Náš příběh

Institut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) je nevládní nezisková organizace, která od roku 2015 prosazuje cirkulární ekonomiku. INCIEN vznikl, protože současné tempo využívání přírodních zdrojů není udržitelné a cirkulární ekonomika nabízí řešení. Výzkumný tým realizuje autorské studie, které nabízí v českém prostředí velmi ojedinělé know-how. V Českém cirkulárním hotspotu sdílíme příklady dobré praxe a společně odkrýváme, jak řešit konkrétní oborové výzvy. Máme za sebou stovky konzultací v soukromé i veřejné sféře, abychom dokázali sledovat a optimalizovat vývoj cirkulárních opatření přímo v terénu. Jsme připraveni posunout českou ekonomiku směrem k cirkulární budoucnosti.

Co je to cirkulární ekonomika?

Cirkulární ekonomika vytváří funkční a dlouhodobě udržitelné vztahy mezi přírodou a lidskou společností. Materiály, které nás každodenně obklopují, jako je dřevo, textil, plasty či stavební materiály, vnímáme jako bohatství, se kterým je nutné pečlivě nakládat. To platí pro jednotlivce i města, regiony a jejich průmysl. Právě cirkulární ekonomika, která klade důraz na snižování plýtvání a nadužívání primárních surovin, stejně jako na prodlužování životnosti materiálů, je z našeho pohledu jedinou udržitelnou cestou pro naši ekonomiku.

Soňa Klepek Jonášová

zakladatelka Institutu Cirkulární Ekonomiky

Chcete s námi projednat příležitosti spolupráce?

Chcete se stát našimi partnery, členy Českého cirkulárního hotspotu nebo stojíte o vstupní konzultaci? To všechno je možné! Zjistěte, jak můžete využít naši expertízu a jak podpořit zavádění cirkulární ekonomiky do praxe. 
Stačí nám poslat váš kontakt.

INCIEN v médiích

Naše rada

Lenka Mynářová

Předsedkyně správní rady

Ctirad Hemelík

Člen správní rady

Bedřich Moldan

Člen správní rady

Rostislav Andrlík

Člen dozorčí rady

Markéta Hanzlíčková

Členka dozorčí rady

Radoslav Oliver Košík

Člen dozorčí rady

Náš tým

Soňa klepek jonášová

zakladatelka

„Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě.“
Soňa vystudovala agrobyznys na Mendelově univerzitě, studijní stáže absolvovala v Holandsku a Španělsku. V roce 2014 se vrátila do Česka s vizí založit organizaci, která u nás bude prosazovat cirkulární ekonomiku, a tím chránit přírodní i lidské bohatství. INCIEN vedla od jeho vzniku v roce 2015. Momentálně dokončuje doktorské studium na Univerzitě Karlově.

Michaela Kloudová

výkonná ředitelka

Nejdůležitější je začít. Nikdo jiný to za nás neudělá.

Míša je zakladatelkou prvního cirkulárního obchoďáku No neke. Má za sebou zkušenosti ze startupové scény, kdy založila Genster nebo Alimenty dětem.cz. Dříve také pracovala ve velkých korporacích jako je Unilever na pozici mediálního manažera. Má vystudovanou VŠE a UK Mediální studia.

Petr Novotný

seniorní konzultant

„Příroda si své procesy zdokonalovala miliony let, nám stačí se z nich pouze poučit.“
Petr je vystudovaný ekonom, zajímá ho energetika a má rád přírodu. Tato kombinace ho dovedla od práce ve velké nadnárodní společnosti přes projektový management k práci pro INCIEN. Na jeho stole končí vše, co se týká udržitelné energetiky nebo biologicky rozložitelných odpadů.

Benjamin hague

vedoucí výzkumného oddělení

„As we build a circular economy, let’s not reinvent the wheel“

Ben studoval na universitě v Cambridge a od roku 1995 žije mimo svou rodnou Anglii. Čtyři roky pracoval v českém stavebnictví a následně působil v Bruselu (2 roky), Singapuru (10 let) a od roku 2010 znovu v ČR jako konzultant v oblasti průmyslových průzkumů trhu a strategického poradenství pro mnohonárodní společnosti. Vede Think Tank, který analyzuje mezinárodní trendy a nejlepší praxi v cirkulární ekonomice a jejich význam a potenciál v kontextu ČR.

Eva Ryšavá

konzultantka

„Pokud si myslíš, že jsi příliš malý/á na to, abys něco změnil/a, zkus usnout s komárem v pokoji.“

Eva vystudovala Fakultu technologie ochrany prostředí na VŠCHT v Praze a absolvovala studijní stáž v portugalském Aveiru. V INCIEN se věnuje konzultacím. 

David Albrecht

vedoucí public affair

„Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas.“

Tvořím mosty. Neviditelné mosty mezi těmi, kteří chtějí lepší svět a těmi, kteří mají sílu a vliv ho nastolit. Cirkularita je jednoduchá, ale opomíjená součást harmonie běhu světa. Právě proto je pro mě INCIEN esencí smyslu a místem, kde jsem správně.

Nina Hromádková

support Českého cirkulárního hotspotu

A little is a lot.

Nina vystudovala obor Logistika a management na ČVUT v Praze Fakulta dopravní. Logistice se věnovala několik let, než se rozhodla odejít na 10 let do zahraničí za novými zkušenostmi. V INCIEN se podílela na vzniku Českého cirkulárního hotspotu. Aktuálně se věnuje interní podpoře Hotspotu (a také svým 3 ratolestem).

Veronika Bořková

koordinátorka Českého cirkulárního hotspotu a interní support

„Jediná věc, kterou o budoucnosti s jistotou víme, je, že bude jiná.“

Veronika vystudovala management na Vysoké škole ekonomické v Praze. Její zájmy se točí okolo životního prostředí, samořídících organizací a seberozvoje. I proto zaujímá v INCIEN pozici interní podpory – každý ví, že se na ni může s čímkoliv a kdykoliv obrátit. Zároveň se realizuje v Hotspot týmu, kde má na starosti koordinační zajištění platformy a většinu eventů.

Andrea
Veselá

analytička výzkumného oddělení

Every privilege comes with a responsibility.

Environmentalistka a feministka, která v Utrechtu vystudovala filosofii a lingvistiku, a následně energie a materiály pro udržitelný rozvoj. 

Po osmi letech studií a práce v zahraničí se vrátila do Prahy s cílem přidat se k lidem, kteří se snaží v Česku o lepší, udržitelnou a cirkulární budoucnost pro všechny. Takto se ocitla v INCIEN, kde pracuje na pozici analytičky Think Tanku.

Tadeáš Rulík

analytik výzkumného oddělení

„V kolika věcech se díváme, kam vlaje kouř, místo abychom se dívali, odkud vítr vane.“

Tadeáš vystudoval průmyslový design na ČVUT v Praze a specializuje se na udržitelný design a využívání materiálů v souladu s principy cirkulární ekonomiky. V INCIEN se aktuálně věnuje dekarbonizaci průmyslu a odpadovému hospodářství.

Barbora
Janhubová

finanční manažerka

„Úsměv nestojí nic, ale dokáže mnoho.“

Barbora studovala sociologii. S maminkou otevřela Férovou palačinkárnu v Hradci Králové. Poté s kamarády v Impact Hub Praha vyhráli akcelerátor Social Impact Award s projektem „Nejčr – Ohleduplný nákupní rádce“. V roce 2018 se stala členkou týmu Impact Hub Innovation. Po dvouleté pauze při mateřské se v 2023 je nyní oporou ve financích v INCIEN.

Vesna
Mrázková

marketingová manažerka

„Komunikace hory přenáší.“

Vesna vystudovala Kulturální a Komunikační studia. Už jako náctiletá začala psát o muzice a žije kulturou. Marketingu se věnuje od roku 2015 a poslední dva roky působí také jako freelancer a konzultant. Nejvíc zkušeností získala při řešení projektů v Impact Hub Innovation. Věří v sílu komunikace, která otevírá nové příležitosti.

Zuzana
Hejlová

projektová manažerka BUS-GoCircular

„K velkoleposti vrcholku přispívají svou hloubkou i doliny.“

Zuzana studuje ochranu a využívání přírodních zdrojů na ČZU. Absolvovala studijní pobyt v Estonsku, který prohloubil její nadšení pro udržitelnost. Zajímá ji mimo jiné spojení neziskového sektoru s veřejnou správou a v INCIEN je součástí oddělení výzkumu (Think Tanku).

KATEŘINA SUCHARDOVÁ

koordinátorka sociálních médií a obsahu

„Změna začíná malými kroky.“

Kateřina studovala Dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně a od roku 2019 se věnuje marketingu, grafice a kreativě. Veří, že každý z nás může změnit svět k lepšímu tím, co mu jde nejlépe. Proto své zaměření propojila se svým zájmem o životní prostředí a připojila se k INCIENU, kde se stará o sociální sítě a obsah.

Jana
Vítková

analytička a juniorní konzultantka

„Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world.“

Jana absolvovala své bakalářské studium na UCL v Londýně v oboru Education, Society and Culture, kde se poprvé nadchla pro propojení mezi vzděláváním a udržitelností. To ji nadále motivovalo k magisterskému studiu Environment and Resource Management na Vrije Universiteit Amsterdam, kde se specializovala v oboru globální výzvy v oblasti potravin. Po šesti letech života v zahraničí se rozhodla své znalosti aplikovat v INCIEN, kde chce aktivně přispět k budování udržitelné a cirkulární České republiky.

Darina Šeděnková

juniorní konzultantka

„What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make.“ – Jane Goodall

Darina je bývalá profesionální tenisová hráčka a později trenérka. Po skončení profesionální kariéry sundala pomyslné klapky z očí a začala se zapojovat do projektů, které přispívají k pozitivním změnám. Nabyté celoživotní zkušenosti ze sportovního prostředí by ráda aplikovala na propojení sportu a cirkulární ekonomiky v Česku. V INCIEN spojuje svou cílevědomost a vášeň pro udržitelnost v týmu konzultací.

Ondřej Štětka

koordinátor odpadových analýz

„If you don’t like the road you’re walking, start paving another one.“

Ondřej vystudoval historii na FF UK, kde se jeho zájem o životní prostředí otiskl ve specializaci na environmentální dějiny. Při výběru pracovních projektů, kterým věnuje svou energii a čas, se spíše než na obor dívá na smysl, který mu daná činnost dává, a dopad, který může mít. Podobným uvažováním se v roce 2022 dostal k účasti na fyzických analýzách odpadu, které má teď v INCIEN pod palcem.

Naši partneři