Institut v kostce


Institut Cirkulární Ekonomiky je nevládní nezisková organizace, která se zaměřuje na inovativní environmentální management

INCIEN společně se svými partnery pracuje na projektech, které umožňují přechod z lineárního chodu systému na cirkulární. INCIEN je složen z rychle rostoucího týmu kreativních a schopných lidí, jehož jádro tvoří absolventi prestižní Wageningen University v Holandsku. Tam naši odborníci načerpali potřebnou inspiraci a expertizu v oblasti cirkulární ekonomiky.

Misí INCIEN je informovat, vzdělávat, interpretovat osvědčené postupy a společně vytvářet průkopnické projekty při přechodu ekonomiky z lineární na cirkulární. Ve spolupráci s firmami, obcemi, vládním sektorem, neziskovými organizacemi a dalšími zájmovými skupinami realizujeme ročně desítky projektů. Chceme jít příkladem a ukázat, že stačí začít sami u sebe. Víme, jaké příležitosti cirkulární ekonomika přináší a že základním stavebním kamenem cirkulární ekonomiky je změna myšlení a zejména kvalitní a funkční spolupráce.

Rostoucí zájem o téma cirkulární ekonomiky v České republice na politické, sociální i obchodní úrovni si žádá o realizaci praktických řešení. Naše služby a produkty jsou proto navrženy tak, aby usnadňovaly rozhodování a akční kroky pro podniky i samosprávy v celé řadě odvětví. Vedle naší silné sítě strategických partnerů i bývalých a stávajících klientů se snažíme inspirovat mainstreamovou společnost od samospráv a korporací až po podnikatele, inovátory a řadové občany.

Svými aktivitami také dlouhodobě přispíváme k naplňování globálních cílů udržitelného rozvoje.

VÝROČNÍ ZPRÁVY:

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2019