Jsme strategickým průvodcem cirkulární budoucností

Zkoumáme potenciál cirkulárních opatření v ČR. Specializujeme se na sektor stavebnictví, průmyslové výroby a automobilového průmyslu a zaměřujeme se na materiály jako je dřevo, ocel, hliník, plasty či textil. Vlastní výzkum a data zhodnocujeme při konzultacích pro firmy i veřejnou správu a poskytujeme doporučení, jak efektivně nakládat se zdroji v České republice.

Pojďme spolupracovat

Usilujeme o pozitivní systémovou změnu a rozvíjíme řešení v mnoha klíčových oblastech cirkulární ekonomiky, v rámci národních i mezinárodních partnerství.

Zaměřujeme se na udržitelné využívání obnovitelných přírodních zdrojů a zhodnocování odpadů a vedlejších produktů v potravinářství, stavebnictví, textilním průmyslu a chemickém průmyslu.

Uhlíkové neutrality nebude možné dosáhnout bez cirkulárních opatření. Od roku 2021 pracujeme na tématu dekarbonizace českého průmyslu.
Úzce spolupracujeme s oborovými organizacemi v celé EU i s vnitrostátními průmyslovými subjekty. Pracujeme na plánování i implementaci řešení pro uhlíkově neutrální stavebnictví v souladu s politikou EU a mezinárodními osvědčenými postupy.
Sledujeme vývoj legislativy a politiky EU týkající se cirkulární ekonomiky napříč odvětvími ve spojení se změnou klimatu, biologickou rozmanitostí či udržitelným financováním. Naším cílem je podpořit včasnou a efektivní implementaci na národní úrovni.

Naše práce

Máte zájem o kontakt?

Rádi s vámi prodiskutujeme možnou spolupráci. Zanechte nám dotaz nebo vzkaz a my se vám ozveme do tří pracovních dnů. Děkujeme!

Náš výzkumný tým

Benjamin hague

Vedoucí Think Tanku

Ben studoval na universitě v Cambridge a od roku 1995 žije mimo svou rodnou Anglii. Čtyři roky pracoval v českém stavebnictví a následně působil v Bruselu (2 roky), Singapuru (10 let) a od roku 2010 znovu v ČR jako konzultant v oblasti průmyslových průzkumů trhu a strategického poradenství pro mnohonárodní společnosti. Vede Think Tank, který analyzuje mezinárodní trendy a nejlepší praxi v cirkulární ekonomice a jejich význam a potenciál v kontextu ČR.

Pavel Zedníček

CEO

Pavel vystudoval chemii v Praze a udržitelnost & inovace v Utrechtu a Curychu. Má za sebou pracovní zkušenosti z holandské konzultační firmy a stáže z Paříže, Šanghaje či Lisabonu. Zabývá se potenciálem cirkulární ekonomiky ke snižování emisí v průmyslu.

Andrea Veselá

Analytička

Environmentalistka a feministka, která v Utrechtu vystudovala filosofii a lingvistiku, a následně energie a materiály pro udržitelný rozvoj. Po osmi letech studií a práce v zahraničí se vrátila do Prahy s cílem přidat se k lidem, kteří se snaží v Česku o lepší, udržitelnou a cirkulární budoucnost pro všechny. Takto se ocitla v INCIEN, kde pracuje na pozici analytičky Think Tanku.

Tadeáš Rulík

Analytik

Tadeáš vystudoval průmyslový design na ČVUT v Praze a specializuje se na udržitelný design a využívání materiálů v souladu s principy cirkulární ekonomiky. V INCIEN se aktuálně věnuje dekarbonizaci průmyslu a odpadovému hospodářství.

Eva Ryšavá

Konzultantka

Eva vystudovala Fakultu technologie ochrany prostředí na VŠCHT v Praze a absolvovala studijní stáž v portugalském Aveiru. Zabývá se odpadovým hospodářstvím, cirkulárními opatřeními a odpadovými analýzami. Spolupracuje s kolegy jak v našich konzultacích, tak TT, kde se v současné době účastní projektu zabývajícího se textilem.

Zuzana Hejlová

Koordinátorka, BUS-GoCircular

Zuzana studuje ochranu a využívání přírodních zdrojů na ČZU. Absolvovala studijní pobyt v Estonsku, který prohloubil její nadšení pro udržitelnost. Zajímá ji mimo jiné spojení neziskového sektoru s veřejnou správou a v INCIEN je součástí oddělení výzkumu (Think Tanku).

Zajímá vás více?

Kromě Think-tanku se věnujeme také dalším činnostem, které podporují zavádění cirkulární ekonomiky do praxe. Jsme otevřeni novým spolupracím i odborným zakázkám.

Kde nás najdete

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Hybernská 998/4, 110 00 Nové Město

Naše sídlo a fakturační údaje

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Purkyňova 648/125, 612 00 Brno – Medlánky
IČO 04065956, DIČ CZ04065956

Cirkulární newsletter

Jednou měsíčně posíláme novinky ze světa cirkulární ekonomiky, pozvánky na akce nebo tipy na důležité zdroje. Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů podle těchto zásad