Blog

Naše tiskové zprávy, novinky a aktuality z organizace tady najdete na jednom místě. Chete se také blýsknout? Napište nám a dáme hlavy dohromady.

Cirkularita textilu v EU: Shoda ve Výboru pro životní prostředí a krok správným směrem

Dne 14. února 2024 se sešel Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, aby projednal navrhovanou revizi rámcové směrnice o odpadech. Změna byla přijata drtivou většinou: 72 hlasů pro, žádné hlasy proti a tři členové se zdrželi hlasování. Hlavní navrhované změny směrnice se týkají témat potravinového a textilního odpadu. Co ze změn vyplývá a proč jsou na místě?  Ročně se v EU vyprodukuje 12,6 milionů tun textilního odpadu, z toho je 5 milionů tun oděvní textil; to je v průměru 12 kg oblečení na osobu ročně, které končí v textilních nebo komunálních kontejnerech. Průměrně z vyprodukovaných 12,6 milionů tun textilního odpadu v členských státech za rok je jen 2,1 milionů tun určených k recyklaci nebo dalšímu prodeji, zatímco zbytek končí na skládkách nebo ve spalovnách.  V INCIEN patří cirkularita a udržitelnost textilu mezi hlavní výzkumné priority. V současné době náš výzkumný tým aktivně pracuje na projektu

Témata cirkulární ekonomiky a zabudovaného uhlíku řeší nová Zero Carbon Roadmap pro stavebnictví v ČR

Dne 24. ledna 2024 proběhla tisková konference k publikaci České rady pro šetrné budovy s názvem Zero Carbon Roadmap – Cesta ke klimaticky neutrálním budovám v České republice. Takto obsáhlý dokument s množstvím opatření a doporučení pro snížení emisí stavebnictví v Česku doposavad chyběl, a jelikož více než třetina CO2e emisí v Česku pochází z tohoto odvětví, je klíčové zaměřit se na jeho dekarbonizaci. Tomuto tématu se též věnuje publikace INCIEN z října 2023 na téma zpomalení materiálových toků díky cirkulárnímu designu a prodloužení životnosti budov. Cílem této roadmapy, jejímiž hlavními autory jsou Anna Zora Kloužková (EnviTrail), Antonín Lupíšek (ČVUT UCEEB) a Petr Zahradník (CZGBC), je představit komplexní národní strategii v oblastech klimatu, energetiky a transformace stavebnického odvětví v Česku. Vedoucí Think Tanku INCIEN Ben Hague se na projektu též podílel v rámci řídícího výboru. Roadmapa zmiňuje analýzu výchozího stavu, vize cílového stavu do roku 2050, identifikaci bariér a cest

Máme výsledky odpadových analýz ze stadionů, hlásí INCIEN a Nadace Tipsport 

Tuny nevytříděného odpadu, především plastu a gastroodpadu, které míří do kontejnerů a směsných popelnic, pochází od fanoušků z velkých sportovišť. Institut cirkulární ekonomiky (dále jen INCIEN) a Nadace Tipsport se v rámci projektu Sport bez odpadu pustili do analýz, které přináší unikátní data z fotbalových stadionů. Jak efektivní je zde odpadové hospodářství a jak situaci zlepšit a optimalizovat pro návštěvníky, stánkaře i samotné kluby? Společná práce vstupuje do druhé fáze.  „Odpady zatím pro kluby nejsou takové téma, jaké bychom si spolu s Nadací Tipsport přáli. Chybí množství třídících nádob, a to nejen v sektorech pro veřejnost, ale také v zázemí stadionů. Tímto směrem půjde jedno z našich doporučení. Další se bude týkat zálohovaných kelímků, a to i pro teplé nápoje. Tam, kde jsou nápoje nabízené v PET lahvích zdarma, navíc dochází k dvojnásobnému plýtvání, protože spousta nápojů zůstává nevypitých v lahvích po celém stadionu,“ potvrzuje Petr Novotný, senior konzultant INCIEN. 

Pavel Zedníček předává vedení INCIEN. S novým rokem vítáme novou ředitelku

„Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú. brzy oslaví 9 let a já jsem hrdý na to, že jsem se mohl zhruba polovinu tohoto času naplno věnovat jeho rozvoji. S koncem roku 2023 nicméně skončí i mé dobrodružství a s INCIEN se budu loučit,“ uvedl na úvod svého veřejného oznámení Pavel Zedníček. Jedním dechem ale dodává, že INCIEN předává „ve skvělé formě a se skvělým týmem” a hlavně ženě, která má pro naše aktivity velký zápal a už teď hromadu nápadů. Michaela Kloudová (LI) byla pro zakladatelku INCIEN, Soňu Klepek Jonášovou, jako náhrada Pavla Zedníčka první volbou. Má background ze startupové i korporátní sféry a stojí za projekty Genster nebo Cirkulární obchoďák No neke na Chodově. „INCIEN sleduji od samého začátku a ušel neskutečný kus cesty. Naprosto famózně ho nastartovala Soňa Klepek Jonášová, která mu dala směr i vizi. Odcházející CEO Pavel Zedníček INCIEN etabloval ve vědeckém světě – za jeho vedení

Revize směrnice bude platná pro stávající i nové budovy. Zavazuje například k tvorbě národního plánu renovací

Ve čtvrtek 7. prosince se uskutečnil závěrečný trialog mezi Evropskou komisí, Parlamentem a Radou ohledně přepracování směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD – Energy Performance of Buildings Directive). Vyvrcholila tak dvouletá práce na revizi stávající směrnice EPBD, která je součástí balíčku „Fit for 55“, jejíž cílem je dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality budov. Jaké jsou klíčové body a co by mělo zajímat i české tvůrce politik a stakeholdery ve stavebnictví? Směrnice nezapomíná ani na kotle na fosilní paliva, nájmy nebo udržitelnou mobilitu.  Odvětví stavebnictví a budov se podílí na emisích skleníkových plynů Evropské Unie více než jednou třetinou a na spotřebě primární energie 40 %. To z něj činí klíčový sektor, který je třeba dekarbonizovat, abychom dosáhli (nejen) evropských klimatických cílů. Zlepšování energetické náročnosti budov zároveň povede k finančním úsporám na účtech za energii, což z něj činí také důležitou sociální politiku. Dalším krokem po závěrečném trialogu je schválení

Nadace Tipsport a INCIEN spolu dohlédnou na odpad na stadionech

Data z odpadové analýzy během zápasu na jednom z pražských stadionů ukazují, že až 80 % vyprodukovaného odpadu je nedostatečně vytříděno. Právě to chce Nadace Tipsport změnit ve svém novém projektu Sport bez odpadu, jehož pilot bude realizovat náš tým konzultantů.  „Tématu ekologie ve sportu se dosud věnuje příliš malá pozornost. Přitom je to obrovské téma s velkým potenciálem pro společenskou změnu. Jsme rádi, že spolu s experty z INCIEN můžeme klubům pomoci k tomu, v co věříme – dělat správné věci správně. V příštích letech rádi k projektu přizveme další fotbalové kluby, ale i nová sportovní odvětví,“ vysvětluje motivaci Nadace Tipsport  její ředitelka Lucie Štefánková. Zbrojovka Brno, Sigma Olomouc a FK Teplice – právě těmto klubům máme šanci pomoci se zavedením takových opatření na míru, která sníží produkci odpadů a ušetří tak finanční i přírodní zdroje. „Na stadionech se vystřídá během hlavních sportovních událostí tisíce lidí, kterým je nezbytné

Dekarbonizace betonu a cementu pod lupou

INCIEN vydává druhou studii o dekarbonizaci českého průmyslu a v jednotlivých kapitolách přináší analýzy a návrhy opatření ke konkrétním materiálům. Jedním z nich je cement a jeho využití v betonu. Jak si stojí ČR ve výrobě a recyklaci cementu a betonu? Jaké jsou scénáře a možné emisní a energetické úspory při jeho výrobě, zpracování a recyklaci? Beton je po vodě druhou nejpoužívanější látkou na světě. Je recyklovatelný, odolný, všestranně využitelný a trvanlivý. Beton, a zejména cement, bez kterého se výroba betonu neobejde, tedy mohou společně sehrát zásadní roli v dekarbonizaci stavebnictví. Jak uvádí studie, dnes tvoří většinu emisí CO2eq v budovách provozní emise spojené s využitím energií, nicméně s dekarbonizací energetiky to bude právě uhlík zabudovaný v materiálech, jenž ponese už za 10-15 let dominantní podíl na celoživotních emisích budov. Vedle opatření pro dekarbonizaci výstavby budov, například využití dřeva jako substitučního stavebního materiálu, nabízí značný potenciál prodloužení životnosti budov díky

Dekarbonizace českého průmyslu je nezbytná i výhodná zároveň. Nová studie INCIEN řeší snižování emisí při zpracování a využití oceli nebo betonu

Zpracovatelský průmysl společně se stavebnictvím tvoří 30 % hrubé přidané hodnoty a 34 % zaměstnanosti v ČR*. Jde tak o klíčová odvětví české ekonomiky. Bez průmyslových materiálů jako jsou ocel, beton nebo plasty se společnost neobejde, při jejich výrobě ale vzniká velké množství “zabudovaného uhlíku”. Snížit emise v průmyslové výrobě má za cíl soubor strategií pod souhrnným názvem dekarbonizace průmyslu. Tyto strategie jsou už druhým rokem stěžejním tématem pro Think Tank Institutu cirkulární ekonomiky. V nové studii výzkumný tým předkládá analýzu příležitostí transformace, potenciálních emisních úspor a rizik v hlavních výrobních odvětvích.  Loňská studie Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN) měla především přehledovou funkci a cílila na zapojení klíčových zúčastněných stran do diskuse. Vyčíslovala potenciál cirkulární ekonomiky pro snižování emisí v klíčových průmyslových odvětvích na globální a evropské úrovni. Nyní se Think Tank s podporou European Climate Foundation zaměřil na analýzu užšího výběru prioritních opatření v kontextu České republiky. U každého z opatření

Otevíráme 3. kolo školení pro pracovníky ve stavebnictví Train the Trainer

Evropský výzkumný projekt BUS-GoCircular se zaměřuje na kvalifikaci pracovníků ve stavebnictví a zvýšení jejich kompetencí. Můžeme mít sebelepší řešení pro cirkulární stavebnictví, ale pokud nebudeme mít kvalifikované pracovníky, kteří inovace implementují do praxe, rozvoj odvětví bude stagnovat.   Co je to Train the Trainer?  Train the Trainer (TtT) je online kurz cílený na odborníky školících organizací, kteří poskytují kurzy kontinuálního profesního rozvoje (CPD) pro praktikující stavební profesionály, a na další odborníky z oblasti stavebnictví, kteří se díky účasti stanou odbornými školiteli a budou moci nabyté znalosti a dovednosti sdílet dál. Kurz TtT se zaměřuje na nové znalosti a dovednosti potřebné pro navrhování, výstavbu, užívání, údržbu a ukončení životnosti „cirkulárních“ budov. Poskytne účastníkům praktické metody, znalosti a materiály, díky kterým budou moci vzdělávat své kolegy, zaměstnance, partnery a jiné profesionály v klíčových pojmech, strategiích a opatřeních cirkulární ekonomiky ve stavebnictví a jejich praktickém uplatnění v praxi napříč celým spektrem stavebních profesí a

Pracovní skupiny Hotspotu pro reálnou systémovou změnu

Český cirkulární hotspot (dále jen Hotspot) je akční platforma pro podporu cirkulární ekonomiky v praxi. Aktuálně máme téměř 70 členů, pro které v průběhu roku připravujeme pracovní tematická setkání, vzdělávací program, networking nebo newsletter plný cenných zdrojů a aktualit. O čem diskutujeme v pracovních skupinách zaměřených na textil, kuchyňské bioodpady nebo vyjasnění legislativy při vzniku odpadu? A jak mohou zjištění z pracovních skupin reálně ovlivnit fungování firem, legislativu nebo každodenní praxi jednotlivců? Vyjasnění legislativy při vzniku odpadu a jeho dalšího využití (Odpad&Neodpad) Společným úsilím členů je iniciovat diskuzi s politickými činiteli a zasadit se o systémovou změnu při jednání s rozhodujícími orgány o ukončení odpadového režimu. Ve skupině řešíme znovuvyužití materiálu mimo režim odpadu například u chladiv, kávové sedliny, IBC kontejnerů, odpadních pytlů, stavebních materiálů, obalů a obalových materiálů. Zajímavosti vyplývající z diskuzí a zkušeností účastníků Na základě sdílení zkušeností z praxe členové v rámci pracovní skupiny identifikovali překážky na

To je vše. Více příspěvků zde není.