Tým

Soňa Jonášová

Zakladatelka a ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky

Soňa absolvovala zemědělské inženýrství na Mendelově univerzitě. Sama zastává heslo, že „sami musíme započít změnu, kterou chceme vidět kolem sebe“. Zajímá se o udržitelný rozvoj, produkci potravin, zemědělství, „cradle to cradle“ systémy, cirkulární ekonomiku, networking v podobě možnosti stáží pro studenty vysokých škol. V INCIEN je zodpovědná za rozvojové aktivity, PR, vzdělávací aktivity a spolupráci s klíčovými zainteresovanými stranami.

Laura Mitroliosová

Finanční a projektová manažerka

Laura je finančním a projektovým manažerem Institutu, kde se dále věnuje i HR a procesnímu řízení. V rámci projektového managementu je její doménou spolupráce s municipalitami, konkrétně studie odpadového hospodářství, v kterých se snaží nastavit nový, fungující a enviromentálně i ekonomicky přínosný systém pro obce. Dále se věnuje fyzickým analýzám, osvětovým aktivitám pro občany, zastupitelé samospráv, ale i děti na MŠ a ZŠ. V minulosti Laura působila 7 let v korporátním sektoru bankovnictví, kde načerpala tížené zkušenosti a dovednosti, které nyní v INCIEN plně zúročuje a rozvíjí. Její celoživotní vášní je divadlo a proto i hraje v divadelním spolku, který s kamarády založila. Dále se věnuje primárně rodině a sportům všeho druhu.

Vojtěch Vosecký

Správní rada a projektový manažer

Vojtěch vystudoval holandskou Wageningen University, obor Urban Environmental Management se zaměřením na technologie a podnikání. Při studiích v Holandsku spojil síly se Soňou a v INCIEN stojí od samého začátku ve správní radě. V INCIEN se podílí jak na strategickém řízení, tak na konkrétních projektech zejména ve spolupráci se soukromým sektorem. Na starosti má i mezinárodní komunikaci a vztahy. Vojtěch je vášnivým snowboardistou a cestovatelem, který mimo angažmá v INCIEN pracoval na podobných tématech například v Evropském parlamentu.

Lenka Richterová

Projektová manažerka

Vystudovala Univerzitu Pardubice podoobor Životní prostřední v dopravě a v předešlých letech se pohybovala ve státní správě v oblasti odpadového hospodářství. V INCIENu se zaměřuje na optimalizaci odpadového hospodářství obcí a měst a zpracovává plány odpadového hospodářství. Mezi její oblíbené aktivity patří fyzické analýzy odpadů.

Markéta Hanzlíčková

Správní rada, dobrovolník

Markéta vystudovala Environmental Sciences na univerzitě v Holandsku, kde se poprvé potkala se Soňou, ale i s pojmem cirkulární ekonomika. Momentálně působí ve farmaceutickém průmyslu, kde se zabývá audity životního prostředí, BOZP a oblasti ochrany zdraví pro třetí strany v kombinaci s projektovou koordinací různorodých projektů. Je vášnivou pisatelkou pohledů a má ráda odpad, protože v něm vidí velký potenciál. V INCIEN Markéta působí od samého začátku ve správní radě a také jako věčný a vděčný dobrovolník.

Ivana Jenerálová

Správní rada, řízení medii

Ivana je členem správní rady a v INCIEN zastupuje roli řízení mediálních vztahů a média komunikaci. Média ji lákala již v době, kdy studovala národohospodářství na VŠE. Prošla si pozicí redaktorky, šéfredaktorky a v závěru skončila na druhé straně barikády. V PR se pohybuje již od roku 2007 a v současné době řídí vlastní agenturu a specializuje se na tvorbu komunikačních strategií, poradenství a copywriting. Ivana má neocenitelné zkušenosti, díky kterým se posunujeme mílovými kroky kupředu.

Rostislav Andrlík

Dozorčí rada, právník

Rostislav vystudoval právo na Masarykově univerzitě v Brně a v půlce roku 2016 nastoupil do advokacie, kde doposud působí na pozici advokátního koncipienta. Ve své praxi se věnuje zejména závazkovým vztahům, budování koncernových struktur a corporate governance. V INCIEN své zkušenosti uplatňuje jako člen dozorčí rady a v minulosti pomáhal řešit také technické a vizuální potřeby institutu.

Jana Pospíšilová

Dozorčí rada, dotační poradenství

Jana je členem dozorčí rady INCIEN a zároveň zaštiťuje téma dotačního poradenství, jak pro veřejný, tak pro soukromý sektor. Orientuje se v tématech životního prostředí i v oblastech financování zajímavých projektů. Zajímají jí oblast inovací, výzkumu a vývoje, energetických úspor, pořizování nových technologií a jejich adaptace na průmysl. Studovala Mendelovu univerzitu v Brně, Fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních studií, obor Regionální rozvoj, kde se také seznámila se Soňou a vstoupila do řad INCIEN.

Bohuslav Máša

Dozorčí rada

Bohuslav vystudoval strojní inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně. Profesně neustále něco počítá - věnoval se kompozitním materiálům na AV ČR, nyní vyvíjí turbodmychadla do závodních vozů v jednom americkém korporátu. Zajímá ho maximální efektivita, optimalizace problémů - z fyzikálního hlediska se lze v tomto ohledu prakticky neustále inspirovat přírodou, kterou je třeba chránit. To příroda vytvořila zákony, které nemůže nikdo obelstít 🙂 Bohuslav také slouží už několik let v Aktivní záloze AČR, kde velí družstvu o síle deseti vojáků. Minimálně službu v AČR lze považovat za dostatečnou kvalifikaci na funkci v dozorčí radě INCIENu :-).

Barbora Kebová

Organizátorka akcí, catering

Bára se v INCIENu zapojuje v projektech BUZZ talks a Veletrh Uplatni.se. Vystudovala obor Sociální a kulturní ekologie na FHS UK a v oblasti udržitelného rozvoje se specializuje na téma gastronomie. Projekt své diplomové práce, který se zabýval aspekty udržitelné restaurace v českém kontextu, proto dále rozvíjí na akademické i praktické úrovni. Mimo jiné se věnuje také gastro-žurnalismu. Baví ji zkoumat možnosti odpovědnějších forem stravování, které v INCIENu již vícekrát realizovala ve formě odpovědných cateringů na akcích. Aktuálně rozjíždí pilotní projekt Cirkulární kavárny.

Štěpán Vaškevič

Redaktor portálu Zajímej.se

Štěpán je redaktorem portálu Zajímej.se a pravidelně dodává čerstvou dávku cirkulárních novinek. Je jedním z prvních absolventů oboru Environmentální studia a udržitelný rozvoj v ČR. Cestu do Institutu mu otevřela stáž, na kterou se dostal díky svým snahám vytvořit udržitelné prostředí na Univerzitě Palackého. Díky spolku Udržitelný Palacký se univerzita může chlubit první studentskou komunitní zahrádkou nebo Freeshopem. Jde sloučit grassroot aktivismus a akademický přístup? U Štěpána rozhodně ano.

Kateřina Jaremčuková

Backoffice

Kateřina je novou posilou v týmu a stará se o vše, co je zrovna potřeba. Díky svému proaktivnímu přístupu a společenské povaze má na starost administrativní činnost, meetingy, asistenci u strategických schůzek, anebo zajišťování malých věcí, které jsou však nezbytné pro plynulý chodu Institutu. Kateřina je studentkou posledního ročníku magisterského oboru Regionální geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a do Institutu se dostala hlavně díky zájmu a propojení environmentální sféry s ekonomikou a businessem.

Tomáš Slavík

Fotograf

http://www.tomasslavik.cz/#1

Lucie Pečinková

Projektový manažer

Lucie vystudovala obor Mezinárodní rozvojová studia na univerzitě Palackého v Olomouci a posledních 6 let se věnuje tématice odpadového hospodářství. Má zkušenost s aplikací systému tříděného sběru, recyklací, osvětou veřejnosti, nebo třeba odpadovou analýzou ze zemí jako Nepál, Velká Británie a Ekvádor, kde pracovala na projektech pro optimalizaci odpadového hospodářství. V INCIENU se věnuje především analytickým projektům pro soukromý sektor a také státní správu.

RNDr. Miloš Polák, Ph.D.

externí konzultant - projektový manažer

Studoval PřF UK, ochranu životního prostředí, Ph.D. studijní program Environmentální studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze (FHS UK) ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze (COŽP UK). Zabývá se metodami MFA, LCA a inovacemi v managementu odpadů a antropogenních zdrojů, od roku 2005 se specializuje na recyklaci elektroodpadu, projekt REMOBIL. V INCIEN má roli externího konzultanta v projektech pro soukromou sféru.

Soňa Jonášová

Zakladatelka a ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky

Soňa absolvovala zemědělské inženýrství na Mendelově univerzitě. Sama

Laura Mitroliosová

Finanční a projektová manažerka

Laura je finančním a projektovým manažerem Institutu, kde se dále věnuje i

Vojtěch Vosecký

Správní rada a projektový manažer

Vojtěch vystudoval holandskou Wageningen University, obor Urban Environmental M

Lenka Richterová

Projektová manažerka

Vystudovala Univerzitu Pardubice podoobor Životní prostřední v dopravě a v

Markéta Hanzlíčková

Správní rada, dobrovolník

Markéta vystudovala Environmental Sciences na univerzitě v Holandsku, kde se p

Ivana Jenerálová

Správní rada, řízení medii

Ivana je členem správní rady a v INCIEN zastupuje roli řízení mediálních

Rostislav Andrlík

Dozorčí rada, právník

Rostislav vystudoval právo na Masarykově univerzitě v Brně a v půlce roku 2

Jana Pospíšilová

Dozorčí rada, dotační poradenství

Jana je členem dozorčí rady INCIEN a zároveň zaštiťuje téma dotačního

Bohuslav Máša

Dozorčí rada

Bohuslav vystudoval strojní inženýrství na Vysokém učení technickém v Br

Barbora Kebová

Organizátorka akcí, catering

Bára se v INCIENu zapojuje v projektech BUZZ talks a Veletrh Uplatni.se. Vystud

Štěpán Vaškevič

Redaktor portálu Zajímej.se

Štěpán je redaktorem portálu Zajímej.se a pravidelně dodává čerstvou d

Kateřina Jaremčuková

Backoffice

Kateřina je novou posilou v týmu a stará se o vše, co je zrovna potřeba. D

Tomáš Slavík

Fotograf

http://www.tomasslavik.cz/#1

Lucie Pečinková

Projektový manažer

Lucie vystudovala obor Mezinárodní rozvojová studia na univerzitě Palackého

RNDr. Miloš Polák, Ph.D.

externí konzultant - projektový manažer

Studoval PřF UK, ochranu životního prostředí, Ph.D. studijní program Envir