Naše služby

Cirkulární opatření vnímáme jako cestu k dekarbonizaci a inovaci českého průmyslu a také k naplnění závazků pro nefinanční reporting firem i mezinárodních cílů udržitelného rozvoje. Proto si dáváme záležet na  jejich uvedení do praxe a neustále nacházíme nové příležitosti napříč trhem. Provádíme analýzy pro firemní i veřejný sektor a jsme schopni doručit řešení na míru. Náš Think Tank navíc monitoruje národní a evropskou legislativu a zpřístupňuje vlastní studie s unikátním souborem dat. Využijte i vy naše výzkumné, konzultační a expertní kapacity!

Pavel Zedníček

CEO

Think Tank

Chceme se stát centrem znalostí a expertízy nejen v České republice, ale i Centrální a Východní Evropě. Zaměřujeme se na agendu cirkulární ekonomiky tak, jak je definována v oficiálních evropských i národních rámcích a zkoumáme její přínos v celkovém kontextu udržitelného rozvoje, životního prostředí a klimatu.

Konzultace

Připravíme vás na nadcházející legislativní povinnosti, posílíme vaši konkurenceschopnost i dlouhodobou udržitelnost a pomůžeme vám se zefektivněním odpadového hospodářství. Máme za sebou 8 let zkušeností a řadu realizovaných projektů pro 190+ firem i obcí.

Český cirkulární hotspot

Spoluvytváříme funkční síť vztahů mezi klíčovými aktéry cirkulární ekonomiky. Sdílíme informace, dobrou praxi, hovoříme o výzvách spojených se zaváděním cirkulárních principů do praxe. Umožňujeme vznik nových byznysových příležitostí a synergií.

Akademie

Inspirujeme a zvyšujeme znalosti, kompetence a povědomí o cirkulární ekonomice. Skrze edukaci profesionálů usilujeme o rychlejší aplikaci principů cirkulární ekonomiky do praxe. Organizujeme exkurze a specifické školící programy. Pomáháme metodicky nastavovat edukační programy o cirkularitě ve firmách, na školách i univerzitách.

Advokacie

Naším cílem je nestranně, proaktivně, systematicky a dlouhodobě hájit zájmy cirkulární ekonomiky na národní úrovni. Chceme prosazovat a připomínkovat dílčí legislativní opatření a zákony, které povedou k implementaci prvků cirkulární ekonomiky do praxe.

Chcete se stát partnerem?

Staňte se součástí Českého cirkulárního hotspotu a přidejte se k organizacím, kteří se řadí mezi pionýry cirkularity. Budete mít od října možnost účastnit se pracovních skupin, exkurzí, seminářů, pravidelně získávat informace o CE a propojovat se na networkingových akcí. Chcete se stát členem? Registrujte se zde do 30. září 2022.

Staňte se součástí akční komunitní platformy

Přidejte se k organizacím, které se řadí mezi pionýry cirkularity. Buďte součástí pracovních skupin, diskuzních fór, exkurzí a seminářů. Chcete pravidelně získávat informace o cirkulární ekonomice, účastnit se uzavřených vzdělávacích akcí a posilovat svůj network? Nabíráme 2x do roka, vždy na jaře a během podzimu, a moc rádi vás poznáme. 

Kde nás najdete

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Hybernská 998/4, 110 00 Nové Město

Naše sídlo a fakturační údaje

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Purkyňova 648/125, 612 00 Brno – Medlánky,
Česká republika
IČO 04065956, DIČ CZ04065956

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Hybernská 998/4,
110 00 Nové Město
T: +420 770 179 152
E: veronika@incien.org

Fakturační údaje:
Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Purkyňova 648/125
612 00 Brno – Medlánky,
Česká republika

IČO 04065956
DIČ CZ04065956

E: fakturace@incien.org