Jsme strategickým průvodcem cirkulární budoucností

Zkoumáme potenciál cirkulárních opatření v ČR. Specializujeme se na sektor stavebnictví, průmyslové výroby a automobilového průmyslu a zaměřujeme se na materiály jako je dřevo, ocel, hliník, plasty či textil. Vlastní výzkum a data zhodnocujeme při konzultacích pro firmy i veřejnou správu a poskytujeme doporučení, jak efektivně nakládat se zdroji v České republice.

Pojďme spolupracovat

Usilujeme o pozitivní systémovou změnu a rozvíjíme řešení v mnoha klíčových oblastech cirkulární ekonomiky, v rámci národních i mezinárodních partnerství.

Zaměřujeme se na udržitelné využívání obnovitelných přírodních zdrojů a zhodnocování odpadů a vedlejších produktů v potravinářství, stavebnictví, textilním průmyslu a chemickém průmyslu.

Uhlíkové neutrality nebude možné dosáhnout bez cirkulárních opatření. Od roku 2021 pracujeme na tématu dekarbonizace českého průmyslu.
Úzce spolupracujeme s oborovými organizacemi v celé EU i s vnitrostátními průmyslovými subjekty. Pracujeme na plánování i implementaci řešení pro uhlíkově neutrální stavebnictví v souladu s politikou EU a mezinárodními osvědčenými postupy.
Sledujeme vývoj legislativy a politiky EU týkající se cirkulární ekonomiky napříč odvětvími ve spojení se změnou klimatu, biologickou rozmanitostí či udržitelným financováním. Naším cílem je podpořit včasnou a efektivní implementaci na národní úrovni.

Naše práce

Máte zájem o kontakt?

Rádi s vámi prodiskutujeme možnou spolupráci. Zanechte nám dotaz nebo vzkaz a my se vám ozveme do tří pracovních dnů. Děkujeme!

Náš výzkumný tým

Benjamin hague

Vedoucí Think Tanku

Ben studoval na universitě v Cambridge a od roku 1995 žije mimo svou rodnou Anglii. Čtyři roky pracoval v českém stavebnictví a následně působil v Bruselu (2 roky), Singapuru (10 let) a od roku 2010 znovu v ČR jako konzultant v oblasti průmyslových průzkumů trhu a strategického poradenství pro mnohonárodní společnosti. Vede Think Tank, který analyzuje mezinárodní trendy a nejlepší praxi v cirkulární ekonomice a jejich význam a potenciál v kontextu ČR.

Pavel Zedníček

CEO

Pavel vystudoval chemii v Praze a udržitelnost & inovace v Utrechtu a Curychu. Má za sebou pracovní zkušenosti z holandské konzultační firmy a stáže z Paříže, Šanghaje či Lisabonu. Zabývá se potenciálem cirkulární ekonomiky ke snižování emisí v průmyslu.

Andrea Veselá

Analytička

Environmentalistka a feministka, která v Utrechtu vystudovala filosofii a lingvistiku, a následně energie a materiály pro udržitelný rozvoj. Po osmi letech studií a práce v zahraničí se vrátila do Prahy s cílem přidat se k lidem, kteří se snaží v Česku o lepší, udržitelnou a cirkulární budoucnost pro všechny. Takto se ocitla v INCIEN, kde pracuje na pozici analytičky Think Tanku.

Tadeáš Rulík

Analytik

Tadeáš vystudoval průmyslový design na ČVUT v Praze a specializuje se na udržitelný design a využívání materiálů v souladu s principy cirkulární ekonomiky. V INCIEN se aktuálně věnuje dekarbonizaci průmyslu a odpadovému hospodářství.

Eva Ryšavá

Konzultantka

Eva vystudovala Fakultu technologie ochrany prostředí na VŠCHT v Praze a absolvovala studijní stáž v portugalském Aveiru. Zabývá se odpadovým hospodářstvím, cirkulárními opatřeními a odpadovými analýzami. Spolupracuje s kolegy jak v našich konzultacích, tak TT, kde se v současné době účastní projektu zabývajícího se textilem.

Zuzana Hejlová

Koordinátorka, BUS-GoCircular

Zuzana studuje ochranu a využívání přírodních zdrojů na ČZU. Absolvovala studijní pobyt v Estonsku, který prohloubil její nadšení pro udržitelnost. Zajímá ji mimo jiné spojení neziskového sektoru s veřejnou správou a v INCIEN je součástí oddělení výzkumu (Think Tanku).

Zajímá vás více?

Kromě Think-tanku se věnujeme také dalším činnostem, které podporují zavádění cirkulární ekonomiky do praxe. Jsme otevřeni novým spolupracím i odborným zakázkám.

Kde nás najdete

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Hybernská 998/4, 110 00 Nové Město

Naše sídlo a fakturační údaje

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Purkyňova 648/125, 612 00 Brno – Medlánky,
Česká republika
IČO 04065956, DIČ CZ04065956

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Hybernská 998/4,
110 00 Nové Město
T: +420 770 179 152
E: veronika@incien.org

Fakturační údaje:
Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Purkyňova 648/125
612 00 Brno – Medlánky,
Česká republika

IČO 04065956
DIČ CZ04065956

E: fakturace@incien.org