Zářijové novinky z INCIEN

Prázdniny skončily, děti nasadily aktovky a my jsme do měsíce září vkročili s překvapeným výrazem ve tváři. Pětatřicítky jsme tak trošku nečekali! Nic to ale nezměnilo na tempu, které jsme nasadili a Vám posíláme přehled aktivit, kterým jsme se věnovali. Ať máte přehled o tom, k jakým aktivitám se můžete zapojit i Vy sami.

První týden byl ve znamení příprav na Mezinárodní strojírenský veletrh, který se bude konat první týden v říjnu. Společně s ERSTE tam představíme principy cirkulární ekonomiky a projekty, které stojí za zmínku. Přijměte pozvání a přijďte se za námi podívat i Vy!

Zároveň jsme využili pěkného počasí a vyjeli na sever Moravy, kde pro dvě obce zpracováváme audit odpadového hospodářství. V praxi to znamená důslednou obhlídku po obci, kontrola současného stavu systému nakládání s odpadem a následuje pěkných pár dní nad dokumenty, smlouvami a spoustou čísel o produkci odpadu v kanceláři. Vše vždy vyústí v taková doporučení, díky kterým se odpady stávají zdrojem. Jak jinak!

Nový CRM systém! Rosteme, sílíme a potřebujeme mít všechno pod kontrolou. A to i naše kontakty, projekty, procesy. A proto jsme díky firmě ASSIST přešli na nový CRM systém, který bude držet aktivity naší organizace pevně pod kontrolou a v přehledu.

O víkendu jsme v Praze podpořili akci Sustainable Fashion Day svojí návštěvou a pokochali jsme se výrobky firem, které byly upcyklované, z udržitelných zdrojů nebo z recyklovaných materiálů. Slow fashion nabírá na síle a nám to dělá radost.

V úterý 6. 9. jsme oslavili jubileum 10. díl BUZZ Talks, který byl na téma „Jak na brownfieldy?“ Měli jsme úplně plno a jednalo se o nejzaplněnější akci, kterou jsme v Altě pořádali. A z toho jsme měli radost ještě větší! BUZZ Talks ale na podzim nebudou jen o diskuzi. Dochází k novému propojení s projektem Uplatni.se, ve spolupráci organizujeme Veletrh příležitostí v udržitelném podnikání. Nezapomeňte si zaznačit 16. listopad do kalendářů!

V půlce měsíce jsme také ukončili analytickou část projektu, jehož cílem je zjistit současný stav nakládání s nápojovými kartony ve třech městských částech. Vojtěch s Benem pilně pracovali na dotazníkových šetřeních, komunikaci s lidmi a kontrolou nádob na nápojové kartony těsně před dnem jejich svozu. Výsledky projektu odhalíme v listopadu po tom, co celý projekt uzavřeme a to včetně osvěty na školách.

15. září jsme odprezentovali naše aktivity hned na dvou důležitých akcích a to na konferenci REGIONSERVIS, kde jsme představili Efektivní odpadové hospodářství v evropském kontextu, což byla přednáška, která shrnovala naše zahraniční cesty a exkurze do Itálie a Dánska a snažili jsme se účastníky inspirovat systémy, které je možné s malými obměnami implementovat i u nás v České republice. V odpoledních hodinách jsme vystoupili na akci Busines Leaders Fora na půdě ambasády Nizozemského království, kde byl představena cirkulární ekonomika členům organizace.
dscn2562

Od 21. do 23. 9. jsme se účastnili 12. ročníku mezinárodní konference Biologicky rozložitelné odpady v Náměšti nad Oslavou. V průběhu třídenní konference proběhla zajímavá exkurze do kompostárny, představení legislativních změn a současné praxe a dále byli představeny příklady efektivní komunikace na obci a mnoho dalšího. V průběhu konference měla za INCIEN dvě přednášky ředitelky Ing. Soňa Jonášová, nejprve na téma ,,Role neziskových organizací jako odborného garanta funkčního systému oborové spolupráce“ a v posledním dnu představila přednášku na téma ,,Správné kroky k zavedení efektivního systému třídění odpadu v obcích“. Celou prezentaci konference naleznete zde.

 

… a skvělé zprávy pokračují! 

V půlce září se INCIEN pod vedením Vojtěcha vydal do Holandska na obchodní misi se svými českými partnery, firmami JRK Biowaste management s.r.o.  a ASIO spol s r.o. Tento krok souvisí s třetím pilířem našich činností, kterým je mezioborová platforma na národní i mezinárodní úrovni, díky které je vytvářeno kvalitní prostředí pro přechod na cirkulární ekonomiku v České republice. Během několika dní plných úspěšných meetingů s holandskými leadry v oboru, prezentací, kávy a exkurzí se sbírala inspirace a podklady pro obchodní příležitosti ve vodohosporářském a odpadovém sektoru v České republice.

A jelikož je září posledním měsícem třetího kvartálu roku 2016, využili jsme jej k setkání s našimi hlavními partnery, firmou JRK Waste Management a zároveň slovenskou sesterskou organizací INCIEN SK. Plánovat je totiž nejen vhodné, ale přímo nezbytné, protože při té smršti aktivit a projektů, které nás čekají v závěru roku bychom jinak zřejmě nevěděli, kde nám hlavy stojí.

Ředitelky INCIEN CZ a INCIEN SK při společném plánování posledního čtvrtletí.
Ředitelky INCIEN CZ a INCIEN SK při společném plánování posledního čtvrtletí.

Vojta také koncem září oficiálně nastoupil na stáž do Evropského parlamentu k panu europoslanci RNDr. Pavlu Pocovi. Pavel Poc je v Evropském parlamentu místopředsedou výboru ENVI pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Vojta pro něj bude pracovat na tématech týkající se cirkulární ekonomiky. Momentálně si vzal do hledáčku problematiku organických odpadů a jejich akreditace a přístupu na jednotný evropský trh. O tématu Vás brzy budeme informovat více do hloubky!

PS: A po cestě z velkého radění a plánování, které se konalo na jihu Moravy jsme také navštívili hotel, který se stal horkým favoritem pro konání dalšího ročníku konference ODPAD ZDROJEM 2017. Napovíme Vám, že je téměř ve středu České republiky, honosí se energetickou náročností stupně A a ve městě, v jehož centru stojí, můžete ochutnat i známé místní pivo pánského jména. Tak co, tipnete si? 🙂

 

 

Sdílejte tento článek na sociálních sítích