Cirkulární ekonomika

Co je to?


Přestože není dána učebnicová definice, cirkulární ekonomika je často definována jako koncept, ve kterém neexistuje odpad. Dobrý způsob, jak vysvětlit tento koncept, je přirovnat ho ke stavu, v jakém se nachází náš lineární systém. V našem stávajícím systému pracně čerpáme suroviny, které následně přeměňujeme na produkty a služby a po ukončení jejich mnohdy velmi krátkého životního cyklu se jich zbavujeme. Na skládkách nebo ve spalovnách odpadu tak nenávratně přicházíme o cenné a vzácné materiály. Toto řešení se může jevit jako funkční z pohledu obce, firmy nebo domácnosti, ale z globálního hlediska nám nutně musí dojít, jakým neudržitelným směrem se naše civilizace ubírá.
Cirkulární ekonomika nachází inspiraci v přírodních ekosystémech, které jsou založeny na dokonalých a funkčních cyklech organických živin. Cirkulární ekonomika tuto představu aplikuje ve světě lidí. Mezi základní principy, které tento koncept definují patří:

Uzavírání toků materiálů ve funkčních a nekončících cyklech, kde neztrácejí hodnotu.
Čerpání energie z obnovitelných a udržitelných zdrojů.
Navrhování takových produktů a služeb, které nemají negativní dopady na přírodní ekosystémy a lidské zdroje.

O cirkulární ekonomice se Soňou Jonášovou

Jak se o cirkulární ekonomice vyjádřily významné osobnosti?

Paul Polman, CEO Unilever

Cirkulární ekonomika je řešení k nutné změně. V cirkulární ekonomice se produkty nestávají rychle odpadem, nýbrž po skončení své životnosti slouží k vytváření dalších hodnot, než se bezpečně vrátí do biosféry.

Frans van Houten, CEO Phillips

Změna z lineární na cirkulární ekonomiku je nezbytnou podmínku pro udržitelný rozvoj naší společnosti. Cirkulární ekonomika vyžaduje inovace v oblasti opětovného využití materiálů, komponentů, produktů i souvisejících obchodních strategií.

Janez Potočník, EU komisař pro životní prostředí

Změna ve způsobu, jakým věci vyrábíme, spotřebováváme, jak žijeme, je nevyhnutelná. A bude lepší když se na ní připravíme. Životní prostředí a ekonomika jsou dvě strany téže mince. Proto musíme přestat tuto minci neustále obracet.

Wilma Mansveld, ministryně životního prostředí, Nizozemí

Odpad je hodnotný a to že ho pálíme, či skládkujeme, již není řešení. Odpad může sloužit jako vstupní surovina jiného produktu a cirkulární ekonomika nám ukazuje cestu, jak toho docílit.

Napsat komentář