Naše služby

INCIEN má jako jediná nezisková organizace v sektoru cirkulární ekonomiky svůj vlastní výzkumný tým. Náš Think Tank monitoruje národní a evropskou legislativu a zpřístupňuje vlastní studie s unikátním souborem dat. Své know-how předáváme také členům našeho cirkulárního hotspotu, který sdružuje firmy napříč obory se zájmem být o krok napřed. Zároveň jsme pravidelně v terénu – tým konzultací řeší odpadové analýzy a poskytuje komplexní informace na specifické problémy. A abych nezapomněla – také školí – odbornou, ale i širokou veřejnost.

Michaela Kloudová

Výkonná ředitelka

Think Tank

Chceme se stát centrem znalostí a expertízy nejen v České republice, ale i Centrální a Východní Evropě. Zaměřujeme se na agendu cirkulární ekonomiky tak, jak je definována v oficiálních evropských i národních rámcích a zkoumáme její přínos v celkovém kontextu udržitelného rozvoje, životního prostředí a klimatu.

Konzultace

Připravíme vás na nadcházející legislativní povinnosti, posílíme vaši konkurenceschopnost i dlouhodobou udržitelnost a pomůžeme vám se zefektivněním odpadového hospodářství. Máme za sebou 8 let zkušeností a řadu realizovaných projektů pro 190+ firem i obcí.

Český cirkulární hotspot

Spoluvytváříme funkční síť vztahů mezi klíčovými aktéry cirkulární ekonomiky. Sdílíme informace, dobrou praxi, hovoříme o výzvách spojených se zaváděním cirkulárních principů do praxe. Umožňujeme vznik nových byznysových příležitostí a synergií.

Školení

Cirkulární ekonomika nabývá na významu a začíná pronikat do agendy firem všech oblastí. Po letech praxe a desítkách školení umíme srozumitelně představit i složitější tématiku a rádi zohledníme, co právě řešíte. Pokud potřebujete dohnat znalosti, namotivovat své spolupracovníky nebo ukotvit svou politiku udržitelnosti, školení je skvělý začátek. Vyberte si jednu ze tří nabízených variant a spojíme se.

Advokacie

Naším cílem je nestranně, proaktivně, systematicky a dlouhodobě hájit zájmy cirkulární ekonomiky na národní úrovni. Chceme prosazovat a připomínkovat dílčí legislativní opatření a zákony, které povedou k implementaci prvků cirkulární ekonomiky do praxe.

Chcete se stát partnerem?

Staňte se součástí Českého cirkulárního hotspotu a přidejte se k organizacím, kteří se řadí mezi pionýry cirkularity. Budete mít od října možnost účastnit se pracovních skupin, exkurzí, seminářů, pravidelně získávat informace o CE a propojovat se na networkingových akcí. Chcete se stát členem? Registrujte se zde do 30. září 2022.

Staňte se součástí akční komunitní platformy

Přidejte se k organizacím, které se řadí mezi pionýry cirkularity. Buďte součástí pracovních skupin, diskuzních fór, exkurzí a seminářů. Chcete pravidelně získávat informace o cirkulární ekonomice, účastnit se uzavřených vzdělávacích akcí a posilovat svůj network? Nabíráme 2x do roka, vždy na jaře a během podzimu, a moc rádi vás poznáme.