Stavební sektor je dle dat UNEP zodpovědné až za 37 % globálních GHG emisí. Projekt Circular DigiBuild se proto zaměřuje na zavádění nových technologií v oblasti cirkulární ekonomiky ve stavebnictví v Podunají. Cílem je udržitelně využít dvojího přechodu k zelenější budoucnosti.

30
měsíců
práce

18
koncorsiálních
partnerů

13
evropských
zemí

Cíle konsorcia

Projekt chce posílit implementaci cirkulárních opatření a digitálních inovací. Za využití technologií typu big data, Internet of Things nebo umělé inteligence a současně podpory mezinárodních partnerů směřujeme k urychlení adaptace zeleného stavebnictví, cirkulárního nakládání s materiály a podpoře odborné diskuze.

Oblasti našeho zájmu

  • monitoring existujících poznatků, technologií a příležitostí
  • vývoj a implementace pilotních projektů pro testování digitálních inovací
  • vypracování strategií a teritoriálních akčních plánů pro transformaci stavebního průmyslu
  • vylepšení regionálních politik digitálních inovací
  • posílení nadnárodní spolupráce

Významná propojení

Náš Think Tank zastupuje oblast cirkulární ekonomiky a posiluje sdílení a kumulaci znalostí na národní i mezinárodní úrovni. Chcete se dozvědět více o projektu nebo možnostech zapojení?