Jsme strategickým průvodcem cirkulární budoucností

Zkoumáme potenciál cirkulárních opatření v ČR. Specializujeme se na sektor stavebnictví, průmyslové výroby a automobilového průmyslu a zaměřujeme se na materiály jako je dřevo, ocel, hliník, plasty či textil. Vlastní výzkum a data zhodnocujeme při konzultacích pro firmy i veřejnou správu a poskytujeme doporučení, jak efektivně nakládat se zdroji v České republice.

Benjamin Hague

Vedoucí výzkumného oddělení

Pojďme spolupracovat

Usilujeme o pozitivní systémovou změnu a rozvíjíme řešení v mnoha klíčových oblastech cirkulární ekonomiky, v rámci národních i mezinárodních partnerství.

Zaměřujeme se na udržitelné využívání obnovitelných přírodních zdrojů a zhodnocování odpadů a vedlejších produktů v potravinářství, stavebnictví, textilním průmyslu a chemickém průmyslu.

Uhlíkové neutrality nebude možné dosáhnout bez cirkulárních opatření. Od roku 2021 pracujeme na tématu dekarbonizace českého průmyslu.
Úzce spolupracujeme s oborovými organizacemi v celé EU i s vnitrostátními průmyslovými subjekty. Pracujeme na plánování i implementaci řešení pro uhlíkově neutrální stavebnictví v souladu s politikou EU a mezinárodními osvědčenými postupy.
Sledujeme vývoj legislativy a politiky EU týkající se cirkulární ekonomiky napříč odvětvími ve spojení se změnou klimatu, biologickou rozmanitostí či udržitelným financováním. Naším cílem je podpořit včasnou a efektivní implementaci na národní úrovni.

Naše aktivity

V rámci národních i mezinárodních projektů řešíme klíčové analýzy k tokům materiálu a k dekarbonizačním i cirkulárním příležitostem. Dlouhodobě se věnujeme dřevu, oceli, cementu a betonu a neustále rozšiřujeme portfolio aktivit i poskytovaných výstupů.

Naše výstupy

Máte zájem o kontakt?

Rádi s vámi prodiskutujeme možnou spolupráci. Zanechte nám dotaz nebo vzkaz a my se vám ozveme do tří pracovních dnů. Děkujeme!

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů podle těchto zásad.

Náš výzkumný tým

Benjamin hague

Vedoucí výzkumu

Ben studoval na universitě v Cambridge a od roku 1995 žije mimo svou rodnou Anglii. Čtyři roky pracoval v českém stavebnictví a následně působil v Bruselu (2 roky), Singapuru (10 let) a od roku 2010 znovu v ČR jako konzultant v oblasti průmyslových průzkumů trhu a strategického poradenství pro mnohonárodní společnosti. Vede Think Tank, který analyzuje mezinárodní trendy a nejlepší praxi v cirkulární ekonomice a jejich význam a potenciál v kontextu ČR.

Andrea Veselá

Analytička

Environmentalistka a feministka, která v Utrechtu vystudovala filosofii a lingvistiku, a následně energie a materiály pro udržitelný rozvoj. Po osmi letech studií a práce v zahraničí se vrátila do Prahy s cílem přidat se k lidem, kteří se snaží v Česku o lepší, udržitelnou a cirkulární budoucnost pro všechny. Takto se ocitla v INCIEN, kde pracuje na pozici analytičky Think Tanku.

Tadeáš Rulík

Analytik

Tadeáš vystudoval průmyslový design na ČVUT v Praze a specializuje se na udržitelný design a využívání materiálů v souladu s principy cirkulární ekonomiky. V INCIEN se aktuálně věnuje dekarbonizaci průmyslu a odpadovému hospodářství.

Eva Ryšavá

Konzultantka

Eva vystudovala Fakultu technologie ochrany prostředí na VŠCHT v Praze a absolvovala studijní stáž v portugalském Aveiru. Zabývá se odpadovým hospodářstvím, cirkulárními opatřeními a odpadovými analýzami. Spolupracuje s kolegy jak v našich konzultacích, tak TT, kde se v současné době účastní projektu zabývajícího se textilem.

Zuzana Hejlová

Think Tank support

Zuzana studuje ochranu a využívání přírodních zdrojů na ČZU. Absolvovala studijní pobyt v Estonsku, který prohloubil její nadšení pro udržitelnost. Zajímá ji mimo jiné spojení neziskového sektoru s veřejnou správou a v INCIEN je součástí oddělení výzkumu (Think Tanku).

Jana Vítková

Analytička a juniorní konzultantka

Jana absolvovala své bakalářské studium na UCL v Londýně v oboru Education, Society and Culture, kde se poprvé nadchla pro propojení mezi vzděláváním a udržitelností. To ji nadále motivovalo k magisterskému studiu Environment and Resource Management na Vrije Universiteit Amsterdam, kde se specializovala v oboru globální výzvy v oblasti potravin. 

Zajímají vás další služby?

Kromě Think Tanku se věnujeme také dalším činnostem, které podporují zavádění cirkulární ekonomiky do praxe. Jsme otevřeni novým spolupracím i odborným zakázkám.