Tým

Soňa Jonášová

Zakladatelka a ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky

Soňa absolvovala zemědělské inženýrství na Mendelově univerzitě. Sama zastává heslo, že „sami musíme započít změnu, kterou chceme vidět kolem sebe“. Zajímá se o udržitelný rozvoj, produkci potravin, zemědělství, „cradle to cradle“ systémy, cirkulární ekonomiku, networking v podobě možnosti stáží pro studenty vysokých škol. V INCIEN je zodpovědná za rozvojové aktivity, PR, vzdělávací aktivity a spolupráci s klíčovými zainteresovanými stranami.

Laura Mitroliosová

Chief Operations Officer

Laura je finančním a projektovým manažerem Institutu, kde se dále věnuje i HR a procesnímu řízení. V rámci projektového managementu je její doménou spolupráce s municipalitami, konkrétně studie odpadového hospodářství, v kterých se snaží nastavit nový, fungující a enviromentálně i ekonomicky přínosný systém pro obce. Dále se věnuje fyzickým analýzám, osvětovým aktivitám pro občany, zastupitelé samospráv, ale i děti na MŠ a ZŠ. V minulosti Laura působila 7 let v korporátním sektoru bankovnictví, kde načerpala tížené zkušenosti a dovednosti, které nyní v INCIEN plně zúročuje a rozvíjí. Její celoživotní vášní je divadlo a proto i hraje v divadelním spolku, který s kamarády založila. Dále se věnuje primárně rodině a sportům všeho druhu.

Lenka Richterová

Projektová manažerka

Vystudovala Univerzitu Pardubice podoobor Životní prostřední v dopravě a v předešlých letech se pohybovala ve státní správě v oblasti odpadového hospodářství. V INCIENu se zaměřuje na optimalizaci odpadového hospodářství obcí a měst a zpracovává plány odpadového hospodářství. Mezi její oblíbené aktivity patří fyzické analýzy odpadů.

Lucie Pečinková

Projektový manažer

Lucie vystudovala obor Mezinárodní rozvojová studia na univerzitě Palackého v Olomouci a posledních 6 let se věnuje tématice odpadového hospodářství. Má zkušenost s aplikací systému tříděného sběru, recyklací, osvětou veřejnosti, nebo třeba odpadovou analýzou ze zemí jako Nepál, Velká Británie a Ekvádor, kde pracovala na projektech pro optimalizaci odpadového hospodářství. V INCIENU se věnuje především analytickým projektům pro soukromý sektor a také státní správu.

Petr Novotný

Projektový manažer

Petra již od raného studentského věku zajímaly především 2 oblasti – finance a ochrana životního prostředí. Vystudoval 2 obory v oblasti financí a podnikového managementu na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy Univerzity. Zkušenosti nabíral i na studiích v zahraničí, na ročním studiu programu European Business na University of Huddersfield ve Velké Británii a dva semestry strávil ve Finsku na University od Jyväskylä, kde se detailně seznámil s technologiemi na energetické využití bioodpadu – tyto zkušenosti nyní používá v rámci Institutu Cirkulární ekonomiky. Po studiích pracoval nejdříve 2 roky v poradenské společnosti EY, odkud přešel do společnosti RENARDS dotační, s.r.o., kde pracuje jako externí konzultant na projektech z oblasti nízkouhlíkové energetiky – obnovitelné zdroje energie, akumulace, elektromobilita. Petr se dále zajímá o udržitelné zemědělství, rozvoj biodiverzity a zadržení vody v krajině. S Institutem Cirkulární Ekonomiky spolupracuje prakticky od jeho vzniku a tato spolupráce se postupně prohlubuje.

Markéta Hanzlíčková

Správní rada, dobrovolník

Markéta vystudovala Environmental Sciences na univerzitě v Holandsku, kde se poprvé potkala se Soňou, ale i s pojmem cirkulární ekonomika. Momentálně působí ve farmaceutickém průmyslu, kde se zabývá audity životního prostředí, BOZP a oblasti ochrany zdraví pro třetí strany v kombinaci s projektovou koordinací různorodých projektů. Je vášnivou pisatelkou pohledů a má ráda odpad, protože v něm vidí velký potenciál. V INCIEN Markéta působí od samého začátku ve správní radě a také jako věčný a vděčný dobrovolník.

Ivana Hekerle

Správní rada, řízení medii

Ivana je členem správní rady a v INCIEN zastupuje roli řízení mediálních vztahů a média komunikaci. Média ji lákala již v době, kdy studovala národohospodářství na VŠE. Prošla si pozicí redaktorky, šéfredaktorky a v závěru skončila na druhé straně barikády. V PR se pohybuje již od roku 2007 a v současné době řídí vlastní agenturu a specializuje se na tvorbu komunikačních strategií, poradenství a copywriting. Ivana má neocenitelné zkušenosti, díky kterým se posunujeme mílovými kroky kupředu.

Rostislav Andrlík

Dozorčí rada, právník

Rostislav vystudoval právo na Masarykově univerzitě v Brně a v půlce roku 2016 nastoupil do advokacie, kde doposud působí na pozici advokátního koncipienta. Ve své praxi se věnuje zejména závazkovým vztahům, budování koncernových struktur a corporate governance. V INCIEN své zkušenosti uplatňuje jako člen dozorčí rady a v minulosti pomáhal řešit také technické a vizuální potřeby institutu.

Jana Pospíšilová

Dozorčí rada, dotační poradenství

Jana je členem dozorčí rady INCIEN a zároveň zaštiťuje téma dotačního poradenství, jak pro veřejný, tak pro soukromý sektor. Orientuje se v tématech životního prostředí i v oblastech financování zajímavých projektů. Zajímají jí oblast inovací, výzkumu a vývoje, energetických úspor, pořizování nových technologií a jejich adaptace na průmysl. Studovala Mendelovu univerzitu v Brně, Fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních studií, obor Regionální rozvoj, kde se také seznámila se Soňou a vstoupila do řad INCIEN.

Bohuslav Máša

Dozorčí rada

Bohuslav vystudoval strojní inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně. Profesně neustále něco počítá - věnoval se kompozitním materiálům na AV ČR, nyní vyvíjí turbodmychadla do závodních vozů v jednom americkém korporátu. Zajímá ho maximální efektivita, optimalizace problémů - z fyzikálního hlediska se lze v tomto ohledu prakticky neustále inspirovat přírodou, kterou je třeba chránit. To příroda vytvořila zákony, které nemůže nikdo obelstít 🙂 Bohuslav také slouží už několik let v Aktivní záloze AČR, kde velí družstvu o síle deseti vojáků. Minimálně službu v AČR lze považovat za dostatečnou kvalifikaci na funkci v dozorčí radě INCIENu :-).

Barbora Kebová

Projektový manažer Cirkulárních kaváren

Bára se v INCIENu začala při organizaci BUZZ Talks a Veletrhu Uplatni.se. Vystudovala obor Sociální a kulturní ekologie na FHS UK a v oblasti udržitelného rozvoje se specializuje na téma gastronomie. Projekt své diplomové práce, který se zabýval aspekty udržitelné restaurace v českém kontextu, proto dále rozvíjí na akademické i praktické úrovni. Mimo jiné se věnuje také gastro-žurnalismu. Baví ji zkoumat možnosti odpovědnějších forem stravování, které v INCIENu již vícekrát realizovala ve formě odpovědných cateringů na akcích. Aktuálně je hlavním koordinátorem projektu Cirkulární kavárny, který se postupně rozšiřuje na celý HORECA segment.

Kateřina Jaremčuková

Backoffice

Kateřina je novou posilou v týmu a stará se o vše, co je zrovna potřeba. Díky svému proaktivnímu přístupu a společenské povaze má na starost administrativní činnost, meetingy, asistenci u strategických schůzek, anebo zajišťování malých věcí, které jsou však nezbytné pro plynulý chodu Institutu. Kateřina je studentkou posledního ročníku magisterského oboru Regionální geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a do Institutu se dostala hlavně díky zájmu a propojení environmentální sféry s ekonomikou a businessem.

Miloš Polák

externí konzultant - projektový manažer

Studoval PřF UK, ochranu životního prostředí, Ph.D. studijní program Environmentální studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze (FHS UK) ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze (COŽP UK). Zabývá se metodami MFA, LCA a inovacemi v managementu odpadů a antropogenních zdrojů, od roku 2005 se specializuje na recyklaci elektroodpadu, projekt REMOBIL. V INCIEN má roli externího konzultanta v projektech pro soukromou sféru.

Alvin Korčák

Social Media GURU

Alvin aktuálně studuje magisterský obor sociologie na FSS MU v Brně. Jeho cílem je dostat do udržitelného byznysu, který stále většina lidí dělá převážně srdcem, trochu "nelidský" datový přístup v marketingu, na kterém frčí velké nadnárodní korporáty aby od nich udržitelné firmy převzaly kormidlo. V Incienu je jeho milou povinností řídit profily na sociálních sítích. Věnuje se také marketingu v burze druhotných surovin Cyrkl. Ve volném čase píše blog Minimalisticky.cz a přednáší o minimalismu jako životním stylu. spolu s tím také pořádá v Brně minimalistický festival. Občas si odskočí ke komunální politice v jeho rodné vesnici a nezapomíná zajít mezi skauty, ke kterým patří od pěti let.

Markéta Mikšovská

Šéfredaktor zajimej.se, SEO

Markéta se do INCIEN dostala přes stáž, v rámci které se začala starat o portál Zajímej.se. Postupně se stala jeho šéfredaktorkou, a tak má nyní na starosti nejen SEO webu, ale také koordinaci publikačních aktivit. Na FF UK vystudovala obor Český jazyk a literatura a Nová média, kde se začala zajímat o novomediální projekty pracující s tématem udržitelnosti. Zabývá se jak psaním publicistických článků tak copywritingem a obsahovým online marketingem.

Stepan Vashkevich

Analytik dat

Stepan v minulosti pracoval jako šefredaktor portálu zajimej.se v současnosti se věnuje analytickým pracím v sektoru firem. Zároveň je studentem magisterského studia Mezinárodní rozvojová studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvoval stáž v evropském parlamentu a studium na Univerzity of Oslo. Jeho bohaté znalosti načerpané v zahraničí a při činosti šéfredaktora zajimej.se jsou nedílnou součástí stálého týmu INCIEN.

Dagmar Milerová Prášková

projektový manažer, bioekonomika a zemědělství

Dáša studovala politologii a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově a v rámci doktorského studia se věnuje oblasti potravinové bezpečnosti. V INCIENu se zabývá bioekonomikou, především zemědělstvím. Moc ráda píše a zvyšuje povědomí o souvislostech mezi hladem a chudobou v méně rozvinutých zemích a spotřebních vzorcích obyvatel bohatšího světa, kam patří i Česko. Ráda čte a plave, většinu volného času tráví s rodinou.

Soňa Jonášová

Zakladatelka a ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky

Soňa absolvovala zemědělské inženýrství na Mendelově univerzitě. Sama

Laura Mitroliosová

Chief Operations Officer

Laura je finančním a projektovým manažerem Institutu, kde se dále věnuje i

Lenka Richterová

Projektová manažerka

Vystudovala Univerzitu Pardubice podoobor Životní prostřední v dopravě a v

Lucie Pečinková

Projektový manažer

Lucie vystudovala obor Mezinárodní rozvojová studia na univerzitě Palackého

Petr Novotný

Projektový manažer

Petra již od raného studentského věku zajímaly především 2 oblasti – f

Markéta Hanzlíčková

Správní rada, dobrovolník

Markéta vystudovala Environmental Sciences na univerzitě v Holandsku, kde se p

Ivana Hekerle

Správní rada, řízení medii

Ivana je členem správní rady a v INCIEN zastupuje roli řízení mediálních

Rostislav Andrlík

Dozorčí rada, právník

Rostislav vystudoval právo na Masarykově univerzitě v Brně a v půlce roku 2

Jana Pospíšilová

Dozorčí rada, dotační poradenství

Jana je členem dozorčí rady INCIEN a zároveň zaštiťuje téma dotačního

Bohuslav Máša

Dozorčí rada

Bohuslav vystudoval strojní inženýrství na Vysokém učení technickém v Br

Barbora Kebová

Projektový manažer Cirkulárních kaváren

Bára se v INCIENu začala při organizaci BUZZ Talks a Veletrhu Uplatni.se. Vys

Kateřina Jaremčuková

Backoffice

Kateřina je novou posilou v týmu a stará se o vše, co je zrovna potřeba. D

Miloš Polák

externí konzultant - projektový manažer

Studoval PřF UK, ochranu životního prostředí, Ph.D. studijní program Envir

Alvin Korčák

Social Media GURU

Alvin aktuálně studuje magisterský obor sociologie na FSS MU v Brně. Jeho c

Markéta Mikšovská

Šéfredaktor zajimej.se, SEO

Markéta se do INCIEN dostala přes stáž, v rámci které se začala starat o

Stepan Vashkevich

Analytik dat

Stepan v minulosti pracoval jako šefredaktor portálu zajimej.se v současnosti

Dagmar Milerová Prášková

projektový manažer, bioekonomika a zemědělství

Dáša studovala politologii a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově a v