasný jev s nárůstem množství skladek o 1 % oproti původnímu stavu.
  • Důležité je monitorovat skutečnou produkci odpadů a snižovat množství směsného komunálního odpadu. Díky reálným datům je možné nastavit dílčí cíle, které vedou ke snížení nebo zafixování současných nákladů i přes navyšující se ceny za skládkování.
  • Upustit od paušálních plateb a přejít k systému PAYT. A to jak na úrovni obce, tak jednotlivců. Adresné svozy a evidence tříděného a časem i směsného komunálního odpadu je správnou cestou.
  • Přijmout ekonomické principy řízení odpadového hospodářství a to při současném zachování ekologických hledisek.
  • Investovat do osvěty a to jak na úrovni zastupitelstva obce, tak technických pracovníků či tak do obyvatel. Environmentální osvěta jde ruku v ruce se změnami v nakládání s odpady.

 

Autor textu: Stefan Vashkevich, INCIEN.

Praha 19. dubna 2017

 

Fotografii z akce si můžete prohlédnout na Facebookových stránkách INCIEN. 

Konference ODPAD ZDROJEM nabídne komplexní řešení a inovace v oběhovém hospodářství

Praha, 14. března 2017 – Ve dnech 30. a 31. března se v Humpolci, v prostorách hotelu Fabrika uskuteční již druhý ročník konference nazvané ODPAD ZDROJEM 2017 aneb jak zavádět oběhové hospodářství na komunální úrovni.  Jejím hlavním cílem je začít vnímat odpad jako zdroj a představit a nabídnout obcím a městům komplexní řešení pro soběstačnost a efektivní fungování ve čtyřech základních oblastech a to: ODPADY, ENERGIE, VODA a STAVBY. Kromě odborných přednášek a příspěvků nabídne účastníkům také řadu praktických příkladů z praxe a tematicky zaměřených workshopů.

Konferenci pořádá Institut Cirkulární Ekonomiky (dále jen INCIEN) a je určena všem zástupcům samospráv, tedy starostům či vedoucím pracovníkům odboru životního prostředí případně technických služeb, zástupcům asociací samospráv a asociací v oblasti staveb, nakládání s odpadem, vodou či energií. O zkušenosti z praxe se tu ale podělí i zástupci vlády, kontrolních orgánů, firem i neziskových organizací.

„Naším cílem je podělit se především o dobře fungující příklady z praxe, a to jak z České republiky, tak i ze zahraničí a zprostředkovat zástupcům samospráv diskuzi s odborníky. Chceme změnit všeobecně zažitý pohled na odpady. Představíme fungující chytré technologie a inovace umožňující hospodařit efektivněji a v souladu s přírodou a oběhovým hospodářstvím. Náhodné proto není ani místo pořádání konference. Hotel Fabrika je sám o sobě příkladem velmi dobře fungujícího oběhového hospodářství a účastnící si ho během konference budou mít možnost také detailně prohlédnout a na vše se vyptat přímo jeho majitele Petra Hendrycha,“ vysvětlila Soňa Jonášová, ředitelka INCIEN.

Součástí konference bude i příspěvek Jurna de Wintera, zástupce holandské organizace Circle Economy Amsterdam, který poprvé v ČR představí komplexní studii potenciálu propojení materiálových a energetických toků na úrovni obcí či regionů, tzv. CIRCLE CITY SCAN. Dále bude představen i inovativní nástroj adresné evidence odpadů ECONIT, kterou vyvinula firma JRK ve spolupráci s INCIEN.  Záštitu nad akcí převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí.

Registrovat se na konferenci je možné na webových stránkách www.odpadzdrojem.cz a v případě individuálních dotazů je Vám k dispozici koordinátorka akce Ing. Kateřina Kolská (katka@incien.org / mob.: 724 830 559)

O INCIENu

Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú., je nezisková organizace pracující na šíření myšlenky cirkulární ekonomiky (oběhového hospodářství) v České republice. INCIEN byl založen v roce 2015 a od té doby vzdělává, pořádá diskuzní večery, seminář i konference zabývající se problematikou odpadového hospodářství. Současně realizuje vlastní projekty ve spolupráci s firmami, školami, obcemi i veřejnou správou. Aktivně přenáší know-how v tomto oboru z ostatních evropských zemí. Cirkulární ekonomika je základním stavebním kamenem pro přechod z lineárního na cirkulární systém fungování systém myšlení a prosazuje vnímání odpadů jako další zdroje, které šetří finance i životní prostředí. Cirkulární ekonomika je zakotvena v Balíčku o oběhovém hospodářství vydaném Evropskou komisí v roce 2015.

Více informací získáte na incien.org

Kontakt pro média:

Ivana Jenerálová, ivana@incien.org, +420 777 563 943

Obavy o nadkapacitách ve spalovnách jsou liché. Nová vyhláška otevírá cestu pro transformaci odpadového na oběhové hospodářství.

V rámci prosazování principů cirkulární ekonomiky a respektování hierarchie nakládání s odpadem vyjadřujeme podporu postoupení návrhu vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky Legislativní radou vlády a následně i akceptování poslaneckou sněmovnou. 

Není pravdou, že bude docházet ke spalování nehořlavých materiálů. Parametry výhřevnosti kopírují nastavení sousedních zemí, kdy například v Rakousku je limit stanoven dokonce na 6 MJ/kg a od ledna 2016 je obdobný limit i v Polsku. Pro zajímavost doplňujeme, že výhřevnost hnědého uhlí se pohybuje od 6 – 10 MJ/kg. Argumenty o výhřevnosti tedy považujeme za liché i z toho důvodu, že byť do ZEVO mohou být sváženy odpady o výhřevnosti nižší, tak jsou následně vždy homogenizovány s odpady s vyšší výhřevností (například výměty z třídících zařízení). 

Úsměvné jsou také argumenty týkající se množství dioxinů produkovaných při energetickém využití odpadů. I školáci, kteří pravidelně procházejí branami pražského ZEVO v Malešicích ví, že novoroční ohňostroj produkuje více dioxinů, než ZEVO za celý rok. 

Představa hromadné výstavby nadkapacit pro energetické využití je nereálná. Podpora recyklace a materiálového využití je i nadále preferovaným způsobem. Ministerstvo životního prostředí cíle recyklace nijak nesnižuje a naopak velmi hbitě reaguje na Akční plán oběhového hospodářství, který vydala Evropská komise. 

Neměli bychom také zapomínat na další zásadní změny, které jsou v návrhu vyhlášky zmíněny a to zejména zvýšení skládkovacího poplatku, což je jedním z klíčových bodů, které nás diametrálně odlišují od vyspělých evropských zemí a úzce souvisí s transformací odpadového na oběhové hospodářství. Zvýšení skládkovacího poplatku je zásadní pro stimul k vytvoření recyklačního průmyslu, který nám v České republice chybí. Zároveň si je MŽP vědomo sankcí, které by v případě nedodržení recyklačních cílů znamenalo 11 000 Euro denně. 

Dále považujeme za absurdní způsob zastrašování obcí a občanů argumenty týkajících se výrazného zvyšování poplatků za odpad. MŽP ke změně Zákona předložilo i predikce navýšení cen odpadů na obyvatele, které jasně ukazují, že v případě, kdy by poplatky za odpady byly převedeny na občany, tak občan s nejnižším příjmem zaplatí navíc cca 43 Kč ročně. 

Stojíme před zásadní změnou. Změnou z odpadového na oběhové hospodářství (cirkulární ekonomiku), která pohlíží na odpady jako na zdroje a zvyšující se cenou odpadů stimuluje tvorbu a rozvoj recyklačního průmyslu, ve kterém poroste i míra jejich využívání a zejména míra opětovného celkového využití materiálů v systému a to vždy v co nejvyšší kvalitě. 

Přijetí návrhovaných změn předložených Legislativní radě vlády doporučujeme a věříme, že bude přijat jako jeden ze základních kroků v souladu s prioritami Evropské unie a jako důkaz vědomí si důležitosti podpory ochrany přírodních zdrojů a jejich opětovného využívání. 

Novinky z INCIEN: „Duben, kde můžem, tam budem.“

Musím vám říci, že měsíc duben nám dal pěkně zabrat. Mám pocit, že se z nás stali turbošneci afričtí. Víte jak takový turbošnek vypadá? Úplně stejně jako ten normální, jen má žhavou ulitu s motorkem, aby všechno stíhal. Takového turbošneka mi poprvé ukázal Alex, se kterým jsme společně s dalšími dětmi na Základní škole Blučina slavili Den Země. Děti malovaly obrázky zvířat, o které by nikdy nechtěly přijít a vymýšlely, jak se o planetu Zemi starat tak, aby se nám tady všem žilo dobře. A o takové turbošneky je třeba se přeci starat!

Pojďte si s námi připomenout aprílový měsíc v našem rozverném shrnutí!

1. 4. Aprílové schůzování so slovenským Inštitútom!

Určitě jste zaznamenali naši jarní radostnou zprávu, která se sice zdála býti mírně aprílová, ale byla to pravda pravdoucí. S radostí tedy i největším opozdilcům, kteří vůbec nestíhají sledovat naše sociální média oznamujeme, že na Slovensku vznikla naše partnerská organizace Inštitút Cirkulárnej Ekonomiky. Od teď máme na naší lodi plující vstříc cirkulárním zítřku další kvalitní členy posádky!

4. 4. Veletrh BIOMASA, TechAgro Brno

V rámci největšího veletrhu se zemědělskou technikou, tedy jarnímu TechAgru v Brně, který se koná jednou za dva roky, jsme byli pozváni, abychom promluvili o tom, jak vnímáme význam uzavřený systém toků v zemědělstvím se zaměřením na biomasu. Za INCIEN vystoupil Ing. Tomáš Trávníček, který je absolventem Agronomické fakulty MENDELU. S Tomášem dlouhodobě spolupracujeme právě v oblasti zemědělství a je součástí realizačního týmu chystaného projektu, jehož čílem je vytvořit podmínky pro propojení obcí se zemědělci ve věci problematiky řešení bioodpadů.

5. 4. Kompost Tour 2016 zahájen! 

V loňském roce jsme o uzavřeném cyklu bioodpadů povídali ve více než 60 obcích. Byla to fuška, ale díky této aktivitě se nám podařilo skutečně odhalit situaci v oblasti odpadového hospodářství obcí, což byl nejvýznamnější důvod k tomu, abychom zorganizovali první ročník konference ODPAD ZDROJEM. V dubnu jsme tedy zahájili třemi přednáškami a to v obci Nalžovice, Desná a Harrachov. Lektorkami byla Laura a Anežka.

8. 4. Audit odpadového hospodářství ve městě Šlapanice

Po konferenci ODPAD ZDROJEM začínáme spolupracovat s městem Šlapanice. Zajímá nás, jestli je možné systém nakládání s odpadem ve městě zefektivnit, podíváme se i na biologicky rozložitelné odpady, které jsou v současnosti řešeny kombinací domácího kompostování a svozu. No… nebudeme předbíhat. Našim cílem je zmapovat současný stav a zjistit, kde můžeme společně s vedením obce i obyvateli zapracovat na tom, aby byla produkce komunálního odpadu co nejnižší.

13. 3. Středa, plánování je třeba! 

Půlka dubna a měsíc po konferenci byl ideálním načasování pro plánování dalších kroků, které nás čekají v prvním pololetí roku 2016. Jaro je plné konferencí a to jak tuzemských, tak zahraničních, připravujeme workshopy pro firmy, plánuejme již další ročník konference ODPAD ZDROJEM, věnujeme se našim pilotním projektům, účastníme se různých zasedání, vzděláváme, pořádáme BUZZ Talks… a další spousta průběžných aktivit dějících se na pozadí bez toho, aniž bychom je stíhali prezentovat. A to si vyžaduje plán a načasování. A abychom byli trošku konkrétní, podělíme se s Vámi o datum další konference ODPAD ZDROJEM, abyste si jej mohli poznamenat… Tak tedy… 30. – 31. 3. 2017 si raději nic neplánujte. Budeme pořádat druhý ročník konference, která přinese obcím tentokrát již přehled o tom, jak lze cirkulární ekonomiku zavádět na komunální úrovni a to na systémové úrovni zahrnující odpady, vodu i energii!

14. 4. CYCLING FESTIVAL PRAGUE, Velvyslanectví Nizozemského království

Čtvrtek 14. 4. voněl Holandskem. A to zejména pokud jste se například Stromovkou projížděli na kole v rámci akce Cyling Festival Prague, který pořádalo Velvyslanectví Nizozemského království ve spolupráci s organizací Auto*Mat. Celá akce byla zahájena na půdě Velvyslanectví, kde účastníci mohli ochutnat holandské speciality a pověnovat se příjemnému hodinovému networkingu s ostatními účastníky. Pokračovalo se hodinovou cyklojízdou až do La Fabriky, kde se konal koncert holandské skupiny Birth of Joy. S Velvyslanectvím Nizozemského králoství jsme spolupracovali při organizaci konference ODPAD ZDROJEM a díky jejich podpoře jsme mohli pozvat speciálního zahraničního hosta, Isabelle Diks.

15. 4. Diskuze s EurActiv.cz na téma: Oběhové hospodářství, jsme na něj připraveni? 

Bývá již téměř železným pravidlem, že skoro každý měsíc se koná kulatý stůl na téma cirkulární ekonomiky vedený různými organizacemi, politiky či vládními institucemi. Celý zájem o danou problematiku nás těší a považujeme je za důležité pro rozvoj cirkulární ekonomiky v Čechách. Shrneme-li dvouhodinnové zasedání, které se konalo pod taktovkou Euractiv.cz v prostorách pražského Impact Hubu, tak můžeme konstatovat jediné: na oběhové hospodářství připraveni jsme. Pozvaní účastníci jsou na změnu připraveni a někteří již začali implementovat kroky nutné k přeměně systému. Neobejdeme se však bez spolupráce, která vyžaduje diskuzi a hledání konkrétních společných kroků. Není zde prostor pro slovní přestřelky a nekonečné omýlání chybějících dat či definic. Je třeba začít jednat hned. Tak, jak každý z nás nejlépe může. Není vhodné kritizovat systém. Je potřeba přinášet návrhy konkrétních řešení.

16. 4. Ukliďme Česko – Ukliďme Sedmičku

Ve spolupráci s Úřadem městské části Praha 7 jsme se zapojili do národní akce Ukliďme Česko. Celé akce se zúčastnilo asi 40 účastníků a společně jsme uklidili holešovické nábřeží a nádraží Bubny. Panovala úžasná atmosféra a díky našemu dvornímu fotografovi Tomášovi Slavíkovi vám můžeme poskytnout skvělý fotoreport z akce. Děkujeme týmu organizátorů celé národní akce, spolku Ekosmák za to, že dokázali celou Českou republiku zvednout ze židle a díky nim je svět kolem nás zase o něco krásnější a čistější. Náš INCIEN tým byl ryze ženský, akce se zúčastnila Laura, Markéta, Soňa a Alice.

16. 4. Velká jarní cyklojízda s Auto*Mat na Rekolech aneb jak jsme (ne)poručili větru a dešti. 

Hned po tom, co jsme odevzdali poslední pytel plný odpadků jsme nasedli na růžová kola Rekola, které jsou k dispozici téměř na každém rohu a vydali se na velkou jarní cyklojízdu, kterou organizoval Auto*Mat. Akce byla perfektně zorganizována a nás potěšilo, že i přes velkou nepřízeň počasí, díky které jsme byli všichni promoklí téměř na kost (INCIEN tým tedy trošku méně, protože jsme si prozíravě vzali pláštěnky), se akce zúčastnilo přes sto účastníků (pozn. laický odhad). Akce byla ukončena afterparty v ulicích Vinohrad, kterou spoluorganizovalo rádio WAVE.

17. 4. INCIEN poprvé v České televizi

INCIEN byl osloven Českou televizí o spolupráci na pořadu Nedej.se. Jedná se o servisní pořad o občanských inciativách a nevládních aktivitách, o jejich soubojích s porušováním zákona a předpisů na ochranu přírody. My jsme mluvili o pilotním projektu Prahy 7 bez odpadu. Celý díl pořadu můžete shlédnout na níže uvedeném odkazu:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10800462866-obcanske-noviny/216562248430012-sejdeme-se-u-kompostu/

19. 4. Tak aby toho nebylo málo… INCIEN i na Ekolist.cz

Článek byl rozhovorem s naší paní ředitelkou Ing. Soňou Jonášovou o rozdílech mezi lineární a cirkulární ekonomikou, o pronájmu světla, vzorkování komunálního odpadu a kompostování bioodpadu v centru města. Celý článek si můžete přečíst zde: http://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/jonasova-vzali-jsme-si-holinky-a-rukavice-a-prohrabali-se-tunou-odpadku-z-prahy-7

19. 4. Seminář Kompost v zemědělské praxi, Ministerstvo Zemědělství

Vzdělávání není nikdy dost. A jelikož se pravidelně stavíme před občany různých obcí, žáky či účastníky konferencí a seminářů jako přednášející, je třeba si občas prohodit role. Tentokrát jsme se účastnili semináře zaměřeného na kompostování. Akce byla obsazená do posledního místa a během čtyř hodin byly představeny jak příklady dobré praxe, tak legislativní výhledy i novinky ve výzkumu. Organizátorem byla ZERA a.s., která se problematice věnuje již téměř 20 let a ve spolupráci s ní připravujeme i projekt na uzavírání biologických cyklů mezi obcí a zemědělci. Na podrobnosti o projektu se můžete těšit již brzy.

19. 4. BUZZ Talks: Konfliktní suroviny aneb co má Váš telefon společného s občanskou válkou v Kongu?

Další díl jarních BUZZ Talks, které se již pravidelně konají ve Studiu ALTA, se věnoval tematice konfliktních surovin. Pozvání na akci přijal doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT a specialista na life cycle assessment, RNDr. Miloš Polák, Ph.D., Manažer kvality firmy RETELA, s.r.o. a Ing. Martin Polický z firmy Sims Recycling Solutions s.r.o. Děkujeme všem účastníkům za kvalitní debatu a týmu dobrovolníků za pravidelnou pomoc s organizací akce pod vedením koordinátorky celého projektu, Anežky Tkáčové.

Článek o čem všem tento díl BUZZ talks byl je k přečtení zde:http://zajimej.se/buzz-talks-elektroodpad/

21. 4. Prezentace INCIEN na zasedání zastupitelů obce Přibice

V obci Blučina realizujeme projekt Základní škola Blučina bez odpadu a ve čtvrtek 21. 4. jsme dostali šanci jej prezentovat před zastupiteli obce. Na zasedání byl pozván i starosta obce Přibice, pan Ing. Miroslav Effenberger, DiS.. Obec Přibice je ze stejného regionu a odpady se tam během posledního roku skutečně staly zdrojem. Pan starosta (který příklad dobré praxe v obci Přibice prezentoval i na konferenci ODPAD ZDROJEM) promluvil o důležitosti nastavení motivačního systému pro obyvatele a prozradil, jak se jim podařilo snížit množství komunálního odpadu během jednoho roku o 60 %. My věříme, že i obec Blučina může jít ve stejných šlépějích. O dalším postupu Vás, samozřejmě, budeme informovat.

22. 4. Den Země na Základní škole Blučina

Den Země jsme oslavili společně s více než 100 žáky v Základní škole v Blučině. Akce byla zahájena interaktivní přednáškou v kulturním domě. Povídali jsme si s dětmi o Planetě Zemi a o tom, jak ji chránit. Zároveň jsme ale velkou pozornost věnovali tomu, jak lidé svojí činností ohrožují životní prostředí a pozornost se stočila na využívání odpadů. Laura dětem ukázala, co konči v koších v jejich třídách a co by tam končit nemělo. Společně jsme pokračovali na dvůr školy, kde už na děti čekal nový kompostér, povídali jsme si o uzavřeném cyklu bioodpadů a o významu kompostu. Druhá část dopoledne probíhala ve třídách, kde jsme se věnovali problematice odpadu a jejich využití. Děkujeme všem dětem i zaměstnancům školy za úžasné dopoledne a krásné oslavy Dne Země. Projekt Základní škola Blučina bez odpadu tímto ale nekončí. Pravidelně budeme monitorovat stav odapdového hospodářství s cílem eliminovat množství komunálního odpadu produkovaného školou na absolutní minimum – nulu.

23. 4. Den otevřených dveří ZEVO Malešice

Sobotní ráno je jako stvořené k exkurzi, no ne? My jsme využili Dne otevřených dveří a vrátili jsme se na „místo činu“. V ZEVO Malešice jsme totiž v loňském roce realizovali tři analýzy komunálního odpadu pro projekt Praha 7 bez odpadu. Ing. Tomáš Baloch nás tentokrát provedl celým zařízením a náš fotograf fotil o 106. Připravujeme totiž osvětovou kampaň pro Prahu 7 s jasným cílem: ukázat lidem cesty odpadu a právě fotografie z Malešic mají lidem ukázat, že komunální odpad po nich skutečně nikdo netřídí, jak si většina z nich (jak jsme v posledních měsících zjistili) myslí.

25. 4. Exkurze do energeticky soběstačné obce Kněžice

Obec Kněžice ležící nedaleko Nymburka je od roku 2006 energeticky soběstačnou obcí.  Díky projektu, jehož jádrem je bioplynová stanice, obec šetří náklady na energie a zároveň produkuje i výrazně nižší množství skleníkových plynů. Na návštěvu k panu starostovi Kazdovi jsme se vydali na první setkání a v budoucnu uvidíme, jakým způsobem se dá celé odpadové hospodářství obce zefektivnit v rámci principů cirkulární ekonomiky.

25. 4. Exkurze na farmu Choťovice a navázání spolupráce

Na farmě Choťovice jsme už skoro jako doma. Po naší březnové konferenci se sem velmi rádi vracíme. O to raději, že s panem Ing. Karlem Horákem jednáme o spolupráci a řešení problematiky bioodpadů v obci Žehuň, kde je starostou. Chceme totiž společně ukázat, že uzavírat toky bioodpadů je možné a navíc to přináší prospěch lidem i životnímu prostředí. Velmi důležitým bonusem je navíc šetření financí a na nás je nyní nastavit celý systém tak, aby byl skutečnou inspirací pro další obce i farmy.

28. 4. Přednáška o kompostování na Praze 7

Projekt Praha 7 bez odpadu pokračuje a v současnosti Úřad městské části Praha 7 zakoupil 33 kompostérů pro prvotní zájemce. Před rozdáním kompostérů jsme pro občany, kteří projevili zájem uspořádali přednášku o správném kompostování. Přednáška se nesla v přátelském duchu, s občany jsme mimo jiné řešili aktuální problémy s kterými se v rámci kompostování ve městě potýkají.

Problematikou kompostování ve městě se budeme blíže zabývat na dalším diskuzním večeru BUZZ talks dne 17.5. https://www.facebook.com/events/668280409976981/.

Líbí se Vám naše aktivity a rádi byste se s námi podíleli na jejich realizaci či se jinak zapojili? Neváhejte nás kontaktovat emailem na adresu recepce@incien.org