Tým

Soňa Jonášová

Zakladatelka Institutu Cirkulární Ekonomiky, specializuje se na strategie a odborné poradenství

Myšlenka založit INCIEN Soňu poprvé napadla na konferenci Green Week, kterou organizovala Evropská komise v červnu roku 2014 v Bruselu. Pravidelná akce, jejímž hlavním tématem byla cirkulární ekonomika, Soňu zaujala svou atmosférou a zápalem, který pro téma projevovali účastníci tvoření zástupci byznysu, neziskové sféry i politiků. Byla to právě tato energie, která ji přesvědčila o tom, že by v Česku měla vzniknout entita, která se tématu bude věnovat i u nás.

Soňa je srdcem celé organizace, a tak trochu neustále na několika místech najednou. „V současnosti pracuji zejména na tom, aby byl Institut i po rozdělení na dvě entity – INCIEN a dceřinou společnost CIRA Advisory – stabilní a neustále se rozvíjející expertní centrum. Mám na starosti navazování strategických partnerství, podílím se na rozvoji Cirkulární Akademie a postupně předávám všechny zkušenosti, které jsem mohla při založení INCIEN nasbírat, kolegům. Cítím totiž, že přichází čas na výběr svého nástupce a ráda bych po šesti letech ve vedení INCIEN viděla mladou krev,“ shrnuje Soňa přelomové události.

Měnit svět kolem nás
Za necelých 6 let vzniklo pod Soniným vedením spoustu úspěšných projektů. Které vnímá jako nejzásadnější? „Určitě konferenci Odpad zdrojem, na kterou mám v každém roce úžasné vzpomínky. Radost mám také každé září z plného kurzu cirkulární ekonomiky, který vedeme společně s VŠCHT a je to jediný kurz podobného rozsahu a hloubky v České republice.“

Všechny aktivity se v roce 2020 propojily v projekt Pro cirkulární regiony, který odstartoval v září téhož roku: „V něm se spojují všechny zkušenosti a znalosti, které jsme za pět let fungování INCIEN nasbírali s tématem, které považujeme pro rozvoj cirkularit za zásadní – cirkulární zadávání. To spojuje vytváření nových příležitostí pro byznys s férovými vztahy, novými pracovními místy, ekoinovacemi a vzděláváním. Myslím, že to bude projekt, který nás zaměstná na dalších pět let a bude mít obrovský dosah.“

To, co Soňu přimělo založit Institut, je také hlavním důvodem, proč ji právě v něm neustále baví a naplňuje. „Svoboda, různorodost, skvělý tým a možnost měnit svět kolem nás, to jsou věci, které mě neustále motivují jít dál.“

To nejtěžší je za námi
Největší vášní je pro Soňu hluboká práce a na tu se také po předání vedení nejvíc těší. Ráda by vyměnila nekonečný sled schůzek za čas věnovaný týmu. „To nejdůležitější a nejtěžší je za námi. Podařilo se nám postavit finančně a názorově nezávislou organizaci, která i přes dvojnásobný růst a poloviční výdělky přečkala i náročný rok s koronavirovou krizí, a ještě se během něj rozdělila na dvě entity.“

Většinu času Soňa vzhledem ke svému záběru tráví prací, nicméně už při studiích v Nizozemsku se naučila technice mindfulness, ze které neustále čerpá a snaží se tak vytěžit odpočinek i z těch nejmenších událostí. Nové síly a inspiraci ale zaručeně čerpá při cestování s partnerem, ze čtení a při odpočinku v sauně.

Pokud chcete získat komplexní přehled o cirkulární ekonomice a oblastech, kterým se Soňa věnuje, neměli byste minout celoroční kurz cirkulární ekonomiky a zpravodajský web o cirkulární ekonomice Zajimej.se, který Soňa zakládala. Sledovat ji můžete na LinkedIn, kde se dozvíte všechny novinky z INCIEN i cirkulární ekonomiky, i na Instagramu, kde sdílí své každodenní radosti.

Lucie Pečinková

Analytička materiálových toků, efektivizace odpadového hospodářství a firemních projektů

Lucii a INCIEN svedl dohromady poněkud netradičně autostop se spoluzakladatelkou organizace Laurou Mitroliosovou. Už při tomto prvním setkání se bavily zejména o odpadech a o možnostech propojení, hned na to se tak Lucie zapojila do činností Institutu jako dobrovolnice a externistka a po roce stráveném sbíráním zkušeností v rámci projektu v Ekvádoru se vrátila do Česka a od roku 2019 začala pro INCIEN pracovat naplno.

Hledáme cesty, jak se vyrovnat s překážkami
Náplní její práce je odpadové hospodářství ve firmách i v obcích a všechno, co s ním souvisí. V jednotlivých zakázkách mapuje současnou situaci produkce odpadů, míru třídění, potenciál produkce a identifikuje hlavní nedostatky. V návaznosti na ně pak navrhuje konkrétní řešení, jak může firma, město či obec svou situaci s produkcí odpadů zlepšit.

„Druhým tématem, kterému se věnuji, jsou analýzy materiálových toků. Zde mapujeme množství materiálu, které se dostává na místní trh, jaké je jeho další využití, kolik se daří vysbírat ke zpětné recyklaci a jakými cestami i to, kolik končí na skládkách či ve spalovnách. I tady opět identifikujeme hlavní překážky a navrhujeme praktická doporučení, jak se s nimi vyrovnat,“ doplňuje Lucie ke své práci.

Zapojit selský rozum
Zásadním tématem jsou pro Lucii příklady dobré praxe ve sběru a nakládání s potravinovým odpadem v zahraničí: „Vidím neuvěřitelný potenciál ve využívání potravinového odpadu. Jednak by se zaměřením na tuto problematiku podařilo neuvěřitelně snížit množství SKO, což je hlavní cíl většiny obcí i firem. Omezila by se také produkce metanu a CO2 z bioodpadu na skládkách, a hlavně by se podařilo využít energetický potenciál bioodpadu ve spojení s bioplynovými stanicemi a také by se mohla navracet organická složka zpět do půdy,“ říká. Lucie zároveň pracuje na analýzách materiálových toků nápojových plechovek v Česku, kde postupně odhaluje, jak celý systém sběrné sítě funguje.

Na práci v INCIEN Lucie vyzdvihuje především nesamozřejmou smysluplnost a potenciál měnit systém k lepšímu, což motivuje celý tým pracovat s velkým nasazením. „Baví mě ta různorodost práce, u které mohu používat selský rozum, analytickou mysl a také velkou kreativitu. Máme tým skvělých lidí, kteří dělají svou práci s nasazením, protože v ní věří a zároveň jsou profesionální a mají expertní znalosti, které zaručují kvalitní práci,“ dodává. Jejím cílem je neustále se vzdělávat v odborných tématech, aby mohla co nejlépe radit s konkrétními tématy zákazníkům, kteří se na INCIEN obracejí se svými dotazy.

Ve volném čase to Lucii odjakživa táhlo do přírody, její oblíbenou činností je tak pobyt venku a spaní pod širákem. Zajímá se o osobnostní a duchovní rozvoj a ráda zaměstnává kreativními činnostmi i své ruce.

Pokud máte konkrétní dotazy z oblast odpadového hospodářství, neváhejte Lucii kontaktovat na e-mail.

Petr Novotný

Odborník na energetické úspory, moderní energetiku a energetické využití biologicky rozložitelných odpadů

Petrova cesta do INCIEN začala v roce 2015, kdy se seznámil s ředitelkou Institutu Soňou Jonášovou. Společně začali rozvíjet projekt BioCNG pro města a tato spolupráce se v roce 2019 stala oficiální. V INCIEN se tak Petr začal na plný úvazek zaměřovat obecně na témata spjatá s energetikou a odpadovým hospodářstvím.

Autobusy poháněné odpady a ekologická teplárna
Mezi projekty, na které je Petr nejvíc pyšný, patří pilotní projekt BioCNG pro Brno, díky kterému získal v rámci INCIEN ocenění v soutěži E.ON Energy Globe a který pomohl zpopularizovat využívání bioodpadů. Jiné projekty, které Petr řeší jsou zaměřené na snižování produkce odpadů, případně jejich efektivní využití. V rámci těchto projektů je kolikrát potřeba se v odpadcích doslova prohrabat, jedině tak člověk získá informace o jejich složení a původu z první ruky.

„INCIEN je jako magnet pro lidi, kteří mají vnitřní motivaci měnit věci k lepšímu a disponují k tomu skvělými kompetencemi. Zároveň je to často první volba pro firmy, které chtějí začít zavádět principy cirkulární ekonomiky do praxe a tím se nám otevírá možnost pracovat na opravdu zajímavých projektech. V INCIENU navíc zavádíme principy tzv. tyrkysové firmy, které pro lidi z týmu znamenají značnou svobodu volby, na jakých projektech chtějí pracovat a v jaké roli. Snahou je, aby každý dělal to, co mu jde a co ho baví. Vedle toho všeho mě zde nejvíc baví to, že moje práce může mít slušný dopad v oblastech, které považuji za důležité – v udržitelném rozvoji a cirkulární ekonomice,“ říká Petr o práci v Institutu.

Převádět teorii do praxe
Jeho hlavním cílem je nalézt efektivní cestu, jak poznatky zavádět co nejrychleji do praxe. Pokud zrovna nepracuje, rád tráví volný čas aktivním odpočinkem. Chová včely, rád běhá a jezdí na kole a jeho koníčkem je focení a natáčení videí.

Více se o tématu, kterému se Petr věnuje, dočtete na našem zpravodajském webu Zajimej.se, ale i v Odpadovém fóru nebo časopise Průmyslová ekologie. Pokud se chcete s Petrem propojit napřímo, kontaktujte ho na Facebooku nebo na LinkedInu.

Stepan Vashkevich

Specialista na cirkulární ekonomiku ve firemním prostředí a cirkulární ekonomika v textilním průmyslu

Štěpán se v INCIEN objevoval téměř od začátku. S cirkulární ekonomikou se poprvé setkal na přednášce Soni Jonášové, kterou se svými spolužáky pozval za spolek Udržitelný Palacký na Univerzitu Palackého, kde v té době studoval Environmentální studia a udržitelný rozvoj, a toto téma už ho nepustilo – do INCIEN nastoupil na stáž, následně vedl zpravodajský web Zajimej.se a v roce 2019 nastoupil přímo do Institutu na plný úvazek a zároveň dokončil magisterské studium Mezinárodních rozvojových studií.

Na práci v INCIEN mě baví propojování
Pracovní náplň Štěpána je velmi různorodá, věnuje se analýzám materiálových toků, poradenství v oblasti aplikace principů cirkulární ekonomiky pro firmy a jiné instituce, zabývá se také výzkumem a osvětou. „Mým hlavním tématem je textil, mezi další patří například problematika zálohování. Mám opravdu široký záběr do mnoha aspektů cirkulární ekonomiky, žádné téma mi není cizí,“ shrnuje Štěpán. Kromě toho, že jezdí do firem, na festivaly a na další akce pořádat workshopy a přednášky, pomáhá firmám hledat příležitosti k inovacím v cirkulární ekonomice a spolupracuje při analýzách materiálových toků.

Na práci v INCIEN Štěpána nejvíc baví propojování výzkumu a praxe a to, že se tým neuzavírá do vlastní bubliny. „Baví mě to, jak slučujeme výzkum a reálné změny v praxi, baví mě propojování, které INCIEN aktivně zprostředkovává – díky tomu vznikají unikátní spolupráce, které pomáhají uzavírat materiálové toky a budovat lepší, udržitelnější společnost.“

Za sociální a klimatickou spravedlnost
Podle Štěpána je důležité ukázat odborné i laické veřejnosti, jaká je v Česku realita nakládání s textilem. Rád by dosáhl změny některých trendech na lokální úrovni, které nejsou s udržitelným rozvojem slučitelné. A v neposlední řadě je jeho ambicí věnovat se mnohem více tématu klimatu, které je podle něj nejpalčivější ze všech, a podporovat sociální a klimatickou spravedlnost.

Štěpán je mimo jiné také jedním z nejoblíbenějších členů týmu, protože rád mimo jiné peče, z čehož celá kancelář nezřídka profituje. Mimo práci si pak užívá nakupování v second-handech a má rád tanec, který ho vždycky nabije novou energií.

Chcete-li se dozvědět víc informací týkajících se textilu, doporučuje Štěpán zamířit do sekce Publikace, kde najdete Příručky cirkulární módy, na web Zajimej.se do rubriky Móda, případně využít zevrubně zpracovanou anglickou publikaci od Ellen MacArthur Foundation. Pokud se chcete se Štěpánem spojit nebo sledovat jeho práci, najdete ho na Facebooku nebo LinkedIn.

Barbora Kebová

Specialistka na retail a uzavírání cyklu v kavárnách, restauracích a dalších podnicích v HORECA segmentu

K Institutu se Bára připojila nejprve v rámci menších spoluprací, například při přípravě cateringu na akce BUZZ Talks nebo při organizaci veletrhu Uplatni.se. V roce 2018 pak společně se Soňou Jonášovou a Laurou Mitroliosovou přišly s projektem Cirkulární kavárny, se kterým začaly cirkulární principy implementovat do segmentu HORECA jako takového.

Bára tak radí gastronomickým provozům, jak fungovat co nejvíce cirkulárně, zabývá se problematikou plýtvání potravinami, s níž navazuje na své působení v organizaci Zachraň jídlo, a udržitelností potravinových systémů obecně. Nově do Institutu Bára přivádí také téma cirkulární ekonomiky v kultuře a zaměřuje se na to, jak by mohly uzavřít cyklus divadla, filmový průmysl nebo třeba festivaly.

Každý den je unikát
„Srdcovkou pro mě vždycky bude projekt cirkulárních kaváren, protože jsme s tímto konceptem v Česku začínali a taky jsme měli velké štěstí na kavárny, které s námi do toho šly. Velmi zajímavá je také spolupráce s pražskou restaurací Gran Fierro, která má ambici stát se cirkulárním podnikem. Jako třetí nesmí chybět nově se rodící „cirkulární kultura“, protože je to podle mě velmi zajímavé téma, kde vidím velký potenciál pro změnu,“ popisuje Bára projekty, ze kterých má největší radost.

Velkým důvodem, proč Bára v INCIEN pracuje a stále ji to naplňuje, je podle ní svoboda, se kterou se může rozhodovat čemu a jak se tomu bude věnovat i rozmanitost pracovní náplně, která takřka vylučuje stereotyp. „Neméně důležitým aspektem, proč mě to v INCIEN tak baví, je celý náš tým a to, jak fungujeme. Mám skvělé kolegy, se kterými je radost nejen pracovat, ale taky odjet na teambuilding nebo jít po práci na pivo. Zároveň ale dokážeme pracovat velmi efektivně, a to i navzdory (nebo díky?) tomu, že máme veskrze nehierarchickou strukturu, která hodně stojí na vlastní zodpovědnosti každého člena. Mám pocit, že INCIEN je spíš takový organismus, který si žije vlastním životem, ale přitom funguje na 100 % tak, jak má,“ doplňuje Bára.

Jídlo dokonale propojuje všechny aspekty mého života
A jakou hlavní metu před sebou v současnosti vidí? „Ráda bych nadále prohlubovala svou expertízu ve dvou hlavních tématech, kterým se věnuji – HORECA a kultura. Mým cílem je proměnit tyto dvě oblasti v Česku tak, aby fungovaly maximálně cirkulárně, aby pro ně byla cirkulární ekonomika za pár let samozřejmost. Pracovat s konkrétními projekty v praxi, hledat cesty, jak nastavovat „pravidla hry“, aby měly cestu k udržitelnosti co nejjednodušší a o těchto tématech vzdělávat jak lidi z praxe, tak širokou veřejnost.“

Protože je Bára hodně sociální člověk, je ráda ve společnosti dalších lidí i mimo práci. Svůj volný čas ráda tráví s kamarády nebo s rodinou, ať už se jedná o různé kulturní akce, výlety nebo jiná setkání. Věnuje se také improvizačnímu divadlu, o kterém říká, že jí doslova změnilo život. „A rozhodně nemůžu opomenout gastronomii – baví mě jídlo a baví mě vařit – ideálně pro lidi, které mám ráda. Jídlo má totiž neskutečnou sílu propojovat lidi a dělat je šťastnými. A zároveň je mocným nástrojem, jak ovlivnit dopady lidstva na životní prostředí a přírodu. Takže vlastně dokonale propojuje všechny hlavní aspekty mého života,“ usmívá se Bára.

Pokud by vás zajímala cirkulární ekonomika v kontextu gastronomie více do hloubky, doporučuje Bára příručku Cirkulární kavárny či tematické články na webu Zajimej.se. Ze zahraničí pak organizaci Sustainable Restaurant Association a k obecnější tematice potravinových systémů organizaci Ellen MacArthur Foundation. Pokud byste se s Bárou měli zájem propojit na sociálních sítích, najdete ji na LinkedIn.

Lukáš Václavík

Specialista na náhradu primárních materiálů, ekodesign, změnu byznys modelů a projektový management

Lukáš Václavík to vzal do Institutu opravdu oklikou. Jeho akademická a profesní dráha ho nejprve zavedla do Německa, Španělska, Spojených států a do Anglie, odkud se v roce 2019 vydal na konferenci Odpad zdrojem. „Zaujala mě hlavně přednáška Soni Jonášové, se kterou jsem se na konferenci setkal, a která mi o týden později nabídla místo v INCIEN. A jak je zřejmé, nabídku jsem přijal,“ popisuje rychlý sled událostí Lukáš.

Jeho specializací byl už před začátkem spolupráce s INCIEN průmysl – především optimalizace strojírenských firem. Nejdříve se věnoval technické optimalizaci za pomoci LEAN metod, později se posunul k systematickým optimalizacím spojeným se změnou byznys modelů. Během pobytu v Anglii se poprvé setkal s cirkulární ekonomikou, jeho úkolem zde bylo najít využití recyklovaných vláken v železničních konstrukcích vlaku Bombardier.

„Vývoj kabiny vlaku z recyklovaných uhlíkových vláken byl první projekt svého druhu, a hlavně uplatnění materiálu, který by se stal jinak odpadem. Zároveň šlo o nalezení způsobu, jak uplatnit lehčí materiál na snížení energetické náročnosti provozu vlakové soupravy, což je v těchto aplikacích kritické,“ upřesňuje Lukáš.

Ovlivnit status quo
Strojírenské oblasti se Lukáš věnuje i v rámci své specializace v INCIEN, zaměřil se ale mimo jiné na plasty: „Všude po světě jsem viděl stovky tun volně se povalujícího plastového odpadu, když jsem proto dostal příležitost rozšířit své pole působnosti, měl jsem jasno,“ říká Lukáš.

Mezi další zajímavé projekty pak řadí analýzu pro Teplárnu České Budějovice, na které spolupracoval s Petrem Novotným. „Dostali jsme zadání zanalyzovat, zda-li má zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) místo v moderním systému nakládání s odpady. Šlo proto především o rešerši všech dostupných technologií, jejich porovnávání s ostatními způsoby nakládání s odpady a o diskuze o všech variantách s experty napříč Evropou,“ popisuje Lukáš práci na projektu.

„INCIEN je tým kreativců, kteří se zároveň nebojí prosazovat radikální změny celého systému. Baví mě pracovat s lidmi, kteří mají takový drive, a v prostředí, kde na denní bázi řešíme, jak ovlivnit něco, co doposud vypadalo jako neměnné a nikdo to neřešil,“ popisuje Lukáš práci v pražské kanceláři.

Když je Lukáš mimo kancelář, nejčastěji sportuje – je zapálený cyklista, má rád volejbal nebo plavání. Pokud si chce odpočinout, nejraději si zajde do galerie nebo posedí u dobrého vína.

Pro více informací z oblasti, které se Lukáš věnuje, zamiřte na zpravodajský portál Zajimej.se, kam mimo jiné přispívá články jak pro odbornou, tak pro laickou veřejnost, nebo se s ním můžete spojit na LinkedIn.

Dagmar Milerová Prášková

Projektová manažerka, věnuje se synergiím mezi cirkulární ekonomikou, bioekonomikou a zemědělstvím

Po rodičovské dovolené se Dáša začala poohlížet po nové práci a dostala doporučení na INCIEN, kde chyběl projektový vedoucí vědeckého projektu o bioekonomice. Slovo dalo slovo a zanedlouho se tak připojila k týmu.

A jak to bývá u všech členů týmů, k projektu Cirkulární ekonomika jako příležitost pro ČR, v němž s týmem řeší možnosti bioekonomiky a dostává se tak ke svému základnímu tématu, kterým je potravinová bezpečnost a zemědělství, se připojily také další projekty. Tím hlavním je rozvoj Cirkulární Akademie, v rámci níž INCIEN konsoliduje své vzdělávací a osvětové aktivity. „Hodně mě zajímá vzdělávání. Za obzvlášť zásadní považuji budování kapacit u dětí, protože v sobě mají ohromný potenciál s planetou opravdu něco změnit,“ říká ke svému záběru Dáša a doplňuje, že nedílnou součástí, která jí snad baví ze všeho nejvíc, je psaní článků na zpravodajský web INCIEN Zajimej.se, kde popularizuje téma bioekonomiky a výzvy, kterým v současné době čelíme v zemědělství.

Všichni utváříme cestu INCIEN
Dáša na práci v INCIEN nejvíc oceňuje nehierarchickou strukturu organizace a otevřenost kolegů a kolegyň. „V rámci nastavování principů tyrkysové firmy máme velikou svobodu, ale zároveň i odpovědnost. Každý člen týmu tak může utvářet cestu, po které se vydáváme, což je dost vzácné,“ říká. „V klasické firmě by mým cílem asi mělo být posouvat se na žebříčku pozic, to ale v INCIEN nemáme. Důležité je proto pro mě to, čeho INCIEN dosáhne za mojí asistence. Byla bych ráda, aby to byl rozvoj a pochopení tématu cirkulární ekonomiky mezi širokou veřejností. Svoji pevnou pozici už si vybudoval, ale práce před sebou máme hodně a neskončí, dokud nebudeme všichni třídit a produkovat minimum odpadu, dokud se pořádně nerozběhne recyklace a nezměníme jako společnost svoje chování, které je nešetrné k přírodním zdrojům,“ popisuje Dáša své cíle v rámci INCIEN.

Vzhledem k tomu, že Dáša kromě práce v Institutu ještě dokončuje doktorské studium a věnuje se svým dětem, volného času jí moc nezbývá. Pokud si ale volnou chvíli najde, ráda ji využije k udržování sociálních vazeb se svými přáteli.

Pokud vás Dášino téma zajímá více, můžete se s ní spojit na LinkedIn nebo číst její články na zpravodajském webu Zajimej.se. Na podzim 2020 navíc vydává souhrnnou zprávu k projektu Cirkulární ekonomika jako příležitost pro ČR a připravuje konferenci Cirkulární (bio)ekonomika.

Pavel Zedníček

Specialista na propojování cirkulární ekonomiky s klimatickými výzvami, věnuje se bioekonomice a start-upům

Pavel studoval udržitelnost, inovace a změny klimatu v Nizozemí a ve Švýcarsku, kde se také s cirkulární ekonomikou poprvé setkal. Po dvou letech se rozhodl vrátit se do Česka a věnovat se tomuto tématu, které zde vnímal jako okrajové, i u nás. V rámci psaní své diplomové práce na téma Bioekonomiky a efektivního nakládání s biologickými materiály se spojil s INCIEN, s nímž téma rozpracovat a rozšířil spolupráci i na další oblasti.

Potenciál spolupráce
Hlavním Pavlovým zaměřením je navazování spoluprací se zahraničními partnery. „Cirkulární Ekonomika je již z definice mezioborová a zároveň vyžaduje přesah do evropských témat, ať už je to na úrovni evropské legislativy či mezinárodního vývoje jednotlivých oborů. Již během studií jsem spoluinicioval vznik Climate-KIC Hub, který má za cíl rozvíjet téma klimatu a inovací v ČR a využívat kompetencí a programů, které Climate-KIC jako instituce nabízí.“

Kromě zahraničí se ale Pavel věnuje i formování partnerství INCIEN se soukromými a veřejnými subjekty čistě v České republice a díky své zkušenosti bakalářského studia na VŠCHT je také součástí technických konzultací v jednotlivých projektech, jeho specializací je především analýza materiálových toků.

Zmíněné projekty jsou podle Pavla také tím nejvýznamnějším, čemu se doposud věnoval. „Climate-KIC je projekt, který má pro Česko velký potenciál. Je to evropská instituce, která určuje trendy v rámci změny klimatu, inovací a udržitelné ekonomiky. A co se týká bioekonomiky, tam jsme podle mě s Dášou Millerovou-Práškovou odvedli velký kus práce, který, doufám, zúročíme na podzimní konferenci o bioekonomice.“

Propojit klima s cirkulární ekonomikou
K Institutu Pavla přitáhla především prostor pro kreativitu, kterou nabízí. „Kdokoliv z INCIEN (a do určité míry i mimo něj) přijde s iniciativou či nápadem, který je realizovatelný, ambiciózní a s jasným pozitivním dopadem na klima či ekonomiku, jsou mu dveře otevřené,“ popisuje svůj dojem a dodává, že to souvisí také s postupně se naplňující ambicí INCIEN, a to být hybatelem změn v České republice.

A jak souvisejí ambice Institutu s Pavlovými cíli? „Chtěl bych cirkulární ekonomiku více nasměrovat k problému změny klimatu. Často se v ní zmiňuje konkurenceschopnost, nedostatek primárních zdrojů či negativní dopady skládkování na životní prostředí, málokdy se ale zdůrazňuje, jak to všechno souvisí s klimatem.“ To je podle něj hlavně relevantní pro Českou republiku, které je druhou průmyslově nejzatíženější ekonomikou a téma efektivního nakládání s materiály zde tak má obrovský potenciál. „Zároveň bych INCIEN rád přiblížil k více evropské tématice a k ambicím EU mít klimaticky neutrální a cirkulární ekonomiku,“ dodává.

Jak je patrné i z Pavlova profesního zaměření, svůj volný čas velmi rád tráví v přírodě, obzvlášť pokud ho může spojit s lezením. Zároveň nedá dopustit na pivo s přáteli, hraní na kytaru a dobrou knihu nebo film.

Pokud vás zajímá více informací z oblasti bioekonomiky a klimatu, můžete sledovat zpravodajský portál INCIEN Zajimej.se nebo se s Pavlem spojit na LinkedIn.

Petra Nováková

Office manažerka, věnuje se také projektovému řízení

S Institutem byla Petra v kontaktu už od roku 2015, kdy se účastnila diskusních večerů Buzz Talks a následně i mnoha dalších akcí, a zároveň s ředitelkou Institutu Soňou Jonášovou konzultovala svůj doktorský projekt. Nejprve Petra pomáhala jako dobrovolník organizovat veletrh Uplatni.se a při fyzických analýzách a na jaře 2020 začala pracovat pro Institut naplno. Stará se o veškerou provozní agendu a zajišťuje interní procesy tak, aby vše fungovalo hladce a tým se mohl soustředit na projekty jako takové. V blízké budoucnosti se kromě toho zaměří také na oblast plýtvání potravinami a zelených měst.

Otevřenost a upřímnost
„To, co INCIEN dělá, mi dává velký smysl a jsem nesmírně ráda, že můžu být součástí pozitivních změn spolu s tak skvělým týmem otevřených, upřímných a báječně naladěných lidí,“ popisuje Petra, co ji na práci v Institutu baví.

Petra miluje přírodu, takže když není v práci, nejvíc si odpočine při jízdě na svém koni, při lezení po skalách, v létě na túře nebo v zimě na běžkách. Radost ji v práci i mimo ni vždycky udělá káva a čokoláda.

Pokud byste chtěli nahlédnout pod pokličku INCIEN, doporučuje Petra sledovat sociální sítě Institutu a zpravodajského webu Zajimej.se, kde najdete nejaktuálnější novinky a komentáře, a zhlédnout webináře a publikace, které najdete na našem webu a kanálu YouTube. Pokud byste se s Petrou chtěli spojit, neváhejte se jí ozvat na e-mail.

Veronika Kunderová

Osvětové činnosti, Strážce planety

Veronika je absolventkou Agronomické fakulty na Mendelově univerzitě v Brně v oboru agroekologie. Své vzdělání rozšířila o doktorské studium se zaměřením na vliv skládek komunálního odpadu na okolní biotu. Během studií obohacovala své znalosti na zahraničních studiích a stážích v podobě ročního studia na Swedish Landscape Univerzity ve Švédské Uppsale a dvouměsíční stáži na výzkumném institutu CTBE Laboratório Nacional de Ciencia e Tecnologia do Bioethanol v Brazílii, kde studovala životní cyklus makroelementů při výrobě bioethanolu. V rámci INCIEN se Veronika věnuje osvětové činnosti jak dětí tak dospělých. Spolupracuje na výukovém vzdělávacím projektu Strážce planety, který si klade za cíl šíření osvěty o cirkulárním světě mezi děti předškolního a školního věku. Díky spolupráci INCIEN a JRK Česká republika s r.o. se Veronika podílí na vzdělávání občanů v rámci zavádění nového systému třídění odpadů. Současně také působí ve firmě HBH Projekt spol. s r o. jako projektant ekologie se zaměřením na ochranu migrujících živočichů přes pozemní komunikace, optimalizaci dopravních staveb a problematiku EIA.

Markéta Mikšovská

Šéfredaktorka Zajimej.se, online komunikace

Markéta se do INCIEN dostala přes stáž, v rámci které se začala starat o portál Zajímej.se. Postupně se stala jeho šéfredaktorkou, a tak má nyní na starosti nejen SEO webu, ale také koordinaci publikačních aktivit. Na FF UK vystudovala obor Český jazyk a literatura a Nová média, kde se začala zajímat o novomediální projekty pracující s tématem udržitelnosti. Zabývá se jak psaním publicistických článků, tak copywritingem a obsahovým online marketingem.

Ivana Hekerle

PR a event manažerka

Ivana je členkou správní rady a v INCIEN zastupuje roli řízení mediálních vztahů, komunikačních strategií projektů INCIEN. Poskytuje konzultace a poradenství pro firmy a instituce v oblasti PR a komunikace, která je pro osvětu cirkulární ekonomiky nezbytná. Specializuje se také na event management. Řídí informační portál o cirkulární ekonomice zajimej.se, patřící pod INCIEN. Marketing a komunikace ji lákali již v době, kdy studovala národohospodářství na VŠE. I když začínala svou profesi v bankovnictví, po nějaké době ho opustila a začala se věnovat novinařině. Prošla si pozicí redaktorky, šéfredaktorky a v závěru skončila na druhé straně barikády a založila si vlastní komunikační agenturu. V oblasti komunikací se pohybuje už od roku 2007, v současné době řídí vlastní agenturu. Po návratu z mateřské dovolené začala mít vnitřní potřebu být více užitečná v tom, co umí a poskytovat své zkušenosti a rady projektům, které naší společnosti dávají smysl, a to našla v cirkulární ekonomice. Proto začala spolupracovat s INCIEN, kde viděla nevyužitý potenciál a potřebu toto téma posunout dopředu, tedy pojem cirkulární ekonomiku dostat pod kůži dnešního byznysu. Ivana má neocenitelné zkušenosti, díky kterým se posunujeme mílovými kroky kupředu.

Laura Mitroliosová

Finanční a HR manažerka

Laura se po sedmi letech práce v oblasti bankovnictví vrhla po hlavě do segmentu řízení INCIEN. Řízení projektového, procesního, ale i finančního. Laura se stará, aby byl Institut Cirkulární Ekonomiky finančně soběstačnou organizací se stabilními základy jak lidskými, tak procesními. Svoje zkušenosti předává dalším organizacím a projektům a od roku 2018 je v týmu digitálního odpadového tržiště Cyrkl.cz. V roce 2019 založila s kolegy firmu CIRA Advisory, s.r.o., která hledá synergii mezi byznysem a přírodou. Lauřinými silnými stránkami je řízení a nastavování procesů, oblast vedení zaměstnanců a dalších členů týmu a nastavování zdravého finančního fungování organizací. Každodenní motivaci cítí v práci na projektech, které mají velký pozitivní vliv na rozvoj společnosti, zejména na zlepšování životního prostředí.

Soňa Jonášová

Zakladatelka Institutu Cirkulární Ekonomiky, specializuje se na strategie a odborné poradenství

Myšlenka založit INCIEN Soňu poprvé napadla na konferenci Green Week, kterou

Lucie Pečinková

Analytička materiálových toků, efektivizace odpadového hospodářství a firemních projektů

Lucii a INCIEN svedl dohromady poněkud netradičně autostop se spoluzakladatel

Petr Novotný

Odborník na energetické úspory, moderní energetiku a energetické využití biologicky rozložitelných odpadů

Petrova cesta do INCIEN začala v roce 2015, kdy se seznámil s ředitelkou Inst

Stepan Vashkevich

Specialista na cirkulární ekonomiku ve firemním prostředí a cirkulární ekonomika v textilním průmyslu

Štěpán se v INCIEN objevoval téměř od začátku. S cirkulární ekonomikou

Barbora Kebová

Specialistka na retail a uzavírání cyklu v kavárnách, restauracích a dalších podnicích v HORECA segmentu

K Institutu se Bára připojila nejprve v rámci menších spoluprací, napřík

Lukáš Václavík

Specialista na náhradu primárních materiálů, ekodesign, změnu byznys modelů a projektový management

Lukáš Václavík to vzal do Institutu opravdu oklikou. Jeho akademická a prof

Dagmar Milerová Prášková

Projektová manažerka, věnuje se synergiím mezi cirkulární ekonomikou, bioekonomikou a zemědělstvím

Po rodičovské dovolené se Dáša začala poohlížet po nové práci a dostal

Pavel Zedníček

Specialista na propojování cirkulární ekonomiky s klimatickými výzvami, věnuje se bioekonomice a start-upům

Pavel studoval udržitelnost, inovace a změny klimatu v Nizozemí a ve Švýcar

Petra Nováková

Office manažerka, věnuje se také projektovému řízení

S Institutem byla Petra v kontaktu už od roku 2015, kdy se účastnila diskusn

Veronika Kunderová

Osvětové činnosti, Strážce planety

Veronika je absolventkou Agronomické fakulty na Mendelově univerzitě v Brně

Markéta Mikšovská

Šéfredaktorka Zajimej.se, online komunikace

Markéta se do INCIEN dostala přes stáž, v rámci které se začala starat o

Ivana Hekerle

PR a event manažerka

Ivana je členkou správní rady a v INCIEN zastupuje roli řízení mediálníc

Laura Mitroliosová

Finanční a HR manažerka

Laura se po sedmi letech práce v oblasti bankovnictví vrhla po hlavě do segme