Publikace

Náš výzkumný tým tvoří autorské studie a obsah, který zpřístupňujeme pro podporu pozitivní systémové změny. Cirkulární textil, dřevo, cirkulární zadávání, dekarbonizace průmyslu a další témata tu najdete zpracovaná s ověřenými zdroji, a to nejen v obsáhlých studiích pro odbornou veřejnost, ale i v materiálech vhodných pro stakeholdery, lektory i veřejnost.