Témata cirkulární ekonomiky a zabudovaného uhlíku řeší nová Zero Carbon Roadmap pro stavebnictví v ČR

Dne 24. ledna 2024 proběhla tisková konference k publikaci České rady pro šetrné budovy s názvem Zero Carbon Roadmap – Cesta ke klimaticky neutrálním budovám v České republice. Takto obsáhlý dokument s množstvím opatření a doporučení pro snížení emisí stavebnictví v Česku doposavad chyběl, a jelikož více než třetina CO2e emisí v Česku pochází z tohoto odvětví, je klíčové zaměřit se na jeho dekarbonizaci. Tomuto tématu se též věnuje publikace INCIEN z října 2023 na téma zpomalení materiálových toků díky cirkulárnímu designu a prodloužení životnosti budov.

Cílem této roadmapy, jejímiž hlavními autory jsou Anna Zora Kloužková (EnviTrail), Antonín Lupíšek (ČVUT UCEEB) a Petr Zahradník (CZGBC), je představit komplexní národní strategii v oblastech klimatu, energetiky a transformace stavebnického odvětví v Česku. Vedoucí Think Tanku INCIEN Ben Hague se na projektu též podílel v rámci řídícího výboru.

Roadmapa zmiňuje analýzu výchozího stavu, vize cílového stavu do roku 2050, identifikaci bariér a cest k jejich překonání a návrhy doporučených opatření. Role cirkularity a zabudovaného uhlíku jsou v dokumentu stěžejním tématem. Mezi hlavní bariéry (a související opatření) uvedené v Roadmapě na straně materiálů patří: obtíže při snižování emisní náročnosti výroby tradičních materiálů; nedostatečné tempo zavádění nových výrobků a omezená kapacita výroby alternativních materiálů s nízkou uhlíkovou stopou; nevyužitý potenciál odpadních materiálů; rezervy v materiálové efektivitě ve výrobě; a nedostatek přehledně dostupných dat o stavebních materiálech.

Dle roadmapy je v rámci dekarbonizace stavebního sektoru proto důležité poskytnutí podpory výrobcům materiálů a vytvoření zastřešující metodiky pro výpočet zabudovaných emisí, kterou mohou používat výrobci, projektanti či architekti. Cílem takové podpory je využití nízkoemisních materiálů a optimalizace jejich využití, respektující principy cirkulární ekonomiky. Pro snižování zabudovaných emisí materiálů je cirkularita materiálních toků klíčovou vlastností.

Jednou z ekonomických bariér zmíněných v Roadmapě je nejasnost podmínek pro financování nízkouhlíkových stavebních projektů v návaznosti na Taxonomii EU. Uplatnění technických screeningových kritérií z Taxonomie v národních metodikách je nutným opatřením pro podporu nízkouhlíkových projektů, ve kterých hraje cirkulární design důležitou roli. Roadmapa též upozorňuje na chybějící legislativně daný požadavek na zveřejňování informací o výrobcích, legislativní omezení recyklace ve stavebnictví a nedostatečné znalosti problematiky dekarbonizace na straně výrobců materiálů a technologií a realizačních firem. Rekvalifikace pracovníků ve stavebnictví s důrazem na cirkulární principy je obecně klíčovou výzvou. V tomto směru INCIEN ve spolupráci s Fakultou Stavební ČVUT a 12 evropskými partnery tento měsíc dokončuje 30-měsíční projekt programu Horizon 2020 BUS-GoCircular, který vytvořil kvalifikační rámec a soubor školících materiálů právě k podpoře cirkulárních dovedností ve stavebnictví.

 

INCIEN se těší na  další spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy, ČVUT UCEEB, Envitrail a dalšími stakeholdery při uplatňování opatření Roadmapy směrem ke klimaticky neutrálnímu stavebnictví v  ČR.
Roadmapu naleznete zde.
Shrnutí zde.

Cover foto: Iva Rajovićeklektikum, Unsplash.com

 

Sdílejte tento článek na sociálních sítích